Arahan Amalan / Pekeliling / Surat Penting

Pendaftar
Mahkamah Tinggi
Malaya

BIL. TAJUK ARAHAN AMALAN / PEKELILING Perkara KANDUNGAN PERKARA AUTORITI STATUS LAMPIRAN
1 Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1 Tahun 2018
Prosiding Halang Tebus Dan Lelong Awam Harta Tak Alih Secara Elekronik (Sistem e-LELONG) Di Mahkamah Tinggi Malaya
Prosiding Halang Tebus - Sistem e-Lelong - Foreclosure Proceeding - e-Lelong system Prosiding Halang Tebus - Tatacara Sistem e-Lelong - - Pemfailan Kod 38 - Pembatalan Lelong Awam - Penetapan Tarikh Lelong Awam - Pusat Operasi e-Lelong - Garis Panduan Sistem e-Lelong Masih Berkuatkuasa muat turun
2 Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1 Tahun 2017
Prosiding Halang Tebus Dan Lelong Awam Harta Tak Alih Secara Elektronik(e-LELONG) Di Mahkamah Tinggi Malaya
Prosiding Halang Tebus - Sistem e-Lelong - Foreclosure Proceeding - e-Lelong system Prosiding Halang Tebus - Tatacara Pelaksanaan Lelongan Awam bagi Kes-kes Halang Tebus Secara Elektronik (e-Lelong) - Pemfailan Kod 38 - Penetapan Tarikh Lelong Awam - Pusat Operasi e-Lelong - Garis Panduan Lelong Awam secara Elektronik bagi Harta Tak Ali Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil 1 Tahun 2018 muat turun
3 Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1 Tahun 2016
Bayaran Fi Pemfailan Surat Cara Kuasa Wakil
Surat Cara Kuasa Wakil - Power of Attorney Letter Surat Cara Kuasa Wakil - Fi Pemfailan Masih Berkuatkuasa muat turun
4 Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 2 Tahun 2016
Syarat Kelayakan Bagi Pelelong Untuk Mengendalikan Prosiding Halang Tebus Dan Lelong Awam Harta Tak Alih Di Mahkamah Tinggi Malaya
Prosiding Halang Tebus - Lelongan Awam - Pelelong -Foreclosure Proceeding - Public Auction Prosiding Halang Tebus - Lelongan Awam - Pelelong - Kelayakan Pelelong Masih Berkuatkuasa muat turun
5 Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1 Tahun 2015
Pindaan Terhadap Sijil Amalan Guaman Di Semenanjung Malaysia
Sijil Amalan Guaman - Certificate of Legal Practice Sijil Amalan Guaman - Pindaan kepada Sijil Masih Berkuatkuasa muat turun
6 Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 2 Tahun 2015
Syarat-Syarat Kelayakan Bagi Pelelong Berlesen untuk Mengendalikan Prosiding Halang Tebus Dan Lelongan Awam Harta Tak Alih Di Mahkamah Tinggi Malaya
Prosiding Halang Tebus - Lelongan Awam - Foreclosure Proceeding - Public Auction Prosiding Halang Tebus - Lelongan Awam - Pelelong - Kelayakan Pelelong Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 2 Tahun 2016 muat turun
7 Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 3 Tahun 2015
Pemfailan Senarai Aset Dan Liabiliti Bagi Kes Surat Kuasa Mentadbir Dan Probate Di Mahkamah Tinggi Malaya (Kod 31 & 32)
Surat Kuasa Mentadbir - Probate - Letter of Administration Surat Kuasa Mentadbir (Kod 31 - Probate (Kod 32) - Pemfailan Senarai Aset dan Liabiliti Masih Berkuatkuasa muat turun
8 Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 4 Tahun 2015
Pemfailan Saman Dalam Kamar Bagi Permohonan Ex-Parte Untuk Kes-Kes Kebankrapan Di Mahkamah Tinggi Malaya
Kebankrapan - Bankruptcy Kebankrapan - Kes-kes - Permohonan ex-parte - Pemfailan Saman dalam Kamar Masih Berkuatkuasa muat turun
9 SURAT PENTING
Pelaksanaan Cukai Barang Dan Perkhidmatan (GST) Di Dalam Prosiding Halang Tebus Dan Lelongan Awam Harta Tak Alih Di Mahkamah Tinggi Malaya
Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST), Halang tebus, Lelongan Awam Harta Tak Alih Goods and Services Tax, Foreclosure, Public Auction for Non-Immovable Property Berkuatkuasa 1 April 2015 - Melibatkan Hartanah bertujuan komersil, pentadbiran dan perindustrian - Harta jualan tertakluk kepada cukai berjumlah 6% dari harga jualan - Cukai dibayar kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia Masih Berkuatkuasa muat turun
10 SURAT PENTING
Pindaan Lampiran A Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bilangan 1 Tahun 2015 (Dokumen Berkunci)
Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bilangan 1 Tahun 2015 Practice Direction Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya No 1 of 2015 Lampiran A kepada Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bilangan 1 Tahun 2015 dipinda agar selaras dengan Seksyen 3 Akta Mahkamah Kehakiman1964 Masih Berkuatkuasa muat turun
11 Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1/2014
Prosiding Halang Tebus Dan Lelongan Awam Harta Tak Alih Di Mahkamah Tinggi Malaya
Prosiding Halang Tebus - Lelaongan Awam - Foreclosure Proceeding - Public Auction Prosiding Halang Tebus - Kod 24FC - Kod 24MFC - Prosedur Halang Tebus - Pemfailan Notis Permohonan - Tempoh pendengaran dalam 4 minggu - Perintah - Penetapan tarikh lelong Masih Berkuatkuasa muat turun
12 Pekeliling Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1/2013
Pendengaran Permohonan Penggantungan Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Sesyen atau Majistret Bagi Kes-Kes Kemalangan Jalanraya
Permohonan Penggantungan Pelaksanaan - Application for Stay of Execution Permohonan Penggantungan Pelaksanaan - Kes Kemalangan Jalan Raya - Penetapan tarikh pendengaran dalam 2 minggu - syarikat insuran - pampasan Masih Berkuatkuasa muat turun
13 Arahan Amalan Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1/2013
Prosiding Halang Tebus Dan Lelongan Awam Harta Tak Alih Di Mahkamah Tinggi Malaya
Prosiding Halang Tebus - Lelaongan Awam - Foreclosure Proceeding - Public Auction Prosiding Halang Tebus - Kod 24F - Kod 24AF - Prosedur Halang Tebus - Pemfailan Notis Permohonan - Tempoh pendengaran dalam 4 minggu - Perintah - Penetapan tarikh lelong Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1/2014 muat turun
14 Pekeliling Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1/2012
Lanjutan Masa Untuk Serah Notis Kebankrapan
Kebankrapan - Bankruptcy Notis Kebankrapan - Lanjutan Masa Masih Berkuatkuasa muat turun
15 Pekeliling Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1/2011
Prosiding Reman Di Mahkamah Majistret Di Semenanjung Malaysia
Reman - Remand Reman - Prosiding Reman di Lokap Balai Polis - Minit reman Masih Berkuatkuasa muat turun
16 Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1/2011
Prosiding Halang Tebus Dan Lelongan Awam Tak Alih Di Mahkamah Tinggi Malaysia
Prosiding Halang Tebus - Lelaongan Awam - Foreclosure Proceeding - Public Auction Prosiding Halang Tebus - Kod 24F - Kod 24AF - Prosedur Halang Tebus - Pemfailan Notis Permohonan - Tempoh pendengaran dalam 4 minggu - Perintah - Penetapan tarikh lelong Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1/2013 muat turun
17 Pekeliling Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1/2010
Penambahan Perkataan (ARB) Untuk Kod Kes-Kes TimbangTara (Arbitration) Mahkamah Dagang Baru (NCC) Kuala Lumpur.
