Arahan Amalan / Pekeliling / Surat Penting

Ketua
Hakim Negara

BIL. TAJUK ARAHAN AMALAN / PEKELILING Perkara KANDUNGAN PERKARA AUTORITI STATUS LAMPIRAN
1 Arahan Amalan KHN Bilangan 3 Tahun 2022
Urusan dan Pengendalian Kes Sivil dan Kes Jenayah di Mahkamah Seluruh Malaysia Selaras Dengan Fasa Peralihan ke Endemik
Urusan dan Pengendalian Kes Sivil dan Kes Jenayah di Mahkamah Seluruh Malaysia Selaras Dengan Fasa Peralihan ke Endemik Arahan Amalan Ini Terpakai Kepada Semua Warga Mahkamah dan Mana-mana Orang Yang Hadir dan Berurusan di Mahkamah Seluruh Malaysia Selaras Dengan Pengumuman Kelonggaran SOP COVID-19 Oleh Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Berkuatkuasa 1 Mei 2022 Seksyen 17B Akta Mahkamah Kehakiman 1964 [Akta 91] dan Seksyen 107A Akta Mahkamah Rendah 1948 [Akta 92] Masih Berkuatkuasa muat turun
2 Arahan Amalan KHN Bilangan 2 Tahun 2022
Urusan dan Tatacara Pengantaraan (Mediasi) Bagi Kes di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah
Arahan Amalan ini bagi menetapkan urusan dan tatacara pengantaraan (mediasi) bagi kes Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah. Arahan Amalan ini terpakai bagi urusan dan tatacara mediasi dalam prosiding sivil di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah seluruh Malaysia. Arahan Amalan ini bagi menetapkan urusan dan tatacara pengantaraan (mediasi) bagi kes Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah. Arahan Amalan ini terpakai bagi urusan dan tatacara mediasi dalam prosiding sivil di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah seluruh Malaysia. Aturan 92 Kaedah 3B(1) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 [P.U.(A) 205/2012] (KKM 2012) dan selaras dengan Aturan 34 Kaedah 1A dan 1B KKM 2012 Masih Berkuatkuasa muat turun
3 Arahan Amalan KHN Bilangan 1 Tahun 2022
Panduan Pemfailan Perintah dan Penghakiman Dalam Prosiding di Mahkamah Seluruh Malaysia
Arahan Amalan ini bagi mengemaskini dan menetapkan urusan dan tatacara penyediaan perintah dan penghakiman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Arahan Amalan ini bagi mengemaskini dan menetapkan urusan dan tatacara penyediaan perintah dan penghakiman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Aturan 92 Kaedah 3B(1) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 [P.U.(A) 205/2012] (KKM 2012) yang dibaca bersama Kaedah 3 Kaedah-Kaedah Mahkamah Persekutuan 1995 [P.U.(A) 376/1995] dan Kaedah 4 Kaedah-Kaedah Mahkamah Rayuan 1994 [P.U.(A) 524/1994] Masih Berkuatkuasa muat turun
4 Arahan Amalan KHN Bilangan 11 Tahun 2021
Pengendalian Prosiding Permohonan Reman di Bawah Seksyen 117 Kanun Tatacara Jenayah
Pada yang menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 107A Akta Mahkamah Rendah 1948 [Akta 92], setelah berunding dengan YAA Presiden Mahkamah Rayuan, YAA Hakim Besar Malaya Tinggi Malaya dan YAA Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak, telah mengeluarkan Arahan Amalan ini bagi mengemaskini tatacara dan memastikan keseragaman amalan berhubung dengan Pengendalian Prosiding Permohonan Reman di bawah Seksyen 117 Kanun Tatacara Jenayah ("KTJ") bagi Mahkamah di Seluruh Malaysia Pada yang menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 107A Akta Mahkamah Rendah 1948 [Akta 92], setelah berunding dengan YAA Presiden Mahkamah Rayuan, YAA Hakim Besar Malaya Tinggi Malaya dan YAA Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak, telah mengeluarkan Arahan Amalan ini bagi mengemaskini tatacara dan memastikan keseragaman amalan berhubung dengan Pengendalian Prosiding Permohonan Reman di bawah Seksyen 117 Kanun Tatacara Jenayah ("KTJ") bagi Mahkamah di Seluruh Malaysia Seksyen 107A Akta Mahkamah Rendah 1948 [Akta 92], Seksyen 117 Kanun TatacaraJenayah [Akta 593] Masih Berkuatkuasa muat turun
5 Arahan KHN Bilangan 10 Tahun 2021
Urusan dan Pengendalian Prosiding Kes Sivil dan Jenayah di Mahkamah Semasa Tempoh Pelan Pemulihan Negara Fasa III
Pelan Pemulihan Negara Fasa III sebagaimana yang digariskan dalam Tatacara Operasi Standard (SOP) yang dikeluarkan di bawah Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit (Langkah-Langkah di dalam Kawasan Tempatan Kangkitan) (Pelan Pemulihan Negara) 2021 [P.U.(A)293/2021]. Semua kes sivil yang boleh dikendalikan menerusi teknologi komunikasi jarak jauh hendaklah diteruskan sebagaimana yang diperuntukkan dalam Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bilangan 1 Tahun 2021 mengenai Pengendalian Prosiding Kes Sivil Melalui Teknologi Komunikasi Jarak Jauh Bagi Mahkamah di Seluruh Malaysia. Pelan Pemulihan Negara Fasa III sebagaimana yang digariskan dalam Tatacara Operasi Standard (SOP) yang dikeluarkan di bawah Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit (Langkah-Langkah di dalam Kawasan Tempatan Kangkitan) (Pelan Pemulihan Negara) 2021 [P.U.(A)293/2021]. Semua kes sivil yang boleh dikendalikan menerusi teknologi komunikasi jarak jauh hendaklah diteruskan sebagaimana yang diperuntukkan dalam Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bilangan 1 Tahun 2021 mengenai Pengendalian Prosiding Kes Sivil Melalui Teknologi Komunikasi Jarak Jauh Bagi Mahkamah di Seluruh Malaysia. 16A Akta Mahkamah Kehakiman 1964 [Akta 91] dan Seksyen 3A Akta Mahkamah Rendah 1948 [Akta 92] yang diubahsuai melalui Akta Langkah-Langkah Sementara bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (COVID-19) 2020 [Akta 829] muat turun
