Arahan Amalan / Pekeliling / Surat Penting

BIL. TAJUK ARAHAN AMALAN / PEKELILING Perkara KANDUNGAN PERKARA AUTORITI STATUS LAMPIRAN
1 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 3 Tahun 2023
Penetapan Kes Sivil Bagi Mahkamah Sesyen dan Pengkelasan Kod Pendaftaran Bagi Mahkamah Rendah
Penetapan kes sivil di Mahkamah Sesyen dan pengkelasan kod pendaftaran bagi Mahkamah Rendah. Membuat ketetapan mengenai penetapan kes sivil di Mahkamah Sesyen dan pengkelasan kod pendaftaran bagi Mahkamah Rendah di seluruh Malaysia. Masih Berkuatkuasa muat turun
2 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2 Tahun 2023
Garis Panduan Kewangan Tuntutan Elaun Lebih Masa (ELM)
Proses tuntutan dan pembayaran bagi tuntutan elaun lebih masa (ELM) mengikut peraturan yang berkuat kuasa. Memastikan proses tuntutan dan pembayaran bagi tuntutan elaun lebih masa (ELM) dapat dibuat dengan teratur mengikut peraturan yang berkuat kuasa. Pekeliling ini terpakai bagi semua pegawai dan kakitangan Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan (PKPMP) di semua lokasi Mahkamah. Masih Berkuatkuasa muat turun
3 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2023
Tatacara dan Prosedur Berhubung Pengendalian Duit Sangkut di Mesin Deposit Tunai (Cash Deposit Machine (CDM)/Mesin Pelbagai Fungsi (Multi Functional Macine (MFM)) di Premis Mahkamah
Penetapan tatacara dan prosedur yang seragam berhubung dengan pengendalian duit sangkut di mesin CDM/MFM di premis mahkamah di seluruh Malaysia. Penggunaan mesin CDM/MFM di semua lokasi mahkamah di seluruh Malaysia yang mempunyai kemudahan mesin ini. Tatacara dan prosedur pengendalian duit sangkut di mesin CDM/MFM di premis mahkamah meliputi tanggungjawab pihak-pihak, rekod dalam buku daftar duit sangkut dan prosedur tuntutan duit sangkut. Perjanjian khusus antara Kerajaan Malaysia dan pihak Bank, Arahan Perbendaharaan, SPANM Bil. 3 Tahun 2019, Resit Manual Kew. 38 Masih Berkuatkuasa muat turun
4 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2022
Garis Panduan Berhubung Peguam Lantikan Mahkamah
Garis panduan berhubung dengan Peguam Lantikan Mahkamah di Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi di seluruh Malaysia. Penyediaan garis panduan mengenai tatacara pelantikan, tanggungjawab dan yuran perkhidmatan Peguam Lantikan Mahkamah bagi kes yang sekiranya Orang Kena Tuduh ("OKT") disabitkan dengan pertuduhan, OKT boleh dihukum dengan hukuman mati. Akta Profesion Undang-undang 1976 [Akta 166], Sabah Advocates Ordinance (Sabah Cap.2) dan Sarawak Advocates Ordinance (Sarawak Cap. 110) Masih Berkuatkuasa muat turun
5 Arahan Amalan KHN Bilangan 3 Tahun 2022
Urusan dan Pengendalian Kes Sivil dan Kes Jenayah di Mahkamah Seluruh Malaysia Selaras Dengan Fasa Peralihan ke Endemik
Urusan dan Pengendalian Kes Sivil dan Kes Jenayah di Mahkamah Seluruh Malaysia Selaras Dengan Fasa Peralihan ke Endemik Arahan Amalan Ini Terpakai Kepada Semua Warga Mahkamah dan Mana-mana Orang Yang Hadir dan Berurusan di Mahkamah Seluruh Malaysia Selaras Dengan Pengumuman Kelonggaran SOP COVID-19 Oleh Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Berkuatkuasa 1 Mei 2022 Seksyen 17B Akta Mahkamah Kehakiman 1964 [Akta 91] dan Seksyen 107A Akta Mahkamah Rendah 1948 [Akta 92] Masih Berkuatkuasa muat turun
6 Arahan Amalan KHN Bilangan 2 Tahun 2022
Urusan dan Tatacara Pengantaraan (Mediasi) Bagi Kes di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah
Arahan Amalan ini bagi menetapkan urusan dan tatacara pengantaraan (mediasi) bagi kes Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah. Arahan Amalan ini terpakai bagi urusan dan tatacara mediasi dalam prosiding sivil di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah seluruh Malaysia. Arahan Amalan ini bagi menetapkan urusan dan tatacara pengantaraan (mediasi) bagi kes Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah. Arahan Amalan ini terpakai bagi urusan dan tatacara mediasi dalam prosiding sivil di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah seluruh Malaysia. Aturan 92 Kaedah 3B(1) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 [P.U.(A) 205/2012] (KKM 2012) dan selaras dengan Aturan 34 Kaedah 1A dan 1B KKM 2012 Masih Berkuatkuasa muat turun
7 Surat Lantikan YA Hakim / Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Malaya Bertugas Semasa Masa Rehat Mahkamah (Court Vacation) Pada 30 Mei hingga 10 Jun 2022.
Masa Rehat Mahkamah (Court Vacation) bagi Mahkamah Tinggi Malaya telah ditetapkan pada 30 Mei hingga 10 Jun 2022. Semasa Masa Rehat Mahkamah ini YA Hakim/Pesuruhjaya Kehakiman berikut dilantik bertugas membicarakan sebarang permohonan kes yang perlu didengar dengan segera. Masih Berkuatkuasa muat turun
8 Arahan Pertukaran Yang Arif Hakim/Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Malaya Bilangan 2 Tahun 2022
Pemakluman Arahan Pertukaran Yang Arif berkuatkuasa pada 15 Mac 2022 Masih Berkuatkuasa muat turun
9 Arahan Penempatan Yang Arif Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1 Tahun 2022 Yang Dilantik Pada 4 Februari 2022
Penempatan YA-YA Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Malaya berkuatkuasa pada 7 Februari 2022 muat turun
10 Arahan Pertukaran YA Hakim/Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Malaya Bilangan 1 Tahun 2022
Arahan pertukaran Yang Arif adalah berkuatkuasa pada 7 Februari 2022 Masih Berkuatkuasa muat turun
11 Arahan Amalan KHN Bilangan 1 Tahun 2022
Panduan Pemfailan Perintah dan Penghakiman Dalam Prosiding di Mahkamah Seluruh Malaysia
Arahan Amalan ini bagi mengemaskini dan menetapkan urusan dan tatacara penyediaan perintah dan penghakiman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Arahan Amalan ini bagi mengemaskini dan menetapkan urusan dan tatacara penyediaan perintah dan penghakiman yang dikeluarkan oleh Mahkamah Aturan 92 Kaedah 3B(1) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 [P.U.(A) 205/2012] (KKM 2012) yang dibaca bersama Kaedah 3 Kaedah-Kaedah Mahkamah Persekutuan 1995 [P.U.(A) 376/1995] dan Kaedah 4 Kaedah-Kaedah Mahkamah Rayuan 1994 [P.U.(A) 524/1994] Masih Berkuatkuasa muat turun
12 CJSS Practice Direction No.1 of 2021
Operating Hours of The Registry of The High Court and The Subordinate Court In Sabah and Sarawak
The Operating Hours of the Registry of the High Court and Subordinate Court in Sabah and Sarawak The Operating Hours of the Registry of the High Court and Subordinate Court in Sabah and Sarawak Order 92 Rule 3B of the Rules Of Court 2012 Masih Berkuatkuasa muat turun
13 Arahan Amalan HBSS Bilangan 1 Tahun 2021
Waktu Operasi Pejabat Pendaftaran Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah di Sabah dan Sarawak
Penetapan Waktu Operasi Pejabat Pendaftaran Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah Sabah dan Sarawak Penetapan Waktu Operasi Pejabat Pendaftaran Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah Sabah dan Sarawak Aturan 92, Kaedah 3B Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 Masih Berkuatkuasa muat turun
14 Arahan Pertukaran YA Hakim/Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Malaya Bilangan 4 Tahun 2021
Arahan pertukaran Yang Arif adalah berkuatkuasa pada 29 November 2021 Masih Berkuatkuasa muat turun
15 Arahan Amalan HBM Bilangan 2 Tahun 2021
Waktu operasi Pejabat Pendaftaran Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret Bagi Seluruh Semenanjung Malaysia
Waktu operasi Pejabat Pendaftaran Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret Bagi Seluruh Semenanjung Malaysia Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Aturan 92, Kaedah 3B Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012, setelah berunding dengan YAA Ketua Hakim Negara, mengeluarkan Arahan Amalan ini bagi menetapkan waktu operasi bagi Pejabat Pendaftaran Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret. Aturan 92, Kaedah 3B Kaedah-Kaedah Mahkamah 20212 Masih Berkuatkuasa muat turun
16 Arahan Amalan KHN Bilangan 11 Tahun 2021
Pengendalian Prosiding Permohonan Reman di Bawah Seksyen 117 Kanun Tatacara Jenayah
Pada yang menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 107A Akta Mahkamah Rendah 1948 [Akta 92], setelah berunding dengan YAA Presiden Mahkamah Rayuan, YAA Hakim Besar Malaya Tinggi Malaya dan YAA Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak, telah mengeluarkan Arahan Amalan ini bagi mengemaskini tatacara dan memastikan keseragaman amalan berhubung dengan Pengendalian Prosiding Permohonan Reman di bawah Seksyen 117 Kanun Tatacara Jenayah ("KTJ") bagi Mahkamah di Seluruh Malaysia Pada yang menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 107A Akta Mahkamah Rendah 1948 [Akta 92], setelah berunding dengan YAA Presiden Mahkamah Rayuan, YAA Hakim Besar Malaya Tinggi Malaya dan YAA Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak, telah mengeluarkan Arahan Amalan ini bagi mengemaskini tatacara dan memastikan keseragaman amalan berhubung dengan Pengendalian Prosiding Permohonan Reman di bawah Seksyen 117 Kanun Tatacara Jenayah ("KTJ") bagi Mahkamah di Seluruh Malaysia Seksyen 107A Akta Mahkamah Rendah 1948 [Akta 92], Seksyen 117 Kanun TatacaraJenayah [Akta 593] Masih Berkuatkuasa muat turun
17 Surat Lantikan YA Hakim / Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Malaya Bertugas Semasa Masa Rehat Mahkamah (Court Vacation) Pada 20 Disember - 31 Disember 2021
Surat Lantikan YA Hakim / Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Malaya Bertugas Semasa Masa Rehat Mahkamah (Court Vacation) Pada 20 Disember - 31 Disember 2021 Masa Rehat Mahkamah (Court Vacation) bagi Mahkamah Tinggi Malaya telah ditetapkan pada 20 Disember hingga 31 Disember 2021. Semasa Masa Rehat Mahkamah ini YA Hakim/Pesuruhjaya Kehakiman berikut dilantik bertugas membicarakan sebarang permohonan kes yang perlu didengar dengan segera. Masih Berkuatkuasa muat turun
18 Arahan KHN Bilangan 10 Tahun 2021
Urusan dan Pengendalian Prosiding Kes Sivil dan Jenayah di Mahkamah Semasa Tempoh Pelan Pemulihan Negara Fasa III
Pelan Pemulihan Negara Fasa III sebagaimana yang digariskan dalam Tatacara Operasi Standard (SOP) yang dikeluarkan di bawah Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit (Langkah-Langkah di dalam Kawasan Tempatan Kangkitan) (Pelan Pemulihan Negara) 2021 [P.U.(A)293/2021]. Semua kes sivil yang boleh dikendalikan menerusi teknologi komunikasi jarak jauh hendaklah diteruskan sebagaimana yang diperuntukkan dalam Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bilangan 1 Tahun 2021 mengenai Pengendalian Prosiding Kes Sivil Melalui Teknologi Komunikasi Jarak Jauh Bagi Mahkamah di Seluruh Malaysia. Pelan Pemulihan Negara Fasa III sebagaimana yang digariskan dalam Tatacara Operasi Standard (SOP) yang dikeluarkan di bawah Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit (Langkah-Langkah di dalam Kawasan Tempatan Kangkitan) (Pelan Pemulihan Negara) 2021 [P.U.(A)293/2021]. Semua kes sivil yang boleh dikendalikan menerusi teknologi komunikasi jarak jauh hendaklah diteruskan sebagaimana yang diperuntukkan dalam Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bilangan 1 Tahun 2021 mengenai Pengendalian Prosiding Kes Sivil Melalui Teknologi Komunikasi Jarak Jauh Bagi Mahkamah di Seluruh Malaysia. 16A Akta Mahkamah Kehakiman 1964 [Akta 91] dan Seksyen 3A Akta Mahkamah Rendah 1948 [Akta 92] yang diubahsuai melalui Akta Langkah-Langkah Sementara bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (COVID-19) 2020 [Akta 829] muat turun
19 Arahan KHN Bil.9 Tahun 2021
Urusan dan Pengendalian Prosiding Kes Jenayah di Mahkamah Semasa Tempoh Pelan Pemulihan Negara Fasa I dan II
Arahan ini terpakai bagi urusan dan pengendalian kes Jenayah di Mahkamah-mahkamah di seluruh Malaysia sepanjang tempoh Pemulihan Negara Fasa i dan II. Arahan ini hendaklah dibaca bersama Tatacara Operasi Standard Pencegahan Wabak Covid-19 di Mahkamah Seluruh Malaysia yang telah diedarkan oleh Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia (PKPMP) dan telah mula berkuatkuasa pada 27 Januari 2021 Arahan ini terpakai bagi urusan dan pengendalian kes Jenayah di Mahkamah-mahkamah di seluruh Malaysia sepanjang tempoh Pemulihan Negara Fasa i dan II. Arahan ini hendaklah dibaca bersama Tatacara Operasi Standard Pencegahan Wabak Covid-19 di Mahkamah Seluruh Malaysia yang telah diedarkan oleh Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia (PKPMP) dan telah mula berkuatkuasa pada 27 Januari 2021 Seksyen 16A Akta Mahkamah Kehakiman 1964 [Akta 91] dan Seksyen 3A Akta Mahkamah Rendah 1948 [Akta 92] yang diubahsuai melalui Akta Langkah-Langkah Sementara bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 ((COVID-19) 2020 [Akta 829] muat turun
20 Arahan KHN Bil. 8 Tahun 2021
Pengecualian Terhadap Pemakaian Peruntukan Undang-Undang Berhubung Dengan Urusan Mahkamah di Seluruh Malaysia
Arahan ini hendaklah terpakai sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Fasa Pertama dan bagi apa-apa tempoh pelaksanaan PKP fasa selanjutnya yang ditetapkan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa. Arahan ini hendaklah terpakai sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Fasa Pertama dan bagi apa-apa tempoh pelaksanaan PKP fasa selanjutnya yang ditetapkan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa. 16A Akta Mahkamah Kehakiman 1964 [Akta 91], subseksyen 17(8) Akta 91, seksyen 3A Akta Mahkamah Rendah 1948[Akta 92] dan subseksyen 3(7) Akta Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1955 [Akta 55] yang diubahsuai melalui Akta Langkah-Langkah Sementara bagi Mengurang muat turun
21 Surat Pelantikan YA Hakim/Persuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi di Malaya Bertugas Semasa Masa Rehat Mahkamah (Court Vacation) dari 31 Mei hingga 11 Jun 2021.
Semasa Masa Rehat Mahkamah (Court Vacation), YA Hakim Mahkamah Tinggi/Persuruhjaya Kehakiman perlu bertugas bagi membicarakansebarang permohonan yang perlu didengar dengan segera. Masih Berkuatkuasa muat turun
22 Pekeliling Hakim Besar Malaysa Bil.2 Tahun 2021
Pengendalian Prosiding Taksiran Ganti Rugi
Pengendalian Prosiding Taksiran Ganti Rugi Semua prosiding berkaitan taksiran ganti rugi hendaklah didengar di hadapan YA Hakim dan YA Persuruhjaya Kehakiman sejajar dengan Rumusan dan Resolusi Persidangan Tahunan Majlis Hakim-Hakim Malaysia Kali ke-50 Seksyen 20 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 dan Aturan 32 Kaedah 9 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 Masih Berkuatkuasa muat turun
23 Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 2021
Tambahan Kepada Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahunn 2020 Menegani Pengurusan Kes Sivil Secara E-Review
Tambahan Kepada Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahunn 2020 Menegani Pengurusan Kes Sivil Secara E-Review Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Aturan 92, Kaedah 3B(2) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 [P.U.(A) 205/2012], Arahan Amalan ini bagi maksud keseragaman pengurusan kes sivil. Aturan 92, Kaedah 3B(2) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 [P.U.(A) 205/2012] Masih Berkuatkuasa muat turun
24 Arahan KHN Bil. 7 Tahun 2021
Penyempurnaan Proses Jamin Melalui Teknologi Komunikasi Jarak Jauh
Penyempurnaan Proses Jamin Melalui Teknologi Komunikasi Jarak Jauh Arahan ini terpakai bagi pengendalian proses jamin di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret di seluruh Malaysia yang melibatkan Orang Kena Tuduh (OKT) yang ditahan reman di dalam penjara kerana gagal menyempurnakan jamin pada hari OKT dituduh di Mahkamah Seksyen 16A Akta Mahkamah Kehakiman 1964 [Akta 91]; Seksyen 3A Akta Mahkamah Rendah 1948 [Akta 92] yang diubah suai melalui Akta Langkah-Langkah Sementara bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 [Akta 829]; Seksyen 3 Akta 829 Masih Berkuatkuasa muat turun
25 Arahan KHN Bil. 6 Tahun 2021
Pengendalian Prosiding Pendengaran Rayuan Jenayah Melalui Teknologi Komunikasi Jarak Jauh Semasa Tempoh Pandemik
Pengendalian Prosiding Pendengaran Rayuan Jenayah Melalui Teknologi Komunikasi Jarak Jauh Semasa Tempoh Pandemik Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 16A Akta Mahkamah Kehakiman 1964 [Akta 91] Akta Mahkamah Rendah 1948 [Akta 92] yang diubah suai melalui Akta Langkah-Langkah Sementara bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 [Akta 829], saya mengeluarkan Arahan ini bagi memperuntukkan komunikasi jarak jauh semasa tempoh pandemik. Arahan ini terpakai bagi prosiding pendengaran rayuan jenayah di Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi di seluruh Malaysia yang dijalankan melalui teknologi komunikasi jarak jauh iaitu menggunakan platform sidang video. Seksyen 16A Akta Mahkamah Kehakiman 1964 [Akta 91] Akta Mahkamah Rendah 1948 [Akta 92] yang diubah suai Akta Langkah-Langkah Semnetara bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 [Akta 829] muat turun
26 Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 2021
Penyediaan Alasan Penghakiman Oleh YA Hakim/Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Bagi Prosiding Pendengaran Kebenaran Merayu di Mahkamah Rayuan
Penyediaan Alasan Penghakiman Oleh YA Hakim/Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Bagi Prosiding Pendengaran Kebenaran Merayu di Mahkamah Rayuan Berdasarkan peruntukan di bawah Seksyen 68 (1) (a) dan (c) Akta Mahkamah Kehakiman 1964 dan selaras dengan Kaedah 16 Kaedah-Kaedah Mahkamah RAYUAN 1994 [PU(A) 524/19], terdapat beberapa keadaan yang memerlukan Perayu untuk mendapatkan kebenaran merayu (leave to appeal) daripada Mahkamah Rayuan telebih dahulu sebelum Notis Rayuan boleh difailkan di Mahkamah Tinggi, Kaedah 16 Kaedah-Kaedah Mahkamah Rayuan 1994 [PUA(A) 524/1994] Masih Berkuatkuasa muat turun
27 Arahan KHN Bil.5 Tahun 2021
Mengenai Pengendalian Prosiding Kes Sivil di Mahkamah Semasa Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)
Mengenai Pengendalian Prosiding Kes Sivil di Mahkamah Semasa Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Arahan ini hendaklah dibaca bersama Tatacara Operasi Standard Pencegahan Wabak Covid-19 di Mahkamah Seluruh Malaysia dan Tatacara Standard Operasi Pencegahan Wabak Covid-19 di Mahkamah Seluruh Malaysia Bagi Pengguna Mahkamah yang telah diedarkan oleh Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia (PKPMP) dan telah mula berkuatkuasa pada 27 Januari 2021 Seksyen 16A Akta Mahkamah Kehakiman 1964 [Akta 91] dan Seksyen 3A Akta Mahkamah Rendah 1948 [Akta 92] dan Akta 829 muat turun
28 Arahan KHN Bil.4 Tahun 2021
Penerimaan Dokumen Pembuktian Bahawa Pempetisyen Adalah Orang Yang Berkelayakan Untuk Diterima Masuk Sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara
Penerimaan Dokumen Pembuktian Bahawa Pempetisyen Adalah Orang Yang Berkelayakan Untuk Diterima Masuk Sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 16A Akta Mahkamah Kehakiman 1964 [Akta 91] yang diubah suai melalui Akta Langkah-Langkah Semnetara bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 [Akta 829], saya mengeluarkan Arahan ini bagi memperuntukkan berhubung dengan penerimaan dokumen bagi membuktikan bahawa pempetisyen adalah orang yang berkelayakan untuk diterima masuk sebagai peguam bela dan peguam cara. Seksyen 16A Akta Mahkamah Kehakiman 1964 [Akta 91] ; Akta Profesion Undang-Undang 1976 [Akta 166] ; Seksyen 3 Akta 829 Masih Berkuatkuasa muat turun
29 Arahan KHN Bil.3 Tahun 2021
Penyelesaian Kes Saman Trafik Melalui Teknologi Komunikasi Jarak Jauh Bagi Mahkamah Majistret di Seluruh Malaysia
Kaedah pengakuan salah melalui teknologi komunikasi jarak jauh merupakan kaedah alternatif kepada prosiding sedia ada yang mengkehendaki OKS hadir secara fizikal ke Mahkamah. Sistem Pengakuan Salah Kes Trafik dan Saman Jabatan secara dalam talian (Sistem e-PG) adalah satu platform dalam sistem aplikasi Mahkamah yang digunakan untuk membuat pengakuan salah melalui teknologi komunikasi jarak jauh.i Kaedah pengakuan salah melalui teknologi komunikasi jarak jauh merupakan kaedah alternatif kepada prosiding sedia ada yang mengkehendaki OKS hadir secara fizikal ke Mahkamah. Sistem Pengakuan Salah Kes Trafik dan Saman Jabatan secara dalam talian (Sistem e-PG) adalah satu platform dalam sistem aplikasi Mahkamah yang digunakan untuk membuat pengakuan salah melalui teknologi komunikasi jarak jauh. Seksyen 3A Akta MahkamahRendah 1948 [Akta 92] dan Seksyen 53 atau Seksyen 53A Akta Pengangkutan Jalan 1987 [Akta 333] Masih Berkuatkuasa muat turun
30 Arahan KHN Bil.1 Tahun 2021
Arahan Mengenai Pengendalian Prosiding Kes Jenayah di Mahkamah Semasa Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan
Arahan Mengenai Pengendalian Prosiding Kes Jenayah di Mahkamah Semasa Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bagi memastikan sistem keadilan jenayah tidak terjejas dan diteruskan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 16A Akta Mahkamah Kehakiman 1964 [Akta 91] dan seksyen 3A Akta Mahkamah Rendah 1948 [Akta 92] yang diubahsuai melalui Akta Langkah-Langkah Semnetara Bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (Covid-19) 2020 [Akta 829] Seksyen 16A Akta Mahkamah Kehakiman 1964 [Akta 991] dan Seksyen 3A Akta Mahkamah Rendah 1948 [Akta 92]; Akta Langkah-Langkah Sementara Bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (Covid-190 2020 [Akta 829] Masih Berkuatkuasa muat turun
31 Arahan Amalan KHN Bil. 2 Tahun 2021
Penetapan Had Masa Berhujah 20 Minit Bagi Permohonan Kebenaran Untuk Merayu Di Bawah Seksyen 96 (A) Akta Mahkamah Kehakiman 1964
Penetapan Had Masa Berhujah 20 Minit Bagi Permohonan Kebenaran Untuk Merayu Di Bawah Seksyen 96 (A) Akta Mahkamah Kehakiman 1964 Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subkaedah 107(5) dan kaedah 110 Kaedah-kaedah Mahkamah Persekutuan 1995 [P.U. (A) 376/1995], bagi memastikan pengurusan masa dapat dilaksanakan secara efisien di Mahkamah Persekutuan. Seksyen 96 (A) Akta Mahkamah Kehakiman 1964 Masih Berkuatkuasa muat turun
32 Arahan Amalan KHN Bil. 1 Tahun 2021
Pengendalian Prosiding Kes Sivil Melalui Teknologi Komunikasi Jarak Jauh Bagi Mahkamah di Seluruh Malaysia dan Garis Panduan Pengendalian Prosiding Kes Sivil Melalui Teknologi Komunikasi Jarak Jauh
