Arahan Amalan / Pekeliling / Surat Penting

Timbalan
Ketua Pendaftar

BIL. TAJUK ARAHAN AMALAN / PEKELILING Perkara KANDUNGAN PERKARA AUTORITI STATUS LAMPIRAN
1 Arahan Pentadbiran Timbalan Ketua Pendaftar (Polisi) Bil 1 Tahun 2018
Penghantaran Alasan Penghakiman Mahkamah Seksyen Dan Majistret Bagi Kes-Kes Jenayah Seksual
Proses kerja berbeza untuk penghantaran alasan penghakiman bagi kes Jenayah Seksual/keganasan rumah tangga Alasan penghakiman bagi kes jenayah seksual hendaklah dihantar dahulu kepada kepada Bahagian Pelaporan Undang-undang melalui email ap.bkp@kehakiman.gov.my. Alasan Penghakiman tersebut akan dimuat naik oleh Bahagian Pelaporan Undang-Undang setelah semak Masih Berkuatkuasa muat turun
2 Arahan Pentadbiran Timbalan Ketua Pendaftar (Polisi) Bil. 1 Tahun 2016
Permohonan Pengecualian Kehadiran Bagi Menghadiri Kursus/Seminar/Ceramah/Majlis Ilmu Anjuran Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia(PKPMP), Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan(ILKAP) Atau Agensi Luar
Permohonan Pengecualian Kehadiran Bagi Menghadiri Kursus/Seminar/Ceramah/Majlis Ilmu Anjuran Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia(PKPMP), Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan(ILKAP) Atau Agensi Luar Permohonan Pengecualian Kehadiran Bagi Menghadiri Kursus/Seminar/Ceramah/Majlis Ilmu Anjuran Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia(PKPMP), Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan(ILKAP) Atau Agensi Luar hendaklah dibuat kepada TKP (Poli Masih Berkuatkuasa muat turun
3 Arahan Pentadbiran Timbalan Ketua Pendaftar (Polisi) Bil. 2 Tahun 2016
Penghantaran Alasan Penghakiman Mahkamah Sesyen Dan Majistret Menggunakan Aplikasi E-Judgement
Peringatan kepada pegawai kehakiman untuk memuatnaik alasan penghakiman menggunakan Aplikasi e-Judgment. Pegawai kehakiman untuk memuatnaik alasan penghakiman menggunakan Aplikasi e-Judgment sekurang-kurangnya satu alasan dalam sebulan . Alasan akan digunakan untuk penilaian prestasi pegawai. Masih Berkuatkuasa muat turun
4 Arahan Pentadbiran Timbalan Ketua Pendaftar (Polisi) Bil. 3 Tahun 2016
Penguatkuasaan Pelaksanaan Dasar Berkursus 5 Hari Setahun Pada Tahun 2016 Bagi Warga Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Pesekutuan Malaysia (PKPMP)
Penguatkuasaan Pelaksanaan Dasar Berkursus 5 Hari Setahun Pada Tahun 2016 Bagi Warga Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Pesekutuan Malaysia (PKPMP) Semua warga PKPMP hendaklah menghadiri kursus sekurang-kurangnya 5 hari dalam setahun. Pengarah dan pegawai hendaklah memastikan arahan ini dipatuhi. Masih Berkuatkuasa muat turun
5 SURAT PENTING
Proses Mediasi Bagi Kes-Kes Kemalangan Jalanraya Di Mahkamah Majistret Dan Di Mahkamah Sesyen Yang Dirujuk Di Dalam Arahan Amalan Ketua Pendaftar Bil.2 Tahun 2013
Kes-kes Kemalangan Jalanraya, Mediasi, Arahan Amalan Ketua Pendaftar Bil 2 Tahun 2013 Road Accident cases, Mediation, Chief Registrar's Practice Direction No 2 of 2013 Perenggan 9 Arahan Amalan Ketua Pendaftar Bil 2 Tahun 2013 - Pengarah Mahkamah Negeri hendaklah merancang dengan teliti bagi memastikan jadual pendengaran kes yang telah ditetapkan untuk mediasi dan kes bicara - Penyusunan jadual, penetapan tarikh dan pelantikan Pegawai Mediasi perlu dirancang dengan teliti bagi mengelakkan pegawai yang sama menjadi Pegawai Mediasi dan kemudiannya membicarakan kes tersebut jika mediasi tidak berjaya Masih Berkuatkuasa muat turun
6 Registrar's Circular (U) 2 Of 1980
Comments On Police
Comments on police/Komen terhadap polis Comments on police-misbehave-police officer-President and magistrate to avoid saying anything not relevant to the case-Police officer misbehaved can bring matter to the notice of the his superior officer. CIRCULAR LETTER NO. 42 IN RSC 126/52DATED 14TH APRIL 1959 Masih Berkuatkuasa muat turun
ATAS