6 Arahan KHN Bil.9 Tahun 2021
Urusan dan Pengendalian Prosiding Kes Jenayah di Mahkamah Semasa Tempoh Pelan Pemulihan Negara Fasa I dan II
Arahan ini terpakai bagi urusan dan pengendalian kes Jenayah di Mahkamah-mahkamah di seluruh Malaysia sepanjang tempoh Pemulihan Negara Fasa i dan II. Arahan ini hendaklah dibaca bersama Tatacara Operasi Standard Pencegahan Wabak Covid-19 di Mahkamah Seluruh Malaysia yang telah diedarkan oleh Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia (PKPMP) dan telah mula berkuatkuasa pada 27 Januari 2021 Arahan ini terpakai bagi urusan dan pengendalian kes Jenayah di Mahkamah-mahkamah di seluruh Malaysia sepanjang tempoh Pemulihan Negara Fasa i dan II. Arahan ini hendaklah dibaca bersama Tatacara Operasi Standard Pencegahan Wabak Covid-19 di Mahkamah Seluruh Malaysia yang telah diedarkan oleh Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia (PKPMP) dan telah mula berkuatkuasa pada 27 Januari 2021 Seksyen 16A Akta Mahkamah Kehakiman 1964 [Akta 91] dan Seksyen 3A Akta Mahkamah Rendah 1948 [Akta 92] yang diubahsuai melalui Akta Langkah-Langkah Sementara bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 ((COVID-19) 2020 [Akta 829] muat turun
7 Arahan KHN Bil. 8 Tahun 2021
Pengecualian Terhadap Pemakaian Peruntukan Undang-Undang Berhubung Dengan Urusan Mahkamah di Seluruh Malaysia
Arahan ini hendaklah terpakai sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Fasa Pertama dan bagi apa-apa tempoh pelaksanaan PKP fasa selanjutnya yang ditetapkan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa. Arahan ini hendaklah terpakai sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Fasa Pertama dan bagi apa-apa tempoh pelaksanaan PKP fasa selanjutnya yang ditetapkan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa. 16A Akta Mahkamah Kehakiman 1964 [Akta 91], subseksyen 17(8) Akta 91, seksyen 3A Akta Mahkamah Rendah 1948[Akta 92] dan subseksyen 3(7) Akta Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1955 [Akta 55] yang diubahsuai melalui Akta Langkah-Langkah Sementara bagi Mengurang muat turun
8 Arahan KHN Bil. 7 Tahun 2021
Penyempurnaan Proses Jamin Melalui Teknologi Komunikasi Jarak Jauh
Penyempurnaan Proses Jamin Melalui Teknologi Komunikasi Jarak Jauh Arahan ini terpakai bagi pengendalian proses jamin di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret di seluruh Malaysia yang melibatkan Orang Kena Tuduh (OKT) yang ditahan reman di dalam penjara kerana gagal menyempurnakan jamin pada hari OKT dituduh di Mahkamah Seksyen 16A Akta Mahkamah Kehakiman 1964 [Akta 91]; Seksyen 3A Akta Mahkamah Rendah 1948 [Akta 92] yang diubah suai melalui Akta Langkah-Langkah Sementara bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 [Akta 829]; Seksyen 3 Akta 829 Masih Berkuatkuasa muat turun
9 Arahan KHN Bil. 6 Tahun 2021
Pengendalian Prosiding Pendengaran Rayuan Jenayah Melalui Teknologi Komunikasi Jarak Jauh Semasa Tempoh Pandemik
Pengendalian Prosiding Pendengaran Rayuan Jenayah Melalui Teknologi Komunikasi Jarak Jauh Semasa Tempoh Pandemik Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 16A Akta Mahkamah Kehakiman 1964 [Akta 91] Akta Mahkamah Rendah 1948 [Akta 92] yang diubah suai melalui Akta Langkah-Langkah Sementara bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 [Akta 829], saya mengeluarkan Arahan ini bagi memperuntukkan komunikasi jarak jauh semasa tempoh pandemik. Arahan ini terpakai bagi prosiding pendengaran rayuan jenayah di Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi di seluruh Malaysia yang dijalankan melalui teknologi komunikasi jarak jauh iaitu menggunakan platform sidang video. Seksyen 16A Akta Mahkamah Kehakiman 1964 [Akta 91] Akta Mahkamah Rendah 1948 [Akta 92] yang diubah suai Akta Langkah-Langkah Semnetara bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 [Akta 829] muat turun
10 Arahan KHN Bil.5 Tahun 2021
Mengenai Pengendalian Prosiding Kes Sivil di Mahkamah Semasa Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)
Mengenai Pengendalian Prosiding Kes Sivil di Mahkamah Semasa Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Arahan ini hendaklah dibaca bersama Tatacara Operasi Standard Pencegahan Wabak Covid-19 di Mahkamah Seluruh Malaysia dan Tatacara Standard Operasi Pencegahan Wabak Covid-19 di Mahkamah Seluruh Malaysia Bagi Pengguna Mahkamah yang telah diedarkan oleh Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia (PKPMP) dan telah mula berkuatkuasa pada 27 Januari 2021 Seksyen 16A Akta Mahkamah Kehakiman 1964 [Akta 91] dan Seksyen 3A Akta Mahkamah Rendah 1948 [Akta 92] dan Akta 829 muat turun
11 Arahan KHN Bil.4 Tahun 2021
Penerimaan Dokumen Pembuktian Bahawa Pempetisyen Adalah Orang Yang Berkelayakan Untuk Diterima Masuk Sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara
Penerimaan Dokumen Pembuktian Bahawa Pempetisyen Adalah Orang Yang Berkelayakan Untuk Diterima Masuk Sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 16A Akta Mahkamah Kehakiman 1964 [Akta 91] yang diubah suai melalui Akta Langkah-Langkah Semnetara bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 [Akta 829], saya mengeluarkan Arahan ini bagi memperuntukkan berhubung dengan penerimaan dokumen bagi membuktikan bahawa pempetisyen adalah orang yang berkelayakan untuk diterima masuk sebagai peguam bela dan peguam cara. Seksyen 16A Akta Mahkamah Kehakiman 1964 [Akta 91] ; Akta Profesion Undang-Undang 1976 [Akta 166] ; Seksyen 3 Akta 829 Masih Berkuatkuasa muat turun