Pengendalian Prosiding Kes Sivil Melalui Teknologi Komunikasi Jarak Jauh Bagi Mahkamah di Seluruh Malaysia Mahkamah mempunyai budi bicara penuh di bawah seksyen 15A Akta 91 dan seksyen 101B Akta 92 untuk mengarahkan suatu prosiding untuk dijalankan melalui teknologi komunikasi jarak jauh demi kepentingan keadilan. Seksyen 15A Akta 91 dan Seksyen 101B Akta 92 Masih Berkuatkuasa muat turun
33 Practice Direction of CJSS No.1 Year 2020
Procedures For Hearing od Cases Before The Sessions Court Judge Conferred With Jurisdiction Under Subsection 2(2) of The Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 [Act 164]
A Session Court Judge conferred with jurisdiction shall be responsible to continue executing the core duties of a Sessions Court Judge and to simultaneously hear any matte under Act 164 as directed in writing by The Right Honourable The Chief Judge of Sabah Sarawak from time to time. A Session Court Judge conferred with jurisdiction shall be responsible to continue executing the core duties of a Sessions Court Judge and to simultaneously hear any matte under Act 164 as directed in writing by The Right Honourable The Chief Judge of Sabah Sarawak from time to time. Subsection 2(2) of The Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 [Act 164]; [P.U.(B) 375/2020] Masih Berkuatkuasa muat turun
34 Arahan Amalan HBSS Bil. 1 Tahun 2020
Tatacara Pendengaran Kes Bagi Hakim Mahkamah Sesyen Yang Diberikan Bidang Kuasa di Bawah Subseksyen 2(2) Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Penceraian) 1976 [Akta 164]
Hakim Mahkamah Sesyen yang diberi bidang kuasa adalah bertanggungjawab meneruskan tugas hakiki sedia ada sebagai Hakim Mahkamah Sesyen dan pada masa yang sama mendengar kes-kes di bawah Akta 164 sebagaimana diarahkan oleh YAA Hakim Besar Sabah dan Sarawak secara bertulis dari semesa ke semasa. Hakim Mahkamah Sesyen yang diberi bidang kuasa adalah bertanggungjawab meneruskan tugas hakiki sedia ada sebagai Hakim Mahkamah Sesyen dan pada masa yang sama mendengar kes-kes di bawah Akta 164 sebagaimana diarahkan oleh YAA Hakim Besar Sabah dan Sarawak secara bertulis dari semesa ke semasa. Subseksyen 2(2) Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Penceraian) 1976 [Akta 164]; [P.U.(B) 375/2020 (Pemberitahuan) Masih Berkuatkuasa muat turun
35 Surat Penting Hakim Besar Sabah dan Sarawak Bil.1 Tahun 2020
Surat Penting Hakim Besar Sabah dan Sarawak Bil.1 Tahun 2020 Pengurusan Kes dan Sebutan Kes di Mahkamah Terbuka
Semua pengurusan kes (yang melibatkan kehadiran pihak-pihak di Mahkamah) dan sebutan kes di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret di Sabah dan Sarawak hendaklah didengar di Mahkamah Terbuka Semua pengurusan kes (yang melibatkan kehadiran pihak-pihak di Mahkamah) dan sebutan kes di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret di Sabah dan Sarawak hendaklah didengar di Mahkamah Terbuka Masih Berkuatkuasa muat turun
36 Important Note of CJSS No.1 Year 2020
Important Note of The Right Honourable Chief Judge of Sabah and Sarawak No.1 of 2020
All cases fixed for case management (involving the presence of parties in court) and mentions at the High Court, Session Court and Magistrate' s Court shall be heard in open court. All cases fixed for case management (involving the presence of parties in court) and mentions at the High Court, Session Court and Magistrate' s Court shall be heard in open court. Masih Berkuatkuasa muat turun
37 uwu
Garis Panduan Perkhidmatan Penterjemahan Dokumen Awam Oleh Jurubahasa Mahkamah
Memastikan keseragaman perkhidmatan penterjemahan dokumen awam oleh Jurubahasa Mahkamah dan penetapan kadar fi bagi perkhidmatan tersebut. Perkhidmatan penterjemahan dokumen awam ini adalah terhad kepada kapasiti sebagai Jurubahasa Mahkamah. Jurubahasa Mahkamah hendaklah mematuhi Pekeliling ini sepanjang masa. Tindakan tatatertib akan diambil terhadap mana-mana Jurubahasa Mahkamah yang gagal mematuhi Pekeliling ini selaras dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [P.U. (A) 395/1993], Perintah-Perintah Am, Pekeliling dan Surat Pekeliling , peraturan dan arahan lain yang dikeluarkan dan dikuatkuasakan dari semasa ke semasa. Masih Berkuatkuasa muat turun
38 Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 2 Tahun 2020
Tatacara Pendengaran Kes Bagi Hakim Mahkamah Sesyen Yang Diberikan Bidang Kuasa di bawah Subseksyen 2(2) Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 [Akta164]
Pendengaran Perceraian Bersama dan Permohonan Pengecualian daripada merujukkan kes ke Badan Pendamai oleh Hakim Mahkamah Sesyen / Joint petition, reference to conciliatory body before petition for divorce Pendengaran kes perceraian bersama di bawah Seksyen 52 Akta 164 - Permohonan Pengecualian daripada merujukkan kes ke Badan Pendamai di bawah Seksyen 106 Akta 164 - Hakim Mahkamah Sesyen Yang Diberikan Bidang Kuasa di bawah Subseksyen 2(2) Akta 164 Subseksyen 2(2) Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 [Akta164], Seksyen 52 &106 Akta 164 Masih Berkuatkuasa muat turun
39 Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil. 1/2020
Tentang Penyarungan Jubah Kepada Pelatih Yang Diterima Masuk Sebagai Peguam bela dan Peguam cara Semasa Pendengaran Penerimaan Masuk Peguam bela dan Peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya
Penyarungan Jubah / Robing Robe Penyarungan jubah kepada pelatih dalam kamar - prosiding penerimaan masuk sebagai peguam bela dan peguam cara - pematuhan kepada peraturan 10.04 (3) of the Rules and Rulings of the Bar Council - Jubah hanya boleh disarungkan oleh Peguam Bela dan Peguam Cara yang mempunyai sijil amalan guaman yang sah dan telah diterima masuk sebagai peguam bela dan peguam cara sekurang-kurangnya selama tempoh 7 tahun Peraturan 10.04 (3) of the Rules and Rulings of the Bar Council Masih Berkuatkuasa muat turun
40 ARAHAN AMALAN HAKIM BESAR MALAYA BIL. 1 TAHUN 2020
PENGURUSAN KES SIVIL SEBELUM BICARA
Pengurusan Kes Pengendalian pengurusan kes di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rendah-pengurusan kes secara e-Review-Mahkamah Negeri yang menggunakan Case Management System (CMS) Masih Berkuatkuasa muat turun
41 Registrar Practice Direction No. 4 of 2019
E-review Module for High Court of Sabah and Sarawak
Sivil Case Management of Civil Cases by way of CMS E-review Module Masih Berkuatkuasa muat turun
42 Arahan Pentadbiran Ketua Pendaftar Bil 2 Tahun 2019
Panduan Penulisan Surat Rasmi dan Emel
Panduan Penulisan Surat Rasmi dan Emel Panduan Penulisan Surat Rasmi dan Emel - Format rasmi surat PKPMP Masih Berkuatkuasa muat turun
43 Arahan Amalan KHN Bil 1 Tahun 2019
Penangguhan Kes
Prosedur penangguhan kes sebutan atau pendengaran oleh mahkamah atau atas permohonan pihak lain / Procedure on adjournment of mention or hearing by the court or upon request by the parties Kes perbicaraan/pendengaran hendaklah didengar tanpa penngguhan kecuali tidak dapat dielakkan. Prosedur penangguhan oleh Mahkamah. Prosedur permohonan penangguhan oleh pihak-pihak lain. Maklumat berkenaan penangguhan hendaklah dimaklumkan melalui emel kepada HBM/HBSS dan Hakim Pengurus. Arahan Amalan mengandungi carta alir proses penangguhan. Masih Berkuatkuasa muat turun
44 Arahan Amalan KHN Bil 2 Tahun 2019
Pengendalian Laporan Mati Mengejut Dan Siasatan Kematian Oleh Mahkamah Sesyen Koroner
Prosedur dan garis panduan pengendalian kes Laporan Mati Mengejut (LMM) dan siasatan kematian. Kod pendaftaran kes. Tempoh penyelesaian. / Procedure and guideline for sudden death report. Registration code. Time of disposal. Kes Laporan Mati Mengejut (LMM) dan siasatan kematian hendaklah dijalankan oleh Hakim Mahkamah Sesyen digelar koroner. Kes LMM dan siasatan kematian termasuk semua kematian yang memerlukan siasatan di bawah Bab XXXII CPC. Mengandungi pengkelasan kod pendaftaran bagi LMM, siasatan kematian am dan siasatan kematian dalam tahanan. Keperluan untuk mendaftarkan semula kod sekiranya terdapat penemuan baru. Dari tarikh pendaftaran setiap kes perlu diselesaikan dalam tempoh yg ditetapkan iaitu LMM - 1 bulan, siasatan kematian am - 9 bulan dan siasatan kematian dalam tahanan 6 bulan. Mengandungi garis panduan pengendalian kes. Kehadiran koroner bagi pemeriksaan mayat. Penfailan kes hendaklah secara elektronik bagi Mahkamah yang mempunyai aplikasi fizikal.  Bab XXIII Kanun Tatacara Jenayah Masih Berkuatkuasa muat turun
45 Surat Iringan Arahan Amalan KHN Bil 2 Tahun 2019
Pengendalian Laporan Mati Mengejut Dan Siasatan Kematian Oleh Mahkamah Sesyen Koroner
Ringkasan Arahan Amalan KHN Bil. 2 Tahun 2019 / Summary for the Arahan Amalan KHN Bil 2 Tahun 2019 Ringkasan dan Penjelasan berkenaan Arahan Amalan KHN Bil. 2 Tahun 2019 mengenai Laporan Mati Mengejut Masih Berkuatkuasa muat turun
46 Perutusan Ketua Hakim Negara
Perutusan Ketua Hakim Negara
Perutusan pertama YAA Tan Sri Tengku Maimun binti Tuan Mat kepada Pegawai dan kakitangan selepas dilantik sebagai Ketua Hakim Negara / Messages from The Rt. Hon Tan Sri Tengku Maimun binti Tuan Mat to the Judicial Officers and the court staffs after swearing in as the Chief Justice KHN mengucapkan kesyukuran atas pelantikan. KHN menyeru semua pegawai dan kakitangan mematuhi peraturan yang sedia ada, meningkatkan ilmu pengetahuan, membudayakan kesungguhan, menerapkan nilai amanah dan integriti, bekerjasama antara satu sama lain, mengelakkan sikap negatif dan tidak berdisiplin serta mengharapkan kerjasama dari semua pegawai dan kakitangan bagi memastikan kecemerlangan Badan Kehakiman. Masih Berkuatkuasa muat turun
47 Arahan Pentadbiran Ketua Pendaftar Bil 1 Tahun 2019
Standard Operating Procedure (SOP) Pengurusan Peralatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia
Teknologi Maklumat dan Komunikasi / Information Communication Technology Pengurusan Peralatan ICT Masih Berkuatkuasa muat turun
48 TEST
Kod Etika Pegawai Kehakiman 2019
Kod Etika Pegawai Kehakiman 2019/Code of Ethics for the Judicial Officers Kod-beri panduan-kekal keperibadian dan kelakuan-pegawai kehakiman-berdasarkan Peraturan Pegawai Awam-tambahan kepada Kod Etika yang dikeuarkan pada 20 September 2009 oleh Ketua Pendaftar 1. Peraturan Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib 1993 [P.u (A) 395/1993 dan Kod Etika Pegawai dan Kakitangan 20 September 2019 oleh Ketua Pendaftar Arahan Amalan bil. 2 Tahun 2013 - telah dibatalkan oleh Arahan Amalan KHN Bilangan 2 Tahun 2022 muat turun
49 Kod Etika Pegawai Kehakiman 2019
Kod Etika Pegawai Kehakiman 2019
Kod Etika Pegawai Kehakiman 2019/Code of Ethics for the Judicial Officers Upholding the integrity and independence of the judiciary-Performing judicial duties fairly and efficiently-Cessation of any connection with the firm-Disciplinary procedure 1. Peraturan Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib 1993 [P.u (A) 395/1993 dan Kod Etika Pegawai dan Kakitangan 20 September 2019 oleh Ketua Pendaftar Masih Berkuatkuasa muat turun
50 Arahan Amalan Hakim Besar Mahkamah Tinggi Di Sabah Dan Sarawak Bil.1 Tahun 2018 (Practise Direction Of The Chief Judge Of The High Courts In Sabah And Sarawak No.1 Of 2018)
Hujahan Lisan Dan Alasan Penghakiman (Oral Submission And Grounds Of Decision)
Hujahan Lisan dan Alasan Penghakiman Pendengaran Hujahan Lisan dan keperluan menyediakan alasan penghakiman ringkas dan alasan penghakiman penuh. Masih Berkuatkuasa muat turun muat turun
51 Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1 Tahun 2018
Prosiding Halang Tebus Dan Lelong Awam Harta Tak Alih Secara Elekronik (Sistem e-LELONG) Di Mahkamah Tinggi Malaya
Prosiding Halang Tebus - Sistem e-Lelong - Foreclosure Proceeding - e-Lelong system Prosiding Halang Tebus - Tatacara Sistem e-Lelong - - Pemfailan Kod 38 - Pembatalan Lelong Awam - Penetapan Tarikh Lelong Awam - Pusat Operasi e-Lelong - Garis Panduan Sistem e-Lelong Masih Berkuatkuasa muat turun
52 Arahan Amalan KHN Bil 1 Tahun 2018
Panduan Pemfailan Dan Pembayaran Fi Alokatur
Penjelasan mengenai fi alokatur / Clarification on the allocatur fee Award atau perintah terhadap kos yang dikeluarkan tertakhluk kepada pembayaran fi alokatur kecuali kos kepada/terhadap kerajaan. Sekiranya melibatkan banyak pihak, fi alokatur dibayar samarata kecuali diperintah sebaliknya. Draf perintah seperti di Lampiran A. Fi alokatur hendaklah dijelaskan semasa pemfailan draf bersih. Perintah bermeterai tidak akan dikeluarkan sehingga fi alokatur di bayar. Fi alokatur yang dibayar boleh dituntut daripada pihak yang diperintahkan membayar kos. Aturan 85 Kaedah-Kaedah Mahkamah Persekutuan 1995, Aturan 55 Kaedah-Kaedah Mahkamah Rayuan 1994 dan Aturan 59 kaedah 7(4) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 Masih Berkuatkuasa muat turun
53 Arahan Amalan KHN Bil 2 Tahun 2018
Pengendalian Dokumen Jenayah Secara Elektronik Di Seluruh Mahkamah Di Malaysia
Tatacara mengenai pemfailan dokumen jenayah secara elektronik dan digital di mahkamah seluruh Malaysia / Guidelines on electronic and digital filing requirements for documents of criminal cases in all court in Malaysia Takrifan (Ketua Pendaftar, pengguna berdaftar, kod akses, kod pengesahan, sistem aplikasi digital), pengguna berdaftar hendaklah memastikan kerahsian kod aksesnya, tandatangan dokumen secara digital, pemfailan elektronik boleh dilakukan 24 jam sehari, sekiranya kes baharu hendak didengar pada hari pemfailan, kes hendaklah didaftarkan sebelum jam 10.00 pagi, pendaftar boleh keluarkan arahan sewajarnya jika berlaku gangguan kepada sistem aplikasi digital, sekiranya terdapat percanggahan maklumat, maklumat pada sistem aplikasi digital adalah terpakai, permohonan pindaan maklumat perlu mendapat kebenaran, sebarang arahan lanjut perlu dirujuk kepada KHN Seksyen 272 Kanun Tatacara Jenayah, Akta Tandatangan Digital 1997 Masih Berkuatkuasa muat turun
54 Practice Direction Of The Chief Justice No 2 Of 2018
Dealing With Criminal Documents Electronically Throughout Courts Of Malaysia
Guidelines on electronic and digital filing requirements for documents of criminal cases in all court in Malaysia / Tatacara mengenai pemfailan dokumen jenayah secara elektronik dan digital di mahkamah seluruh Malaysia Interpretation certain terms ('chief registrar', 'registered user', 'access code', 'verification code', digital application system'), the registered user shall ensure the confidentiality of his access code, digital siganature, electronic filing may be done 24 hours, if new case needs to be heard on the day of filing the casse shall be filed on or before 10.00 am, the registrar may issue necessary instruction if there is an occurrence of interference to the system, if there is a conflict, the information on the digital application system shall prevail, direction/order shall be obtain to amend the information, any further circular or instruction shall be referred to CJ Section 272 Criminal Procedure Code, Digital Signature Act 1997 Masih Berkuatkuasa muat turun
55 Arahan Amalan KHN Bil 3 Tahun 2018
Penyediaan Laporan Di Bawah Seksyen 281 Kanun Tatacara Jenayah
Laporan oleh MP, MR dan MT bagi pelaksanaan hukuman mati / Report by FC, CoA and HC relating to execution of sentences of death Laporan MT, MR dan MP masing-masing seperti Lampiran A,B,C. MT dan MR perlu menyediakan 3 salinan laporan. MP perlu sediakan 2 salinan laporan. Laporan hendaklah disediakan dalam tempoh 2 bulan selepas hukuman/rayuan selesai, serahan kepada Menteri Besar/Ketua Menteri hendaklah dengan kadar segera bersama rekod rayuan (termasuk nota keterangan dari MT) Seksyen 281 Kanun Tatacara Jenayah Masih Berkuatkuasa muat turun
56 Practice Direction Of The Chief Justice No 3 Of 2018
Preparation Of Report Under Section 281 Of The Criminal Procedure Code
Report by FC, CoA and HC relating to execution of sentences of death / Laporan oleh MP, MR dan MT bagi pelaksanaan hukuman mati The format of the report as in the A, B, C annexure. The report by HC and CoA shall be prepared in 3 copies. FC shall be prepared in 2 copies. The report shall be prepared within 2 months after the sentece/appeal passed/affirmed, submission to the Menteri Besar/Ketua Menteri shall be made immediately with the appeal record (including the notes of evidence from HC) Section 281 Criminal Procedure Code Masih Berkuatkuasa muat turun
57 Arahan Amalan KHN Bil 4 Tahun 2018
Panduan Memperkukuh Keselamatan Sistem E-Mel
Emel / Email Penularan emel phishing, penukaran kata laluan, pengurusan kata laluan dan kandungan emel Dasar Keselamatan ICT PKPMP V2.1 Masih Berkuatkuasa muat turun
58 Arahan KHN Bil 5 Tahun 2018
Tentang Kemudahan Kereta, Pemandu dan Utiliti
Kemudahan sebagai Hakim dan Pesuruhjaya Kehakiman / Benefit as a Judge and Judicial Commisioners Elaun pemandu hakim kerana bertugas di luar Ibu Pejabat, penggunaan petrol bagi kereta kerajaan yang diperuntukkan kepada Hakim, kemudahan bekalan utiliti, telefon, internet di rumah hakim, bayaran bil telefon mudah alih Jadual Kedua Akta Saraan Hakim 1971 Masih Berkuatkuasa muat turun
59 Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bilangan 1 Tahun 2018
Keperluan Mengesahkan Nota Keterangan Yang Dirakam Secara Elektronik
Pengesahan Nota Keterangan Secara Elektronik Approval of Electronically Notes of Evidence Masih Berkuatkuasa muat turun
60 Arahan Pentadbiran Timbalan Ketua Pendaftar (Polisi) Bil 1 Tahun 2018
Penghantaran Alasan Penghakiman Mahkamah Seksyen Dan Majistret Bagi Kes-Kes Jenayah Seksual
Proses kerja berbeza untuk penghantaran alasan penghakiman bagi kes Jenayah Seksual/keganasan rumah tangga Alasan penghakiman bagi kes jenayah seksual hendaklah dihantar dahulu kepada kepada Bahagian Pelaporan Undang-undang melalui email ap.bkp@kehakiman.gov.my. Alasan Penghakiman tersebut akan dimuat naik oleh Bahagian Pelaporan Undang-Undang setelah semak Masih Berkuatkuasa muat turun
61 Arahan Ketua Pendaftar (Integriti) Bil 1 Tahun 2018
Garis Panduan Penggunaan Media Sosial Bagi Pegawai dan Kakitangan Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia
Garis Panduan Penggunaan Media Sosial Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia Garis Panduan bertindak sebagai panduan tambahan kepada warga PKPMP selain Peraturan-Peraturan Awam (Kelakukan dan Tatatertib) 1993. Garis Panduan juga menggariskan mekanisma pemantuan berkenaan penggunaan media sosial bagi warga PKPMP Akta Rahsia Rasmi 1972, Akta Komunikasi dan Multimedia, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan Peraturan-Peraturan Awam (Kelakukan dan Tatatertib) 1993 Masih Berkuatkuasa muat turun
62 Teste Kepada Writ Saman Mahkamah Khas Tahun 2018
Teste kepada Writ Saman Mahkamah Khas
Teste Writ Saman 2018/ Writ of Summons Teste 2018 Teste-2018-Tan Sri Richard Malanjum-Ketua Hakim Negara Masih Berkuatkuasa muat turun
63 Arahan Amalan Mahkamah Persekutuan Bil.1 Tahun 2018
Arahan Amalan Mahkamah Persekutuan Bil.1 Tahun 2018
Tatacara Pemfailan/ Filing Procedure Penyediaan Rekod Rayuan/ Preparation of Record of Appeal Pengurusan Kes/ Case Management Dokumen Untuk Pendengaran Rayuan/ Documents for Hearing of Appeal Pemfailan Draf Perintah dan Perintah Bersih/ Filing of Draft Order and Fair Order Peruntukan Pelbagai/ Miscellaneous Provisions Pembatalan dan Tarikh Kuat kuasa/ Revocation and Enforcement Date Tatacara Pemfailan Notis Rayuan- Tatacara Pemfailan Notis Usul - Pemfailan Dokumen Secara E-Filing - Pemfailan Dokumen Dari Sabah dan Sarawak- Pengelasan Kod- Penyediaan dan Pemfailan Salinan Bercetak Rekod Rayuan- Rekod Rayuan Jenayah- Rekod Rayuan Habeas Corpus Rekod Rayuan Sivil- Penjilidan Rekod Rayuan- Kod Warna- Penetapan Tarikh Pengurusan Kes- Kehadiran Peguam- Pengurusan Kes Secara Persidangan Audio (Audio Conferencing)- Penetapan Tarikh Pendengaran Rayuan Habeas Corpus- Ikatan Teras Bersama- Hujahan Bertulis dan Ikatan Autoriti- Dokumen yang dirujuk semasa Pendengaran- Pemfailan Draf Perintah- Format Draf Perintah- Nama Hakim dan Nama Peguam pada Draf Perintah- Pemfailan Semula Draf Perintah Yang Tidak Diluluskan- Tempoh Masa Kelulusan Draf Perintah- Pemfailan Perintah Bersih- Perintah Pembayaran Kos- Salinan Diakui Sah- Kegagalan Mematuhi Tempoh Masa- Perakuan Segera- Penggunaan E-mel Sebagai Medium Perhubungan Bagi Urusan Rasmi- Pembatalan Arahan Amalan Mahkamah Agung dan Mahkamah Persekutuan- Tarikh mula kuat kuasa Masih Berkuatkuasa muat turun
64 Arahan Pentadbiran Ketua Pendaftar Bil 1 Tahun 2018 -
Sistem e-Kehakiman Fasa 2(e-KF2) Di Mahkamah : Pematuhan Proses Kerja Bagi Kes Sivil
Sistem e-Kehakiman - Proses Kerja Kes Sivil / e-Court System - Work Process for Civil Cases Penukaran Kod - Penolakan Dokumen - Pemprosesan Semula Dokumen - Pengembalian Fi Pemfailan -Pengemaskinian dan Mengunci Minit Prosiding Masih Berkuatkuasa muat turun
65 Arahan Pentadbiran Ketua Pendaftar Bil 2 Tahun 2018
Sistem e-Kehakiman Di Mahkamah : Pematuhan Proses Kerja Bagi Pendaftaran Kes Semakan Jenayah Dan Sivil (Revision) Di Mahkamah Tinggi Malaya
Sistem e-Kehakiman - Kes Semakan Jenayah dan Sivil / e-Court System - Revision for Civil and Criminal Cases Pendaftaran Kes Semakan Jenayah dan Sivil Masih Berkuatkuasa muat turun
66 Arahan Amalan Bil.1 Tahun 2018
Pendaftaran Kod Khas Bagi Kes Pascapenggulungan Syarikat, Kes Pascakebankrapan Dan Perkiraan Sukarela Di Bawah Akta Syarikat 2016 [Akta 777] Dan Akta Insolvensi 1967 [Akta 360] Serta Penetapan Intitulmen Baharu
Pascapenggulungan Syarikat/Post Winding up, Pascakebankrapan/Post Bancruptcy, Perkiraan Sukarela/Voluntary Arrangement, Pengkelasan Kod/ Code Clasification Pendaftaran Kes Pascapenggulungan, Kebankrapan - Perkiraan Sukarela di bawah Akta Syarikat 2016 & Akta Insolvensi 1967 -Intitulmen bagi kes penggulungan dan kebankrapan. Masih Berkuatkuasa muat turun
67 Arahan Amalan Bil.2 Tahun 2018
Pemfailan Surat Kuasa Wakil Secara Elektronik Dan Kod Pendaftaran Khas Di Mahkamah Tinggi Malaya
Surat Kuasa Wakil/Power of Attorney. Pendaftaran Pemfailan Surat Kuasa Wakil menggunakan Kod pendaftaran khas - Semua pemfailan surat kuasa wakil di Mahkamah Tinggi Malaya di seluruh Semenanjung Malaysia hendaklah melalui sistem e-filing - Arahan ini tidak terpakai kepada pemfailan Surat Kuasa Wakil yang dibuat sebelum berkuatkuasa arahan ini. Masih Berkuatkuasa muat turun
68 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2018