Kes Timbangtara - Arbitration Case Kes Timbangtara - Mahkamah Dagang Baru (NCC) - Kod baru - Penambahan perkataan (ARB) Masih Berkuatkuasa muat turun
18 Pekeliling Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1/2009
Panduan Pemfailan Deraf Perintah / Penghakiman dan Perintah / Penghakiman Bersih Dalam Prosiding Di Mahkamah - Mahkamah Semenanjung Malaysia
Deraf Perintah - Perintah Bersih - Draft Order - Fair Order Deraf Perintah - Perintah Bersih - 4 hari kelulusan bagi deraf perintah - 7 hari kelulusan bagi perintah bersih Masih Berkuatkuasa muat turun
19 Pekeliling Pendaftar Bil. 2/2009
Teste kepada Writ (Pindaan)
Teste Writ Teste Writ - YAA Hakim Besar Malaya - YAA Tan Sri Arifin Zakaria Masih Berkuatkuasa muat turun
20 Pekeliling Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 2/2009
Persidangan Mahkamah Sesyen Putrajaya
Mahkamah Sesyen Putrajaya - Sessions Court Putrajaya Persidanagan Mahkamah Sesyen Putrajaya - Kes-kes di bawah Daerah Polis Kajang dan Putrajaya Masih Berkuatkuasa muat turun
21 SURAT PENTING
Guidelines For Awards In Personal Injury Claims
Garis Panduan bagi Awards In Personal Injury Claims / Guidelines For Awards In Personal Injury Claims Garis Panduan bagi Hakim Mahkamah Sesyen dan Majistret untuk memberi award dalam personal injury claim Masih Berkuatkuasa muat turun
22 SURAT PENTING
Penyediaan Rekod Rayuan Kes Jenayah Ke Mahkamah Rayuan Malaysia
Rekod Rayuan Kes Jenayah / Criminal Appeal Cases Records Garis Panduan untuk menyediakan rekod rayuan kes jenayah ke Mahkamah Rayuan Malaysia Masih Berkuatkuasa muat turun
23 SURAT PENTING
Penubuhan Mahkamah Tinggi Baru Bahagian Dagang (NCC) Di Kuala Lumpur
Penambahan Mahkamah Tinggi / High Courts Addition Makluman penubuhan Mahkamah Tinggi Baru Bahagian Dagang (NCC) Di Kuala Lumpur - senarai jenis tuntutan yang akan didaftarkan - senarai kod pendaftaran yang baru mengikut jenis tuntutan Masih Berkuatkuasa muat turun
24 Arahan Amalan Bil. 1/2009
Penetapan Tarikh Perbicaraan Bagi Petisyen Perceraian Yang Difailkan Secara Petisyen Bersama (Joint Petition)
Keluarga/family - Petisyen perceraian bersama/joint divorce petition Semua petisyen perceraian bersama di bawah seksyen 52 Akta Memperbaharui Undang-undang (Perkahwinan & Perceraian) 1976 hendaklah ditetapkan tarikh bicara dalam masa 2 minggu dari tarikh petisyen difailkan. Masih Berkuatkuasa muat turun
25 Arahan Amalan Bil. 3/2009
Pendengaran Kes-Kes Petisyen Surat Kuasa Mentadbir Harta Pesaka/Probet Yang Tiada Pertikaian Di Mahkamah Tinggi Malaya (KOD 31 & 32)
Surat Kuasa mentadbir dan Probet Letter of Administration and probate surat kuasa mentadbir dan probet yang tidak dipertikaikan - pendengaran hendaklah ditetapkan dalam tempoh 30 hari dari tarikh pendaftaran Masih Berkuatkuasa muat turun
26 Arahan Amalan Bil. 4/2009
Pendaftaran Kes-Kes Jenayah Mahkamah Tinggi : Penambahan Pengkelasan Kod
Pengkelasan kod / classification of codes Kod Pendaftaran kes di Mahkamah Tinggi - penambahan pengkelasan kod kes jenayah Masih Berkuatkuasa muat turun
27 Arahan Amalan Bil. 5/2009
Dalam Mahkamah Tinggi Di Kuala Lumpur (Bahagian-Bahagian)
Bahagian-bahagian di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur / Kuala Lumpur High Court Division Pindaan pada Arahan Amalan Bil. 1/ 2008-penambahan Akta Timbangtara 2005 pada perenggan 3.3 Masih Berkuatkuasa muat turun
28 Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2008
Teste kepada Writ (Pindaan)
Teste kepada Writ Teste/Teste-Writ Saman/ Writ of Summons-Pindaan/Amendment Telah dibatalkan muat turun
29 Pekeliling Pendaftar Bil. 2/2008
Teste kepada Writ (Pindaan)
Teste kepada Writ Teste/Teste-Writ Saman/ Writ of Summons-Pindaan/Amendment TELAH DIBATALKAN muat turun
30 Pekeliling Pendaftar Bil. 3/2008
Teste kepada Writ (Pindaan)
Teste kepada Writ Teste/Teste-Writ Saman/ Writ of Summons-Pindaan/Amendment TELAH DIBATALKAN muat turun
31 SURAT PENTING
Tempoh Masa Untuk Memasukkan Deraf Perintah (Draft Order) Oleh Para Peguam Di Semenanjung Malaysia
Deraf Perintah / Draft Order Makluman bagi tempoh masa yang diperlukan untuk memasukkan deraf perintah bagi Peguam di Semenanjung Malaysia Masih Berkuatkuasa muat turun
32 SURAT PENTING
Perlantikan Pegawai Yang Bertanggungjawab Menjaga Fail Di Setiap Mahkamah
Penjagaan Fail / File Safekeeping Makluman untuk melantik pegawai bagi penjagaan fail Mahkamah Masih Berkuatkuasa muat turun
33 Arahan Amalan Bil. 2/2008
Penghakiman Terus - Aturan 14 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 - Pembatalan Pliding Dan Pengindorsan - Aturan 18 Kaedah 19 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980