12 Arahan KHN Bil.3 Tahun 2021
Penyelesaian Kes Saman Trafik Melalui Teknologi Komunikasi Jarak Jauh Bagi Mahkamah Majistret di Seluruh Malaysia
Kaedah pengakuan salah melalui teknologi komunikasi jarak jauh merupakan kaedah alternatif kepada prosiding sedia ada yang mengkehendaki OKS hadir secara fizikal ke Mahkamah. Sistem Pengakuan Salah Kes Trafik dan Saman Jabatan secara dalam talian (Sistem e-PG) adalah satu platform dalam sistem aplikasi Mahkamah yang digunakan untuk membuat pengakuan salah melalui teknologi komunikasi jarak jauh.i Kaedah pengakuan salah melalui teknologi komunikasi jarak jauh merupakan kaedah alternatif kepada prosiding sedia ada yang mengkehendaki OKS hadir secara fizikal ke Mahkamah. Sistem Pengakuan Salah Kes Trafik dan Saman Jabatan secara dalam talian (Sistem e-PG) adalah satu platform dalam sistem aplikasi Mahkamah yang digunakan untuk membuat pengakuan salah melalui teknologi komunikasi jarak jauh. Seksyen 3A Akta MahkamahRendah 1948 [Akta 92] dan Seksyen 53 atau Seksyen 53A Akta Pengangkutan Jalan 1987 [Akta 333] Masih Berkuatkuasa muat turun
13 Arahan KHN Bil.1 Tahun 2021
Arahan Mengenai Pengendalian Prosiding Kes Jenayah di Mahkamah Semasa Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan
Arahan Mengenai Pengendalian Prosiding Kes Jenayah di Mahkamah Semasa Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bagi memastikan sistem keadilan jenayah tidak terjejas dan diteruskan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 16A Akta Mahkamah Kehakiman 1964 [Akta 91] dan seksyen 3A Akta Mahkamah Rendah 1948 [Akta 92] yang diubahsuai melalui Akta Langkah-Langkah Semnetara Bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (Covid-19) 2020 [Akta 829] Seksyen 16A Akta Mahkamah Kehakiman 1964 [Akta 991] dan Seksyen 3A Akta Mahkamah Rendah 1948 [Akta 92]; Akta Langkah-Langkah Sementara Bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (Covid-190 2020 [Akta 829] Masih Berkuatkuasa muat turun
14 Arahan Amalan KHN Bil. 2 Tahun 2021
Penetapan Had Masa Berhujah 20 Minit Bagi Permohonan Kebenaran Untuk Merayu Di Bawah Seksyen 96 (A) Akta Mahkamah Kehakiman 1964
Penetapan Had Masa Berhujah 20 Minit Bagi Permohonan Kebenaran Untuk Merayu Di Bawah Seksyen 96 (A) Akta Mahkamah Kehakiman 1964 Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subkaedah 107(5) dan kaedah 110 Kaedah-kaedah Mahkamah Persekutuan 1995 [P.U. (A) 376/1995], bagi memastikan pengurusan masa dapat dilaksanakan secara efisien di Mahkamah Persekutuan. Seksyen 96 (A) Akta Mahkamah Kehakiman 1964 Masih Berkuatkuasa muat turun
15 Arahan Amalan KHN Bil. 1 Tahun 2021
Pengendalian Prosiding Kes Sivil Melalui Teknologi Komunikasi Jarak Jauh Bagi Mahkamah di Seluruh Malaysia dan Garis Panduan Pengendalian Prosiding Kes Sivil Melalui Teknologi Komunikasi Jarak Jauh
Pengendalian Prosiding Kes Sivil Melalui Teknologi Komunikasi Jarak Jauh Bagi Mahkamah di Seluruh Malaysia Mahkamah mempunyai budi bicara penuh di bawah seksyen 15A Akta 91 dan seksyen 101B Akta 92 untuk mengarahkan suatu prosiding untuk dijalankan melalui teknologi komunikasi jarak jauh demi kepentingan keadilan. Seksyen 15A Akta 91 dan Seksyen 101B Akta 92 Masih Berkuatkuasa muat turun
16 Arahan Amalan KHN Bil 1 Tahun 2019
Penangguhan Kes
Prosedur penangguhan kes sebutan atau pendengaran oleh mahkamah atau atas permohonan pihak lain / Procedure on adjournment of mention or hearing by the court or upon request by the parties Kes perbicaraan/pendengaran hendaklah didengar tanpa penngguhan kecuali tidak dapat dielakkan. Prosedur penangguhan oleh Mahkamah. Prosedur permohonan penangguhan oleh pihak-pihak lain. Maklumat berkenaan penangguhan hendaklah dimaklumkan melalui emel kepada HBM/HBSS dan Hakim Pengurus. Arahan Amalan mengandungi carta alir proses penangguhan. Masih Berkuatkuasa muat turun
17 Arahan Amalan KHN Bil 2 Tahun 2019
Pengendalian Laporan Mati Mengejut Dan Siasatan Kematian Oleh Mahkamah Sesyen Koroner
Prosedur dan garis panduan pengendalian kes Laporan Mati Mengejut (LMM) dan siasatan kematian. Kod pendaftaran kes. Tempoh penyelesaian. / Procedure and guideline for sudden death report. Registration code. Time of disposal. Kes Laporan Mati Mengejut (LMM) dan siasatan kematian hendaklah dijalankan oleh Hakim Mahkamah Sesyen digelar koroner. Kes LMM dan siasatan kematian termasuk semua kematian yang memerlukan siasatan di bawah Bab XXXII CPC. Mengandungi pengkelasan kod pendaftaran bagi LMM, siasatan kematian am dan siasatan kematian dalam tahanan. Keperluan untuk mendaftarkan semula kod sekiranya terdapat penemuan baru. Dari tarikh pendaftaran setiap kes perlu diselesaikan dalam tempoh yg ditetapkan iaitu LMM - 1 bulan, siasatan kematian am - 9 bulan dan siasatan kematian dalam tahanan 6 bulan. Mengandungi garis panduan pengendalian kes. Kehadiran koroner bagi pemeriksaan mayat. Penfailan kes hendaklah secara elektronik bagi Mahkamah yang mempunyai aplikasi fizikal.  Bab XXIII Kanun Tatacara Jenayah Masih Berkuatkuasa muat turun
18 Surat Iringan Arahan Amalan KHN Bil 2 Tahun 2019
Pengendalian Laporan Mati Mengejut Dan Siasatan Kematian Oleh Mahkamah Sesyen Koroner
Ringkasan Arahan Amalan KHN Bil. 2 Tahun 2019 / Summary for the Arahan Amalan KHN Bil 2 Tahun 2019 Ringkasan dan Penjelasan berkenaan Arahan Amalan KHN Bil. 2 Tahun 2019 mengenai Laporan Mati Mengejut Masih Berkuatkuasa muat turun