Bayaran Deposit Bagi Pelaksanaan Waran Tangkap Bagi Kes Sivil Di Seluruh Mahkamah Di Malaysia
Penyeragaman bayaran deposit bagi Waran tangkap untuk Kes Sivil/Standardisation of payment of deposit for warrant of arrest in civil matters Panduan seragam bayaran deposit kes waran tangkap sivil- -Mahkamah seluruh Malaysia-RM2000 Mahkamah Tinggi-RM1000 Mahkamah Rendah-berdasarkan KKM 2012-Bukti bayaran dikemukakan-baki deposit dipulangkan-bailif mesti ikut KKM 2012 dalam melaksanakan pelaksanaan Aturan 74 K (4) KKM 2012,Arahan Amalan Bil 4 Tahun 2009; S.6 Akta Penghutang 1957 [Akta 256] Masih Berkuatkuasa muat turun
69 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2 Tahun 2018
Penetapan Kes Sivil Di Mahkamah Rendah
Bidangkuasa pendengaran Kes Sivil di kalangan Hakim Mahkamah Sesyen/Sessions Court jurisdiction in Civil Matters Semua Hakim Mahkamah Sesyen pelbagai gred boleh mendengar semua kes kecuali kes tuntutan fitnah, kecuaian profesional, siber dan pembinaan didengar Hakim JUSA C Akta Mahkamah Rendah (Pindaan) [Akta A1382] Telah dibatalkan oleh Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 3 Tahun 2023 muat turun
70 Arahan Amalan Ketua Pendaftar Bil. 4 Tahun 2017
Pengendalian Kes-Kes Antipemerdagangan Orang Di Bawah Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007 [Akta 670]
Pengendalian Kes-Kes Antipemerdagangan Orang Di Bawah Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007 [Akta 670] YAA Hakim Besar Malaya dan YAA Hakim Besar Sabah dan Sarawak setelah berunding dengan YAA Ketua Hakim Negara mengarahkan Arahan Amalan ini dikeluarkan bagi tujuan penyeragaman pengendalian kes di bawah Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007 [Akta 670] Akta Antipemerdagangan Orang dan Akta Antipenyeludupan Migran 2007 [Akta 670] Masih Berkuatkuasa muat turun
71 Registrar's Circular No.1 2017
Trial date fixture
Administration Management and Direction of Trial Date Fixture Masih Berkuatkuasa muat turun
72 Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1 Tahun 2017
Prosiding Halang Tebus Dan Lelong Awam Harta Tak Alih Secara Elektronik(e-LELONG) Di Mahkamah Tinggi Malaya
Prosiding Halang Tebus - Sistem e-Lelong - Foreclosure Proceeding - e-Lelong system Prosiding Halang Tebus - Tatacara Pelaksanaan Lelongan Awam bagi Kes-kes Halang Tebus Secara Elektronik (e-Lelong) - Pemfailan Kod 38 - Penetapan Tarikh Lelong Awam - Pusat Operasi e-Lelong - Garis Panduan Lelong Awam secara Elektronik bagi Harta Tak Ali Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil 1 Tahun 2018 muat turun
73 Arahan Amalan KHN Bil 1 Tahun 2017
Pengendalian Kes-Kes Kesalahan Keselamatan Di Bawah Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) 2012 [Akta 747]
Pendaftaran / Pengkodan / Registration / Coding Pejabat Pendaftaran Utama bagi kesalahan kenayah di bawah Akta 747 adalah di MT Kuala Lumpur bagi Malaya dan di MT Kuching bagi Sabah & Sarawak, kes hendaklah terlebih dahulu didaftarkan di Mahkamah Sesyen dan atas permintaan pendakwaan dipindahkan ke MT, kes di MT akan didengar oleh Hakim yang dilantik, permohonan memasang peranti elektronik bawah seksyen 7 dan prosiding merekod pengakuan di bawah seksyen 27 hendaklah didengar seberapa segera oleh HMS, pengkelasan kod di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Sesyen Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) 2012, Akta Langkah-Langkah Khas Menentang Keganasan di Luar Negara 2015 dan Bab VI dan VIA Kanun Keseksaan, Bahagian IIIA Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007 Masih Berkuatkuasa muat turun
74 Arahan Amalan KHN Bil 2 Tahun 2017
Alasan Penghakiman Mahkamah Tinggi Malaya Dan Mahkamah Tinggi Sabah Dan Sarawak
alasan penghakiman / grounds of judgement YA HMT dipohon untuk menghantar sesalinan alasan penghakiman ke Bahagian Pelaporan Undang-Undang melalui emel ap.bkp@kehakiman.gov.my Masih Berkuatkuasa muat turun
75 Arahan Bagi Pendengaran Kes-Kes Saman Halang Tebus Dan Petisyen Perceraian Yang Tidak Melibatkan Pertikaian Serta Petisyen Short Call
Arahan Bagi Pendengaran Kes-Kes Saman Halang Tebus Dan Petisyen Perceraian Yang Tidak Melibatkan Pertikaian Serta Petisyen Short Call
Pendengaran Kes-Kes Saman Halang Tebus-Petisyen Perceraian Yang Tidak Melibatkan Pertikaian-Petisyen Short Call Hearing of Foreclosure Cases-Uncontentious Divorce Petition-Short Call Petition Masih Berkuatkuasa muat turun
76 Masa Rehat Mahkamah Tinggi Malaya 2017
Masa Rehat Mahkamah Tinggi Malaya 2017
Masa Rehat Mahkamah Tinggi Malaya 2017 2017 High Court in Malaya Vacation Masih Berkuatkuasa muat turun
77 Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil 1 Tahun 2017
Pengendalian Kes-Kes Pengambilan Tanah Di Bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486) Berikutan Penghakiman Mahkamah Persekutuan Dalam Kes Semenyih Jaya Sdn Bhd
Kes Pengambilan Tanah Di Bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486) Land Acquisition Cases under Land Acquisition Act 1960 (Act 486) Seksyen 40(D) Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486)/ Semenyih Jaya Sdn Bhd v. Pentadbir Tanah Daerah Hulu Langat/ Amitabha Guha dan Parul Rani Paul v. Pentadbir Tanah Daerah Hulu Langat Masih Berkuatkuasa muat turun
78 Teste Kepada Writ Saman Mahkamah Khas Tahun 2017
Teste kepada Writ Saman Mahkamah Khas
Teste Writ Saman 2017/ Writ of Summons Teste 2017 Teste-2017-Tun Raus Sharif-Ketua Hakim Negara Telah dibatalkan melalui Teste kepada Writ Saman Tahun 2018 muat turun
79 Arahan Amalan Mahkamah Khas Bil 1 Tahun 2017
Panduan Pemfailan Kes Di Mahkamah Khas
Pendaftaran Kes/ Registration of Cases Teste Kepada Writ Saman/ Writ of Summons Teste Kod Pendaftaran/ Registration Code Pendaftaran Kes- Teste Writ Saman- Kod Pendaftaran Masih Berkuatkuasa muat turun
80 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil 1 Tahun 2017
Semua Permohonan dan Rayuan di Mahkamah Rayuan Malaysia
Rayuan Sivil - Rayuan Jenayah - Notis Rayuan dan Notis Usul - Rekod Rayuan - Dokumen bagi Rayuan - Pengurusan Kes - Draf Perintah dan Perintah Bersih - Sub-registri di Sabah dan Sarawak / Civil Appeal - Criminal Appeal - Notice of Appeal and Notice of Motion - Record of Appeal - Documents for Appeal - Case Management - Draft Order and Fair Order - Sub-registry at Sabah and Sarawak Notis Rayuan - Pengkelasan kod rayuan - Penyediaan rekod rayuan - Kod warna bagi rekod rayuan, ikatan teras, hujahan - Pengurusan kes - Pemfailan deraf perintah dan perintah bersih - Subregistri di Sabah dan Sarawak - Perkara yang tidak memerlukan kebenaran merayu - Perakuan segera Kaedah 77 Kaedah-Kaedah Mahkamah Rayuan 1994 Masih Berkuatkuasa muat turun
81 Arahan Amalan Presiden Mahkamah Rayuan Bil 2 Tahun 2017
Kehadiran Banduan Sebagai Saksi Atau Pihak Untuk Kes-Kes Sivil Di Mahkamah Rayuan
Rayuan Sivil - Kehadiran Banduan - Notis Usul secara ex parte / Civil Appeal - Attendance of prisoner - Ex parte notice of motion Notis usul ex parte perlu difailkan oleh peguam untuk kehadiran banduan sebagai saksi atau pihak dalam rayuan sivil - Sekiranya dibenarkan, Mahkamah akan mengeluarkan perintah seperti di Borang 68 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 - Jika banduan tidak diwakili peguam, surat permohonan banduan perlu dihantar kepada Pendaftar - Pendaftar boleh menggunakan budibicara - Sekiranya dibenarkan, Mahkamah akan mengeluarkan perintah seperti di Borang 68 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 Kaedah 77 Kaedah-Kaedah Mahkamah Rayuan 1994 Masih Berkuatkuasa muat turun
82 Pekeliling Presiden Mahkamah Rayuan Bil 1 Tahun 2017
Penyediaan Alasan Penghakiman Bagi Kes-Kes Sivil Di Mahkamah Rayuan
Rayuan Sivil - Penyediaan Alasan Penghakiman / Civil Appeal - Preparation of grounds of judgment Jika rayuan dibenarkan, Hakim Mahkamah Rayuan perlu menyediakan alasan penghakiman - Jika rayuan ditolak, HMR boleh memilih untuk menulis alasan penghakiman - Jika keputusan tidak sebulat suara, keputusan majoriti dan bertentangan perlu disediakan alasan penghakiman - Jika terdapat arahan dari Mahkamah Persekutuan, alasan penghakiman hendaklah disediakan dalam masa yang munasabah - Jika kes ditangguhkan ke satu tarikh keputusan, suatu alasan penghakiman hendaklah disediakan dan disampaikan pada hari tersebut Kaedah 77 Kaedah-Kaedah Mahkamah Rayuan 1994 Masih Berkuatkuasa muat turun
83 Arahan Pentadbiran Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia Bil 1 Tahun 2017
Permohonan Pengecualian Kehadiran Bagi Menghadiri Kursus/Seminar/Ceramah/Majlis Ilmu Anjuran Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia(PKPMP), Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan (ILKAP) Atau Agensi Luar
Permohonan Pengecualian Menghadiri Kursus / Application for Exemption to Attend Course Permohonan Pengecualian Menghadiri Kursus Masih Berkuatkuasa muat turun
84 Arahan Pentadbiran Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia Bil 2 Tahun 2017 - Perkhidmatan Penterjemahan Secara Pensendirian Oleh Jurubahasa Mah
Jurubahasa Mahkamah / Court Interpreter Perkhidmatan Penterjemahan Secara Persendirian Masih Berkuatkuasa muat turun
85 SURAT PENTING
Arahan Pusingan Kerja Bagi Jawatan Bailif Di Mahkamah Tinggi Dan Mahkamah Rendah Di Seluruh Malaysia
Pusingan Kerja Bailif Bailiff Work Cycle Jadual cadangan pertukaran bailiff secara berperingkat- Bailif yang berkhidmat 15-20 tahun dan melebihi 20 tahun di mahkamah yang sama ditukar pada Oktober 2017 - Bailif yang berkhidmat 10-15 tahun ditukar pada Januari 2018 - Bailif yang berkhidmat 5-10 tahun ditukar pada Mac 2018 Masih Berkuatkuasa muat turun
86 SURAT PENTING
Arahan Mengenai Pengendalian Kerja Risiko - Bailif Di Seluruh Mahkamah Di Malaysia
Jawatankuasa Kerja Risiko Manual, prosedur kerja risikoRisk CommitteeRisk Work Procedure Lelongan selepas writ penyitaan dan penjualan dibuat 14 hari dari tarikh sita - writ pemilikan dilaksanakan dalam tempoh yang dinyatakan dalam perintah - tuntutan perjalanan bailiff dituntut daripada deposit Penghutang Penghakiman - Pelantikan Syarikat Kawalan Keselamatan dibuat oleh Mahkamah dan dipersetujui peguam – Syarikat Kawalan Keselamatan dipilih dari senarai yang telah didaftar di Mahkamah – Pusingan kerja bailiff tidak melebihi 5 tahun – Kad Kuasa Bailif hanya diberi semasa keluar menjalankan tugas – Penyata Akaun Bailif hendaklah disediakan dalam 7 hari selepas lelongan berjaya, terdapat penyelesaian atau kes ditarik balik. Masih Berkuatkuasa muat turun
87 Arahan Amalan Bil.1 Tahun 2017
Garis Panduan, Tatacara Dan Tanggungjawab Peguam Lantikan Mahkamah Bagi Kes Kesalahan Hukuman Mati
peguam lantikan mahkamah/court assigned-counsel - hukuman mati/capital punishment Kelayakan sebagai peguam lantikan Mahkamah - Kemasukan dalam daftar peguam lantikan Mahkamah - Penerimaan pelantikan & penarikan diri - Tugas dan tanggungjawab peguam lantikan Mahkamah - Yuran perkhidmatan - Nota keterangan/nota prosiding - Penyediaan, Pe Masih Berkuatkuasa muat turun
88 Arahan Amalan Bil.2 Tahun 2017
Kod Pendaftaran Khas Bagi Kes Pascapenggulungan Syarikat Dan Kes Pascakebankrapan Di Mahkamah Tinggi
Pascapenggulungan Syarikat/Post Winding up, Pascakebankrapan/Post Bancruptcy Pengelasan kod bagi kes pascapenggulungan syarikat dan pascakebankrapan di MT. dibatalkan oleh Arahan Amalan Bil 1 Tahun 2018 muat turun
89 Arahan Amalan Bil.3 Tahun 2017
Kod Pendaftaran Khas Bagi Kes Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak
Kesalahan seksual/Sexual Offences - Terhadap kanak-kanak/Against children. Pengelasan kod pendaftaran di Mahkamah Sesyen, kod pendaftaran rayuan dari Mahkamah Sesyen ke Mahkamah Tinggi menggunakan kod khas - buku kausa Khas hendaklah diwujudkan dan diselenggara dengan lengkap serta dikemaskini bagi kesalahan seksual terhadap kan Masih Berkuatkuasa muat turun
90 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2017
Garis Masa (Timeline) Penyelesaian Kes Jenayah Dan Sivil Bagi Mahkamah Rendah
Penyeragaman garis masa penyelesaian kes/Timeline for disposal of cases Kes Sesyen Jenayah-12 bulan- Kes Sesyen Sivil -9 bulan- Kes Majistret Jenayah-12 bulan- Kes Majistret Sivil 9 bulan-kes dikembalikan untuk rayuan dari Mahkamah Atasan memakai tempoh yang sama Telah dibatalkan melalui Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2 Tahun 2017 muat turun
91 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2 Tahun 2017
Garis Masa (Timeline) Penyelesaian Kes Jenayah Dan Sivil Bagi Mahkamah Rendah
Penyeragaman garis masa penyelesaian kes/Timeline for disposal of cases Kes Sesyen Jenayah-12 bulan- Kes Sesyen Sivil -9 bulan- Kes Majistret Jenayah-12 bulan- Kes Majistret Sivil 6 bulan-kecuali kes kemalangan/kecedaraan diri -9 bulan-tempoh yang sama terpakai jika dikembalikan oleh Mahkamah Atasan selepas rayuan Masih Berkuatkuasa muat turun
92 Pekeliling Pendaftar Bil 3 Tahun 2016
Arahan Tempoh "Time Line" Penyelesaian Kes-Kes Sivil dan Jenayah
Sivil dan Jenayah Tempoh "Time Line" Penyelesaian Kes-Kes Sivil dan Jenayah di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret Masih Berkuatkuasa muat turun
93 Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1 Tahun 2016
Bayaran Fi Pemfailan Surat Cara Kuasa Wakil
Surat Cara Kuasa Wakil - Power of Attorney Letter Surat Cara Kuasa Wakil - Fi Pemfailan Masih Berkuatkuasa muat turun
94 Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 2 Tahun 2016
Syarat Kelayakan Bagi Pelelong Untuk Mengendalikan Prosiding Halang Tebus Dan Lelong Awam Harta Tak Alih Di Mahkamah Tinggi Malaya
Prosiding Halang Tebus - Lelongan Awam - Pelelong -Foreclosure Proceeding - Public Auction Prosiding Halang Tebus - Lelongan Awam - Pelelong - Kelayakan Pelelong Masih Berkuatkuasa muat turun
95 Arahan Amalan KHN Bil 1 Tahun 2016
Panduan Pemfailan Dan Pembayaran Fi Alokatur
Fi alokatur / Alocatur Fee Award atau perintah terhadap kos yang dikeluarkan tertakhluk kepada pembayaran fi alokatur. Sekiranya melibatkan banyak pihak, fi alokatur dibayar samarata kecuali diperintah sebaliknya. Draf perakuan alokatur hendaklah difailkan sekali dengan draf perintah. Format seperti Lampiran A. Perintah bermeterai tidak akan dikeluarkan melainkan setelah fi alokatur dibayar sepenuhnya. Aturan 85 Kaedah-Kaedah Mahkamah Persekutuan 1995, Aturan 55 Kaedah-Kaedah Mahkamah Rayuan 1994 dan Aturan 59 kaedah 7(4) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 Dibatalkan oleh Arahan Amalan KHN Bil 1 Tahun 2018 muat turun
96 Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 1 Tahun 2016
Pengendalian Kes-Kes Jenayah Jalanan Secara 'Fast-Track' Di Mahkamah Rendah Malaya
Kes-Kes Jenayah Jalanan-'Fast-Track'-Mahkamah Rendah Malaya Street Criminal Cases-Fast Tack-Subordinate Court of Malaya Artikel 5(3) Perlembagaan Persekutuan/ Seksyen 117 Kanun Tatacara Jenayah/ Seksyen 396 Kanun Tatacara Jenayah Masih Berkuatkuasa muat turun
97 Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 2 Tahun 2016
Waktu Bersidang Semasa Bulan Ramadhan 1437/2016
Waktu Bersidang Semasa Bulan Ramadhan 1437H/2016 Proceeding Time During Ramadhan 1437H/2016 Masih Berkuatkuasa muat turun
98 Pindaan Kepada Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 2 Tahun 2016
Waktu Bersidang Semasa Bulan Ramadhan 1437/2016
Pindaan-Waktu Bersidang Semasa Bulan Ramadhan 1437H/2016 Amendment-Proceeding Time During Ramadhan 1437H/2016 Masih Berkuatkuasa muat turun
99 Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 3 Tahun 2016
Penyediaan Rekod Rayuan Kes Rayuan Jenayah Ke Mahkamah Tinggi Yang Melibatkan Kes Jenayah Bagi Mahkamah Sesyen Dan Mahkamah Majistret Seluruh Semenanjung Malaysia
Rekod Rayuan Jenayah-Kes Rayuan Jenayah Ke Mahkamah Tinggi Malaya-Kes Rayuan bagi Mahkamah Sesyen Dan Mahkamah Majistret Criminal Appeal Record-Criminal Appeal Cases to High Court of Malaya-Appeal Cases for Session and Magistrate Court Seksyen 308 Kanun Tatacara Jenayah Masih Berkuatkuasa muat turun
100 Arahan Pentadbiran Timbalan Ketua Pendaftar (Polisi) Bil. 1 Tahun 2016
Permohonan Pengecualian Kehadiran Bagi Menghadiri Kursus/Seminar/Ceramah/Majlis Ilmu Anjuran Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia(PKPMP), Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan(ILKAP) Atau Agensi Luar
Permohonan Pengecualian Kehadiran Bagi Menghadiri Kursus/Seminar/Ceramah/Majlis Ilmu Anjuran Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia(PKPMP), Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan(ILKAP) Atau Agensi Luar Permohonan Pengecualian Kehadiran Bagi Menghadiri Kursus/Seminar/Ceramah/Majlis Ilmu Anjuran Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia(PKPMP), Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan(ILKAP) Atau Agensi Luar hendaklah dibuat kepada TKP (Poli Masih Berkuatkuasa muat turun
101 Arahan Pentadbiran Timbalan Ketua Pendaftar (Polisi) Bil. 2 Tahun 2016
Penghantaran Alasan Penghakiman Mahkamah Sesyen Dan Majistret Menggunakan Aplikasi E-Judgement
Peringatan kepada pegawai kehakiman untuk memuatnaik alasan penghakiman menggunakan Aplikasi e-Judgment. Pegawai kehakiman untuk memuatnaik alasan penghakiman menggunakan Aplikasi e-Judgment sekurang-kurangnya satu alasan dalam sebulan . Alasan akan digunakan untuk penilaian prestasi pegawai. Masih Berkuatkuasa muat turun
102 Arahan Pentadbiran Timbalan Ketua Pendaftar (Polisi) Bil. 3 Tahun 2016
Penguatkuasaan Pelaksanaan Dasar Berkursus 5 Hari Setahun Pada Tahun 2016 Bagi Warga Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Pesekutuan Malaysia (PKPMP)
Penguatkuasaan Pelaksanaan Dasar Berkursus 5 Hari Setahun Pada Tahun 2016 Bagi Warga Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Pesekutuan Malaysia (PKPMP) Semua warga PKPMP hendaklah menghadiri kursus sekurang-kurangnya 5 hari dalam setahun. Pengarah dan pegawai hendaklah memastikan arahan ini dipatuhi. Masih Berkuatkuasa muat turun
103 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1/2016
Pindaan Kepada Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil.1 Tahun 2008
Rayuan Jenayah - Garis panduan mengikut jilid bagi isi kandungan Rekod Rayuan Jenayah - Penambahan "JILID" di hadapan Rekod Rayuan ke Mahkamah Persekutuan / Criminal Appeal - Guideline for the contents of Criminal Record of Appeal - Addition of "JILID" on the front cover of Record of Appeal to the Federal Court Perincian isi kandungan Rekod Rayuan Jenayah mengikut jilid - Jilid 1 mengandungi Butir-butir perbicaraan, Notis Rayuan, Kertas Pertuduhan, Petisyen Rayuan, Perintah termeterai dari Mahkamah Tinggi; dan Alasan Penghakiman Mahkamah Tinggi - Jilid 2 hendaklah mengandungi Nota Keterangan - Jilid 3 hendaklah mengandungi semua ekshibit dan hendaklah berwarna - Jilid 4 hendaklah mengandungi hujahan bertulis pihak pendakwaan dan hujahan bertulis pihak pembelaan tanpa otoriti Telah dibatalkan melalui AA MR Bil. 1 Tahun 2017 muat turun
104 SURAT PENTING
Waktu Bekerja Ramadhan 1437H Bagi Mahkamah-Mahkamah Semenanjung Malaysia
Waktu bekerja pada bulan Ramadhan 1437 Hijrah untuk Mahkamah di Semenanjung MalaysiaWorking hours during Ramadhan 1437 Hijrah for Courts in West Malaysia Waktu bekerja semua warga mahkamah Semenanjung Malaysia menggunakan WP1 iaitu dari 7.30 pagi hingga 4.30 petang - Waktu bekerja sedia ada boleh dikekalkan atas kelulusan Pengarah Mahkamah Negeri atau Pengarah Bahagian/Ketua Unit di Istana Kehakiman Telah dibatalkan melalui Surat Penting Ketua Pendaftar 31.5.2016 muat turun
105 SURAT PENTING
Arahan Waktu Bekerja Sepanjang Bulan Ramadhan 1437H Bagi Mahkamah Seluruh Malaysia
Waktu bekerja pada bulan Ramadhan 1437 Hijrah untuk Mahkamah di seluruh MalaysiaWorking hours during Ramadhan 1437 Hijrah for all Courts in Malaysia Warga Mahkamah seluruh Malaysia mengguna pakai WP dalam jadual WBB khas untuk bulan Ramadhan iaitu WP4, WP5 & WP 6 - Pertukaran WP hendaklah dibuat melalui borang kepada Pengarah Mahkamah Negeri atau Pengarah Bahagian/Ketua Unit Masih Berkuatkuasa muat turun
106 SURAT PENTING
Arahan Pengendalian Buku Kausa Elektronik di bawah Modul Case Management System (CMS) di Mahkamah-Mahkamah Semenanjung Malaysia
Buku Kausa Elektronik, Case Management System (CMS)Electronic Cause Book,Case Management System (CMS) Bertujuan untuk menyimpan maklumat kes - Memastikan pengurusan dan pentadbiran prosiding di tahap terbaik - Menyediakan platform penyimpanan data yang lebih sistematik - tiada lagi keperluan mengendalikan buku kausa secara manual Masih Berkuatkuasa muat turun
107 Arahan Amalan Bil.1 Tahun 2016
Pindaan Kepada Garis Panduan, Tatacara Dan Tanggungjawab Peguam Lantikan Mahkamah Bagi Kes-Kes Kesalahan Hukuman Mati
peguam lantikan mahkamah/court assigned-counsel - hukuman mati/capital punishment Pindaan Arahan Amalan Bil 5 Tahun 2013 dengan menggantikan subperenggan 10.2.1 dengan subperenggan 10.2.1 - Bayaran getting up kepada peguam lantikan Mahkamah di Mahkamah Rayuan & Mahkamah Persekutuan. dibatalkan oleh Arahan Amalan Bil 1 Tahun 2017 muat turun
108 Arahan Amalan Bil.2 Tahun 2016
Penyediaan Rekod Rayuan Yang Melibatkan Kes Jenayah Bagi Mahkamah Persekutuan
Rekod rayuan/appeal record - Kes jenayah/criminal cases - Mahkamah Persekutuan/Federal court. Penjilidan rekod rayuan Jenayah di Mahkamah Persekutuan - Jilid ditanda di bahagian sudut kanan muka surat hadapan setiap jilid rekod rayuan - Dokumen dalam rekod rayuan hendaklah jelas, boleh dibaca, dijilid dengan kemas dan dinomborkan. Telah Dibatalkan oleh Arahan Amalan Mahkamah Persekutuan Bil 1/2018 muat turun
109 Arahan Amalan Bil.3 Tahun 2016
Kes Sivil Di Bawah Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014 [Akta 762]
Kes sivil/civil cases - Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014/Goods And Services Tax Act 2014 Kes sivil di bawah Akta Cukai Dan Perkhidmatan 2014 - Pengelasan Kod di Mahkamah Sesyen Dan Majistret seluruh Malaysia. Masih Berkuatkuasa muat turun
110 Practice Direction No. 4 of 2016
Practice Direction On Mediation
Mediation/Mediasi Mediation/Mediasi - Practice Direction/Arahan Amalan - Objective or Highcourt Judges, Deputy Registrial, Assistant Registrial, Session Court Judges and Magistret at pre trial case management stage may give direction parties facilitate settlement before th Arahan Amalan bil. 2 Tahun 2013 - telah dibatalkan oleh Arahan Amalan KHN Bilangan 2 Tahun 2022 muat turun
111 Arahan Amalan Bil.5 Tahun 2016