Penghakiman terus / Summary judgment Pembatalan pliding / striking out pleadings Pendengaran permohonan penghakiman terus di bawah A. 14 KKMT 1980 - pendengaran permohonan pembatalan pliding di bawah A.18 KKMT 1980 - didengar di hadapan YA Hakim Masih Berkuatkuasa muat turun
34 Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2007
Teste kepada Writ (Pindaan)
Teste kepada Writ Teste/Teste-Writ Saman/ Writ of Summons-Pindaan/Amendment TELAH DIBATALKAN muat turun
35 Pekeliling Pendaftar Bil. 2/2007
Teste kepada Writ (Pindaan)
Teste kepada Writ Teste/Teste-Writ Saman/ Writ of Summons-Pindaan/Amendment TELAH DIBATALKAN muat turun
36 Pekeliling Pendaftar Bil. 3/2007
Teste kepada Writ (Pindaan)
Teste kepada Writ Teste/Teste-Writ Saman/ Writ of Summons-Pindaan/Amendment TELAH DIBATALKAN muat turun
37 Arahan Amalan No. 1 Tahun 2006
Wilayah Mahkamah Sesyen
Wilayah Mahkamah Sesyen Session Court Territorial Masih Berkuatkuasa muat turun
38 Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2005
Teste kepada Writ (Pindaan)
Teste kepada Writ Teste/Teste-Writ Saman/ Writ of Summons-Pindaan/Amendment TELAH DIBATALKAN muat turun
39 Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2005
Lelongan Awam Hartanah Di Mahkamah Tinggi(Prosiding Halang Tebus)
Lelongan Awam Hartanah Di Mahkamah Tinggi(Prosiding Halang Tebus) Lelongan Awam/Public Auction-Mahkamah Tinggi/High Court-Prosiding Halang Tebus/Foreclosure Proceeding-Bayaran Deposit/Payment of Deposit-Pelantikan Pelelong/Appointment of Auctioneer-Pegawai Mahkamah Sebagai Saksi/Court Officer as Witness-Lokasi Jualan Le TELAH DIBATALKAN muat turun
40 Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2005
Mengenai Lelongan Awam Hartanah Di Mahkamah Tinggi(Prosiding Halang Tebus) bertarikh 8 Julai 2005
Lelongan Awam Hartanah Di Mahkamah Tinggi(Prosiding Halang Tebus) bertarikh 8 Julai 2005 Lelongan Awam/Public Auction-Mahkamah Tinggi/High Court-Prosiding Halang Tebus/Foreclosure Proceeding-Pelantikan Pelelong/Appointment of Auctioneer-Komisyen Mahkamah/Court's Commission-Baki Harga Belian/Balance of Purchase Price TELAH DIBATALKAN muat turun
41 Pekeliling Pendaftar Bil. 2/2005
Teste kepada Writ (Pindaan)
Teste kepada Writ Teste/Teste-Writ Saman/ Writ of Summons-Pindaan/Amendment TELAH DIBATALKAN muat turun
42 Pekeliling Pendaftar Bil. 2/2005
Pengendalian Kes-Kes Saman Dan Waran Tangkap Di Mahkamah Rendah
Pengendalian Kes-Kes Saman Dan Waran Tangkap Di Mahkamah Rendah Pendaftaran Kes-Kes Saman/ Registration of Summon Cases-Tarikh Sebutan/Mention Date-Pelaksanaan Waran Tangkap/Execution of Warrant of Arrest-Dilepaskan tanpa dibebaskan/Discharge Not Amounting to Acquittal Masih Berkuatkuasa muat turun
43 SURAT PENTING
Larangan Merokok Di Premis Kerajaan
Larangan Merokok / Prohibition on Smoking Surat larangan merokok di premis kerajaan Masih Berkuatkuasa muat turun
44 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2005
Lelongan Awam
Larangan menjadi penawar/Prohibition to become a bidder Pegawai dan kakitangan-dilarang menjadi penawar/pembeli harta tak alih-lelongan Mahkamah Tinggi/Sesyen/Majistret S.253 Kanun Tanah Negara Masih Berkuatkuasa muat turun
45 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/2005
Pelaksanaan Harta Alih (Penyitaan Dan Penjualan)(Lampiran)
Prosedur Pelaksanaan Writ Penyitaan dan Penjualan untuk harta alih/ Procedure to execute Writ Seizure and Sale for movable property Lampiran A yang dirujuk di dalam Pekeliling Ketua Pendaftar Bil 2/2005 Aturan 47 KKM 2012 Masih Berkuatkuasa muat turun
46 SURAT PENTING
Penerbitan Alasan Penghakiman Untuk Terbitan Jurnal Undang-Undang - Current Law Journal
Alasan penghakiman / Grounds of judgement Alasan penghakiman Untuk Terbitan Jurnal Undang-Undang Masih Berkuatkuasa muat turun
47 SURAT PENTING
Prosidur Penyediaan Rekod Rayuan Dan Petisyen Rayuan Bagi Rayuan Jenayah Di Mahkamah Rayuan
Rekod Rayuan / Appeal Records Penyediaan rekod rayuan dan petisyen rayuan bagi rayuan jenayah - mengikuti Kaedah-kaedah Mahkamah Rayuan Masih Berkuatkuasa muat turun
48 Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2003
Penyediaan Buku Rekod Tujuan Merekodkan Award Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah Di Mahkamah Majistret Di Bawah Seksyen 16AC(2) Akta Pemaju Perumahan (Kawalan Dan Perlesenan)
Penyediaan Buku Rekod Tujuan Merekodkan Award Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah Di Mahkamah Majistret Penyediaan Buku Rekod/Preparation for Book of Record-Merekod Award Tribunal/ To Record Tribunal Award-Tuntutan Pembeli Rumah/House Purchasers Claims-Mahkamah Majistret/ Magistrate Court-Seksyen 16AC(2)/Section 16AC(2)-Akta Pemaju Perumahan (Kawalan Dan Pe Masih Berkuatkuasa muat turun