19 Perutusan Ketua Hakim Negara
Perutusan Ketua Hakim Negara
Perutusan pertama YAA Tan Sri Tengku Maimun binti Tuan Mat kepada Pegawai dan kakitangan selepas dilantik sebagai Ketua Hakim Negara / Messages from The Rt. Hon Tan Sri Tengku Maimun binti Tuan Mat to the Judicial Officers and the court staffs after swearing in as the Chief Justice KHN mengucapkan kesyukuran atas pelantikan. KHN menyeru semua pegawai dan kakitangan mematuhi peraturan yang sedia ada, meningkatkan ilmu pengetahuan, membudayakan kesungguhan, menerapkan nilai amanah dan integriti, bekerjasama antara satu sama lain, mengelakkan sikap negatif dan tidak berdisiplin serta mengharapkan kerjasama dari semua pegawai dan kakitangan bagi memastikan kecemerlangan Badan Kehakiman. Masih Berkuatkuasa muat turun
20 Arahan Amalan KHN Bil 1 Tahun 2018
Panduan Pemfailan Dan Pembayaran Fi Alokatur
Penjelasan mengenai fi alokatur / Clarification on the allocatur fee Award atau perintah terhadap kos yang dikeluarkan tertakhluk kepada pembayaran fi alokatur kecuali kos kepada/terhadap kerajaan. Sekiranya melibatkan banyak pihak, fi alokatur dibayar samarata kecuali diperintah sebaliknya. Draf perintah seperti di Lampiran A. Fi alokatur hendaklah dijelaskan semasa pemfailan draf bersih. Perintah bermeterai tidak akan dikeluarkan sehingga fi alokatur di bayar. Fi alokatur yang dibayar boleh dituntut daripada pihak yang diperintahkan membayar kos. Aturan 85 Kaedah-Kaedah Mahkamah Persekutuan 1995, Aturan 55 Kaedah-Kaedah Mahkamah Rayuan 1994 dan Aturan 59 kaedah 7(4) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 Masih Berkuatkuasa muat turun
21 Arahan Amalan KHN Bil 2 Tahun 2018
Pengendalian Dokumen Jenayah Secara Elektronik Di Seluruh Mahkamah Di Malaysia
Tatacara mengenai pemfailan dokumen jenayah secara elektronik dan digital di mahkamah seluruh Malaysia / Guidelines on electronic and digital filing requirements for documents of criminal cases in all court in Malaysia Takrifan (Ketua Pendaftar, pengguna berdaftar, kod akses, kod pengesahan, sistem aplikasi digital), pengguna berdaftar hendaklah memastikan kerahsian kod aksesnya, tandatangan dokumen secara digital, pemfailan elektronik boleh dilakukan 24 jam sehari, sekiranya kes baharu hendak didengar pada hari pemfailan, kes hendaklah didaftarkan sebelum jam 10.00 pagi, pendaftar boleh keluarkan arahan sewajarnya jika berlaku gangguan kepada sistem aplikasi digital, sekiranya terdapat percanggahan maklumat, maklumat pada sistem aplikasi digital adalah terpakai, permohonan pindaan maklumat perlu mendapat kebenaran, sebarang arahan lanjut perlu dirujuk kepada KHN Seksyen 272 Kanun Tatacara Jenayah, Akta Tandatangan Digital 1997 Masih Berkuatkuasa muat turun
22 Practice Direction Of The Chief Justice No 2 Of 2018
Dealing With Criminal Documents Electronically Throughout Courts Of Malaysia
Guidelines on electronic and digital filing requirements for documents of criminal cases in all court in Malaysia / Tatacara mengenai pemfailan dokumen jenayah secara elektronik dan digital di mahkamah seluruh Malaysia Interpretation certain terms ('chief registrar', 'registered user', 'access code', 'verification code', digital application system'), the registered user shall ensure the confidentiality of his access code, digital siganature, electronic filing may be done 24 hours, if new case needs to be heard on the day of filing the casse shall be filed on or before 10.00 am, the registrar may issue necessary instruction if there is an occurrence of interference to the system, if there is a conflict, the information on the digital application system shall prevail, direction/order shall be obtain to amend the information, any further circular or instruction shall be referred to CJ Section 272 Criminal Procedure Code, Digital Signature Act 1997 Masih Berkuatkuasa muat turun
23 Arahan Amalan KHN Bil 3 Tahun 2018
Penyediaan Laporan Di Bawah Seksyen 281 Kanun Tatacara Jenayah
Laporan oleh MP, MR dan MT bagi pelaksanaan hukuman mati / Report by FC, CoA and HC relating to execution of sentences of death Laporan MT, MR dan MP masing-masing seperti Lampiran A,B,C. MT dan MR perlu menyediakan 3 salinan laporan. MP perlu sediakan 2 salinan laporan. Laporan hendaklah disediakan dalam tempoh 2 bulan selepas hukuman/rayuan selesai, serahan kepada Menteri Besar/Ketua Menteri hendaklah dengan kadar segera bersama rekod rayuan (termasuk nota keterangan dari MT) Seksyen 281 Kanun Tatacara Jenayah Masih Berkuatkuasa muat turun
24 Practice Direction Of The Chief Justice No 3 Of 2018
Preparation Of Report Under Section 281 Of The Criminal Procedure Code
Report by FC, CoA and HC relating to execution of sentences of death / Laporan oleh MP, MR dan MT bagi pelaksanaan hukuman mati The format of the report as in the A, B, C annexure. The report by HC and CoA shall be prepared in 3 copies. FC shall be prepared in 2 copies. The report shall be prepared within 2 months after the sentece/appeal passed/affirmed, submission to the Menteri Besar/Ketua Menteri shall be made immediately with the appeal record (including the notes of evidence from HC) Section 281 Criminal Procedure Code Masih Berkuatkuasa muat turun
25 Arahan Amalan KHN Bil 4 Tahun 2018
Panduan Memperkukuh Keselamatan Sistem E-Mel
Emel / Email Penularan emel phishing, penukaran kata laluan, pengurusan kata laluan dan kandungan emel Dasar Keselamatan ICT PKPMP V2.1 Masih Berkuatkuasa muat turun