Kod pendaftaran Khas bagi kes Siber (Jenayah) dan kes Siber (Sivil)
Kes siber (Jenayah)/Cyber cases (criminal) - Kes siber (sivil)/Cyber cases (civil) Pengelasan Kod Kes Siber Jenayah & Sivil di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret dan rayuan di Mahkamah Tinggi. Masih Berkuatkuasa muat turun
112 Arahan Amalan Bil.6 Tahun 2016
Kod Lokasi Bagi Pendaftaran Nombor Kes Jenayah Dan Sivil Di Mahkamah Tinggi Dan Mahkamah Rendah Seluruh Malaysia
Kod lokasi/location code - Pendaftaran kes/Registration cases - Jenayah dan Sivil/Criminal and Civil cases Kod lokasi bagi pendaftaran kes Jenayah dan Sivil secara elektronik hendaklah mengandungi informasi lokasi Mahkamah di mana kes difailkan - Pengelasan Kod dibuat untuk tujuan penyeragaman didahului dengan kod lokasi dan diikuti dengan perihal kes - penentuan kod lokasi Mahkamah adalah sebagaimana yang dinyatakan. Masih Berkuatkuasa muat turun
113 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2016
Wang Yang Diserah Simpan Ke Dalam Mahkamah
Pembayaran bunga atau faedah ke atas wang yang diserah ke dalam Mahkamah/Payment of interest on deposit paid into court Panduan bayaran bunga/faedah-wang yang disimpan dalam mahkamah-2 % setahun-bayaran menggunakan Kod Objek 63002-batal Pekeliling Ketua Pendaftar 1/1998 Aturan 90 Kedah 6 (1) KKM 2012; Surat Kementerian Kewangan KK/BPA/WAI 10/868/2 Jld 3 SK. 1/2016- Masih Berkuatkuasa muat turun
114 Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1 Tahun 2015
Pindaan Terhadap Sijil Amalan Guaman Di Semenanjung Malaysia
Sijil Amalan Guaman - Certificate of Legal Practice Sijil Amalan Guaman - Pindaan kepada Sijil Masih Berkuatkuasa muat turun
115 Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 2 Tahun 2015
Syarat-Syarat Kelayakan Bagi Pelelong Berlesen untuk Mengendalikan Prosiding Halang Tebus Dan Lelongan Awam Harta Tak Alih Di Mahkamah Tinggi Malaya
Prosiding Halang Tebus - Lelongan Awam - Foreclosure Proceeding - Public Auction Prosiding Halang Tebus - Lelongan Awam - Pelelong - Kelayakan Pelelong Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 2 Tahun 2016 muat turun
116 Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 3 Tahun 2015
Pemfailan Senarai Aset Dan Liabiliti Bagi Kes Surat Kuasa Mentadbir Dan Probate Di Mahkamah Tinggi Malaya (Kod 31 & 32)
Surat Kuasa Mentadbir - Probate - Letter of Administration Surat Kuasa Mentadbir (Kod 31 - Probate (Kod 32) - Pemfailan Senarai Aset dan Liabiliti Masih Berkuatkuasa muat turun
117 Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 4 Tahun 2015
Pemfailan Saman Dalam Kamar Bagi Permohonan Ex-Parte Untuk Kes-Kes Kebankrapan Di Mahkamah Tinggi Malaya
Kebankrapan - Bankruptcy Kebankrapan - Kes-kes - Permohonan ex-parte - Pemfailan Saman dalam Kamar Masih Berkuatkuasa muat turun
118 Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 1 Tahun 2015
Pengendalian Kes-Kes Jenayah Jalanan Secara 'Fast-Track' Di Mahkamah Rendah Malaya
Kes-Kes Jenayah Jalanan-'Fast-Track'-Mahkamah Rendah Malaya Street Criminal Cases-Fast Tack-Subordinate Court of Malaya Seksyen 117 Kanun Tatacara Jenayah/ Seksyen 296 Kanun Tatacara Jenayah/ Dibatalkan oleh Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 1 Tahun 2016 muat turun
119 Arahan Pentadbiran Berkenaan Pengendalian Kes-Kes Jenayah Jalanan Secara 'Fast-Track' Di Mahkamah Rendah Malaya
Arahan Pentadbiran Berkenaan Pengendalian Kes-Kes Jenayah Jalanan Secara 'Fast-Track' Di Mahkamah Rendah Malaya
Kes-Kes Jenayah Jalanan-'Fast-Track'-Mahkamah Rendah Malaya Street Criminal Cases-Fast Tack-Subordinate Court of Malaya Masih Berkuatkuasa muat turun
120 Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 2 Tahun 2015
Waktu Bersidang Semasa Bulan Ramadhan 1436/2015
Waktu Bersidang Semasa Bulan Ramadhan 1436/2015 Proceeding Time During Ramadhan 1436H/2015 Masih Berkuatkuasa muat turun
121 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1/2015
Pengkelasan Semula Kod Bagi Rayuan Sivil Bicara Penuh (FT)
Rayuan Sivil - Kod tambahan bagi rayuan bicara penuh dengan saksi dan bicara penuh dengan afidavit / Civil Appeal - Additional code for appeals; full trial with witnesses and full trial with affidavits Rayuan bicara penuh dengan saksi (full trial - witness) perlu ditambah kod (W) - Contoh: “Rayuan Sivil No.: W-01(W)-………/2015” - Rayuan bicara penuh dengan afidavit (full trial - affidavit) perlu ditambah kod (A) - Contoh: “Rayuan Sivil No.: W-01(A)-………/2015” Telah dibatalkan melalui AA MR Bil. 1 Tahun 2017 muat turun
122 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 2/2015
Pengkelasan Semula Kod Bagi Rayuan Jenayah Bagi Kod 05, 06A, 06B dan 09
Rayuan Jenayah - Kod tambahan bagi rayuan jenayah selepas nombor kod 05, 06A, 06B & 09 / Criminal Appeal - Additional code for criminal appeals after code number 05, 06A, 06B & 09 Bagi rayuan jenayah bagi kes yang melibatkan hukuman mati, perlu ditambah kod (M) - Contoh: “Rayuan Jenayah No.: W-05(M)-………/2015” - Bagi rayuan jenayah dimana Orang Kena Tuduh telah dilepaskan dan dibebaskan, perlu ditambah kod (LB) - Contoh: “Rayuan Jenayah No.: W-05(LB)-………/2015” - Bagi rayuan jenayah terhadap hukuman sahaja, perlu ditambah kod (H) - Contoh: “Rayuan Jenayah No.: W-05(H)-………/2015” - Bagi rayuan jenayah terhadap sabitan dan hukuman, perlu ditambah kod (SH) - Contoh: “Rayuan Jenayah No.: W-05(SH)-………/2015” Telah dibatalkan melalui AA MR Bil. 1 Tahun 2017 muat turun
123 Arahan Pentadbiran Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia Bil 1 Tahun 2015
Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia
Teknologi Maklumat dan Komunikasi / Information Communication Technology Dasar Keselamatan Aset Masih Berkuatkuasa muat turun
124 SURAT PENTING
Garis Panduan Belanja Secara Berhemat Bagi Mengawal Perbelanjaan Operasi Mahkamah
Pengurusan Perbelanjaan, Garis panduan Belanja secara Berhemat, Pengurusan Kewangan, Elaun Lebih Masa, Perjalanan dalam Negeri, Perjalanan ke Luar Negara, Penggunaan Utiliti dan Bahan Mentah, Perbelanjaan Sewaan, Penganjuran Majlis atau Persidangan atau Seminar Ketua Pusat Tanggungjawab dan Penerima Waran Peruntukan PKPMP bertangungjawab untuk pastikan dasar perbelanjaan jabatan teliti dan berjimat - Berbelanja secara berhemat dan nilai untuk wang - Elaun lebih masa hendaklah dielakkan melainkan kerja itu benar-benar penting - Arahan bertulis mesti dikeluarkan sebelum kerja lebih masa dimulakan - Perbelanjaan bagi perjalanan dalam negeri dihadkan kepada yang benar-benar perlu dengan bilangan pegawai yang minima - Perjalanan ke Luar Negara dihadkan kepada persidangan dan mesyuarat antarabangsa yang penting atau mesyuarat di antara Kerajaan - Cadangan untuk sewa ruang pejabat tambahan/baru tidak dibenarkan melainkan dengan kelulusan Perbendaharaan - Masih Berkuatkuasa muat turun
125 SURAT PENTING
Pelaksanaan Cukai Barang Dan Perkhidmatan (GST) Di Dalam Prosiding Halang Tebus Dan Lelongan Awam Harta Tak Alih Di Mahkamah Tinggi Malaya
Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST), Halang tebus, Lelongan Awam Harta Tak Alih Goods and Services Tax, Foreclosure, Public Auction for Non-Immovable Property Berkuatkuasa 1 April 2015 - Melibatkan Hartanah bertujuan komersil, pentadbiran dan perindustrian - Harta jualan tertakluk kepada cukai berjumlah 6% dari harga jualan - Cukai dibayar kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia Masih Berkuatkuasa muat turun
126 SURAT PENTING
Waktu Bekerja Ramadhan 1436H
Waktu bekerja pada bulan Ramadhan 1436 Hijrah untuk Mahkamah di Semenanjung MalaysiaWorking hours during Ramadhan 1436 Hijrah for Courts in West Malaysia Waktu bekerja semua warga mahkamah Semenanjung Malaysia menggunakan WP1 iaitu dari 7.30 pagi hingga 4.30 petang - Waktu bekerja sedia ada boleh dikekalkan atas kebenaran Pengarah Mahkamah Negeri atau Pengarah Bahagian/Ketua Unit di Istana Kehakiman Masih Berkuatkuasa muat turun
127 SURAT PENTING
Pindaan Lampiran A Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bilangan 1 Tahun 2015 (Dokumen Berkunci)
Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bilangan 1 Tahun 2015 Practice Direction Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya No 1 of 2015 Lampiran A kepada Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bilangan 1 Tahun 2015 dipinda agar selaras dengan Seksyen 3 Akta Mahkamah Kehakiman1964 Masih Berkuatkuasa muat turun
128 Arahan Amalan Bil.1 Tahun 2015
Kes-Kes Anti Pencatutan
Anti pencatutan/Anti-profiteering 5 zon utama Mahkamah Sesyen Khas Anti Pencatutan dikenalpasti bagi membicarakan kes-kes kesalahan mencatut - Walaubagaimanapun penubuhan Mahkamah Sesyen Khas Anti Pencatutan mengikut zon belum dimuktamadkan - setiap kes mencatut hendaklah didaftar dan dibicarakan di setiap Mahkamah Sesyen Utama di Ibu Negeri masing-masing - kes-kes Anti pencatutan hendaklah didaftarkan di Mahkamah Sesyen seperti di Lampiran A - Buku Kausa hendaklah dibuka bagi tujuan pendaftaran - Kes didaftarkan mengikut kod khas Masih Berkuatkuasa muat turun
129 Arahan Amalan Bil.2 Tahun 2015
Pembekalan Fakta Kes Bersama Waran Memenjarakan Kepada Pihak Penjara Bagi Kes-Kes Yang Layak Diparol
Kes-kes layak diparol/cases qualified for parole - Waran memenjarakan/Arrest warant. Pembekalan fakta kes bersama waran memenjarakan kepada pihak penjara bagi kes yang layak diparol kepada pihak penjara untuk tujuan pertimbangan parol banduan oleh Lembaga Parol - pembekalan fakta kes kepada pihak penjara sekiranya fakta kes adalah seperti pertuduhan, kertas pertuduhan perlu dibekalkan bersama waran memenjarakan - bagi kes dimana OKT minta dibicarakan hanya kertas pertuduhan sahaja perlu dibekalkan kepada pihak penjara dan alasan penghakiman hanya akan dibekalkan sekiranya permohonan dikemukakan oleh pihak penjara. Masih Berkuatkuasa muat turun
130 Arahan Amalan Bil.3 Tahun 2015
Tambahan Kepada Arahan Amalan Kes-Kes Anti Pencatutan
Kes-kes anti pencatutan/Anti-profiteering Penambahan Arahan Amalan 1/2015 yang dikeluarkan pada 31 Mac 2015 untuk menambah kod pendaftaran bagi kes saman Jenayah Anti pencatutan.- kod 63AP - kes saman jenayah anti pencatutan Masih Berkuatkuasa muat turun
131 Arahan Amalan Bil.4 Tahun 2015
Kes-Kes Kesalahan Di Bawah Akta Cukai Barang Dan Perkhidmatan 2014 (Akta 762)
Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014/Goods and Services Tax Act 2014 Kes Jenayah di bawah Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014 hendaklah difailkan di Mahkamah Sesyen Utama Ibu Negeri - Pengelasan kod khas - Buku kausa hendaklah dibuka bagi tujuan pendaftaran kes - Bagi kes yang didaftarkan sebelum dari arahan dikeluarkan hendaklah didaftarkan semula menggunakan kod khas. Masih Berkuatkuasa muat turun
132 Arahan Amalan Bil.5 Tahun 2015
Pengkelasan Kod Tambahan Bagi Kes Kemalangan Jalan Raya Yang Melibatkan Pekhidmat Awam
Kes kemalangan Jalan raya/accident cases - penjawat awam/ public servant Pengelasan kod khas pendaftaran kes kemalangan jalan raya melibatkan pekhidmat awam di Mahkamah Sesyen dan Majistret - Buku kausa pendaftaran hendaklah dibuka dan diselenggara dengan teratur. Masih Berkuatkuasa muat turun
133 Arahan Amalan Bil.6 Tahun 2015
Garis Panduan, Pindaan Kod, Pengkelasan Kod Tambahan Dan Format Statistik Bagi Kes-Kes Di Bawah AKTA ANTIPEMERDAGANGAN ORANG DAN ANTIPENYELUDUPAN MIGRAN 2007 [AKTA 670]
Anti Pemerdagangan dan Penyeludupan Migran/Human Trafficking and Smuggling of Migrants Garis panduan bagi Hakim Sesyen/Majistret dalam kes-kes Pemerdagangan Orang di bawah Akta Antipemerdagangan Orang dan Anti penyeledupan Migran 2007- Pindaan kod dan Pengkelasan kod tambahan di Mahkamah Sesyan dan Majistret - Format statistik bulanan adalah seperti di Lampiran A dan B - Buku kausa hendaklah diwujudkan dan diselenggara dengan teratur. Telah dibatallkan oleh Arahan Amalan Ketua Pendaftar bil 4/2017 (walau bagaimanapun, AA KP 4/2017 ini tidak boleh dicapai melalui equip) muat turun
134 Arahan Amalan Bil.7 Tahun 2015
Penubuhan Mahkamah Alam Sekitar (Sivil)
Mahkamah Alam Sekitar/Environmental Court. Mahkamah Alam Sekitar (Sivil) ditubuhkan di Mahkamah Tinggi, Sesyen dan Majistret - Bidangkuasa wilayah bagi Mahkamah Tinggi Malaya, Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak, Mahkamah Sesyen dan Majistret - kausa tindakan di Mahkamah Alam Sekitar adalah melibatkan pertikaian berasaskan alam sekitar untuk tuntutan gantirugi atas kerosakan atau kemusnahan harta benda diakibatkan oleh apa-apa perbuatan yang mendatangkan kerosakan kepada alam sekitar, tuntutan gantirugi ke atas kecederaan diri, gangguan atau halangan terhadap penggunaan individu atau kenikmatan seseorang individu yang patut dinikmati ke atas tanahnya atau kacauganggu akibat pencemaran bunyi, air, udara dan getaran - permohonan injuksi dan perisytiharan hendaklah dibicarakan oleh Hakim Mahkamah Sesyen Gred Jusa - bagi Mahkamah yang tiada Hakim Mahkamah Sesyen Gred Jusa, permohonan tersebut didengar oleh Hakim Mahkamah Sesyen mengikut pekeliling ketua pendaftar 1/2013 - Pengelasan kod di Mahkamah Tinggi, Sesyen dan Majistret - Kes hendaklah diselesaikan dalam tempoh 9 bulan dari tarikh didaftarkan. Masih Berkuatkuasa muat turun
135 Arahan Amalan Bil.8 Tahun 2015
Pelaksanaan Tempoh Masa Tiga Hari Bekerja Bagi Mengemaskini Bayaran Pemfailan Yang Difailkan Secara eFiling Di Kaunter Biro Perkhidmatan Semananjung Malaysia
bayaran pemfailan secara e-filing/payment through e-filling Kemaskini bayaran bagi pemfailan secara e-filing di kaunter biro perkhidmatan hendaklah dibuat dalam tempoh 3 hari bekerja dari notis bayaran dikeluarkan. Masih Berkuatkuasa muat turun
136 Arahan Amalan Bil.9 Tahun 2015
Kod Baharu Bagi Kes-Kes Rayuan Jenayah Mahkamah Tinggi Bagi Kes Rasuah
Kes rayuan rasuah /Appeal Corruption cases Pengkelasan kod khas kes rasuah rayuan Jenayah di Mahkamah Tinggi termasuk kes yang melibatkan pekhidmat awam - Buku kausa hendaklah dibuka dan diselenggara dengan teratur. Masih Berkuatkuasa muat turun
137 Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1/2014
Prosiding Halang Tebus Dan Lelongan Awam Harta Tak Alih Di Mahkamah Tinggi Malaya
Prosiding Halang Tebus - Lelaongan Awam - Foreclosure Proceeding - Public Auction Prosiding Halang Tebus - Kod 24FC - Kod 24MFC - Prosedur Halang Tebus - Pemfailan Notis Permohonan - Tempoh pendengaran dalam 4 minggu - Perintah - Penetapan tarikh lelong Masih Berkuatkuasa muat turun
138 Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 1 Tahun 2014
Waktu Bersidang Mahkamah Semasa Bulan Ramadan 1435H/2014
Waktu Bersidang Mahkamah Semasa Bulan Ramadan 1435H/2014 Proceeding Time During Ramadhan 1436H/2014 Masih Berkuatkuasa muat turun
139 Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 2 Tahun 2014
Pengurusan Kes Sivil Sebelum Bicara Selaras Dengan Aturan 34 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012
Pengurusan Kes Sivil Sebelum Bicara-Aturan 34 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 Pre-Trial Case Management-Order 34 Rules of Court 2012 Aturan 34 kaedah 3, Aturan 34 kaedah 2(2) & Aturan 33 kaedah 6 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 1 Tahun 2020 muat turun
140 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1/2014
Kes-Kes Admiralti Dari Mahkamah Tinggi Kod 27 Dan Kes-Kes Pembinaan Kod 21C, 22C, 24C Dan 24C (Arb) Hendaklah Diklasfikasi Mengikut Abjad Negeri Dan Nombor Kod
Rayuan Sivil - Kod tambahan bagi rayuan melibatkan admiralti dan pembinaan / Civil appeal - Additional code for admiralty and construction appeals Rayuan melibatkan admiralti perlu ditambah kod (ADM) - Contoh: "Rayuan Sivil No: W-02(ADM)-....../2014" - Rayuan melibatkan pembinaan perlu ditambah kod (C) - Contoh: "Rayuan Sivil No: W-02(C)-....../2014" - Disamping kod (IM) untuk perkara interlokutori - Contoh: Rayuan Sivil No: "W-02(IM)(C)-....../2014" Telah dibatalkan melalui AA MR Bil. 1 Tahun 2017 muat turun
141 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 2/2014
Panduan Pemfailan Dokumen Dan Tempoh Masa Hujahan Lisan Di Mahkamah Rayuan
Rayuan Sivil - Pemfailan ikatan teras, hujahan bertulis dan ikatan otoriti / Civil Appeal - Filing of core bundle, written submission and bundle of authority Ikatan Teras dan Hujahan Bertulis perlu difailkan 14 hari sebelum tarikh pendengaran - Jika rekod rayuan melebihi 5 jilid, ikatan teras perlu disediakan - Ikatan teras terbahagi kepada dua, iaitu ikatan teras penghakiman dan ikatan teras dokumen - Warna bagi ikatan teras adalah kuning - Warna bagi hujahan bertulis perayu adalah biru - Warna bagi hujahan bertulis responden adalah oren - Dokumen hendaklah difailkan dalam 4 salinan - Tempoh hujahan lisan adalah 15 minit dan tertakluk kepada budibicara Pengurusi Panel Telah dibatalkan melalui AA MR Bil. 1 Tahun 2017 muat turun
142 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 3/2014
Pengkelasan Kod Bagi Semakan Sivil Di Mahkamah Rayuan
Rayuan Sivil - Kod tambahan bagi kes semakan sivil / Civil Appeal - Additional code for civil review cases Bagi kes semakan sivil, perlu ditambah kod (Review) selepas kod 08 - Contoh "Rayuan Sivil No: "W-08(Review)-....../2014" Telah dibatalkan melalui AA MR Bil. 1 Tahun 2017 muat turun
143 Arahan Pentadbiran Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia Bil 2 Tahun 2015
Permohonan Dan Pengesahan Perkhidmatan Jurubahasa Lantikan Mahkamah Untuk Kes Jenayah Di Mahkamah Seluruh Malaysia Secara Online Melalui Sistem E-Jurubahasa
Jurubahasa Lantikan Mahkamah / Court Assigned Interpreter Permohonan Perkidhmatan Jurubahasa Mahkamah - Sistem E-Jurubahasa Masih Berkuatkuasa muat turun
144 Arahan Pentadbiran Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2014 -
Permohonan Untuk Pengecualian Kehadiran Bagi Menghadiri Kursus/Seminar/Ceramah/Majlis Ilmu Anjuran Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan (PKPMP), Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan (ILKAP) Atau Agensi Luar
Permohonan Pengecualian Menghadiri Kursus / Application for Exemption to Attend Course Permohonan Pengecualian Menghadiri Kursus Telah dibatalkan melalui Arahan Pentadbiran Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia Bil 1 2017 muat turun
145 SURAT PENTING
Memuat Naik Alasan Penghakiman Menggunakan Aplikasi E-Judgement
Alasan Penghakiman, E-JudgmentGrounds of Judgment,E-judgment Pegawai Penyelidik kepada Hakim Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan atau Mahkamah Tinggi hendaklah menyediakan ringkasan fakta dan keputusan kes kepada alasan penghakiman - Alasan Penghakiman Mahkamah Sesyen dan Majistret akan terus dimuat naik Masih Berkuatkuasa muat turun
146 SURAT PENTING
Penangguhan Tarikh Kuat Kuasa Arahan Amalan Bil. 3 Hingga 8 Tahun 2014
Arahan Amalan Bil 3 hingga 8 Tahun 2014 Practice Direction No 3 until 8 of 2014 Arahan Amalan Bil 3 hingga 8 Tahun 2014 ditangguhkan ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan Masih Berkuatkuasa muat turun
147 SURAT PENTING
Pematuhan Terhadap Arahan Pemakaian Pakaian Seragam Yang Dibekalkan
Pemakaian Pakaian SeragamWearing Uniforms Pembantu Operasi/Odeli, Pemandu Kenderaan Bermotor dan Polis Bantuan dibekalkan dengan pakaian seragam - Wajib memakai pakai seragam - kegagalan mematuhi boleh menyebabkan tindakan tatatertib diambil Masih Berkuatkuasa muat turun
148 SURAT PENTING
Isu-Isu Yang Dibangkitkan Oleh Jabatan Insolvensi Malaysia Berkenaan Kes-Kes Kebankrapan Di Mahkamah Seluruh Malaysia
Jabatan Insolvensi Malaysia, Kes kebankrapan, Penjamin Sosial, Perintah Penghukuman dan Perintah Penerimaan Kes Kebankrapan Department of Insolvency, Bankruptcy Cases, Social Guarantor, Adjudication Order and Receiving Order in Bankruptcy cases Prosiding Kebankrapan terhadap Penjamin Sosial hendaklah memenuhi s.5(3) Akta Kebankrapan 1967 - Pewartaan Perintah Penghukuman dan Perintah Penerimaan Kes Kebankrapan hendaklah dihantar oleh Mahkamah kepada Percetakan Nasional Malaysia Berhad Masih Berkuatkuasa muat turun
149 SURAT PENTING
Revised Compendium Of Personal Injury Awards
Personal Injury Awards Factors weighed in awarding damages for personal injury Dibatalkan melalui Compendium on Personal Injury Awards 2018
150 Arahan Amalan Bil.1 Tahun 2014
Panduan Pemfailan Dokumen Dan Prosedur Persidangan Dalam Prosiding Rayuan Sivil Dan Permohonan Sivil Di Mahkamah Persekutuan
Pemfailan dokumen/filing document - Prosedur persidangan/court proceeding - Prosiding rayuan sivil/Civil appeal procedure - Permohonan sivil/Civil application - Mahkamah Persekutuan. Pemfailan dokumen hendaklah difailkan di pejabat pendaftaran Mahkamah Persekutuan dalam tempoh tidak kurang 14 hari dari tarikh pendengaran kes - Ikatan teras bersama/ikatan teras adalah ikatan dokumen yang mengandungi alasan penghakiman dan semua dokumen yang akan dirujuk oleh pihak-pihak semasa pendengaran kes - Ikatan teras hendaklah dibagi kepada 2 ikatan iaitu ikatan penghakiman dan ikatan dokumen - Hujahan bertulis dan ikatan Autoriti hendaklah difailkan secara bercetak, dihantar melalui emel, disertakan satu ringkasan eksekutif tidak melebihi 30 muka surat dengan menggunakan tulisan font jenis Arial 14 dengan jarak 1.5 antara barisan - warna jilid ikatan teras (kuning) hujahan bertulis dan autoriti perayu/pemohon (biru) hujahan bertulis dan ikatan Autoriti responden (hijau) jumlah salinan ikatan teras, hujahan bertulis dan ikatan Autoriti hendaklah difailkan 6 salinan - tempoh hujahan lisan terhad 15 minit sahaja dan sebarang lanjutan masa tertakluk kepada budi bicara pengerusi panel. dibatalkan oleh Arahan Amalan Mahkamah Persekutuan Bil 1 Tahun 2018 muat turun
151 Arahan Amalan Bil.2 Tahun 2014
Pengendalian Siasatan Kematian (Death Inquiry) Selaras Dengan Penubuhan Mahkamah Khas Koroner
Siasatan kematian/Death inquiry - Mahkamah Khas Koroner/Coroner's Court. Mahkamah Khas Koroner menjalankan semua siasatan kematian bukan sahaja terhad kepada kes-kes kematian dalam tahan polis, penjara, pusat tahanan, orang tahanan di hospital tetapi semua kes kematian yang memerlukan siasatan di bawah seksyen 329(1) KTJ - Kes Mahkamah Koroner dikendalikan oleh seorang Hakim Mahkamah Sesyen - pendaftaran kes mengikut pengelasan kod khas - garis panduan mengendalikan kes adalah di Lampiran A - Hakim Mahkamah Khas Koroner hendaklah hadir di tempat dimana mayat berada dan melakukan pemeriksaan segera - sekiranya terdapat sebab yang tidak dapat dielakkan dan Hakim Mahkamah Khas Koroner tidak dapat melaksanakan tugas, pengarah negeri boleh arahkan Hakim Mahkamah Sesyen/Majistret daerah berkenaan untuk melaksanakan tugas pemeriksaan mayat - kes hendaklah diselesaikan dalam masa 9 bulan dari tarikh siasatan kematian diadakan. Telah dibatalkan oleh Arahan Amalan Ketua Hakim Negara bil 2/2019 muat turun