49 Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2003
Teste Kepada Writ
Teste kepada Writ Teste/Teste-Writ Saman/ Writ of Summons-Pindaan/Amendment TELAH DIBATALKAN muat turun
50 Pekeliling Pendaftar Bil. 2/2003
Teste Kepada Writ
Teste kepada Writ Teste/Teste-Writ Saman/ Writ of Summons-Pindaan/Amendment TELAH DIBATALKAN muat turun
51 SURAT PENTING
Pelaksanaan Tandatangan Faksimili Aturan 1 (1) Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Aturan 6 (1) Kaedak-Kaedah Mahkamah Rendah 1980
Tandatangan Faksimili / Signature of Fascimile Perlaksanaan tandatangan faksimili pada dokumen - Mahkamah tinggi dan Mahkamah rendah Masih Berkuatkuasa muat turun
52 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/2003
Penerbitan Alasan Penghakiman Kes-Kes Kemalangan Jalanraya
Alasan Penghakiman Kes Kemalangan Jalanraya/Grounds of judngment for road accident cases Hakim Mahkamah Sesyen -hantar alasan penghakiman kes kemalangan jalanraya-ke Bahagian Penyelidikan Mahkamah Persekutuan-isu kuantum gantirugi-tujuan-penerbitan jurnal Undang-undang Akta Mahkamah Rendah 1948 Masih Berkuatkuasa muat turun
53 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 3/2003
Penerbitan Alasan Penghakiman Kes-Kes Kemalangan Jalanraya (Pindaan)
sinopsis atau profil kes dan kuantum gantirugi/Sypnosis or profile on quantum of damages in accident cases Alasan penghakiman yang dirujuk di dalam Pekeliling Ketua Pendaftar 2/2003-disediakan dalam bentuk sinopsis atau profil kes dan kuantum gantirugi Akta Mahkamah Rendah 1948 Masih Berkuatkuasa muat turun
54 Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2002
Teste Kepada Writ (Pindaan)
Teste kepada Writ Teste/Teste-Writ Saman/ Writ of Summons-Pindaan/Amendment TELAH DIBATALKAN muat turun
55 Pekeliling Pendaftar Bil. 2/2002
Teste Kepada Writ (Pindaan)
Teste kepada Writ Teste/Teste-Writ Saman/ Writ of Summons-Pindaan/Amendment TELAH DIBATALKAN muat turun
56 Pekeliling Pendaftar Bil. 3/2002
Teste Kepada Writ (Pindaan)
Teste kepada Writ Teste/Teste-Writ Saman/ Writ of Summons-Pindaan/Amendment TELAH DIBATALKAN muat turun
57 SURAT PENTING
Permohonan Untuk Tahanan Reman Dibawah Seksyen 117 Kanun Acara Jenayah Pada Hari Sabtu Pertama Dan Ketiga, Hari Ahad Dan Hari Kelepasan Am
Tahanan Reman / Remand Detainee Penyediaan nama pegawai bagi tahanan Reman Pada Hari Sabtu Pertama Dan Ketiga, Hari Ahad Dan Hari Kelepasan Am Masih Berkuatkuasa muat turun
58 SURAT PENTING
Kawalan Fail Asal
Fail asal / Original File Arahan untuk menyimpan fail kes di Mahkamah asal - jika terdapat Hakim mendapat arahan bertukar Masih Berkuatkuasa muat turun
59 SURAT PENTING
Alasan Penghakiman Mahkamah Rayuan England
Alasan Penghakiman / Grounds of judgement Alasan Penghakiman Mahkamah Rayuan England Masih Berkuatkuasa muat turun
60 Arahan Amalan Bil. 1/2002
Penyusunan Semula Bahagian Sivil Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (kecuali perkara berkaitan dengan hal-hal kekeluargaan)
Bahagian-bahagian di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur / Kuala Lumpur High Court Division Penyusunan semula Bahagian Sivil di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur - Pendengaran kes di Fast Track Court dan Normal Track Court Masih Berkuatkuasa muat turun
61 SURAT PENTING
Senarai Kes-Kes Di Mana Keputusan Belum Diberi Walaupun Kes Telah Selesai Dibicara
Kes-Kes Di Mana Keputusan Belum Diberi / Cases where Decisions have not been made Makluman berkenaan penangguhan keputusan kes - arahan untuk menyenaraikan kes-kes keputusan belum diberi selepas dua minggu Masih Berkuatkuasa muat turun
62 SURAT PENTING
Pelaksanaan Tandatangan Faksimili Aturan 1 (1) Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Aturan 6 (1) Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1980
Tandatangan Faksimili / Signature of Fascimile Perlaksanaan tandatangan faksimili pada dokumen - Mahkamah tinggi dan Mahkamah rendah Masih Berkuatkuasa muat turun
63 SURAT PENTING
Pelaksanaan Tandatangan Faksimili Aturan 1 (1) Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Aturan 6 (1) Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1980
Tandatangan Faksimili / Signature of Fascimile Perlaksanaan tandatangan faksimili pada dokumen - Mahkamah tinggi dan Mahkamah rendah Masih Berkuatkuasa muat turun
64 Arahan Amalan Bil. 1/2001
Penangguhan Pemakaian Aturan 25 - Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980
Pengurusan Kes Sivil / Civil case management Penangguhan pemakaian Aturan 25 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 - Kaedah 34 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 hendaklah digunakan bagi tujuan pengurusan kes Aturan 25 Kaedah-kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Aturan 32 Kaedah 3B Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Aturan 34 Kaedah-kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Masih Berkuatkuasa muat turun