26 Arahan KHN Bil 5 Tahun 2018
Tentang Kemudahan Kereta, Pemandu dan Utiliti
Kemudahan sebagai Hakim dan Pesuruhjaya Kehakiman / Benefit as a Judge and Judicial Commisioners Elaun pemandu hakim kerana bertugas di luar Ibu Pejabat, penggunaan petrol bagi kereta kerajaan yang diperuntukkan kepada Hakim, kemudahan bekalan utiliti, telefon, internet di rumah hakim, bayaran bil telefon mudah alih Jadual Kedua Akta Saraan Hakim 1971 Masih Berkuatkuasa muat turun
27 Arahan Amalan Mahkamah Persekutuan Bil.1 Tahun 2018
Arahan Amalan Mahkamah Persekutuan Bil.1 Tahun 2018
Tatacara Pemfailan/ Filing Procedure Penyediaan Rekod Rayuan/ Preparation of Record of Appeal Pengurusan Kes/ Case Management Dokumen Untuk Pendengaran Rayuan/ Documents for Hearing of Appeal Pemfailan Draf Perintah dan Perintah Bersih/ Filing of Draft Order and Fair Order Peruntukan Pelbagai/ Miscellaneous Provisions Pembatalan dan Tarikh Kuat kuasa/ Revocation and Enforcement Date Tatacara Pemfailan Notis Rayuan- Tatacara Pemfailan Notis Usul - Pemfailan Dokumen Secara E-Filing - Pemfailan Dokumen Dari Sabah dan Sarawak- Pengelasan Kod- Penyediaan dan Pemfailan Salinan Bercetak Rekod Rayuan- Rekod Rayuan Jenayah- Rekod Rayuan Habeas Corpus Rekod Rayuan Sivil- Penjilidan Rekod Rayuan- Kod Warna- Penetapan Tarikh Pengurusan Kes- Kehadiran Peguam- Pengurusan Kes Secara Persidangan Audio (Audio Conferencing)- Penetapan Tarikh Pendengaran Rayuan Habeas Corpus- Ikatan Teras Bersama- Hujahan Bertulis dan Ikatan Autoriti- Dokumen yang dirujuk semasa Pendengaran- Pemfailan Draf Perintah- Format Draf Perintah- Nama Hakim dan Nama Peguam pada Draf Perintah- Pemfailan Semula Draf Perintah Yang Tidak Diluluskan- Tempoh Masa Kelulusan Draf Perintah- Pemfailan Perintah Bersih- Perintah Pembayaran Kos- Salinan Diakui Sah- Kegagalan Mematuhi Tempoh Masa- Perakuan Segera- Penggunaan E-mel Sebagai Medium Perhubungan Bagi Urusan Rasmi- Pembatalan Arahan Amalan Mahkamah Agung dan Mahkamah Persekutuan- Tarikh mula kuat kuasa Masih Berkuatkuasa muat turun
28 Arahan Amalan KHN Bil 1 Tahun 2017
Pengendalian Kes-Kes Kesalahan Keselamatan Di Bawah Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) 2012 [Akta 747]
Pendaftaran / Pengkodan / Registration / Coding Pejabat Pendaftaran Utama bagi kesalahan kenayah di bawah Akta 747 adalah di MT Kuala Lumpur bagi Malaya dan di MT Kuching bagi Sabah & Sarawak, kes hendaklah terlebih dahulu didaftarkan di Mahkamah Sesyen dan atas permintaan pendakwaan dipindahkan ke MT, kes di MT akan didengar oleh Hakim yang dilantik, permohonan memasang peranti elektronik bawah seksyen 7 dan prosiding merekod pengakuan di bawah seksyen 27 hendaklah didengar seberapa segera oleh HMS, pengkelasan kod di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Sesyen Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) 2012, Akta Langkah-Langkah Khas Menentang Keganasan di Luar Negara 2015 dan Bab VI dan VIA Kanun Keseksaan, Bahagian IIIA Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007 Masih Berkuatkuasa muat turun
29 Arahan Amalan KHN Bil 2 Tahun 2017
Alasan Penghakiman Mahkamah Tinggi Malaya Dan Mahkamah Tinggi Sabah Dan Sarawak
alasan penghakiman / grounds of judgement YA HMT dipohon untuk menghantar sesalinan alasan penghakiman ke Bahagian Pelaporan Undang-Undang melalui emel ap.bkp@kehakiman.gov.my Masih Berkuatkuasa muat turun
30 Arahan Amalan KHN Bil 1 Tahun 2016
Panduan Pemfailan Dan Pembayaran Fi Alokatur
Fi alokatur / Alocatur Fee Award atau perintah terhadap kos yang dikeluarkan tertakhluk kepada pembayaran fi alokatur. Sekiranya melibatkan banyak pihak, fi alokatur dibayar samarata kecuali diperintah sebaliknya. Draf perakuan alokatur hendaklah difailkan sekali dengan draf perintah. Format seperti Lampiran A. Perintah bermeterai tidak akan dikeluarkan melainkan setelah fi alokatur dibayar sepenuhnya. Aturan 85 Kaedah-Kaedah Mahkamah Persekutuan 1995, Aturan 55 Kaedah-Kaedah Mahkamah Rayuan 1994 dan Aturan 59 kaedah 7(4) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 Dibatalkan oleh Arahan Amalan KHN Bil 1 Tahun 2018 muat turun
31 Arahan Amalan KHN Bil 1 Tahun 2012
Arahan Penentuan Kadar Bunga Di Bawah Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012
Kadar Bunga / Interest rate Kadar bunga di bawah peruntukan Aturan 30, kaedah 6(2), Aturan 42, kaedah 12, Aturan 44, kaedah 18(1)(b) & (2) dan Aturan 44, kaedah 19, Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 adalah pada kadar 5% setahun Aturan 30, kaedah 6(2), Aturan 42, kaedah 12, Aturan 44, kaedah 18(1)(b) & (2) dan Aturan 44, kaedah 19, Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 Masih Berkuatkuasa muat turun
32 Surat Biasa
Penggunaan E-mel Sebagai Medium Perhubungan Bagi Urusan Rasmi Dalaman Pejabat Ketua Hakim Negara
Emel / Email Pejabat Ketua Hakim Negara akan menggunakan emel sebagai medium perhubungan bagi urusan rasmi melalui emel rasmi kehakiman. Semua maklumat yang dihantar melalui emel tidak akan disusul menggunakan fax/surat/telefon. Masih Berkuatkuasa muat turun
33 Arahan Amalan Bil. 8/2011
Alasan Penghakiman Mahkamah Persekutuan Dan Mahkamah Rayuan