152 Arahan Amalan Bil.3 Tahun 2014
Pemprosesan Rayuan Kes-Kes Sivil Dari Mahkamah Rendah Ke Mahkamah Tinggi Dan Pembayaran Deposit Rayuan DEFERRED]
Pembayaran deposit rayuan/Deposit payment for appeal. Pemprosesan rayuan kes-kes sivil dari Mahkamah Rendah ke Mahkamah Tinggi dan pembayaran deposit rayuan - notis rayuan boleh difailkan di kaunter atau secara e-filling bagi lokasi yang mempunyai perkhidmatan e-filling atau faksimili - Jumlah bayaran deposit rayuan Interlokutari RM 1000 - Notis rayuan hanya diproses setelah perayu menjelaskan deposit - bayaran deposit rayuan hendaklah dibuat dalam tempoh rayuan. Masih Berkuatkuasa muat turun
153 Arahan Amalan Bil.4 Tahun 2014
Pemfailan Perakuan Oleh Peguam Plaintif Bagi Tuntutan Harta Tak Alih Atas Kegagalan Defendan Memasukkan Kehadiran Di Bawah Aturan 13 Kaedah 4(1) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 [BE DEFERRED]
Pemfailan perakuan/Filing certificate - Kegagalan defendan masukkan kehadiran/failure defendant to enter appearance - tuntutan harta tak alih/Immovable property claim Bayaran pemfailan perakuan oleh peguam plaintif bagi tuntutan harta tak alih atas kegagalan defendan memasukkan kehadiran di bawah Aturan 13 kaedah 4 (1) kaedah-kaedah Mahkamah 2012 sebanyak RM 16. Masih Berkuatkuasa muat turun
154 Arahan Amalan Bil.5 Tahun 2014
Bayaran Pemfailan Bagi Penghakiman Ingkar Dipinda Oleh Mahkamah [BE DEFERRED]
Penghakiman ingkar dipinda/amended Judgment In Default Mahkamah akan memulangkan penghakiman ingkar yang terdapat pindaan yang perlu dibuat keatasnya kepada peguam apabila difailkan dengan fi yang mencukupi-. Apabila penghakiman ingkar terpinda difailkan fi pemfailan baru hendaklah dibayar bagi pemfailan penghakiman Ingkar - pemindahan mana-mana fi yang dibayar tidak dibenarkan Masih Berkuatkuasa muat turun
155 Arahan Amalan Bil.6 Tahun 2014
Penolakan Deposit Bagi Kos Pelaksanaan Berkaitan Writ Pelaksanaan [BE DEFERRED]
Penolakan deposit/Deposit deduction - Kos pelaksanaan/Execution Cost - Berkenaan writ pelaksanaan/relating to writ of execution. Bayaran lebihan berkaitan writ perlaksanaan - Pemohon perlu kemukakan akaun bank dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan surat mahkamah setelah writ perlaksanaan difailkan - Sebarang perubahan nombor akaun hendaklah dimaklumkan pada Mahkamah - Kegagalan pemohon mengemukakan nombor akaun boleh menyebabkan writ pelaksanaan tidak diproses Masih Berkuatkuasa muat turun
156 Arahan Amalan Bil.7 Tahun 2014
Format Khas Bagi Notis Tunjuk Sebab Di Bawah Aturan 52 Kaedah 2B Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 [BE DEFERRED]
Kes komital/Commital cases Format khas bagi kes komital untuk notis tunjuk sebab di bawah Aturan 52 Kaedah 2B Kaedah Mahkamah 2012 Masih Berkuatkuasa muat turun
157 Arahan Amalan Bil.8 Tahun 2014
Pemfailan Dokumen Di Bawah Aturan 92 Kaedah 1(4) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012[BE DEFERRED]
Dokumen di dalam bahasa Inggeris/Document in English Apabila sesuatu dokumen yang difailkan dalam Bahasa Inggeris, salinan dokumen di dalam bahasa kebangsaan yang perlu difailkan dalam tempoh 2 minggu atau dalam tempoh yang dilanjutkan sebagaimana yang dibenarkan oleh mahkamah menurut Aturan 92 Kaedah 1(4)(b) kaedah-kaedah Mahkamah 2012 - tidak akan dikenakan fi pemfailan. Masih Berkuatkuasa muat turun
158 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2014
Writ Penyitaan Dan Penjualan - Permohonan Pelaksanaan Writ Di Luar Bidangkuasa Mahkamah Di Mana Writ Difailkan
Proses Kerja pelaksanaan writ di luar tempat Writ difailkan dan kod Writ pelaksanaan di Mahkamah yang melaksanakan/work process for execution for writ outside of jurisdiction Mahkamah di mana writ pelaksanaan difailkan-hantar salinan writ kepada Mahkamah yang melaksanakan-melalui emel/pos berdaftar-kod di Mahkamah pelaksana-56 WSL Mahkamah Sesyen dan 76WSL di Mahkamah Majistret Aturan 45 dan 46 KKM 2012 Masih Berkuatkuasa muat turun
159 Pekeliling Pendaftar Bil 1/2013
Memanggil Saksi Perbicaraan
Pentadbiran Memanggil Saksi Perbicaraan Masih Berkuatkuasa muat turun
160 Pekeliling Pendaftar Bil 4/2013
Arahan Berkenaan Proses Mediasi Apabila Perbicaraan Kes Telah Bermula
Mediasi/mediation Arahan Berkenaan Proses Mediasi Apabila Perbicaraan Kes Telah Bermula Masih Berkuatkuasa muat turun
161 Pekeliling Pendaftar Bil 5/2013
Pengurusan Kes-Kes Sivil Secara e-mel di Mahkamah Sabah dan Sarawak
Sivil Pengurusan Kes-Kes Sivil Secara e-mel di Mahkamah Sabah dan Sarawak Masih Berkuatkuasa muat turun
162 Pekeliling Pendaftar Bil 6/2013
Pengemaskinian Status/Data kes Di Dalam Sistem CMS di Mahkamah Sabah dan Sarawak
Sivil dan Jenayah Pengemaskinian Status/Data kes Di Dalam Sistem CMS di Mahkamah Sabah dan Sarawak Masih Berkuatkuasa muat turun
163 Pekeliling Pendaftar Bil 7/2013
Penangguhan Perbicaraan Kes-Kes Sivil Atas Alasan Pemfailan Permohonan Interlokutori Di Saat Akhir
Sivil Penangguhan Perbicaraan Kes-Kes Sivil Atas Alasan Pemfailan Permohonan Interlokutori Di Saat Akhir Masih Berkuatkuasa muat turun
164 Pekeliling Pendaftar Bil 8/2013
Garis Panduan Penggunaan Kemudahan Persidangan Video di Mahkamah Sabah dan Sarawak
Pentadbiran Garis Panduan Penggunaan Kemudahan Persidangan Video di Mahkamah Sabah dan Sarawak Masih Berkuatkuasa muat turun
165 Prosedur Pengurusan Kes Dan Perbicaraan Di Mahkamah Tinggi Malaya Bagi Semua Kes Di Bawah Kategori Kod 45 Dan Kod 46 Selepas Pindaan Kanun Tatacara Jenayah (Akta AA 1422)
Pengurusan Kes Dan Perbicaraan-Mahkamah Tinggi Malaya-Kod 45-Kod 46-Pindaan Kanun Tatacara Jenayah (Akta AA 1422)
Case Management and Trial-High Court of Malaya-Code 45-Code 46-Amendment to Criminal Procedure Code (Act AA 1422) Case Management and Trial-High Court of Malaya-Code 45-Code 46-Amendment to Criminal Procedure Code (Act AA 1422) Kanun Tatacara Jenayah Masih Berkuatkuasa muat turun
166 Pekeliling Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1/2013
Pendengaran Permohonan Penggantungan Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Sesyen atau Majistret Bagi Kes-Kes Kemalangan Jalanraya
Permohonan Penggantungan Pelaksanaan - Application for Stay of Execution Permohonan Penggantungan Pelaksanaan - Kes Kemalangan Jalan Raya - Penetapan tarikh pendengaran dalam 2 minggu - syarikat insuran - pampasan Masih Berkuatkuasa muat turun
167 Arahan Amalan Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1/2013
Prosiding Halang Tebus Dan Lelongan Awam Harta Tak Alih Di Mahkamah Tinggi Malaya
Prosiding Halang Tebus - Lelaongan Awam - Foreclosure Proceeding - Public Auction Prosiding Halang Tebus - Kod 24F - Kod 24AF - Prosedur Halang Tebus - Pemfailan Notis Permohonan - Tempoh pendengaran dalam 4 minggu - Perintah - Penetapan tarikh lelong Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1/2014 muat turun
168 Arahan KHN Bil 1 Tahun 2013
Kaedah-Kaedah Pesuruhjaya Sumpah 1993 : Pemaparan Papan Tanda Mengenai Fi Di Bawah Kaedah 21 Kaedah-Kaedah Pesuruhjaya Sumpah 1993 Dan Aduan Salah Laku Pesuruhjaya Sumpah
Pesuruhjaya Sumpah / Commissioner of Oath Setiap Pesuruhjaya Sumpah perlu mematuhi arahan pemaparan papan tanda yang mengandungi maklumat berkenaan fi di bawah kaedah 21 Kaedah-Kaedah Pesuruhjaya Sumpah. Format papan tanda adalah sebagaimana lampiran. Kaedah 21 Kaedah-kaedah Pesuruhjaya Sumpah 1993 Masih Berkuatkuasa muat turun
169 Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil. 1 Tahun 2013
Penulisan Alasan Penghakiman Terhadap Keputusan Permohonan Interlokutori Di Mahkamah Rendah
Alasan Penghakiman-Keputusan Permohonan Interlokutori-Mahkamah Rendah Ground of Judgment-Decision of Interlocutory Application-Subordinate Court Masih Berkuatkuasa muat turun
170 Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 1 Tahun 2013
Waktu Bersidang Semasa Bulan Ramadhan 1434/2013
Waktu Bersidang Semasa Bulan Ramadhan 1434/2013 Proceeding Time During Ramadhan 1434/2013 Masih Berkuatkuasa muat turun
171 Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 2 Tahun 2013
Keutamaan Kepada Perbicaraan Petisyen Pilihanraya
Keutamaan-Perbicaraan Petisyen Pilihanraya Priority-Election Petition Trial Seksyen 35A Akta Kesalahan Pilihanraya 1954 Masih Berkuatkuasa muat turun
172 Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil. 2 Tahun 2013
Prosedur Pengurusan Kes Dan Perbicaraan Di Mahkamah Tinggi Malaya Bagi Semua Kes Di Bawah Kategori Kod 45 Dan Kod 46 Selepas Pindaan Kanun Tatacara Jenayah (Akta AA 1422)
Pengurusan Kes Dan Perbicaraan-Mahkamah Tinggi Malaya-Kod 45-Kod 46-Pindaan Kanun Tatacara Jenayah (Akta AA 1422) Case Management and Trial-High Court of Malaya-Code 45-Code 46-Amendment to Criminal Procedure Code (Act AA 1422) Kanun Tatacara Jenayah Masih Berkuatkuasa muat turun
173 Pindaan Pekeliling Bil 1/2013 Berkenaan Prosedur Pengurusan Kes Dan Perbicaraan Di Mahkamah Tinggi Malaya Bagi Semua Kes Di Bawah Kategori Kod 45 Dan
Pekeliling Bil 1/2013-Prosedur Pengurusan Kes Dan Perbicaraan- Mahkamah Tinggi Malaya-tegori Kod 45 Dan Kod 46 Selepas Pindaan Kanun Tatacara Jenayah (Akta AA 1422)
Pekeliling Bil 1/2013-Prosedur Pengurusan Kes Dan Perbicaraan- Mahkamah Tinggi Malaya-Kod 45 Dan Kod 46-Selepas Pindaan Kanun Tatacara Jenayah (Akta AA 1422) Circular No. 1/2013-Case Management and Trial-High Court of Malaya-Code 45-Code 46-Amendment to Criminal Procedure Code (Act AA 1422) Masih Berkuatkuasa muat turun
174 Arahan Amalan HBM Bil. 3 Tahun 2013
Tempoh Menyediakan Penghujahan Bagi Kes Jenayah
Tempoh Menyediakan Hujahan-Kes Jenayah Period for Preparing Submission-Criminal Cases Masih Berkuatkuasa muat turun
175 Arahan Amalan HBM Bil. 4 Tahun 2013
Permohonan Nota Keterangan Dalam Kes Sivil
Nota Keterangan-Kes Sivil Notes of Evidence-Civil Cases Masih Berkuatkuasa muat turun
176 Arahan Pentadbiran Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2013
[ Perjawatan Baru Selaras Akta Mahkamah Rendah (Pindaan) 2010 (Akta A1382) ]
Perjawatan / Job Pendaftar Mahkamah Rendah - Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Rendah Masih Berkuatkuasa muat turun
177 Arahan Pentadbiran Ketua Pendaftar Bil. 2 Tahun 2013
Kes-Kes Pembinaan Di Mahkamah Rendah
Kes Pembinaan / Construction Case Jenis Tindakan bagi Kes Pembinaan - Mahkamah Rendah Masih Berkuatkuasa muat turun
178 Arahan Pentadbiran Ketua Pendaftar Bil. 3 Tahun 2013
Pengenalan Borang A, B Dan C Bagi Permohonan, Jawapan Dan Pengesahan Perkhidmatan Jurubahasa Asing Yang Menghadiri Perbicaraan Kes Jenayah Di Mahkamah
Jurubahasa Lantikan Mahkamah / Court Assigned Interpreter Permohonan Jurubahasa Asing - Borang Permohonan - Borang Jawapan Permohonan - Borang Pengesahan Permohonan Masih Berkuatkuasa muat turun
179 Arahan Pentadbiran Ketua Pendaftar Bil. 4 Tahun 2013
Format Baru Statistik Mahkamah-Mahkamah Seluruh Malaysia Bagi Kes-Kes Yang Didaftarkan Pada Atau Selepas 1 Julai 2013
Statistik / Statistic Format Statistik - Kes-kes yang didaftarkan selepas 1 Julai 2013 Masih Berkuatkuasa muat turun
180 Arahan Pentadbiran Ketua Pendaftar Bil. 5 Tahun 2013
Standard Operating Procedure (SOP) Pengurusan Peralatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia
Teknologi Maklumat dan Komunikasi / Information Communication Technology Pengurusan Peralatan ICT Telah dibatalkan melalui Arahan Pentadbiran Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia Bil 1 Tahu muat turun
181 SURAT PENTING
Proses Mediasi Bagi Kes-Kes Kemalangan Jalanraya Di Mahkamah Majistret Dan Di Mahkamah Sesyen Yang Dirujuk Di Dalam Arahan Amalan Ketua Pendaftar Bil.2 Tahun 2013
Kes-kes Kemalangan Jalanraya, Mediasi, Arahan Amalan Ketua Pendaftar Bil 2 Tahun 2013 Road Accident cases, Mediation, Chief Registrar's Practice Direction No 2 of 2013 Perenggan 9 Arahan Amalan Ketua Pendaftar Bil 2 Tahun 2013 - Pengarah Mahkamah Negeri hendaklah merancang dengan teliti bagi memastikan jadual pendengaran kes yang telah ditetapkan untuk mediasi dan kes bicara - Penyusunan jadual, penetapan tarikh dan pelantikan Pegawai Mediasi perlu dirancang dengan teliti bagi mengelakkan pegawai yang sama menjadi Pegawai Mediasi dan kemudiannya membicarakan kes tersebut jika mediasi tidak berjaya Masih Berkuatkuasa muat turun
182 SURAT PENTING
Tarikh Permulaan Kuat Kuasa Akta Mahkamah Rendah (Pindaan) 2010 [Akta A1382]
Akta Mahkamah Rendah (Pindaan) 2010 Subordinate Courts (Amendment) Act 2010 Tarikh kuat kuasa Akta Mahkamah Rendah (Pindaan) 2010 (Akta A1382) adalah pada 1 Mac 2013 - Telah diwartakan pada 7 Februari 2013 Masih Berkuatkuasa muat turun
183 SURAT PENTING
Majlis Bacaan Yasin Dan Tahlil Untuk Pewira Negara
Majlis Bacaan Yasin dan Tahlil Majlis Bacaan Yasin dan Tahlil diadakan untuk Perwira Negara yang berjuang di Lahad Datu dan yang terkorban Masih Berkuatkuasa muat turun
184 SURAT PENTING
Arahan Perubahan Waktu Kerja Berperingkat Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia (PKPMP)
Waktu Kerja Berperingkat Staggered Working Hours Hanya boleh memilih WP1 atau WP2 - bagi tujuan memberikan perkhidmatan terbaik kepada stakeholder dan pelanggan Mahkamah - rayuan untuk mengekalkan WP3 perlu dibuat kepada Ketua Pendaftar dengan sokongan dan justifikasi bertulis oleh Pengarah Negeri dan Ketua Bahagian Masih Berkuatkuasa muat turun
185 SURAT PENTING
Penguatkuasaan Imbasan Bagasi Di Semua Laluan Masuk Bangunan Istana Kehakiman Dan Larangan Penggunaan Lif Khas YAA / YA Hakim
Bangunan Istana Kehakiman, Laluan Imbasan Bagasi, Larangan menggunakan lif khas Hakim Palace of Justice building, Baggage scan lane, Prohibition on using judges' lifts Imbasan Bagasi dikuatkuasakan ke atas semua warga kerja Istana Kehakiman bagi mengelakkan senjata berbahaya di bawa masuk - Lif Hakim dikhaskan untuk penggunaan Hakim sahaja Masih Berkuatkuasa muat turun
186 SURAT PENTING
Penetapan Waktu Bekerja Di Bulan Ramadhan 1434H Bagi Mahkamah-Mahkamah Semenanjung Malaysia
Waktu bekerja pada bulan Ramadhan 1434 Hijrah untuk Mahkamah di Semenanjung Malaysia Waktu bekerja semua warga mahkamah Semenanjung Malaysia bermula 10 Julai 2013 hingga 7 Ogos 2013 adalah dari 7.30 pagi hingga 4.30 petang Masih Berkuatkuasa muat turun
187 SURAT PENTING
Penetapan Waktu Bekerja Sepanjang Bulan Ramadhan 1434H Bagi Mahkamah-Mahkamah Semenanjung Malaysia
Waktu bekerja pada bulan Ramadhan 1434 Hijrah untuk Mahkamah di Semenanjung Malaysia Working hours during Ramadhan 1434 Hijrah for Courts in West Malaysia Terdapat kesukaran bagi sebilangan warga mahkamah untuk menggunakan WP1 - Kelonggaran untuk mengekalkan WP2 dibenarkan - tertakluk kepada kelulusan Ketua Pengarah Negeri atau Ketua Bahagian Istana Kehakiman Masih Berkuatkuasa muat turun
188 Arahan Amalan Bil.1 Tahun 2013
Akta Kesalahan Keselamatan (langkah-Langkah Khas) 2012
Akta kesalahan keselamatan (Langkah-langkah Khas) 2012/Security offences (Special measures) Act 2012 2 orang Hakim di Mahkamah Tinggi Malaya dan 2 orang Hakim di Mahkamah Tinggi Sabah Sarawak dilantik khusus untuk dengar kes ini - Terdapat 2 prinsipal registri iaitu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bagi Mahkamah Tinggi Malaya & Mahkamah Tinggi Kuching bagi Mahkamah Sabah dan Sarawak - setiap prinsipal registri akan diketuai oleh seorang Timbalan Pendaftar/Penolong Kanan Pendaftar yang akan menguruskan pentadbiran kes-kes tersebut - Mahkamah Tinggi dimana kes itu didaftarkan hendaklah memaklumkan kepada prinsipal registri dalam masa 7 hari kes didaftarkan - Timbalan Pendaftar/penolong Kanan Pendaftar akan maklum segera kepada Hakim Mahkamah Tinggi yang dilantik untuk arahan selanjutnya - Permohonan dihadapan Hakim Mahkamah Sesyen untuk memasang peranti pengawasan elektronik dan merekodkan pengakuan salah OKT hendaklah didengar di hadapan Hakim Mahkamah Sesyen yang mempunyai bidangkuasa. - Buku kausa daftar khas bagi kes hendaklah dibuka. Telah dibatalkan oleh Arahan Amalan Ketua Hakim Negara 1/2017 muat turun
189 Arahan Amalan Bil.2 Tahun 2013
Proses Mediasi Bagi Kes-Kes Kemalangan Jalanraya Di Mahkamah Majistret Dan Di Mahkamah Sesyen
Mediasi/mediation - kes kemalangan jalanraya/Accident cases Semua kes kemalangan jalan raya mahkamah sesyen dan majistret hendaklah melalui proses mediasi selepas pliding ditutup - dokumen asas perlu difailkan sebelum mediasi iaitu laporan awal perubatan, rajah kasar kemalangan, laporan polis, gambar dan lain-lain dokumen - semua kes hendaklah dirujuk kepada pegawai mediasi mahkamah selewat-lewatnya 10 minggu sehingga dari tarikh kes difailkan - Mahkamah boleh menetapkan tarikh bicara kes kemalangan jalanraya sebelum kes dirujuk kepada pegawai mediasi sebagai persediaan awal - kes yang tidak memerlukan pakar, bicara hendaklah ditetapkan dalam bulan ke-4 hingga 6 dari tarikh kes difailkan - kes yang memerlukan laporan pakar bicara hendaklah ditetapkan dalam bulan ke-6 hingga 11 dari tarikh kes difailkan - kes kemalangan yang tidak melibatkan laporan pakar perlu dirujuk terus kepada pegawai mediasi - kes melibatkan laporan pakar Mahkamah perlu arahkan pihak mendapatkan laporan pakar dalam tempoh 3 bulan dari tarikh pliding ditutup - sementara menunggu laporan pakar kes perlu dirujuk kepada pegawai mediasi - sekiranya laporan pakar gagal diperolehi, Mahkamah hendaklah meneruskan perbicaraan - pengarah Mahkamah Negeri boleh mengarahkan mana-mana pegawai kehakiman lain sebagai pegawai mediasi sekiranya Mahkamah tersebut hanya mempunyai seorang Hakim/Majistret sahaja. Arahan Amalan bil. 2 Tahun 2013 - telah dibatalkan oleh Arahan Amalan KHN Bilangan 2 Tahun 2022 muat turun
190 Arahan Amalan Bil.3 Tahun 2013 - Penghakiman Terus
Aturan 14 Dan Pembatalan Pliding Dan Pengindorsan - Aturan 18 Kaedah 19 Di Mahkamah Sesyen Seluruh Malaysia
Penghakiman terus/Summary Judgment - pembatalan pliding/striking out of pleading Semua permohonan penghakiman terus dan pembatalan pliding dan pengindorsan di Mahkamah Sesyen hendaklah didengar di hadapan Hakim Mahkamah Sesyen sendiri. Masih Berkuatkuasa muat turun
191 Arahan Amalan Bil.4 Tahun 2013
Pindaan Kepada Pengkelasan Kod Bagi Kes-Kes Muamalat Di Mahkamah Seluruh Malaysia
Kes Muamalat/Muamalat cases Pindaan pengelasan kod bagi kes rayuan interlokutari dan bicara penuh kes Muamalat di Mahkamah Majistret dan Sesyen ke Mahkamah Tinggi -semua kes muamalat di Mahkamah Majistret, Sesyen dan Mahkamah Tinggi didaftarkan dengan kod khas -semua kes Muamalat yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hendaklah didaftar dan didengar di Mahkamah Tinggi Dagang (Muamalat - bagi Mahkamah Tinggi di negeri lain cara pengagihan kes yang diamalkan sedia ada dikekalkan. Masih Berkuatkuasa muat turun
192 Arahan Amalan Bil.5 Tahun 2013
Garis Panduan, Tatacara Dan Tanggungjawab Peguam Lantikan Mahkamah Bagi Kes-Kes Kesalahan Hukuman Mati
peguam lantikan Mahkamah/court-assigned counsel -hukuman mati/ capital punishment case Kelayakan sebagai peguam lantikan Mahkamah - Kemasukan dalam daftar peguam lantikan Mahkamah - Penerimaan pelantikan & penarikan diri - Tugas dan tanggungjawab peguam lantikan Mahkamah - Saraan - Yuran perkhidmatan - Nota keterangan/nota prosiding - Majlis peguam perlu menyelenggara dan mengemaskini daftar peguam lantikan Mahkamah - kadar bayaran di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan - bayaran perbelanjaan saksi-saksi penarikan diri dan penukaran peguam lantikan Mahkamah. dibatalkan oleh Arahan Amalan Bil 1/2017 muat turun
193 Arahan Amalan Bil.6 Tahun 2013
Pengkelasan Kod Bagi Kes-Kes Di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majsitret Seluruh Malaysia
Pengkelasan kod/code classification - Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen & Mahkamah Majistret/High court, Sessions court and Magistrate court. Pengkelasan kod bagi kes Sivil di Mahkamah Tinggi, Sesyen & Majistret - Tujuan arahan amalan adalah untuk penyeragaman kes - Pengkelasan kod kes dagang NCC dan Sivil NCVC dan Guaman Am di Mahkamah Rendah - Rayuan dari Mahkamah Rendah ke Mahkamah Tinggi - Pengkelasan kod bagi kes dagang NCC, NCVC, Muamalat dan harta intelek di Mahkamah Tinggi selain daripada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur - arahan Amalan ini tidak membatalkan Arahan Amalan dan pekelilng terdahulu kecuali mengenai pengelasan kod - sekiranya terdapat percanggahan, Arahan Amalan ini adalah terpakai Masih Berkuatkuasa muat turun
194 Arahan Amalan Bil.7 Tahun 2013
Tambahan Dan Pindaan Kepada Arahan Amalan Bil. 6 Tahun 2013 Mengenai Pengkelasan Kod Bagi Kes-Kes Di Mahkamah Tinggi, Sesyen Dan Mahkamah Majistret Seluruh Malaysia
Pengkelasan kod/code classification - Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen & Mahkamah Majistret/High court, Sessions court and Magistrate court Tambahan dan pindaan kepada Arahan Amalan Bil 6 Tahun 2013.Pindaan dan tambahan dibuat di perenggan 4.3 (d), 4.3( e) , 4.6, 10.2( e), 10.13, 11.9 (c ),11.11 (g ),11.12 dan 14 Arahan Amalan Bil Tahun 2013. Masih Berkuatkuasa muat turun
195 Arahan Amalan Bil.8 Tahun 2013
Kemudahan Pemfailan Kaveat Secara Online Melalui Sistem E-Filling Dan Biro Perkhidmatan
Pemfailan Kaveat/Caveat filing - secara online/through online Pemfailan Kaveat melalui e-filing secara online menggantikan pemfailan manual di semua Mahkamah Tinggi Semenanjung Malaysia - Pemusatan pemfailan di Mahkamah Tinggi Sivil Kuala Lumpur - satu unit khas Kaveat diwujudkan di bahagian sivil Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur - permohonan yang difailkan untuk memproses dokumen kaveat di Mahkamah Tinggi lain di semenanjung Malaysia tidak akan diterima - pemfailan kaveat, pembaharuan kaveat dan penarikan balik kaveat boleh dibuat secara online. Masih Berkuatkuasa muat turun
196 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2013
Penetapan Kes-Kes Sivil Di Mahkamah Rendah Selaras Dengan Berkuat Kuasanya Akta Mahkamah Rendah (Pindaan) 2010 [Akta A1382]