65 SURAT PENTING
Penambahan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Bahagian Dagang 9
Penambahan Mahkamah Tinggi / High Courts Addition Makluman Penambahan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur- Bahagian Dagang Masih Berkuatkuasa muat turun
66 SURAT PENTING
Pelaksanaan Tandatangan Faksimili Aturan 1 (1) Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Aturan 6 (1) Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1980
Tandatangan Faksimili / Signature of Fascimile Arahan Perlaksanaan tandatangan faksimili pada dokumen - Mahkamah tinggi dan Mahkamah rendah Masih Berkuatkuasa muat turun
67 SURAT PENTING
Persidangan Mahkamah Sesyen (Jenayah) Klang Di Kompleks Mahkamah Sultan Abdul Aziz Shah Alam
Persidangan Mahkamah / Court Trial Persidangan Mahkamah Sesyen (Jenayah) Klang untuk diadakan di Kompleks Mahkamah Sultan Abdul Aziz Shah Alam Masih Berkuatkuasa muat turun
68 Arahan Amalan Bil. 1/1999
Pengeluaran Instrument of Admission (Enrolment Certificate) Peguam yang Diterima Masuk Sebagai Peguamcara Dan Penguambela Mahkamah Tinggi Malaya
Instrumen Penerimaan masuk peguam cara dan peguam bela/ Lawyers Instrument of Admission (Enrolment certificate) Tatacara pengeluaran instrumen penerimaan masuk peguam cara dan peguam bela - Instrumen ditandatangani oleh YA Hakim - amalan YAA Hakim Besar Malaya menandatangani instrumen tidak lagi diteruskan - percetakan dan pengeluaran instrumen dikendalikan oleh Majlis Peguam Masih Berkuatkuasa muat turun
69 Pekeliling Pendaftar Bil. 1/1998
Teste Kepada Writ (Pindaan)
Teste Writ Saman 1998 / Writ of Summons Teste 1998 Pengakusaksian pada writ saman hendaklah dikeluarkan atas nama YAA Dato' Wan Adnan bin Ismail, Hakim Besar Malaya atas nama dan bagi Pihak Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Telah dibatalkan melalui Pekeliling Pendaftar Bil 2/1998 muat turun
70 Pekeliling Pendaftar Bil. 2/1998
Teste Kepada Writ (Pindaan)
Teste Writ Saman 1998 / Writ of Summons Teste 1998 Pengakusaksian pada writ saman hendaklah dikeluarkan atas nama YAA Dato' Wan Adnan bin Ismail, Hakim Besar Malaya atas nama dan bagi Pihak Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Telah dibatalkan melalui Pekeliling Pendaftar Bil 2/1999 muat turun
71 Arahan Amalan Bil. 1/1998
Akta Mahkamah Rendah (Pindaan) 1997 - Bidangkuasa Tambahan Kepada Mahkamah Sesyen
Bidangkuasa Mahkamah Sesyen / Sessions Court Jurisdictiopn Bidangkuasa tambahan - kes kemalangan jalanraya - kes distress - kes tuan tanah dan penyewa - Mahkamah Tinggi tidak lagi mendengar kes-kes tersebut - pemindahan kes-kes sedia ada di mahkamah tinggi S.65(1) Akta Mahkamah Rendah 1948 Masih Berkuatkuasa muat turun
72 Arahan Amalan Bil. 2/1998
Memasukan Salinan Penghakiman Dekri Atau Perintah yang Dirayu Ke Dalam Rekod Rayuan Sivil Di Mahkamah Tinggi
Rekod Rayuan / Record of Appeal Penghakiman/Dekri/Perintah hendaklah dimasukkan ke dalam Rekod Rayuan - difailkan di dalam Rekod Rayuan Tambahan Aturan 46 Kaedah 3A (1) (d) Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1980 Masih Berkuatkuasa muat turun
73 Arahan Amalan Bil. 3/1998
Lelongan Awam Hartanah Mahkamah Tinggi Yang Dibuat Di Luar Stesen
Lelongan Awam / Public Auction Lelongan awam di luar kawasan - pelelong yang memegang lesen di negeri berkenaan - suratan hak milik didepositkan ke Mahkamah tidak kurang dari 1 minggu sebelum tarikh lelongan - draf bank 10% harga rezab Telah dibatalkan oleh Pekeliling Pendaftar 1 Tahun 2005 muat turun
74 Arahan Amalan Bil. 3/1998
Pindaan Kepada Arahan Amalan No.7 Dan 7A Tahun 1992 - Pendaftaran Kes-Kes Mahkamah Pengkelasan Kod
Pengkelasan kod / classification of codes Pengkelasan kod kes jenayah mahkamah tinggi Masih Berkuatkuasa muat turun
75 Pekeliling Pendaftar Bil. 1/1997
Teste Kepada Writ (Pindaan)
Teste Writ Saman 1997 / Writ of Summons Teste 1997 Pengakusaksian pada writ saman hendaklah dikeluarkan atas nama YAA Tan Sri Dato' Haji Lamin bin Haji Mohd Yunus, Presiden Mahkamah Rayuan Malaysia yang menjalankan kuasa-kuasa dan tugas-tugas Hakim Besar Malaya atas nama dan bagi Pihak Seri Paduka Baginda Telah dibatalkan melalui Pekeliling Pendaftar Bil 3/1997 muat turun
76 Pekeliling Pendaftar Bil. 3/1997
Teste Kepada Writ (Pindaan)
Teste Writ Saman 1997 / Writ of Summons Teste 1997 Pengakusaksian pada writ saman hendaklah dikeluarkan atas nama YAA Tan Sri Dato' Haji Lamin bin Haji Mohd Yunus, Presiden Mahkamah Rayuan Malaysia yang menjalankan kuasa-kuasa dan tugas-tugas Hakim Besar Malaya atas nama dan bagi Pihak Seri Paduka Baginda Telah dibatalkan melalui Pekeliling Pendaftar Bil 1/1998 muat turun