Alasan penghakiman/Grounds of Judgment - Mahkamah persekutuan dan Mahkamah Rayuan/Federal court and Court of Appeal Unit penyelidikan ditubuhkan dibawah pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan untuk mengumpul alasan penghakiman sebelum dihantar kepada journal undang-undang - Hakim-hakim adalah diarahkan tidak menghantar alasan penghakiman terus kepada journal undang-undang tetapi hendaklah dihantar ke unit penyelidikan melalui emel ap.bkp@kehakiman.gov.my. Masih Berkuatkuasa muat turun
34 Surat Biasa
Last Minute Postponements
Last Minute Postponements / Penangguhan kes saat akhir All judges and judicial officers need to be strict in granting last minute postponements without reasonable notice-Granting postponement is a judicial discretion. Chief Justice's Practice Direction No. 1/2008, Lee Ah Tee v. Ong Tiow Pheng & Ors [1984] 1 CLJ (Rep) 187, Sheikh Abdul Aziz Sheikh Shukor & Ors v. Sheikh Mustapha Sheikh Shukor & Ors [2004] 3 CLJ 108 Masih Berkuatkuasa muat turun
35 Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.1/2008
Penangguhan Kes
Penangguhan kes / Adjournment of cases Garis panduan menangguhkan kes - hakim/pegawai kehakiman hendaklah merancang jadual - penangguhan keputusan tidak boleh lewat dari 4 minggu - jika alasan penghakiman perlu diberikan selewat-lewatnya 8 minggu dari tarikh penangguhan Seksyen 259 Kanun Prosedur Jenayah, Aturan 35 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980, Aturan 28 Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1980 Dibatalkan oleh Arahan Amalan KHN Bil 1 Tahun 2019 dan membatalkan Arahan Amalan Ketua Hakim Negara muat turun
36 Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.1/2004
Penangguhan Kes
Penangguhan kes / Adjournment of cases Garis panduan menangguhkan kes - hakim/pegawai kehakiman hendaklah merancang jadual - penangguhan keputusan tidak boleh lewat dari 4 minggu - jika alasan penghakiman perlu diberikan selewat-lewatnya 8 minggu dari tarikh penangguhan Seksyen 259 Kanun Prosedur Jenayah, Aturan 35 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980, Aturan 28 Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1980 Dibatalkan oleh Arahan Amalan KHN Bil 1 Tahun 2008 dan membatalkan Arahan Amalan Ketua Hakim Negara muat turun
37 Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.2/2004
Kes-Kes Keutamaan
Perbicaraan dan pelupusan kes/ rekod rayuan/ penyediaan laporan bagii kes anggota kerajaan / trial and disposal of cases/appeal record/report relating to the public servant who had been charge in court Kes reman, kes anggota kerajaan, kes kanak-kanak dan kes yang diarahkan oleh KHN, HBM dan HBSS hendaklah diberi keutamaan, perbicaraan hendaklah dijalankan dalam masa 2 bulan dari dituduh dan diselesaikan dalam masa 3 bulan dari tarikh dituduh. Jika rayuan hukuman rekod rayuan perlu dihantar ke MT dalam tempoh sebulan dari tarikh rayuan difailkan. Jika rayuan keseluruhan rekod rayuan perlu dihantar ke MT dalam tempoh 2 bulan dari tarikh rayuan difailkan. Sekiranya ada rayuan ke MR/MP, MT perlu menghantar rekod rayuan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh rayuan difailkan. Bagi kes anggota kerajaan laporan seperti lampiran perlu dihantar oleh Mahkamah Rendah kepada Ketua Pendaftar dan Ketua Jabatan tertuduh. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 Masih Berkuatkuasa muat turun
38 Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.1/2003
Penangguhan Kes
Penangguhan kes / Adjournment of cases Garis panduan menangguhkan kes - hakim/pegawai kehakiman hendaklah merancang jadual - penangguhan keputusan tidak boleh lewat dari 4 minggu - jika alasan penghakiman perlu diberikan selewat-lewatnya 8 minggu dari tarikh penangguhan Seksyen 259 Kanun Prosedur Jenayah, Aturan 35 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980, Aturan 28 Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1980 Dibatalkan oleh Arahan Amalan KHN Bil 1 Tahun 2004 dan membatalkan Arahan amalan No 2/71, Surat Peke muat turun
39 Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.1/2003
Persidangan/Seminar/Forum/Ceramah-Ceramah Awam (Public Talks)/Acara-Acara Anjuran Badan-Badan Politik Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan Dan Acara-Acara Lain Yang Mungkin Menimbulkan Kontroversi
Larangan menyertai acara berkaitan NGO dan Badan Politik / Prohibition to attend any function relating to any NGO and political party Larangan menyertai persidangan anjuran NGO dan Badan Politik dan acara lain yang mungkin menimbulkan kontroversi tanpa kebenaran bertulis KHN Masih Berkuatkuasa muat turun
40 Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.2/2003
Kes-Kes Keutamaan
Perbicaraan dan pelupusan kes/ rekod rayuan/ penyediaan laporan bagii kes anggota kerajaan / trial and disposal of cases/appeal record/report relating to the public servant who had been charge in court Kes reman, kes anggota kerajaan, kes kanak-kanak dan kes yang diarahkan oleh KHN, HBM dan HBSS hendaklah diberi keutamaan, perbicaraan hendaklah dijalankan dalam masa 2 bulan dari dituduh dan diselesaikan dalam masa 3 bulan dari tarikh dituduh. Jika rayuan hukuman rekod rayuan perlu dihantar ke MT dalam tempoh sebulan dari tarikh rayuan difailkan. Jika rayuan keseluruhan rekod rayuan perlu dihantar ke MT dalam tempoh 2 bulan dari tarikh rayuan difailkan. Sekiranya ada rayuan ke MR/MP, MT perlu menghantar rekod rayuan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh rayuan difailkan. Bagi kes anggota kerajaan laporan seperti lampiran perlu dihantar oleh Mahkamah Rendah kepada Ketua Pendaftar dan Ketua Jabatan tertuduh. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 Masih Berkuatkuasa muat turun