Bidangkuasa pendengaran Kes Sivil di kalangan Hakim Mahkamah Sesyen mengikut Gred, permohonan injunksi Mahkamah Sesyen,bidnagkuasa Mahkamah Majistret,pengkelasan kod/Session Court Jurisdiction in civil matters according to grades and classification of code Jenis kes-kes yang didengar di Hadapan Hakim JUSA-RM300,000 ke atas-Hakim L54 DAN 52-RM300,000 ke bawah-kedudukan pendengaran kes-kes yang tiada Hakim JUSA, Hakim L54 akan dengar-Permohonan Injunksi-Gred JUSA-kod kes-kes sivil-bidangkuasa Majistret Akta Mahkamah Rendah (Pindaan) [Akta A1382] Telah dibatalkan oleh Pekeliling Ketua Pendaftar 2/2018 muat turun
197 Tambahan Mahkamah kepada Lampiran A-Pekeliling Ketua Pendaftar Bil 1 Tahun 2013
Tambahan Mahkamah Kepada Lampiran A-Penempatan Hakim Mahkamah Sesyen Gred Jusa Di Dalam Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2013
Pendengaran kes Sivil Mahkamah Sesyen/Jurisdiction of Sessions Court Penambahan Senarai Negeri Pahang kepada Lampiran A di dalam Pekiling Ketua Pendaftar Bil 1 Tahun 2013 Akta Mahkamah Rendah (Pindaan) [Akta A1382] Telah dibatalkan oleh Pekeliling Ketua Pendaftar 2/2018 muat turun
198 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/2013
Penubuhan Mahkamah Pembinaan
Kes Pembinaan di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Sesyen dan kod kes pembinaan/Construction cases in High Court and Session Courts and the Codes Beroperasi 1.4.2013-Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan Shah Alam-jenis kes pembinaan-Hakim yang mendengar kes pembinaan-kod di Mahkamah Tinggi-kod di Mahkamah Rendah merujuk Pekeliling Ketua Pendaftar 1/2013 S.20 Akta Mahkamah Kehakiman 1964[Akta 91] Masih Berkuatkuasa muat turun
199 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 3/2013
Tambahan Pendaftaran Dan Pengkelasan Kod Kes Di Perenggan 7, Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2013
Tambahan Kod Kes Pembinaan/Additinal Codes to Construction Cases Kod Kes Pembinaan terhadap Kerajaan-Kod A51C dan Kod B51C Akta Mahkamah Rendah (Pindaan) [Akta A1382] Masih Berkuatkuasa muat turun
200 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4/2013
Kes Tuntutan Yang Berasaskan Pembinaan Atau Yang Berhubungan Dengan Pembinaan Di Mahkamah Rendah
Jenis Kes Pembinaan di Mahkamah Rendah/Types of Construction cases in the Subordinate courts Tuntutan berasaskan pembinaan termasuk bangunan, kejuruteraan, pertikaian pembinaan mengenai bon pelaksanaan, guaranti, insurans, kualiti barang, kerja yang dilakukan, bahan yang dibekalkan, tuntutan berhubung dengan alam sekitar Akta Mahkamah Rendah (Pindaan) [Akta A1382] Pekeliling Ketua Pendaftar 2/2005 Masih Berkuatkuasa muat turun
201 Pekeliling Hakim Besar Sabah & Sarawak Bil. 1 Tahun 2012
Pendengaran Permohonan Ex-Parte Yang Difailkan Atas Suatu Sijil Perakuan Segera (Certificate Of Urgency)
Permohonan Ex-Parte bersama Sijil Perakuan Segera Pendengaran Pemohonan Ex-Parte yang difailkan bersama sijil perakuan segera haruslah di dengar selewat-lewatnya sehari selepas permohonan bersama sijil perakuan segera di failkan. Masih Berkuatkuasa muat turun
202 Pekeliling Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1/2012
Lanjutan Masa Untuk Serah Notis Kebankrapan
Kebankrapan - Bankruptcy Notis Kebankrapan - Lanjutan Masa Masih Berkuatkuasa muat turun
203 Arahan Amalan KHN Bil 1 Tahun 2012
Arahan Penentuan Kadar Bunga Di Bawah Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012
Kadar Bunga / Interest rate Kadar bunga di bawah peruntukan Aturan 30, kaedah 6(2), Aturan 42, kaedah 12, Aturan 44, kaedah 18(1)(b) & (2) dan Aturan 44, kaedah 19, Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 adalah pada kadar 5% setahun Aturan 30, kaedah 6(2), Aturan 42, kaedah 12, Aturan 44, kaedah 18(1)(b) & (2) dan Aturan 44, kaedah 19, Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 Masih Berkuatkuasa muat turun
204 Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil. 1 Tahun 2012
Bayaran Fi Kepada Pengapit Bagi Kes Pengambilan Tanah
Bayaran Fi-Pengapit-Kes Pengambilan Tanah Fee Payment-Assessor-Land Acquisition Cases Seksyen 40A(2), 40B(5) dan (6) & 36(3) Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486) Masih Berkuatkuasa muat turun
205 Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil. 2 Tahun 2012
Penyediaan Laporan Di Bawah Seksyen 281 Kanun Tatacara Jenayah
Laporan-Seksyen 281-Kanun Tatacara Jenayah Report-Section 281-Criminal Procedure Code Seksyen 281 Kanun Tatacara Jenayah Dibatalkan oleh Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bilangan 3 Tahun 2018 muat turun
206 Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil. 3 Tahun 2012
Penulisan Alasan Penghakiman Terhadap Keputusan Permohonan Interlokutori
Alasan Penghakiman-Keputusan Permohonan Interlokutori Grounds of Judgment-Decision of Interlocutory Application Masih Berkuatkuasa muat turun
207 Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil. 4 Tahun 2012
Pendengaran Permohonan Ex-Parte Yang Difailkan Atas Suatu Sijil Perakuan Segera
Pendengaran Permohonan Ex-Parte Yang Difailkan Atas Suatu Sijil Perakuan Segera Hearing of Ex-Parte Application on Certificate of Urgency Masih Berkuatkuasa muat turun
208 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1/2012
Pembetulan Kepada Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil.3 Tahun 2011
Pembetulan Kepada Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 3 Tahun 2011/ Amendment to Practice Direction of Court of Appeal No.3 2011 Pembetulan- Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil.3 Tahun 2011- Butiran 4 Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 2017 muat turun
209 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 2/2012 -
Permohonan Kepada YAA Presiden Mahkamah Rayuan Untuk Perlanjutan Masa Untuk Memfailkan Rekod Rayuan Dalam Perkara-Perkara Sivil
Perlanjutan Masa Untuk Menfailkan Rekod Rayuan Dalam Perkara Sivil/ Extension of time in filing of Record of Appeal for Civil Matter Perlanjutan Masa Menfailkan Rekod Rayuan- 3 minggu selepas menerima dokumen- Pemfailan Rekod Rayuan Tambahan- Permohonan Perlanjutan Masa kepada YAA Presiden Mahkamah Rayuan tidak terpakai Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 2017 muat turun
210 SURAT PENTING
Penjelasan Kepada Kod 88 Di Dalam Arahan Amalan No. 5 Tahun 1988
Kod 88 - Arahan Amalan No. 5 Tahun 1988 - Siasatan Kematian (Death Inquiry)Code 88 - Practice Direction No. 5 of 1988 - Death Inquiry Kod 88 hanya untuk fail laporan mati mengejut dibawah Seksyen 333(2) dan Seksyen 339(1) Kanun Tatacara Jenayah - Mengelakkan kekeliruan dan menyeragamkan maklumat statistik Masih Berkuatkuasa muat turun
211 SURAT PENTING
Kekeliruan Berhubung Catatan Maklumat Di Dalam Waran
Waran Mempenjarakan Warrant of imprisonment Hanya perkataan 'bulan' atau 'bln' atau 'hari' perlu dicatatkan dalam waran memenjara - Tidak menggunakan perkataan seperti 'b.p.' atau 'h.p' Masih Berkuatkuasa muat turun
212 SURAT PENTING
Kes-Kes Melibatkan Orang Tak Sempurna Akal Di Bawah Seksyen 342 Kanun Prosedur Jenayah (Akta 593)
Orang Tak Sempurna Akal - Seksyen 342(3) Kanun Prosedur Jenayah Person of unsound mind Section 342(3) Criminal Procedure Code Tertuduh tidak siuman boleh ditahan tidak lebih dari satu bulan di mana-mana hospital psikiatrik - Mahkamah boleh lanjutkan tempoh tahanan tidak lebih dari dua bulan jika pihak hospital psikiatrik mendapati tertuduh memerlukan pemerhatian lanjut Masih Berkuatkuasa muat turun
213 SURAT PENTING
Peringatan Berkenaan Waktu Operasi Kaunter Mahkamah
Waktu Operasi Kaunter Mahkamah Operation Hours for Court Counter Kaunter Mahkamah hendaklah dibuka semasa waktu rehat makan tengahari - Semua kaunter harus dibuka pada waktu puncak - Bagi mahkamah litar, pembukaan kaunter harus mengikut kesesuaian dan keadaan mahkamah. Masih Berkuatkuasa muat turun
214 SURAT PENTING
Pelaksaan Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan (YBGK)
Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan (YBGK) National Legal Aid Foundation YBGK diperbadankan pada 25.1.2011 sebagai sebuah syarikat khairat - YBGK bermula operasi pada 2.4.2012 - Khidmat YBGK diberikan untuk saspek atau OKT dari tangkapan, reman dan bicara di Mahkamah Masih Berkuatkuasa muat turun
215 SURAT PENTING
Alasan Penghakiman Mahkamah Sesyen Dan Majistret
Alasan Penghakiman Grounds of Judgment Alasan Penghakiman perlu diletakkan tarikh alasan penghakiman, nama peguam pihak-pihak terlibat serta nama Hakim/Majistret yang menyediakan alasan penghakiman tersebut Masih Berkuatkuasa muat turun
216 SURAT PENTING
Laporan Polis Yang Dicetak Menggunakan Komputer
Laporan Polis Police Report Pengesahan laporan kemalangan jalan raya masih memerlukan tandatangan Pegawai Polis di balai polis di mana laporan asal kemalangan dibuat sebelum laporan itu diterima oleh Mahkamah - Laporan kemalangan yang dicetak melalui komputer perlu mematuhi 90A Akta Keterangan 1950 sebelum laporan diterima oleh Mahkamah Masih Berkuatkuasa muat turun
217 SURAT PENTING
Penjelasan Lanjut Berkenaan Pelaksanaan YBGK
Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan (YBGK) National Legal Aid Foundation YBGK hanya untuk OKT (warganegara Malaysia) yang tiada peguam untuk kes-kes didaftarkan mulai 2.4.2012 Masih Berkuatkuasa muat turun
218 SURAT PENTING
Peringatan Berkenaan Bench Book Sivil Dan Jenayah
Bench Book Bench Book hendaklah diletakkan di atas bench di mahkamah terbuka - Bench Book perlu dibaca dan perlu maklumkan jika terdapat pembaharuan atau penambahbaikan pada masa akan datang Masih Berkuatkuasa muat turun
219 SURAT PENTING
Penghantaran Permohonan Borang B (Kad Biru) Oleh Mahkamah Tinggi Yang Tidak Dilengkapi Dengan Sistem CMS Dan Pengeluran Borang C Berkaitan Permohonan Surat Kuasa Mentadbir dan Probet Oleh Bahagian Kuasa Mati Di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Secara Aras Tal
Borang B (Kad Biru), Borang C, Surat Kuasa Mentadbir, ProbetB Form, C Form, Letter of Administration, Probate Permohonan Borang B (Kad Biru) boleh dibuat secara talian - tidak terhad kepada Mahkamah yang dilengkapi sistem CMS sahaja - penghantaran permohonan Kad Biru dipendekkan kepada satu (1) hari bekerja sahaja - Borang C hendaklah dikeluarkan tiga (3) hari dari tarikh permohonan diterima - Pegawai yang bertugas hendaklah menandatangani Borang C dalam masa satu (1) hari - Borang C yang telah ditandatangani hendaklah dihantar semula secara emel kepada Mahkamah Tinggi Masih Berkuatkuasa muat turun
220 Practice Direction No.1 of 2012
Admiralty and Maritime Claims
Admiralty and Maritime Claims/Tuntutan Admiriiti dan Maritim Admiralty court and other High Courts shall hear matters pertaining to the Maritime claims - Registry of Admiralty Court Kuala Lumpur - where any admiralty writ of summon, warrant of arrest, instrument of release or caveat against arrest or caveat against release is filed, issued, entered or withdrawn at any other high court other than admiralty court Kuala Lumpur shall notify on the day of its filing or file after 3 by noon on the following day - the registry of admiralty court Kuala Lumpur shall maintain a Register of Central Maritime Warrants and Caveats Book - administration of warrant of arrest - Sheriff's duties - discharge of Cargo. Masih Berkuatkuasa muat turun
221 Arahan Amalam Bil.2 Tahun 2012
Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010 & Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010 (Pindaan)2012
Kanun Tatacara Jenayah (pindaan)/criminal procedure code (amendment) Pindaan Kanun Tatacara Jenayah telah dibuat pada tahun 2010 dan 2012 - Makluman perlu diambil atas perkara berbangkit daripada pindaan - Rundingan pra-perbicaraan -Kes yang didaftarkan pada atau selepas 1 Jun 2012 hendaklah melalui proses rundingan pra-perbicaraan tidak boleh dijadikan alasan bagi penangguhan perbicaraan sekiranya tarikh bicara telah ditetapkan - Mahkamah perlu tetapkan pengurusan kes dari tempoh 60 hari OKT dituduh dan dibicarakan - Rundingan akuan berkaitan pertuduhan dan rundingan akuan berkaitan hukuman hendaklah dijalankan secara sukarela - jika rundingan akuan telah dibuat secara sukarela pihak OKT dan pendakwaan telah mencapai persetujuan , pihak-pihak perlu tandatangan borang di Lampiran C - sekiranya tiada penyelesaian, kes tersebut hendaklah ditetapkan untuk bicara - panduan hukuman bagi rundingan akuan - apabila OKT mengaku salah pada mana-mana peringkat selepas perbicaraan bermula, peruntukan s.172G KTJ tidak terpakai. Masih Berkuatkuasa muat turun
222 Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Persekutuan Bil.3 Tahun 2012
Penubuhan Mahkamah Alam Sekitar
Mahkamah Alam Sekitar/Environmental court Kes alam sekitar hendaklah diberi keutamaan dengan menyediakan jadual tetap pendengaran termasuk pendengaran di Mahkamah Litar - Pengkelasan kod kesalahan spesifik dan am - Kes yang telah mula didengar hendaklah didengar oleh Hakim/Majistret yang mendengar perbicaraan tersebut dan kes belum bicara hendaklah dipindahkan ke Mahkamah Alam Sekitar - kes hendaklah diselesaikan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh OKT dituduh - bagi Mahkamah Alam sekitar di Sabah dan Sarawak, kes hendaklah diselesaikan dalam tempoh 3 bulan dan 6 bulan masing-masing untuk kes yang didaftarkan di Mahkamah Majistret dan Sesyen Masih Berkuatkuasa muat turun
223 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2012
Kes-Kes Berprofil Tinggi
Pihak di dalam kes berprofil tinggi/Parties involve in the High profile cases Jenis Kes berprofil tinggi perlu dilaporkan dalam Lampiran A -melibatkan pihak tertentu-Raja-Menteri-Ahli Dewan-Hakim-Pegawai Kanan Kerajaan-Ketua Jabatan Masih Berkuatkuasa muat turun
224 Pekeliling Pejabat Ketua Pendaftar Bil.1 Tahun 2012
Pelaksanaan Penggunaan Pelekat Kenderaan (Kereta Dan Motorsikal) Untuk Warga Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia, Istana Kehakiman, Putrajaya
Edaran Pelekat Kereta dan Motorsikal Warga Pejabat Ketua Pendaftar, Istana Kehakiman/Distribution of Vehicles Stickers for Officers and Staffs in Palace of Justice Pelekat untuk diletakkan pada kenderaan warga Istana Kehakiman-elak orang luar memasuki Istana Kehakiman-kenderaan rasmi tidak dibenarkan untuk membuat permohonan-hanya boleh pohon 1 pelekat-tiada pelekat tambahan-kehilangan untuk laporan polis Masih Berkuatkuasa muat turun
225 Pekeliling Pejabat Ketua Pendaftar Bil.2 Tahun 2012
Garis Panduan Reman Dan Pengendalian Kes-Kes Jenayah Selaras Dengan Penubuhan Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan
Penubuhan YBGK/Institution of YBGK Peranan Majistret memaklumkan OYDS tentang YBGK semasa reman-tempoh masa kehadiran YBGK-perkara yang perlu dibuat oleh Majistret ketika reman-minit reman seragam-memaklumkan OKT tentang YBGK ketika perbicaraan S.117 Kanun Prosedur Jenayah, Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil 2/2003 Masih Berkuatkuasa muat turun
226 Pekeliling Pejabat Ketua Pendaftar Bil.3 Tahun 2012
Perlaksanaan Penghakiman (Writ Penyitaan Dan Penjualan)
Prosedur Pelaksanaan Writ Penyitaan dan Penjualan/ Procedures to execute Writ Seizure and Sale Isu-pemiutang penghakiman gagal bayar deposit-pemiutang penghakiman gagal hadir-gagal untuk mendapatkan pengawal keselamtan-pengeluaran Notis untuk bayaran deposit dan kehadiran-pelantikan pegawai keselamatan boleh dikecualikan-jika tiada deposit Aturan 47 KKM 2012 Masih Berkuatkuasa muat turun
227 Pekeliling Pejabat Ketua Pendaftar Bil.4 Tahun 2012
Pelaksanaan Penghakiman (Saman Penghutang Penghakiman)
Prosedur Pelaksanaan Saman Penghutang Penghakiman/ Procedures to execute Judgment Debtor Summons Isu-kekerapan penetapan tarikh sebutan kerana gagal serah saman-jarak masa tarikh sebutan-tiada tarikh sebutan waran tangkap-kekerapan tarikh waran tangkap-kekerapan Notis Penghakiman difailkan-3 kali sebutan sahaja- tempoh masa 1 bulan-tarikh munasabah untuk lanjutan Aturan 74 KKM 2012, Akta Penghutang 1957 Masih Berkuatkuasa muat turun
228 Arahan Amalan Bil 8/2011
Agihan Cakera Padat (Rakaman Prosiding di Mahkamah)
Pentadbiran Agihan Cakera Padat (Rakaman Prosiding di Mahkamah) Masih Berkuatkuasa muat turun
229 Pekeliling Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1/2011
Prosiding Reman Di Mahkamah Majistret Di Semenanjung Malaysia
Reman - Remand Reman - Prosiding Reman di Lokap Balai Polis - Minit reman Masih Berkuatkuasa muat turun
230 Arahan Amalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1/2011
Prosiding Halang Tebus Dan Lelongan Awam Tak Alih Di Mahkamah Tinggi Malaysia
Prosiding Halang Tebus - Lelaongan Awam - Foreclosure Proceeding - Public Auction Prosiding Halang Tebus - Kod 24F - Kod 24AF - Prosedur Halang Tebus - Pemfailan Notis Permohonan - Tempoh pendengaran dalam 4 minggu - Perintah - Penetapan tarikh lelong Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1/2013 muat turun
231 Arahan Ketua Hakim Negara
Penurunan Cap Jari Deponen Pada Buku Daftar Dan Dokumen Yang Diangkat Sumpah
Pesuruhjaya Sumpah / Commissioner of Oath Semua deponen yang mendapatkan khidmat Pesuruhjaya Sumpah hendaklah menurunkan cap jari pada buku daftar dan semua dokumen yang diangkat sumpah Kaedah-Kaedah Pesuruhjaya Sumpah 1993 Telah dibatalkan muat turun
232 Arahan Ketua Hakim Negara
Penurunan Cap Jari Deponen Pada Dokumen Dan Buku Daftar Melibatkan Transaksi JPJ
Pesuruhjaya Sumpah / Commissioner of Oath Semua deponen yang mendapatkan khidmat Pesuruhjaya Sumpah untuk urusan berkaitan JPJ hendaklah menurunkan cap jari pada buku daftar dan dokumen Kaedah-Kaedah Pesuruhjaya Sumpah 1993 Masih Berkuatkuasa muat turun
233 Surat Biasa
Penggunaan E-mel Sebagai Medium Perhubungan Bagi Urusan Rasmi Dalaman Pejabat Ketua Hakim Negara
Emel / Email Pejabat Ketua Hakim Negara akan menggunakan emel sebagai medium perhubungan bagi urusan rasmi melalui emel rasmi kehakiman. Semua maklumat yang dihantar melalui emel tidak akan disusul menggunakan fax/surat/telefon. Masih Berkuatkuasa muat turun
234 Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 2011
Penjadualan Semula Tarikh Bicara
Penjadualan Semula-Tarikh Bicara Rescheduling Trial Date Masih Berkuatkuasa muat turun
235 Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.2 Tahun 2011
Arahan Berkaitan Prosiding Mahkamah
Arahan-Prosiding Mahkamah Direction-Court Proceeding Masih Berkuatkuasa muat turun
236 Masa Rehat Mahkamah Tinggi Malaya 2011
Masa Rehat Mahkamah Tinggi Malaya 2011
Masa Rehat Mahkamah Tinggi Malaya 2011 2011 High Court in Malaya Vacation Masih Berkuatkuasa muat turun
237 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1/2011
Pemfailan Keempat-empat Rekod Rayuan Sekaligus Bagi Rayuan-Rayuan Sivil
Pemfailan Rekod Rayuan/ Filing of Record of Appeal Kes Rayuan Sivil/ Civil Appeal Cases Pemfailan Rekod Rayuan- 4 Salinan Sekaligus- Kes Rayuan Sivil Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 2017 muat turun
238 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 2/2011 -
Pemfailan Rekod Rayuan Di Dalam Format Cakera Padat (CD) Bagi Nota-Nota Prosiding Dan Nota Keterangan Mahkamah Tinggi
Pemfailan Rekod Rayuan di dalam Format Cakera Padat (CD)/ Filing of Record of Appeal in CD Format Prosedur Pemfailan Rekod Rayuan- Dalam Format Cakera Padat (CD)- Kes Rayuan Penuh (FT) melibatkan keterangan lisan saksi- Pemfailan Transkripsi Nota Keterangan dan Nota Prosiding- Rekod Rayuan Tambahan Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 2017 muat turun
239 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 3/2011
Rayuan-Rayuan Yang Difailkan Ke Mahkamah Rayuan Melibatkan Kes-Kes Muamalat Dari Mahkamah Tinggi Kod 22A Dan 24A, Harta lntelek Sivil Mahkamah Tinggi Kod 22 IP, 24 IP Dan 25 IP Dan Harta lntelek Jenayah Mahkamah Tinggi 411P, 42 IP Dan 43 IP
Pengkelasan Kod bagi Rayuan Kes Muamalat, Harta Intelek Sivil dan Harta Intelek Jenayah Mengikut Abjad Negeri/ Classification of Code for Muamalat Case, Civil Intellectual Property Case dan Criminal Intellectual Property Case according to State Alphabet Rayuan Kes Muamalat Mahkamah Tinggi Kod 22A dan 24A- Rayuan Kes Harta Intelek Sivil Mahakamah Tinggi Kod 22IP dan 24IP- Rayuan Kes Harta Intelek Jenayah Mahkamah Tinggi Kod 41 IP, 42 IP dan 43 IP- Klasifikasi mengikut abjad negeri Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 2017 muat turun
240 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 4/2011
Penomboran Jelas Pada Jilid Rekod Rayuan
Penomboran Jelas Pada Jilid Rekod Rayuan/ Clear Numbering on Volumes of Record of Appeal Penomboran Jelas- Jilid Rekod Rayuan Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 2017 muat turun
241 SURAT PENTING
Pentadbiran Mahkamah Rendah
Mahkamah Rendah, Hakim WilayahLower CourtsState Judge Hakim Terkanan di Mahkamah Sesyen yang disenaraikan dilantik menjadi Hakim Wilayah - Hakim Wilayah hendaklah membuat lawatan pemeriksaan tiga (3) bulan sekali ke Mahkamah Sesyen dan Majistret yang dipertanggungjawabkan - Laporan Bertulis kepada Pengarah Negeri hendaklah dihantar selepas setiap lawatan selewat-lewatnya setiap 5 hari bulan - Sesalinan Laporan Bertulis hendaklah dihantar ke Pejabat Ketua Pendaftar - Hakim Wilayah hendaklah memeriksa rekod kewangan, buku pendaftaran kes, kes-kes tertangguh, alat-alat perabot, kelengkapan serta bangunan mahkamah. Masih Berkuatkuasa muat turun
242 SURAT PENTING
Cuti Kecemasan
Cuti Kecemasan Emergency Leave Mana-mana Pegawai Kehakiman yang bercuti kecemasan hendaklah segera maklumkan Pengarah Mahkamah Negeri - Pengarah perlu menghantar pegawai ganti untuk jalankan kes di mahkamah tersebut - Pegawai ganti boleh diambil dari kalangan Timbalan Pendaftar atau Penolong Kanan Pendaftar Masih Berkuatkuasa muat turun
243 SURAT PENTING
Bench Book Sivil dan Jenayah
Bench Book Bench Book hendaklah diletakkan di atas bench di mahkamah terbuka - Bench Book perlu dibaca dan perlu maklumkan jika terdapat pembaharuan atau penambahbaikan pada masa akan datang Masih Berkuatkuasa muat turun
244 SURAT PENTING
Pendaftaran Segera Sistem E-Daily Report
E-Daily Report Semua Hakim Mahkamah Sesyen dan Majistret hendaklah mendaftar sebelum atau pada 14.4.2011 - Sistem e-Daily Report akan dilaksanakan sepenuhnya mulai 15.4.2011 Masih Berkuatkuasa muat turun
245 SURAT PENTING
5. Pengurusan Barang-Barang Kes (Eksibit) Di Mahkamah-Mahkamah Seluruh Selangor