77 Pekeliling Pendaftar No. 2/1995
Teste Kepada Writ
Teste Writ Saman 1995 / Writ of Summons Teste 1995 Pengakusaksian pada writ saman hendaklah dikeluarkan atas nama YAA Tan Sri Dato' Haji Anuar bin Dato' Zainal Abidin, Hakim Besar Malaya atas nama dan bagi Pihak Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Telah dibatalkan melalui Pekeliling Pendaftar Bil 1/1997 muat turun
78 Arahan Amalan Bil.1/1995
Penghakiman Terus - Aturan 14 K.M.T. Serta Pembatalan Pliding Dan Pengindorsan - Aturan 18 Kaedah 19 K.M.T
Penghakiman terus / Summary judgment Pembatalan pliding / striking out pleadings Penghakiman terus - pembatalan pliding - didengar oleh Pendaftar Aturan 14 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980Aturan 18 Kaedah 19 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Arahan Amalan ini telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Bil. 2 Tahun 2008 muat turun
79 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/1995
Perintah Reman Dibawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah
Perintah Reman/remand proceedings Reman didengar oleh Majistret/Hakim Mahkamah Sesyen-ketiadaan pegawai, reman boleh didengar oleh Pendaftar-Jadual Keempat Akta Mahkamah Rendah 1948 S.117 Kanun Prosedur Jenayah Masih Berkuatkuasa muat turun
80 Pekeliling Pendaftar No. 4/1994
Teste Kepada Writ
Teste Writ Saman 1994 / Writ of Summons Teste 1994 Pengakusaksian pada writ saman hendaklah dikeluarkan atas nama YAA Tan Sri Dato' Haji Mohd Eusoff bin Chin, Hakim Besar Malaya atas nama dan bagi Pihak Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Masih Berkuatkuasa muat turun
81 Pekeliling Pendaftar No. 6/1994
Teste Kepada Writ
Teste Writ Saman 1994 / Writ of Summons Teste 1994 Pengakusaksian pada writ saman hendaklah dikeluarkan atas nama YAA Dato' Haji Anuar bin Dato' Haji Zainal Abidin, Hakim Besar Malaya atas nama dan bagi Pihak Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Masih Berkuatkuasa muat turun
82 Arahan Amalan Bil.2/1994
Litaran Mahkamah Majistret (Pindaan Kepada Arahan Amalan No.5 Tahun 1993)
Mahkamah Litar / Circuit court Mahkamah Yong Peng-Litaran Mahkamah Batu Pahat Masih Berkuatkuasa muat turun
83 Arahan Amalan Bil.3/1994
Kes-Kes Perbicaraan Dalam Kamar Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (Bahagian Dagang & Sivil)
Pendengaran Kes / Hearing of cases Pendengaran permohonan dalam kamar oleh Pesuruhjaya Kehakiman Masih Berkuatkuasa muat turun
84 Arahan Amalan Bil.4/1994
Akta Mahkamah Rendah (Pindaan) 1994 - Bidangkuasa Tambahan Kepada Mahkamah Sesyen
Bidangkuasa Mahkamah Sesyen / Sessions Court Jurisdiction Bidangkuasa tambahan - kes kemalangan jalanraya - kes distress - kes tuan tanah dan penyewa - Kes hendaklah difailkan di Mahkamah Sesyen Masih Berkuatkuasa muat turun
85 Arahan Amalan Bil.5/1994
Kes-Kes Perbicaraan Dalam Kamar Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (Bahagian Dagang & Sivil)
Pendengaran Kes / Hearing of cases Pendengaran permohonan dalam kamar oleh Pesuruhjaya Kehakiman Masih Berkuatkuasa muat turun
86 Arahan Amalan Bil.2/1993
Pemansuhan Litaran Mahkamah Sesyen
Mahkamah Litar / Circuit court Pemansuhan Mahkamah Litar Mahkamah Sesyen - seperti di arahan amalan 4 Tahun 1988 - pemindahan kes sedia ada Masih Berkuatkuasa muat turun
87 Arahan Amalan Bil.3/1993
Pendengaran Kes-Kes Kebankrapan Di Hadapan Pendaftar Mahkamah Tinggi
Kebankrapan / Bankruptcy Pendengaran kes kebankrapan di hadapan pendaftar Masih Berkuatkuasa muat turun
88 Arahan Amalan Bil.4/1993
Wilayah Mahkamah Sesyen
Pendaftaran Kes / Registration of cases Pendaftaran kes - wilayah Mahkamah Sesyen Masih Berkuatkuasa muat turun
89 Arahan Amalan Bil.5/1993
Litaran Mahkamah Majistret
Mahkamah Litar / Circuit court Litaran Mahkamah Majistret Masih Berkuatkuasa muat turun
90 Pekeliling Hakim Besar Malaya No. 1 Tahun 1992
Penerbitan Alasan Penghakiman
alasan penghakiman / grounds of judgement Semua alasan penghakiman yang hendak dihantar kepada penerbit hendaklah melalui Ketua Pendaftar Masih Berkuatkuasa muat turun
91 Surat PMT
Pendaftaran Kes-Kes Mahkamah Pengklasan Kod
Pengkelasan Kod / coding Merujuk Arahan Amalan No. 7 Tahun 1992 semua kes perbicaraan jenayah di Mahkamah Tinggi Semenanjung hendaklah didaftarkan di bawah kod 45 Masih Berkuatkuasa muat turun
92 Arahan Amalan Bil.1/1992
Kes-Kes Sivil Di Mahkamah Sesyen
Pendaftaran Kes / Registration of cases Pendaftaran kes kod 55, 56 dan 57 - didengar di Mahkamah Sesyen yang ditentukan Masih Berkuatkuasa muat turun