41 Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.3/2003
Perintah Penahanan Di Bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah (KPJ)
reman / remand Majistret handaklah memastikan diari siasatan, samada OYDS ingin diwakili peguam, mencatatkan di dalam diari siasatan sebab penahanan, sekiranya OYDS dilepaskan pegawai penyiasat hendaklah memaklumkan majistret melalui lampiran 1. Penyata bulanan perintah tahanan menggunakan lampiran 2 dikemukakan oleh majistret kepada Hakim Utama dan Ketua Pendaftar, penjawat awam yang disenaraikan di bawah Jadual Keempat Akta Kamhakamah Rendah 1948 boleh mendengar permohonan dan sesalinan perintah dikemukakan ke Majistret Daerah. Tempoh yang boleh diberikan oleh penjawat awam tersebut adalah 3 hari dan lanjutan 3 hari. Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah Masih Berkuatkuasa muat turun
42 Surat Biasa
Kes-kes Tertangguh
Penangguhan kes / Adjournment of cases Bagi kes sivil 20 kes perlu dikeluarkan setiap hari iaitu bagi writ lupus kes dibatalkan, writ hidup tapi tiada tindakan lanjut notis perlu dikeluarkan kepada pihak, writ hidup dan dokumen lengkap tetapkan tarikh bicara. Sekurang-kurangnya 5 kes ditetapkan setiap hari iaitu 2 kes sivil dan 3 kes rayuan. Bagi Saman Dalam Kamar 20 atau lebih kes hendaklah ditetapkan setiap hari dan dijalankan oleh TP/PKP kecuali diarah sebaliknya oleh Hakim. TP/PKP hendaklah menghantar senarai kes harian kepada KHN tiap-tiap hari Isnin. Bagi kes jenayah 1 kes setiap minggu untuk bicara dan 5-10 kes rayuan hukuman sehari. Penangguhan kes bicara bagi keadaan berikut hendaklah ditolak:- peguam ada kes di mahkamah lain, saksi tidak hadir ke mahkamah, peguam menarik diri pada hari perbicaraan, pihak-pihak sakit, laporan tidak siap, dokumen tidak mematuhi peraturan Aturan 32, kaedah 9, Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980, Kaedah-Kaedah 6 dan 24 Legal Profession (Practice and Ettiquette) Rules 1978, Peraturran-Peraturan Perubatan (Pindaan) 1977 Dibatalkan oleh Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.1/2003 muat turun
43 Surat Iringan
Pindaan Kepada Kod Etika Hakim 1994
Kod Etika Hakim 1994 / Judge Code of Ethics 1994 Hakim hendaklah memastikan namanya dibuang dari nama firma guamannya, namanya tidak digunakan pada kepala surat firma dan tidak berurusan dengan firma tersebut atau mana-mana peguam di dalam firma tersebut Kod Etika Hakim 1994 Masih Berkuatkuasa muat turun
44 Surat Biasa
Seksyen 3 Akta Undang-Undang Sivil 1956(Disemak 1972)
Pemakaian prinsip 'common law' dan 'equity' / The principle of common law and equity Rujukan kepada kes keputusan Majlis Privy di dalam kes Lee Kee Choong v. Empat Nombor Ekor (N.S.) Sdn Bhd 1976, 2 MLJ 93. KHN menyatakan supya tidak terburu-buru untuk menerima pakai tanpa mengkaji dengan mendalam keputusan-keputusan yang dibuat oleh Mahkamah-Mahkamah di England selepas tarikh yang ditetapkan oleh seksyen 3 Akta Undang-Undang Sivil 1956 Seksyen 3 Akta Undang-Undang Sivil 1956, Lee Kee Choong v. Empat Nombor Ekor (N.S.) Sdn Bhd 1976, 2 MLJ 93 Masih Berkuatkuasa muat turun
45 Surat Biasa
Pelaksanaan Perenggan 12 Jadual Pertama Akta Mahkamah Kehakiman 1964
Pemindahan kes antara Mahkamah / Transfer of cases between courts Kuasa di bawah perenggan 12 Jadual Pertama Akta Mahkamah Kehakiman 1964 hendaklah dirujuk terlebih dahulu kepada HBM dan HBSS selaras dengan seksye 20 Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Akta Mahkamah Kehakiman 1964 Masih Berkuatkuasa muat turun
46 Surat Biasa
Penerimaan Masuk Anak Atau Saudara Mara Sebagai Peguambela Dan Peguamcara Mahkamah Tinggi
Penerimaan masuk peguam / Long Call Perbuatan menerima masuk anak/saudara mara sebagai Peguam adalah bertentangan dengan Kod Etika Hakim 1994 dan Seksyen 15 Akta Pencegah Rasuah 1997 Seksyen 15 Akta Pencegah Rasuah 1997, Kod Etika Hakim 1994 Masih Berkuatkuasa muat turun
47 Surat Biasa
Akta Bahasa Kebangsaan
Perjalanan prosiding mahkamah dalam Bahasa Kebangsaan / Court proceeding in National Language Semua prosiding hendaklah dalam Bahasa Kebangsaan kecuali sebagaimana diperuntuk di bawah seksyen 8 Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67. Nota keterangan hendaklah dalam Bahasa Kebangsaan kecuali jika saksi memberi keterangan dalam Bahasa Inggeris. Penghujahan hendaklah dalam Bahasa Kebangsaan kecuali pihak-pihak memohon. Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 Masih Berkuatkuasa muat turun
48 Surat Iringan
Pindaan Kepada Akta Kanun Prosidur Jenayah (Akta A 979)
pewartaan/penangguhan kes / gazzette/adjourment of cases Kes perbicaraan yang belum dibicarakan hendaklah mengikut standard of proof akta yang dipinda. Kes perbicaraan jenayah hendaklah dijalankan segera dan penangguhan adalah tidak dibenarkan kecuali atas sebab yang munasabah Kanun Prosedur Jenayah Masih Berkuatkuasa muat turun
49 Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.1/1996
Kod Etika Hakim 1994
Kod Etika Hakim 1994 / Judge Code of Ethics 1994 Kegagalan mematuhi Kod Etika boleh menyebabkan Hakim dikenakan tatatertib. Hakim-hakim diarah untuk mengetik kad perakam waktu. Perkara 125(3) Perlembagaan Persekutuan, Kod Etika Hakim 1994 (P.U.(B) 600) Masih Berkuatkuasa muat turun
50 Pekeliling Ketua Hakim Negara Bil. 2/1996
Pematuhan Kaedah/Prosedur Mahkamah Dalam Kes Sivil Dan Jenayah