Barang-barang kes (Eksibit) Exhibit Eksibit berbentuk dokumen disimpan dalam folder berasingan dan dikepilkan bersama folder kertas pertuduhan / nota keterangan - Eksibit berbentuk bukan dokumen hendaklah dilekatkan dengan slip yang menunjukkan tandaan eksibit - Buku Daftar Eksibit direkodkan dengan teratur dan pada waktu kes itu juga - Penyimpanan eksibit dalam bentuk matawang hendaklah melalui catatan no. siri wang di dalam Buku Daftar Exhibit dan wang dikembalikan kepada pegawai pendakwa untuk penyimpanan sehingga kes selesai - Selepas kes selesai, eksibit berbentuk dokumen dismpan dalam folder bersama kertas pertuduhan - Selepas kes selesai, eksibit dalam bentuk bukan dokumen dikembalikan kepada pihak pendakwaan Masih Berkuatkuasa muat turun
246 SURAT PENTING
Statistik Ageing List Seperti Mana Arahan Amalan Bil. 4 Tahun 2011 (Pendaftaran Nombor Kes Sivil Dan Jenayah Di Mahkamah)
Statistik, Ageing List Statistic Arahan Amalan Bil 4 Tahun 2011 - Ageing List tambahan diberikan untuk pemantauan - Berkuatkuasa 1.6.2011 Masih Berkuatkuasa muat turun
247 SURAT PENTING
Pendaftaran Kes-Kes Halang Tebus Bagi Kes-Kes Muamalat Selaras Dengan Arahan Amalan Bil. 5 Tahun 2011
Halang Tebus, Muamalat Foreclosure Arahan Amalan Bil. 5 Tahun 2011 - kes-kes halang tebus bagi kes-kes Muamalat hendaklah didaftarkan di bawah Kod 24AF - Berkuatkuasa pada 1.6.2011 bagi mahkamah yang dilengkapi sistem CMS Masih Berkuatkuasa muat turun
248 SURAT PENTING
Kriteria Tambahan Bagi Urusan Pemangkuan dan Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Yang Lebih Tinggi Di Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia
Kenaikan Pangkat Promotion Bagi urusan pemangkuan dan kenaikan pangkat ke jawatan lebih tinggi pegawai yang pernah atau sedang melaksanakan tugas sebagai Hakim atau Majistret hendaklah memberi keputusan kes selepas tamat bicara tidak lewat 4 minggu mulai tarikh keputusan kes ditangguhkan - Alasan Penghakiman hendaklah disiapkan sebelum 8 minggu mulai tarikh Notis Rayuan difailkan Masih Berkuatkuasa muat turun
249 SURAT PENTING
Pengendalian Kes-Kes Di Bawah Akta Keganasan Rumahtangga (AKRT) 1994
Keganasan Rumah Tangga Domestic Violence IPO perlu dibenarkan meski permohonan difailkan di tempat berlainan dari tempat kejadian berlaku - IPO yang difail oleh mangsa sendiri boleh diberi tanpa kehadiran pegawai JKM - Perintah IPO hanya boleh dikeluarkan atas satu nama sahaja - Perlu IPO berasingan dikeluarkan jika mahu masukkan nama anak Masih Berkuatkuasa muat turun
250 SURAT PENTING
Panduan Mengisi E-Laporan Harian
E-Laporan Harian E-daily Report Bagi kes yang telah ditetapkan untuk bicara tetapi tidak berjalan langsung sahaja dianggap sebagai termasuk dalam kes yang ditangguhkan - Kes-kes jenayah tidak sepatutnya ditangguhkan atas alasan representasi atau menunggu jawapan daripada Ketua Unit Pendakwaan Masih Berkuatkuasa muat turun
251 SURAT PENTING
Senarai Peguam Tanpa Sijil Tahunan Dan Sijil Amalan Tahun 2011
Peguam tanpa Sijil Tahunan dan Sijil Amalan Lawyers without Sijil Annual and Practicing Certificate Peguam tanpa Sijil Amalan Guaman tidak dibenarkan beramal - Sijil Amalan Guaman bergantung kepada Sijil Tahunan - Sijil Tahunan perlu diperolehi tidak lewat daripada 31hb Januari setiap tahun Masih Berkuatkuasa muat turun
252 SURAT PENTING
Pembayaran Fi Pemfailan Hujahan Bertulis Dan Ikatan Otoriti Di Mahkamah
Fi Pemfailan Hujahan Bertulis Dan Ikatan Otoriti / Written Submission Filing Fee and Bundle of Authorities Filing fee of Written Submission and Bundle of Authorities Keseragaman fi pemfailan - tiada sebarang bayaran untuk pemfailan hujahan bertulis dan ikatan otoriti di Mahkamah Masih Berkuatkuasa muat turun
253 SURAT PENTING
Data Berkenaan Kes-Kes Jenayah Yang Membawa Hukuman Mati Dan Penjara Sepanjang Hayat Di Mahkamah Tinggi Dan Mahkamah Sesyen Yang Melibatkan Warga Asing
Data Berkenaan Kes-Kes Jenayah / Criminal Cases Data Data untuk membekalkan maklumat - Senarai kes-kes jenayah yang membawa hukuman mati dan penjara sepanjang hayat - yang melibatkan warganegara asing termasuk warganegara asing yang mempunyai taraf penduduk tetap Masih Berkuatkuasa muat turun
254 SURAT PENTING
Tarikh Kuat Kuasa Arahan Amalan Bil. 4 Tahun 2011 Bagi Negeri-Negeri Yang Dilengkapi Dengan System Case Management (CMS)
Negeri-negeri yang dilengkapi dengan sistem CMS / States that are equipped with CMS system Tarikh kuasa pemakaian Arahan Amaian - negeri-negeri yang dilengkapi dengan sistem CMS - 1 September 2011 Masih Berkuatkuasa muat turun
255 SURAT PENTING
Status Kes-Kes Sivil Dan Jenayah Di Mahkamah
Laporan kes bagi kes-kes sivil dan jenayah / Civil and Criminal Case Reports Peringatan untuk menghantar laporan kes bagi kes-kes sivil dan jenayah di Mahkamah - tujuan pemantauan - senarai bilangan kes tertunggak setakat September 2011 yang perlu dilupuskan Masih Berkuatkuasa muat turun
256 SURAT PENTING
Pemakaian Borang 40 Jadual Kedua Di Bawah Seksyen 391 Kanun Prosedur Jenayah (Akta 593)
Kanun Prosedur Jenayah / Criminal Procedure Code Mahkamah untuk mengeluarkan Borang 40 Jadual Kedua Di Bawah Seksyen 391 KPJ (Akta 593) - bagi perintah untuk membebaskan OKT dari penjara Masih Berkuatkuasa muat turun
257 SURAT PENTING
Alasan Penghakiman Di Mahkamah Sesyen Dan Mahkamah Majistret
Alasan penghakiman / Grounds of judgement Pemantauan alasan penghakiman - Hakim Mahkamah Sesyen dan Majistret - untuk menghantar satu alasan penghakiman setiap bulan Masih Berkuatkuasa muat turun
258 SURAT PENTING
Caj Untuk Rakaman Prosiding Di Mahkamah (Recording Of Court Proceeding's Charge)
Rakaman Prosiding / Court Proceeding Recordings Tiada caj untuk rakaman prosiding di Mahkamah bagi pendakwaraya dan wakil pihak kerajaan Masih Berkuatkuasa muat turun
259 Arahan Amalan Bil. 1/2011
Tempoh Tuntutan Bayaran Perkhidmatan Peguam-Peguam yang Dilantik Oleh Mahkamah Bagi Kesalahan Hukuman Mati
Peguam dilantik/assign-counsel - kesalahan hukuman mati/capital punishment Peguam lantikan Mahkamah yang mewakili tertuduh bagi kes hukuman mati menurut Arahan Amalan Bil 3 Tahun 2010 hendaklah mengemukakan tempoh tuntutan adalah 30 hari dari tarikh kes selesai dibicarakan- bagi kes yang selesai bulan Disember tuntutan hendaklah dikemukakan selewatnya 10 Januari tahun kalendar baru. dibatalkan oleh Arahan Amalan Bil 5 Tahun 2013 muat turun
260 Garis Panduan Pengisian Borang AA - Arahan Amalan Bil. 1/2011
Tempoh Tuntutan Bayaran Perkhidmatan Peguam-Peguam yang Dilantik Oleh Mahkamah Bagi Kesalahan Hukuman Mati (Garis Panduan Pengisian Borang AA)
Garis panduan/Guidelines - Pengisian Borang AA/fill in AA form Garis panduan/Guidelines - Pengisian Borang AA/fill in AA form dibatalkan oleh Arahan Amalan Bil 5 Tahun 2013 muat turun
261 Arahan Amalan Bil. 2/2011
Waktu Mahkamah
Waktu Mahkamah/Court sitting Waktu Bersidang semua Mahkamah seluruh Malaysia pada jam 9 pagi - walaubagaimanapun kes yang ditetapkan untuk bicara jam 8.30 pagi sebelum ini hendaklah dikekalkan-Arahan Amalan Bil 4 Tahun 2010 dibatalkan. Masih Berkuatkuasa muat turun
262 Arahan Amalan Bil. 3/2011
Temu Janji Di Bawah Kaedah 32, Kaedah-Kaedah (Penggulungan) Syarikat 1972
Temujanji/Appointment - - Penggulungan syarikat /winding up companies Temujanji di bawah Kaedah 32,Kaedah-kaedah (Penggulungan) Syarikat 1972 hendaklah dibuat melalui borang temujanji kepada pempetisyen yang dilampirkan bersama dengan petisyen - format di lampiran A - senarai semak surat cara di lampiran B - Penetapan tarikh temujanji hendaklah dibuat dalam tempoh 2 minggu sebelum tarikh pendengaran petisyen penggulungan Masih Berkuatkuasa muat turun
263 Arahan Amalan Bil. 4/2011
Pendaftaran Nombor Kes Sivil Dan Jenayah Di Mahkamah
Pendaftaran kes/Registration of cases - Sivil dan Jenayah/Civil and Criminal Pendaftaran kes hendaklah menyatakan bulan kes difailkan - Penentuan bulan pemfailan ditentutan daripada tarikh pembayaran dibuat - Sekiranya pembayaran dibuat pada bulan berikutnya maka bukan yang tertera pada nombor kes adalah bulan berikutnya - Pendaftaran kes hendaklah didahului dengan kod, nombor siri pendaftaran, bulan kes didaftarkan dan tahun kes didaftarkan. Telah Dibatalkan oleh Arahan Amalan 6/2016 muat turun
264 Arahan Amalan Bil. 5/2011
Pendaftaran Kes Rasuah Di Mahkamah Sesyen / Pendaftaran Kes Halang Tebus Di Mahkamah Tinggi
Kes rasuah/corruption cases -Halang Tebus/Foreclosure Pengelasan Kod Khas bagi kes rasuah di Mahkamah Sesyen dan kes halang tebus di Mahkamah Tinggi - Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 1 Jun 2011 bagi negeri yang tidak menggunakan cms dan bagi negeri yang menggunakan cms tarikh berkuatkuasa akan dimaklumkan kelak. Masih Berkuatkuasa muat turun
265 Arahan Amalan Bil. 6/2011
Pengeluaran Perintah Untuk Mengemukakan Tahanan (Order To Produce)
Pengeluaran perintah untuk mengemukakan tahanan/issuance order to produce (OTP) Perintah untuk kemukakan tahanan hendaklah dikeluar dan diserahkan kepada penjara dalam tempoh selewat-lewatnya 7 hari sebelum tarikh bicara ataupun sebutan sesuatu kes - Walaubagaimanapun tidak terpakai kepada kes bicara/sebutan yang ditetapkan kurang dalam tempoh 7 hari dan dalam keadaan tersebut OTP hendaklah dikeluarkan serta merta kepada pihak penjara. Masih Berkuatkuasa muat turun
266 Arahan Amalan Bil. 7/2011
Kod Warna Ikatan Dokumen Bagi Kes Sivil Di Mahkamah Tinggi Dan Rekod Rayuan Sivil Dari Mahkamah Rendah
Kod warna ikatan dokumen/Colour coding for bundle of document - rekod rayuan/appeal record Pemfailan ikatan dokumen dan rekod rayuan di Mahkamah Rendah di pejabat pendaftaran Mahkamah Tinggi mempunyai kod-kod warna kulit hadapan bagi kes bicara dan kes rayuan dari Mahkamah Rendah- setiap helaian ikatan dokumen hendaklah diletakkan nombor muka surat. Masih Berkuatkuasa muat turun
267 Arahan Amalan Bil. 8/2011
Alasan Penghakiman Mahkamah Persekutuan Dan Mahkamah Rayuan
Alasan penghakiman/Grounds of Judgment - Mahkamah persekutuan dan Mahkamah Rayuan/Federal court and Court of Appeal Unit penyelidikan ditubuhkan dibawah pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan untuk mengumpul alasan penghakiman sebelum dihantar kepada journal undang-undang - Hakim-hakim adalah diarahkan tidak menghantar alasan penghakiman terus kepada journal undang-undang tetapi hendaklah dihantar ke unit penyelidikan melalui emel ap.bkp@kehakiman.gov.my. Masih Berkuatkuasa muat turun
268 Arahan Amalan Bil. 9/2011
Caj Untuk Rakaman Prosiding Di Mahkamah (Recording Of Court Proceeding's Charge)
Caj untuk rakaman prosiding di Mahkamah/Recording of Court proceedings' charge. Prosiding di Mahkamah yang telah direkod dalam CRT boleh dibuat salinan dan dibekalkan kepada para peguam atau mana-mana pihak yang layak membuat permohonan - Caj salinan cakera padat adalah RM 10 sekeping - Garis panduan mengenai tatacara pihak yang ingin mendapatkan salinan prosiding cakera padat adalah di Lampiran A dan borang permohonan di Lampiran B. Masih Berkuatkuasa muat turun
269 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2011
Pemberitahuan Segera Mengenai Pemfailan Rayuan Notis Rayuan Di Mahkamah Tinggi Ke Mahkamah Rayuan
Notis Rayuan yang difailkan di Mahkamah Tinggi/Notice of Appeal in High Court Notis Rayuan dihantar lewat-tidak dapat memproses sesuatu rayuan tanpa notis rayuan-mengganggu penyediaan Rekod Rayuan yang mesti disediakan dalam tempoh 8 minggu dari Notis Rayuan difailkan-untuk memaklumkan pada hari yang sama melalui faks ke Pejabat Pendaftaran Mahkamah Rayuan. Kaedah 18 (7) Kaedah-kaedah Mahkamah Rayuan 1994 Masih Berkuatkuasa muat turun
270 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/2011
Pengendalian Kes-Kes Saman Trafik Dan Waran Tangkap Kes Trafik Di Mahkamah Rendah
Kes Saman Trafik dan Waran Tangkap/Traffic Summons cases and Warrant of arrest Hakim/Majistret boleh lupus kes saman trafik dan Waran tangkap-kes saman trafik difailkan sekurang-kurangnya 2 hari sebelum tarikh sebutan pertama-hari tertentu ditetapkan untuk sebutan kes trafik kecuali Mahkamah khas-Jika OYDS tidak hadir-waran tangkap Akta Pengangkutan Jalan 1987 [Akta 333] Masih Berkuatkuasa muat turun
271 Arahan Amalan Bil. 1/2010
Civil Claims For Road Accident Cases In The Magistrates Court and Sessions Court For Sabah and Sarawak
Civil Civil Claims For Road Accident Cases In The Magistrates Court and Sessions Court For Sabah and Sarawak Masih Berkuatkuasa muat turun
272 Arahan Amalan Bil. 4/2010
Waktu Mahkamah
Pentadbiran Waktu Mahkamah Telah dibatalkan oleh Arahan Amalan 2/2011 muat turun
273 Pekeliling Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1/2010
Penambahan Perkataan (ARB) Untuk Kod Kes-Kes TimbangTara (Arbitration) Mahkamah Dagang Baru (NCC) Kuala Lumpur.
Kes Timbangtara - Arbitration Case Kes Timbangtara - Mahkamah Dagang Baru (NCC) - Kod baru - Penambahan perkataan (ARB) Masih Berkuatkuasa muat turun
274 Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.1/2010
Penetapan Tarikh Perbicaraan Dan Penyediaan Rekod Rayuan Bagi Permohonan Habeas Corpus
Habeas corpus / habeas corpus Tarikh perbicaraan habeas corpus hendaklah dalam tempoh seminggu selepas permohonan difailkan, alasan penghakiman habeas corpus disediakan dalam tempoh 10 hari dari tarikh Notis Rayuan difailkan, rekod rayuan habeas corpus disediakan dan dihantar ke MP dalam masa 2 minggu dari tarikh Notis Rayuan difailkan Masih Berkuatkuasa muat turun
275 Masa Rehat Mahkamah Tinggi Malaya 2010
Masa Rehat Mahkamah Tinggi Malaya 2010
Masa Rehat Mahkamah Tinggi Malaya 2010 2010 High Court in Malaya Vacation Masih Berkuatkuasa muat turun
276 Arahan Amalan Presiden Mahkamah Rayuan Bil. 1/2010
Perbicaraan Dan Pelupusan Kes-Kes Rayuan Pra 2008
Perbicaraan dan Pelupusan Kes-Kes Rayuan pra 2008/ Hearing and Disposal of Cases Pre 2008 Perbicaraan dan Pelupusan- Kes Rayuan Pra 2008 Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 2017 muat turun
277 Arahan Amalan Presiden Mahkamah Rayuan Bil. 2/2010
Penangguhan Kes-Kes Rayuan Pra 2008
Penangguhan Kes Rayuan Pra 2008/ Adjournment for Appeal Cases Pre 2008 Permohonan Penangguhan Bicara- Kes-kes Pra 2008- Tidak dibenarkan Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 2017 muat turun
278 SURAT PENTING
Keselamatan Fail-Fail Mahkamah
Keselamatan Fail-Fail Mahkamah / Court's file safety Isu pengambilan fail tanpa izin - untuk memastikan fail-fail disimpan dalam keadaan yang selamat Masih Berkuatkuasa muat turun
279 SURAT PENTING
Waktu Anjal Di Mahkamah Seluruh Malaysia
Waktu Anjal Di Mahkamah Seluruh Malaysia / Elapsed time for the Courts at Peninsular Malaysia Waktu Anjal Di Mahkamah Seluruh Malaysia tidak dipakai - waktu bekerja dari 8.00 pagi ke 5.00 petang - tidak terpakai bagi bahagian pentadbiran kecuali yang bertugas di kaunter Masih Berkuatkuasa muat turun
280 SURAT PENTING
Penggunaan Nama Di Atas Perintah dan Penghakiman
Nama lengkap Hakim di atas Perintah dan Penghakiman / Full name of Judges on Orders and Judgements Senarai Nama lengkap Hakim Di Atas Perintah dan Penghakiman - untuk dihantar ke Pejabat Ketua Pendaftar Masih Berkuatkuasa muat turun
281 SURAT PENTING
Peraturan Membawa Keluar Barang Dan Dokumen Serta Kemasukan Pegawai Dan Kakitangan Ke Pejabat Pada Cuti Hujung Minggu Dan Kelepasan Am
Peraturan Membawa Keluar Barang Dan Dokumen Serta Kemasukan Pegawai Dan Kakitangan Ke Pejabat / Rules on bringing out documents and entry of officers and staffs into the office Peraturan Membawa Keluar Barang Dan Dokumen Serta Kemasukan Pegawai Dan Kakitangan Ke Pejabat - cuti hujung minggu - kelepasan am- untuk mengemukakan surat arahan kepada pegawai keselamatan - kebenaran secara bertulis untuk membawa keluar barang dan dokumen Masih Berkuatkuasa muat turun
282 SURAT PENTING
Permohonan Cuti Bagi Hakim Mahkamah Tinggi Dan Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Seluruh Malaysia
Permohonan Cuti / Application for Leave Proses perlaksanaan - Permohonan Cuti Bagi Hakim dan Pesuruhjaya Mahkamah Tinggi Masih Berkuatkuasa muat turun
283 SURAT PENTING
Status Terkini Perlaksanaan 'Community Sentencing' Di Bawah Offenders Compulsory Attendance Act 1954 [Act 461] (Akta Kehadiran Wajib Pesalah-Pesalah 1954)
Perlaksanaan Hukuman di dalam Komuniti / Community Sentencing Execution Pelaksanaan Community Sentencing -Pewartaan bagi penetapan jarak - Pengisytiharan Pusat Kehadiran Wajib Pesalah-Pesalah telah pun diwartakan Masih Berkuatkuasa muat turun
284 SURAT PENTING
Panduan Pemfailan Dan Penyemakan Perintah Dan Penghakiman
Panduan Pemfailan Dan Penyemakan Perintah Dan Penghakiman / Guidelines on Filing and Reviewing of Orders and Judgements Tarikh Kuatkuasa panduan untuk menyemak deraf perintah dan penghakiman - memberi peringatan kepada pihak-pihak - tunjuk ajar kepada kakitangan Masih Berkuatkuasa muat turun
285 SURAT PENTING
Pelaksanaan Perintah Kehadiran Wajib Di Bawah Akta Kehadiran Wajib Pesalah-Pesalah 1954
Pelaksanaan Perintah Kehadiran Wajib / Execution of Perintah Kehadiran Wajib Pelaksanakan arahan Perintah Kehadiran Wajib daripada pihak mahkamah mulai 1 September 2010 - mahkamah perlu memaklumkan kepada pusat kehadiran wajib yang berdekatan Masih Berkuatkuasa muat turun
286 SURAT PENTING
Status Kes Pra 2009 (Termasuk Kes Tahunan 2009) Bagi Kes-Kes Sivil dan Jenayah Di Mahkamah
Status kes pra 2009 Bagi kes Sivil dan Jenayah / Civil and Criminal cases status pre 2009 Pemantauan oleh Pejabat Ketua Pendaftar- diarahkan untuk menghantar 50 kes paling lama berdasarkan Ageing List bulanan - Status kes untuk mengikuti format di lampiran Masih Berkuatkuasa muat turun
287 Arahan Amalan Bil. 1/2010
Gambar Yang Dikemukakan Sebagai Ekshibit Di Mahkamah Yang Membicarakan Kes Hendaklah Dikemukakan Di Mahkamah Rayuan Dan Mahkamah Persekutuan Diperingkat Rayuan
Gambar eksibit/Exhibit pictures - rekod rayuan/appeal record Gambar asal yang telah dikemukakan sebagai eksibit di Mahkamah yang membicarakan kes tersebut, hendaklah memasukkan atau menjadi sebahagian dalam rekod rayuan yang disediakan oleh Mahkamah sekiranya rayuan difailkan di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan atau Mahkamah Persekutuan. telah dibatalkan oleh Arahan Amalan Bil 6/2010 muat turun
288 Arahan Amalan Bil. 2/2010
Kadar Bayaran Bagi Peguam Yang Dilantik Oleh Mahkamah
Kadar bayaran/payment rate - Peguam yang dilantik oleh Mahkamah/Assign counsel Arahan Amalan ini menggantikan skala bayaran di dalam Arahan Amalan Bil 2/1949, 2/1995 dan 1/2008 - Kadar bayaran baru Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan - Bayaran perbelanjaan memanggil saksi-saksi. dibatalkan oleh Arahan Amalan Bil 5/2013 muat turun
289 Arahan Amalan Bil. 3/2010
Garis Panduan Dan Tanggungjawab Peguam-Peguam Yang Dilantik Oleh Mahkamah Bagi Kes-Kes Kesalahan Hukuman Mati
peguam lantikan Mahkamah/court-assigned counsel -hukuman mati/ capital punishment case. Pelantikan peguam - kelayakan - penerimaan pelantikan - Kemasukan dalam daftar peguam lantikan Mahkamah - Tanggungjawab peguam lantikan Mahkamah - Saraan - Peguam lantikan untuk kes selain hukuman mati - Nota keterangan - Daftar peguam lantikan Mahkamah dibatalkan oleh Arahan Amalan Bil 5/2013 muat turun
290 Arahan Amalan Bil. 3/2010
Garis Panduan Dan Tanggungjawab Peguam-Peguam Yang Dilantik Oleh Mahkamah Bagi Kes-Kes Kesalahan Hukuman Mati (Borang 1A)
Peguam lantikan Mahkamah/ court-assigned counsel-hukuman mati/ capital punishment case. Borang 1A sebagaimana yang dinyatakan di klausa 1.1 di bawah tajuk pelantikan dan borang Appendix A seperti yang dinyatakan di klausa 6.2 di bawah tajuk saraan dilampirkan. dibatalkan oleh Arahan Amalan Bil 5/2013 muat turun
291 Arahan Amalan Bil. 4/2010
Waktu Mahkamah
Waktu Mahkamah/Court sitting Bagi Mahkamah Persekutuan Malaysia dan Mahkamah Rayuan Malaysia, waktu Mahkamah mula bersidang adalah pada 9 pagi - Bagi Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret di seluruh Malaysia, waktu Mahkamah mula bersidang adalah pada 8.30 pagi telah dibatalkan oleh Arahan Amalan Bil 2/2011 muat turun
292 Practice Direction No. 5/2010
Practice Direction On Mediation
Mediation/Mediasi Practice Direction is intended to be only a guideline for settlement - Judges may encourage parties to settle their dispute at the pre-trial case management or at any stage - agreement to mediate in form 1 - mediation may be made by Judge-led mediation or by a mediator agreeable by both parties - all disclosure admissions and communications made under a mediation session are strictly without prejudice. telah dibatalkan oleh Practice Direction No 4 of 2016 muat turun
293 Arahan Amalan Bil. 6/2010
Pembatalan Arahan Amalan Berkenaan Gambar Yang Dikemukakan Sebagai Ekshibit Di Mahkamah Yang Membicarakan Kes Hendaklah Dikemukakan Di Mahkamah Rayuan Dan Mahkamah Persekutuan Diperingkat Rayuan
Gambar eksibit/Exhibit pictures Arahan Amalan Bil 1/2010 dibatalkan dan amalan terdahulu berkenaan gambar yang dikemukakan di Mahkamah semasa perbicaraan atau di peringkat rayuan adalah dikekalkan. Masih Berkuatkuasa muat turun
294 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2010
Tempoh Masa Pelupusan Kes-Kes Rasuah Di Bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009
Tempoh masa kes rasuah/period for disposal for corruption cases Kes rasuah-dilupuskan dalam masa 1 tahun dari OKT dituduh di Mahkamah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Masih Berkuatkuasa muat turun
295 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2010
Penandaan Perkataan 'INTERLOKUTORI' Pada Notis Rayuan Sivil
Penandaan Notis Rayuan Sivil /Marking on the Notice of Civil Appeal Penandaan ke atas Notis Rayuan keputusan Interlokutori dengan perkataan INTERLOKUTORI -warna merah-sebelah kanan- pada salinan yang dihantar ke Mahkamah yang mendengar rayuan KKM 2012 Masih Berkuatkuasa muat turun
296 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/2010
Tempoh Masa Pelupusan Kes-Kes Rasuah Di Bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009
Tempoh masa kes rasuah/period of disposal for corruption cases Tempoh masa kes rasuah-1 tahun dari OKT dituduh -bergantung kepada kesediaan pihak pendakwa dan peguam-saksi sedia pada hari perbicaraan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Masih Berkuatkuasa muat turun
297 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4/2010
Panduan Pemfailan Deraf Perintah Dan Penghakiman / Perintah Penghakiman Bersih dalam Prosiding Di Mahkamah-Mahkamah Seluruh Malaysia