93 Arahan Amalan Bil.4/1992
Melantik Asesor Dalam Perbicaraan Kes Pengambilan Tanah
Asessor / Assessor Kes Pengambilan Tanah / Land acquisition cases Rujuk Tanah / land reference Kesukaran mendapatkan asessor - mahkamah boleh mempertimbangkan senarai juri yang dilantik sebagai asessor- Masih Berkuatkuasa muat turun
94 Arahan Amalan Bil.6/1992
Pengangkatan
Pengkelasan kod / classification of codes Pendaftaran Kes / registration of cases Pengangkatan / adoption Pendaftaran kes pengangkatan yang dibuat di mahkamah sesyen - didaftarkan di bawah kod 58 Masih Berkuatkuasa muat turun
95 Arahan Amalan Bil.7/1992
Kes-Kes Sivil Di Mahkamah Rendah
Pengkelasan kod / classification of codes Pendaftaran kes/ registration of cases Fee Mahkamah / Court fees Kes tuntutan sivil kurang dari RM25,000 difailkan di Mahkamah Majistret mengikut kod pendaftaran bermula 1.1.1993- Kes tuntutan sivil berjumlah antara RM10,000 -RM25,000 hendaklah difailkan di Mahkamah majistret menggunakan pengkelasan kod 71,72,73,74,7 Masih Berkuatkuasa muat turun
96 Arahan Amalan Bil.8/1992
Penghakiman Terus - Aturan 14 K.M.T. Pembatalan Pliding & Pengindorsan - Aturan 18 Kaedah 19 K.M.T.
Pendengaran Kes / Hearing of cases Pendengaran permohonan Penghakiman Terus di bawah Aturan 14 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 dan Pembatalan Pliding & Pengindorsan di bawah Aturan 18 Kaedah 19 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 didengar di Hadapan YA Hakim Aturan 14 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Aturan 18 Kaedah 19 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Masih Berkuatkuasa muat turun
97 Arahan Amalan Bil.1/1991
Pungutan Fee Di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur
Fi / Fee Pungutan fee Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur- dibuat melalui mesin kutipan wang tunai / cek yang dikeluarkan oleh firma guaman Masih Berkuatkuasa muat turun
98 Arahan Amalan Bil.2/1991
Pungutan Fee Di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur
Fi / Fee Pungutan fee Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur- dibuat melalui mesin kutipan wang tunai / cek yang dikeluarkan oleh firma guaman atau praceipi melalaui setem pos Masih Berkuatkuasa muat turun
99 Arahan Amalan Bil.3/1991
Kes-Kes Sivil Di Mahkamah Rendah
Pendaftaran Kes / case registration Pengkelasan kod Tuntutan sivil melebihi RM10,000 hendaklah difailkan di Mahkamah Majistret - kod pendaftaran 77 dan 78 Masih Berkuatkuasa muat turun
100 Nota Amalan Bil.2/1990
Pelaksanaan Harta Alih
Pelaksanaan Harta Alih / execution of movable property Pelaksanaan penjualan harta alih tidak boleh ditangguh - melainkan terdapat perintah Mahkamah atau Pemiutang pelaksanaan menarik balik pelaksanaan -lantikan pengawal keselamatan bagi menjaga harta yang hendak disita. Masih Berkuatkuasa muat turun
101 Arahan Amalan Bil.3/1990
Pemfailan Salinan Probet Dan Surat Mentadbir
Probet / probate Surat Kuasa Mentadbir / letter of administration Pejabat Pendaftaran Mahkamah Tinggi Mengeluarkan satu salinan tambahan probet dan surat kuasa mentadbir - salinan tambahan disimpan di dalam fail khas - disusun mengikut tahun dan nombor kes Masih Berkuatkuasa muat turun
102 Arahan Amalan Bil.4/1990
Penyusunan Semula Mahkamah-Mahkamah Rendah
Bidangkuasa Mahkamah / court jurisdiction Pemindahan bidangkuasa mahkamah majistret ke mahkamah sesyen Masih Berkuatkuasa muat turun
103 Arahan Amalan Bil.6/1990
Prosedur Mengenai Permohonan Yang Tidak Ditentang Dan Permohonan Bagi Perintah Persetujuan Di Mahkamah Sesyen Dan Mahkamah Majistret
Permohonan Kes Sivil / application in civil cases Pemohon hendaklah memfailkan draf perintah bersama dengan permohonan - tarikh awal ditetapkan oleh Mahkamah Masih Berkuatkuasa muat turun
104 Surat PMT
Pentadbiran Mahkamah-Mahkamah Rendah
Pentadbiran Mahkamah-Mahkamah Rendah / subordinate court administration Ketua Jabatan di setiap Mahkamah Negeri adalah Hakim Kanan dan Hakim Kanan bertanggungjawab terhadap, cuti, laporan tahunan, laporan prestasi, bangunan mahkamah, kakitangan dan permohonan pertukaran Masih Berkuatkuasa muat turun
105 Arahan Amalan Bil.1/1989
Susunan Semula Bahagian-Bahagian Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur
Pembahagian Mahkamah Tinggi, Pengkelasan No Kes, Senarai Guaman, Penetapan Bicara, Kes dalam Kamar, Rayuan Keputusan Kes dalam Kamar, Penetapan Kos dan Permohonan Pelaksaan Division of High Court, Classification of Case No, Cause List, Fixing Hearing Dates, Cases heard in Chambers, Appeal against Cases heard in Chambers, Fixation of Costs and Application for Execution Bidangkuasa Mahkamah Tinggi - Bidangkuasa Mahkamah Tinggi Sivil - Bidangkuasa Mahkamah Tinggi Perdagangan - Bidangkuasa Mahkamah Tinggi Rayuan atau Perkara-perkara pelbagai - Bidangkuasa Mahkamah Tinggi Jenayah - Perbicaraan ditetapkan tidak kurang daripada sekali dalam masa empat(4) bulan - Kes dalam kamar didengar oleh Penolong Kanan Pendaftar - Rayuan terhadap Keputusan Kes dalam Kamar didengar oleh Hakim yang di bawahnya Penolong Kanan Pendaftar itu ditugaskan - Penetapan Kos dan Permohonan Pelaksanaan diuruskan oleh Timbalan Pendaftar Dibatalkan oleh Arahan Amalan No.1 Tahun 2008 muat turun
106 Arahan Amalan Bil.3/1989
Prosedur Rayuan Dalam Mahkamah Tinggi Dan Daripada Mahkamah Tinggi
Rayuan kepada Hakim dalam Kamar Rayuan kepada Mahkamah Agung Appeal to Judge against Summons in Chambers Appeal to the Supreme Court Penolong Kanan Pendaftar hendaklah menyimpan fail pembicaraan yang tertakluk kepada rayuan selama lima (5) hari di dalam kamarnya setelah selesai pembicaraan - Fail tersebut dikemukakan kepada Hakim serta-merta untuk tetapkan tarikh pembicaraan jika terdapat rayuan - Fail disimpan di kamar Penolong Kanan Pendaftar selama empat (4) hari setelah rayuan didengar oleh Hakim - Penolong Kanan Pendaftar hendaklah maklumkan kepada Hakim dengan serta merta akan permohonan untuk merayu ke Mahkamah Agung, permohonan bagi mendapatkan penangguhan prosiding/ pelaksanaan sementara menanti rayuan itu didengar di Mahkamah Agung atau Notis Rayuan kepada Mahkamah Agung mengenai apa-apa perkara yang diputuskan oleh Hakim - Permohonan bagi mendapatkan kebenaran untuk merayu kepada Mahkamah Agung dan/atau bagi penggantungan didengar pada hari yang sama permohonan itu diterima atau pada hari bekerja yang berikutnya Masih Berkuatkuasa muat turun
107 Arahan Amalan Bil.4/1989
Deposit Atau Pembatalan Surat Kuasa Wakil
Waktu Pejabat Pendaftaran Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (Bahagian Surat Kuasa Wakil) dibuka Kuala Lumpur High Court Registry (Power of Attorney division) opening hours Pejabat Pendaftaran Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (Bahagian Surat Kuasa Wakil) dibuka pada 8.30 pagi hingga 12.30 tengahari (Isnin hingga Khamis), 8.30 pagi hingga 12.00 tengahari (Jumaat) dan 8.30 pagi hingga 11.30 pagi (Sabtu) Perintah 61 Kaedah 3(2) Kaedah-kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Masih Berkuatkuasa muat turun
108 Practice Direction No.3/1988
High Court at Kuala Lumpur
Hakim Judge Judge of the Appellate and Miscellaneous division will have additional functions - supervise the Subordinate Courts of Selangor and Federal Territory in civil matters - Application for short calls - petition for admission and enrolment as advocates and solicitors Masih Berkuatkuasa muat turun
109 Practice Direction No.4/1988
Sessions Courts Circuits
Mahkamah Luar Daerah Outstation courts Sessions Court Judges will go on circuit to all outstation courts to hear civil and criminal cases registered at such court - Sessions Court judges whilst on circuit to also hear all Magistrates' Courts civil cases Dibatalkan melalui Arahan Amalan 2 Tahun 1993 muat turun
110 Nota Amalan Bil.5/1988
Pendaftaran Kes-Kes Mahkamah Pengklasan Kod
Pengkelasan kod Classification of Codes Format pengkelasan kod - Nombor kod yang sedia ada dikekalkan tetapi diletakkan dalam kurungan dan nombor kod yang baru ditambahkam - Kurungan diletakkan untuk semua kes yang didaftarkan sehingga 31.12.1988- Kod 21 digunakan dalam semua kes prosiding sivil oleh dan terhadap kerajaan Masih Berkuatkuasa muat turun
111 Surat PMT
Hukuman dan Sebat, Sementara Menuggu Rayuan
Hukuman / Sentence Pemakluman kepada pihak penjara untuk menangguhkan hukuman sebat sementara kes disemak oleh Mahkamah Tinggi Penghakiman Mahkamah Agung No 12 Tahun 1986, Seksyen 289, 323, 325, 311, 315, 316, 317 Kanun Tatacara Jenayah, Seksyen 31 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 Masih Berkuatkuasa muat turun
112 Surat PMT
Hukuman Dalam Kes-Kes Rogol - R. lwn. Billiam (1986) 1 All ER 985-988
kes rogol / rape case Panduan yang diberikan oleh Lord Lane C.J. dalam kes R. lwn. Billiam boleh dijadikan contoh dalam memberikan hukuman dalam kes rogol R. lwn. Billiam (1986) 1 All ER 985-988 Masih Berkuatkuasa muat turun
113 Pekeliling Pendaftar Bil. A 4 Tahun 1983
Membayar Denda Yang Dikenakan Oleh Mahkamah Dengan Secara Beransuran
Pembayaran denda secara ansuran Disabit hukuman denda dan dibenarkan membayar secara beransuran dalam tempoh masa yang tertentu - didapati yang disabit tidak berada di alamat yang diberi - waran tangkap tidak berhasil - bagi mengelakkan perkara berpanjangan - pihak odit - diminta janga Masih Berkuatkuasa muat turun
ATAS