Kuasa budi bicara / Discretionary power Hakim dan Pegawai Kehakiman hendaklah mematuhi undang-undang yang berkuatkuasa dan bagi penggunaan budibicara boleh merujuk kepada kes Ratnam v. Curamasamy & Anor 1965, 31 MLJ, 228 dan kes Lee Guat Eng v. Tan Lian Kim 1985, 2 MLJ, 196 Ratnam v. Curamasamy & Anor 1965, 31 MLJ, 228 dan kes Lee Guat Eng v. Tan Lian Kim 1985, 2 MLJ, 196 Masih Berkuatkuasa muat turun
51 Arahan Ketua Hakim Negara Bil.3/1996
Sambung Perbicaraan Kes-Kes Separuh Bicara (Part Heard)
Sambung Perbicaraan Kes-Kes Separuh Bicara / Part Heard Bagi kes separuh bicara yang ditinggalkan oleh Hakim/Pegawai Kehakiman yang bertukar, kes hendaklah didengar oleh pengganti. Bagi kes untuk keputusan, keputusan bertulis dan alasan penghakiman boleh dibacakan oleh pengganti. Jika ada pihak yang tidak bersetuju, kes boleh dibicarakan semula. Seksyen 18 Akta Mahkamah Kehakiman 1964, Seksyen 261 Kanun Tatacara Jenayah, Atauran 28 kaedah 19 Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1980 Masih Berkuatkuasa muat turun
52 Surat biasa
Peruntukan - Peruntukan Khas Mengenai Parti Politik Di Dalam Akta Pertubuhan
keputusan oleh parti politik / decision by the political party Keputusan yang dibuat oleh sesuatu parti politik tidak boleh dicabar, dirayu, dikaji semula, dibatalkan atau dipersoal dalam mana-mana mahkamah. Hakim diminta untuk mengkaji peruntukan berkaitan. Seksyen 18A, 18B, 18C Akta Pertubuhan 1966 Masih Berkuatkuasa muat turun
53 Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.1/1994
Kes-Kes Jenayah Melibatkan Anggota-Anggota Kerajaan
Prosedur kes jenayah melibatkan anggota kerajaan / criminal case involving public servant Sekiranya anggota kerajaan dituduh mahkamah perlu melaporkan kepada Ketua Pejabat anggota kerajaan tersebut dengan mengisi borang di Lampiran A. Perbicaraan perlu dijalankan dalam tempoh 2 bulan dari tarikh tuduh dan berjalan setiap hari hingga tamat. Jika perlu boleh ditangguhkan tidak lebih 1 bulan. Kes perlu diselesaikan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tuduh. Setelah selesai bicara dan tiada rayuan mahkamah perlu melaporkan kepada Ketua Pejabat anggota kerajaan tersebut dengan mengisi borang di Lampiran B. Sekiranya terdapat rayuan ke MT, rekod rayuan perlu dihantar dalam tempoh 1 bulan (bagi rayuan hukuman) atau 2 bulan (bagi rayuan keseluruhan) dari tarikh rayuan difailkan. Sekiranya terdapat rayuan ke MA rekod rayuan perlu dihantar dalam tempoh 2 bulan dari tarikh rayuan difailkan. Perbicaraan rayuan di MT perlu dijalankan dalam tempoh 2 bulan dari tarikh penerimaan rekod dan pendengaran dijalankan setiap hari. Perbicaraan rayuan di MA akan ditetapkan oleh KHN selepas rekod rayuan diterima. Setelah selesai rayuan mahkamah perlu melaporkan kepada Ketua Pejabat anggota kerajaan tersebut dengan mengisi borang di Lampiran B. Bagi kes yang masih belum didengar perlu didengar dan yang ditangguhkan untuk bicara perlu disambung dengar dalam tempoh 2 bulan dari tarikh arahan ini. Bagi kes yang sedang menunggu untuk perbicaraan rayuan, rekod rayuan perlu disiapkan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh arahan ini dan bagi kes yang telah difailkan di MT perlu ditetapkan tarikh bicara dalam tempoh 2 bulan dari tarikh arahan ini. Laporan bulanan seperti Lampiran C1 dan C2 perlu dihantar pada 15hb setiap bulan berikutnya. Dafar induk perlu diselenggara oleh PMT KL. Penangguhan hendaklah dielakkan. Masih Berkuatkuasa muat turun
54 Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.1/1993
Kes-Kes Jenayah Melibatkan Anggota-Anggota Kerajaan
Prosedur kes jenayah melibatkan anggota kerajaan / criminal case involving public servant Sekiranya anggota kerajaan dituduh mahkamah perlu melaporkan kepada Ketua Pejabat anggota kerajaan tersebut dengan mengisi borang di Lampiran A. Perbicaraan perlu dijalankan dalam tempoh 2 bulan dari tarikh tuduh dan berjalan setiap hari hingga tamat. Jika perlu boleh ditangguhkan tidak lebih 1 bulan. Kes perlu diselesaikan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tuduh. Setelah selesai bicara dan tiada rayuan mahkamah perlu melaporkan kepada Ketua Pejabat anggota kerajaan tersebut dengan mengisi borang di Lampiran B. Sekiranya terdapat rayuan ke MT, rekod rayuan perlu dihantar dalam tempoh 1 bulan (bagi rayuan hukuman) atau 2 bulan (bagi rayuan keseluruhan) dari tarikh rayuan difailkan. Sekiranya terdapat rayuan ke MA rekod rayuan perlu dihantar dalam tempoh 2 bulan dari tarikh rayuan difailkan. Perbicaraan rayuan di MT perlu dijalankan dalam tempoh 2 bulan dari tarikh penerimaan rekod dan pendengaran dijalankan setiap hari. Perbicaraan rayuan di MA akan ditetapkan oleh KHN selepas rekod rayuan diterima. Setelah selesai rayuan mahkamah perlu melaporkan kepada Ketua Pejabat anggota kerajaan tersebut dengan mengisi borang di Lampiran B. Bagi kes yang masih belum didengar perlu didengar dan yang ditangguhkan untuk bicara perlu disambung dengar dalam tempoh 2 bulan dari tarikh arahan ini. Bagi kes yang sedang menunggu untuk perbicaraan rayuan, rekod rayuan perlu disiapkan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh arahan ini dan bagi kes yang telah difailkan di MT perlu ditetapkan tarikh bicara dalam tempoh 2 bulan dari tarikh arahan ini. Laporan bulanan seperti Lampiran C1 dan C2 perlu dihantar pada 15hb setiap bulan berikutnya. Dafar induk perlu diselenggara oleh PMT KL. Masih Berkuatkuasa muat turun
ATAS