Deraf Perintah/Penghakiman dan Perintah/Penghakiman Bersih/Draft/Judgment/ Order/Fair/Judgment/Order Penghakiman Persetujuan-lulus serta merta-Notis permohonan 2 salinan deraf perintah-kembalikan serta merta-draf diluluskan selewat-lewatnya 4 hari-peguam failkan perintah/penghakiman bersih dalam masa 7 hari-jika tidak lulus dan dikembalikan, peguam mesti menfailkan semula dalam tempoh 3 hari Aturan 42 KKM 2012 Masih Berkuatkuasa muat turun
298 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 5/2010
Pengendalian Kes-Kes Saman Trafik Dan Waran Tangkap Di Mahkamah Rendah
Kes Saman Trafik dan Waran Tangkap/Traffic Summons cases and Warrant of arrest Kes Saman Trafik tidak boleh batal melainkan permohonan pendakwa-tarikh sebutan waran tangkap tidak perlu diberikan-batal perenggan 3(iii)(iv)(v) Pekeliling Pendaftar Bil 5/2005 Akta Pengangkutan Jalan 1987 [Akta 333] Telah dibatalkan oleh Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/2011 muat turun
299 Pekeliling Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 1/2009
Panduan Pemfailan Deraf Perintah / Penghakiman dan Perintah / Penghakiman Bersih Dalam Prosiding Di Mahkamah - Mahkamah Semenanjung Malaysia
Deraf Perintah - Perintah Bersih - Draft Order - Fair Order Deraf Perintah - Perintah Bersih - 4 hari kelulusan bagi deraf perintah - 7 hari kelulusan bagi perintah bersih Masih Berkuatkuasa muat turun
300 Pekeliling Pendaftar Bil. 2/2009
Teste kepada Writ (Pindaan)
Teste Writ Teste Writ - YAA Hakim Besar Malaya - YAA Tan Sri Arifin Zakaria Masih Berkuatkuasa muat turun
301 Pekeliling Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Bil. 2/2009
Persidangan Mahkamah Sesyen Putrajaya
Mahkamah Sesyen Putrajaya - Sessions Court Putrajaya Persidanagan Mahkamah Sesyen Putrajaya - Kes-kes di bawah Daerah Polis Kajang dan Putrajaya Masih Berkuatkuasa muat turun
302 Surat Biasa
Last Minute Postponements
Last Minute Postponements / Penangguhan kes saat akhir All judges and judicial officers need to be strict in granting last minute postponements without reasonable notice-Granting postponement is a judicial discretion. Chief Justice's Practice Direction No. 1/2008, Lee Ah Tee v. Ong Tiow Pheng & Ors [1984] 1 CLJ (Rep) 187, Sheikh Abdul Aziz Sheikh Shukor & Ors v. Sheikh Mustapha Sheikh Shukor & Ors [2004] 3 CLJ 108 Masih Berkuatkuasa muat turun
303 Pertukaran Gelaran Hakim Utama Kepada Hakim Pengurus
Pertukaran Gelaran Hakim Utama Kepada Hakim Pengurus
Gelaran Hakim Utama-Hakim Pengurus Title for Main Judge-Managing Judge Masih Berkuatkuasa muat turun
304 Perlantikan Sebagai Hakim Pengurus
Perlantikan Sebagai Hakim Pengurus
Perlantikan-Hakim Pengurus Appointment-Managing Judge Masih Berkuatkuasa muat turun
305 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 2009
Panduan Pemfailan Deraf Perintah Bersih Dalam Prosiding Rayuan dan Permohonan Sivil Di Mahkamah Rayuan
Rayuan Sivil - Garis masa untuk penfailan deraf perintah dan perintah bersih / Civil appeal - Timeline for filing of draft order and fair order Deraf perintah perlu difailkan dalam tempoh 7 hari dari tarikh persetujuan - Format deraf perintah dilampirkan mengikut jenis perkara - Deraf perintah yang tidak mengikut format akan dikembalikan tanpa diperbetulkan - Pihak-pihak perlu memastikan nama YA-YA Hakim dan peguam yang hadir adalah betul - Deraf perintah akan diluluskan dalam tempoh 7 hari - Perintah bersih perlu difailkan dalam tempoh 7 hari dari deraf perintah diterima - Perintah bersih akan dimeteraikan dalam tempoh 3 hari Telah dibatalkan melalui AA MR Bil. 1 Tahun 2017 muat turun
306 SURAT PENTING
Guidelines For Awards In Personal Injury Claims
Garis Panduan bagi Awards In Personal Injury Claims / Guidelines For Awards In Personal Injury Claims Garis Panduan bagi Hakim Mahkamah Sesyen dan Majistret untuk memberi award dalam personal injury claim Masih Berkuatkuasa muat turun
307 SURAT PENTING
Garis Panduan Pemakaian Sut Seluar Pegawai Kehakiman (Wanita)
Panduan Pemakaian Pegawai Kehakiman (wanita) / Guidelines on Female Judiciary Officers' Attire Garis Panduan bagi jenis sut seluar yang sesuai untuk digunakan oleh Pegawai Kehakiman (wanita) Masih Berkuatkuasa muat turun
308 SURAT PENTING
Garis Panduan Pemakaian Sut Seluar Hakim (Wanita)
Panduan Pemakaian Hakim (wanita) / Guideline on Female Judges' Attire Garis Panduan bagi jenis sut seluar yang sesuai untuk digunakan oleh Hakim (wanita) Masih Berkuatkuasa muat turun
309 SURAT PENTING
Penyediaan Rekod Rayuan Kes Jenayah Ke Mahkamah Rayuan Malaysia
Rekod Rayuan Kes Jenayah / Criminal Appeal Cases Records Garis Panduan untuk menyediakan rekod rayuan kes jenayah ke Mahkamah Rayuan Malaysia Masih Berkuatkuasa muat turun
310 SURAT PENTING
Permohonan Cuti Rehat/Cuti Bersalin/Cuti Berkursus
Menamakan pegawai pengganti ketika sedang bercuti / To name substitute officers while on leave Aduan dari orang awam - kes ditangguhkan ketika hakim atau pegawai bercuti tanpa notis- Hakim dan pegawai untuk menamakan pegawai pengganti ketika bercuti Masih Berkuatkuasa muat turun
311 SURAT PENTING
Pertukaran Nama Pengurus Tanggungjawab Kepada Pengarah Mahkamah Negeri
Pertukaran Nama Pengurus Tanggungjawab / Changing on the name of Manager in Charge Pertukaran Nama Pengurus Tanggungjawab Kepada Pengarah Mahkamah Negeri - berkuatkuasa 1 Mei 2009 Masih Berkuatkuasa muat turun
312 SURAT PENTING
Tatacara Semasa Mengendalikan Kes-Kes Jenayah Di Mana Orang Kena Tuduh (OKT) Mengaku Salah
Tatacara Mengendalikan Kes-Kes Jenayah / Procedure on handling Criminal Cases OKT mengaku bersalah - Hakim Mahkamah Sesyen/Majistret perlu mengikut tatacara yang diberi Masih Berkuatkuasa muat turun
313 SURAT PENTING
Arahan Mengadakan Mesyuarat Selepas Waktu Tengahari Atau Selepas Waktu Pejabat
Mesyuarat waktu tengahari atau selepas waktu pejabat / Meetings during lunch time or after working hours Mesyuarat untuk diadakan pada waktu tengahari atau selepas waktu pejabat bagi tidak menganggu perjalanan kes Masih Berkuatkuasa muat turun
314 SURAT PENTING
Penubuhan Mahkamah Tinggi Baru Bahagian Dagang (NCC) Di Kuala Lumpur
Penambahan Mahkamah Tinggi / High Courts Addition Makluman penubuhan Mahkamah Tinggi Baru Bahagian Dagang (NCC) Di Kuala Lumpur - senarai jenis tuntutan yang akan didaftarkan - senarai kod pendaftaran yang baru mengikut jenis tuntutan Masih Berkuatkuasa muat turun
315 SURAT PENTING
Pekeliling Ketua Pendaftar Mengenai Urusan Keselamatan Bangunan Istana Kehakiman, Putrajaya
Keselamatan Bangunan Istana Kehakiman, Putrajaya / Palace of Justice Building Safety Arahan untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan di bangunan Istana Kehakiman - makluman kepada kakitangan untuk memastikan mematuhi langkah keselamatan yang termaktub di dalam Buku Arahan Keselamatan Masih Berkuatkuasa muat turun
316 SURAT PENTING
Peraturan-Peraturan Memohon Cuti
Pemohonan Cuti / Application for Leave Peraturan yang perlu dipatuhi oleh pegawai dan kakitangan kehakiman untuk memohon cuti - cuti rehat/sakit/kecemasan - masuk lewat - keluar awal Masih Berkuatkuasa muat turun
317 Arahan Amalan Bil. 1/2009
Penetapan Tarikh Perbicaraan Bagi Petisyen Perceraian Yang Difailkan Secara Petisyen Bersama (Joint Petition)
Keluarga/family - Petisyen perceraian bersama/joint divorce petition Semua petisyen perceraian bersama di bawah seksyen 52 Akta Memperbaharui Undang-undang (Perkahwinan & Perceraian) 1976 hendaklah ditetapkan tarikh bicara dalam masa 2 minggu dari tarikh petisyen difailkan. Masih Berkuatkuasa muat turun
318 Arahan Amalan Bil. 1/2009
Pendaftaran Dan Pengurusan Kes-Kes Jenayah Melibatkan Jenayah Jalanan
Kes jenayah jalanan/Street Crime Cases Pendaftaran dan pengurusan kes-kes jenayah melibatkan jenayah jalanan-Kes jenayah jalanan iaitu ragut, rompak senjata dan rompak berkumpulan tanpa senjata hendaklah diberi keutamaan dan didaftarkan dengan kod khas di Mahkamah Sesyen, Majistret dan bagi Mahkamah kanak-kanak. Masih Berkuatkuasa muat turun
319 Arahan Amalan Bil. 2/2009
Rekod Rayuan Yang Melibatkan Kes Jenayah Bagi Mahkamah Majistret Dan Mahkamah Sesyen Seluruh Semenanjung Malaysia
Rekod rayuan/appeal record - Kes jenayah/criminal cases Kandungan rekod rayuan kes jenayah bagi Mahkamah Majistret dan Mahkamah Sesyen Seluruh Semenanjung malaysia ke Mahkamah Tinggi Malaya hendaklah mematuhi peruntukan seksyen 308 KAJ - setiap jilid tidak boleh melebihi 200 helai dan sekiranya melebihi satu jilid, jilid-jilid tersebut hendaklah dinomborkan secara turutan - tempoh masa menyediakan rekod rayuan atas hukuman adalah satu bulan dari tarikh petisyen rayuan difailkan dan selepas bicara penuh adalah 3 bulan dari tarikh petisyen rayuan difailkan - Arahan Amalan No 1 Tahun 1994 terpakai bagi rekod rayuan melibatkan anggota kerajaan. - rekod rayuan diserahkan kepada pejabat pendaftaran Mahkamah Tinggi (Rayuan) melalui serahan tangan. Masih Berkuatkuasa muat turun
320 Arahan Amalan Bil. 2/2009
Pengurusan Dan Jumlah Kes Sambung Bicara
Sambung bicara / Part heard Menguruskan sambung bicara -jumlah sambung bicara tidak melebihi 10 kes Masih Berkuatkuasa muat turun
321 Arahan Amalan Bil. 3/2009
Pendengaran Kes-Kes Petisyen Surat Kuasa Mentadbir Harta Pesaka/Probet Yang Tiada Pertikaian Di Mahkamah Tinggi Malaya (KOD 31 & 32)
Surat Kuasa mentadbir dan Probet Letter of Administration and probate surat kuasa mentadbir dan probet yang tidak dipertikaikan - pendengaran hendaklah ditetapkan dalam tempoh 30 hari dari tarikh pendaftaran Masih Berkuatkuasa muat turun
322 Arahan Amalan Bil. 3/2009
Jumlah Kes Sambung Bicara Bagi Kes-Kes Kemalangan Jalanraya Kod 53 Dan Kod 73
Sambung bicara / Part heard Jumlah sambung bicara kes kemalangan - melebihi 10 kes Masih Berkuatkuasa muat turun
323 Arahan Amalan Bil. 4/2009
Pendaftaran Kes-Kes Jenayah Mahkamah Tinggi : Penambahan Pengkelasan Kod
Pengkelasan kod / classification of codes Kod Pendaftaran kes di Mahkamah Tinggi - penambahan pengkelasan kod kes jenayah Masih Berkuatkuasa muat turun
324 Arahan Amalan Bil. 4/2009
Wang Deposit Dan Pelaksanaan Waran Tangkap Bagi Kes Sivil Di Seluruh Mahkamah Di Malaysia
Waran tangkap kes sivil / Civil warrant of arrest Pengecualian deposit pelaksanaan waran tangkap sivil bagi Jabatan Kerajaan - larangan kakitangan Mahkamah menerima sebarang bayaran terus Masih Berkuatkuasa muat turun
325 Arahan Amalan Bil. 5/2009
Dalam Mahkamah Tinggi Di Kuala Lumpur (Bahagian-Bahagian)
Bahagian-bahagian di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur / Kuala Lumpur High Court Division Pindaan pada Arahan Amalan Bil. 1/ 2008-penambahan Akta Timbangtara 2005 pada perenggan 3.3 Masih Berkuatkuasa muat turun
326 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2009
Bayaran Bil Tel Dan Internet Di Rumah Y.A Hakim-Hakim
Bil Telefon dan Internet Rumah semua YA Hakim/Telephone and Internet Bills of Judges Bil internet rumah YA Hakim-boleh dituntut seperti bil telefon-dengan syarat, tidak lebih RM300-Bil hendaklah disahkan mengikut Pekeliling Ketua Pendaftar Bil 6/2002 dan Surat Pekeliling Pentadbiran dan Perancangan Bil 3 tahun 1997 Surat Pekeliling Pentadbiran dan Perancangan Bil 3Tahun 1997 Masih Berkuatkuasa muat turun
327 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2009
Pemprosesan Dan Pemfailan Dokumen
Pemprosesan Dokumen Mahkamah/Courts Document Process Semua Dokumen yang difailkan di Pejabat Pendaftaran-diproses dan dimasukkan dalam fail pada hari yang sama KKM 2012 Masih Berkuatkuasa muat turun
328 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2009
Pemprosesan Dan Pemfailan Dokumen (Pindaan Bil.1/2009 kepada Bil. 2/2009)
Pembetulan nama kepada Pekeliling Ketua Pendaftar 1/2009 kepada 2/2009/amendment to the title in Pekeliling Ketua Pendaftar 1/2009 Nama Pekeliling Ketua Pendaftar Bil 1/2009 dipinda kepada 2/2009 KKM 2012 Masih Berkuatkuasa muat turun
329 Registrar's Circular No. 1 of 2008
Compilation of Appeal Records in Civil & Criminal Cases
Civil & Criminal Compilation of Appeal Records in Civil & Criminal Cases Masih Berkuatkuasa muat turun
330 Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2008
Teste kepada Writ (Pindaan)
Teste kepada Writ Teste/Teste-Writ Saman/ Writ of Summons-Pindaan/Amendment Telah dibatalkan muat turun
331 Pekeliling Pendaftar Bil. 2/2008
Teste kepada Writ (Pindaan)
Teste kepada Writ Teste/Teste-Writ Saman/ Writ of Summons-Pindaan/Amendment TELAH DIBATALKAN muat turun
332 Pekeliling Pendaftar Bil. 3/2008
Teste kepada Writ (Pindaan)
Teste kepada Writ Teste/Teste-Writ Saman/ Writ of Summons-Pindaan/Amendment TELAH DIBATALKAN muat turun
333 Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.1/2008
Penangguhan Kes
Penangguhan kes / Adjournment of cases Garis panduan menangguhkan kes - hakim/pegawai kehakiman hendaklah merancang jadual - penangguhan keputusan tidak boleh lewat dari 4 minggu - jika alasan penghakiman perlu diberikan selewat-lewatnya 8 minggu dari tarikh penangguhan Seksyen 259 Kanun Prosedur Jenayah, Aturan 35 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980, Aturan 28 Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1980 Dibatalkan oleh Arahan Amalan KHN Bil 1 Tahun 2019 dan membatalkan Arahan Amalan Ketua Hakim Negara muat turun
334 Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 2008
Mahkamah Tinggi Malaya: Pendaftaran Kes-Kes Muamalat Di Mahkamah (Penambahan Kod Pengkelasan)
Mahkamah Tinggi Malaya: Pendaftaran Kes-Kes Muamalat Di Mahkamah (Penambahan Kod Pengkelasan) High Court of Malaya-Registration of Muamalat Cases (Additional Codex) Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Bilangan 4 Tahun 2013 muat turun
335 Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.2 Tahun 2008
Pendaftaran Kes-Kes Pasaran Modal Di Bawah Akta Suruhajaya Sekuriti 1993, Akta Perindustrian Sekuriti 1983, Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993, Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991, Akta Bank Pusat 1958, Akta Institusi Perbankan Dan Kewa
Kes-Kes Pasaran Modal-Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993-Akta Perindustrian Sekuriti 1983-Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993-Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991-Akta Bank Pusat 1958-Akta Institusi Perbankan Dan Kewangan 1989-Akta Syarikat 1 Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993/Akta Perindustrian Sekuriti 1983/Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993/Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991/Akta Bank Pusat Malaysia 1958/Akta Institusi Perbankan dan Kewangan 1989/Akta Syarikat 1965/Akta Suru Masih Berkuatkuasa muat turun
336 Statistik Kes-Kes Sambung Bicara, Keputusan Yang Belum Dibuat Dan Alasan Tertunggak
Statistik Kes-Kes Sambung Bicara, Keputusan Yang Belum Dibuat Dan Alasan Tertunggak
Statistik Kes-Kes Sambung Bicara-Keputusan Yang Belum Dibuat-Alasan Tertunggak Statistics for Part Heard Cases-Undecided Cases-Pending Grounds Masih Berkuatkuasa muat turun
337 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 2008
Rayuan Dan Permohonan Rayuan Di Mahkamah Rayuan Malaysia
Rayuan Sivil - Rayuan Jenayah - Am, pengkelasan kod, penomboran notis usul, hujahan bertulis, kod warna - Pengurusan Kes / Civil Appeal - Criminal Appeal - General, code classification, numbering of motion, written submission, colour codes - Case Management Pengkelasan kod rayuan - Penomboran notis usul - Kod warna - Penyediaan rekod rayuan - Pelanjutan masa - Perkara yang tidak memerlukan kebenaran merayu - Rayuan segera - Kadar bayaran bagi peguam lantikan mahkamah untuk rayuan jenayah - Pengurusan kes Telah dibatalkan melalui AA MR Bil. 1 Tahun 2017 muat turun
338 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 2 Tahun 2008
Panduan Pemfailan Rekod Rayuan
Rayuan Sivil - Pemfailan rekod rayuan - Salinan keras / Civil appeal - Filing of record of appeal - Hardcopy Satu salinan rekod rayuan hendaklah difailkan dahulu - Baki salinan rekod rayuan boleh difailkan selepas 3 hari Perayu menerima notis perbicaraan melalui faks - Jumlah helaian rekod rayuan bagi setiap jilid hendaklah tidak melebih 100 helaian sejilid Telah dibatalkan melalui AA MR Bil. 1 Tahun 2017 muat turun
339 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 3 Tahun 2008
Pembetulan Kepada Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 2 Tahun 2008
Kesilapan menaip pada AA MR Bil. 2 Tahun 2008 / Typographical error in AA MR Bil. 2 Tahun 2008 Perenggan 2 AA MR Bil. 2 Tahun 2008 sepatutnya tertulis "AA MR Bil. 1 Tahun 2018" dan bukan "AA MR Bil. 2 Tahun 2018" Telah dibatalkan melalui AA MR Bil. 1 Tahun 2017 muat turun
340 SURAT PENTING
Permohonan Pembelian Bahan-Bahan Rujukan Untuk Perpustakaan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Dan Mahkamah Majistret
Pembelian Bahan-Bahan Rujukan Untuk Perpustakaan Mahkamah / Purchase of Reference Materials for the Court Library Makluman penggunaan borang bagi pembelian bahan-bahan rujukan untuk perpustakaan Mahkamah Masih Berkuatkuasa muat turun
341 SURAT PENTING
Tugas Mengemaskini/Membuat Pindaan Akta Koleksi Kamar Hakim Oleh Setiausha Hakim
Mengemaskini / Pindaan Akta Koleksi Kamar Hakim / Updates on Judges' Chambers Act Collections Makluman untuk mengemaskini Akta koleksi Y.A.A/Y.A Hakim - diuruskan oleh setiausaha - panduan dari perpustakaan Masih Berkuatkuasa muat turun
342 SURAT PENTING
Garis panduan Bagi Majistret Di Bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang 2007 (Akta 670)
Akta Anti Pemerdagangan Orang 2007 (Akta 670) Akta Anti Pemerdagangan Orang 2007 (Akta 670) berkuatkuasa 28 Februari 2008- Garis panduan bagi Majistret di bawah Akta 670 Masih Berkuatkuasa muat turun
343 SURAT PENTING
Tempoh Masa Untuk Memasukkan Deraf Perintah (Draft Order) Oleh Para Peguam Di Semenanjung Malaysia
Deraf Perintah / Draft Order Makluman bagi tempoh masa yang diperlukan untuk memasukkan deraf perintah bagi Peguam di Semenanjung Malaysia Masih Berkuatkuasa muat turun
344 SURAT PENTING
Perlantikan Pegawai Yang Bertanggungjawab Menjaga Fail Di Setiap Mahkamah
Penjagaan Fail / File Safekeeping Makluman untuk melantik pegawai bagi penjagaan fail Mahkamah Masih Berkuatkuasa muat turun
345 Arahan Amalan Bil. 1/2008
Kadar Bayaran Bagi Peguam Yang Dilantik Oleh Mahkamah
Peguam lantikan Mahkamah / Court assign counsel Pindaan pada Arahan Amalan No. 2 Tahun 1995 - Skala bayaran peguam lantikan mahkamah AA ini telah dibatalkan melalui AA Bil. 2 Tahun 2010 muat turun
346 Arahan Amalan Bil. 1/2008
Dalam MahkamahTinggi Di Kuala Lumpur (Bahagian- Bahagian)
Bahagian-bahagian di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur / Kuala Lumpur High Court Division Penyusunan semula bahagian-bahagian di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur - nama bahagian diletakkan pada dokumen yang difailkan -senarai kausa - penetapan hari perbicaraan - notis perbicaraan - penetapan kos dan pelaksanaan Masih Berkuatkuasa muat turun
347 Arahan Amalan Bil. 2/2008
Penyeragaman Mukataip Dan Caj Untuk Nota Keterangan Dan Alasan Penghakiman
Mukataip / pages caj nota keterangan / charges for notes of proceedings Caj menaip alasan penghakiman dan nota keterangan berdasarkan folio - saiz font arial 14 berlangkau satu setengah baris Masih Berkuatkuasa muat turun
348 Arahan Amalan Bil. 2/2008
Penghakiman Terus - Aturan 14 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 - Pembatalan Pliding Dan Pengindorsan - Aturan 18 Kaedah 19 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980
Penghakiman terus / Summary judgment Pembatalan pliding / striking out pleadings Pendengaran permohonan penghakiman terus di bawah A. 14 KKMT 1980 - pendengaran permohonan pembatalan pliding di bawah A.18 KKMT 1980 - didengar di hadapan YA Hakim Masih Berkuatkuasa muat turun
349 Arahan Amalan Bil. 3/2008
Pindaan Kepada Arahan Amalan Bil. 2 Tahun 2008 Penyeragaman Mukataip Dan Caj Untuk Nota Keterangan Dan Alasan Penghakiman
Nota Keterangan / notes of proceedings Pindaan pada Arahan Amalan Bil. 2 Tahun 2008 - saiz font nota keterangan dipinda kepada font arial 12 Masih Berkuatkuasa muat turun
350 Arahan Amalan Bil. 4/2008
Pindaan Kepada Arahan Amalan Bil. 2 Tahun 2008 Bertarikh 30 April 2008 Dan Arahan Amalan Bil. 3 Tahun 2008 Bertarikh 3 Julai 2008 (Penyeragaman Mukataip Dan Caj Untuk Nota Keterangan Dan Alasan Penghakiman)
Nota Keterangan / notes of proceedings Pindaan pada Arahan Amalan Bil. 2 Tahun 2008 - Pindaan pada Arahan Amalan Bil. 3 Tahun 2008 - saiz font alasan penghakiman dipinda kepada berlangkau satu baris Masih Berkuatkuasa muat turun
351 Arahan Amalan Bil. 5/2008
Panduan Pemfailan Jumlah Bilangan Salinan Rekod Dan Notis Usul Dalam Prosiding Rayuan Sivil Di Mahkamah Persekutuan
Rekod Rayuan Sivil / Civil Record of Appeal Notis Usul / Notice of Motion Serahan salinan notis usul dan rekod rayuan K.57(7) dan 67 (3) Kaedah-Kaedah Mahkamah Persekutuan 1995 Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Mahkamah Persekutan Bil. 1 Tahun 2018 muat turun
352 Arahan Amalan Bil. 6/2008
Panduan Pemfailan Deraf Perintah Dan Perintah Bersih Dalam Prosiding Rayuan Dan Permohonan Sivil Di Mahkamah Persekutuan
Deraf perintah / Draft order Perintah bersih / fair order Pemfailan deraf perintah tidak melebihi 7 hari dari tarikh luput pengesahan persetujuan - format perintah Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Mahkamah Persekutan Bil. 1 Tahun 2018 muat turun
353 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2008
Perlindungan Terhadap Identiti Kanak-Kanak Di Bawah Seksyen 14(1) Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak 2007 Dan Seksyen 15(1) Akta Kanak-Kanak 2001
Identiti saksi kanak-kanak di dalam alasan penghakiman/child witness identity in grounds of judgment Kes jenayah seksual-saksi kanak-kanak-identiti saksi-tidak boleh didedahkan-mengikut S.14(1) Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak 2007-S.15 (1) Akta Kanak-Kanak 2001 S.14 (1) Akta Keterangan Saksi Kanak-Kanak 2007, S.15(1) Akta Kanak-Kanak 2001 Masih Berkuatkuasa muat turun
354 Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2007
Teste kepada Writ (Pindaan)
Teste kepada Writ Teste/Teste-Writ Saman/ Writ of Summons-Pindaan/Amendment TELAH DIBATALKAN muat turun
355 Pekeliling Pendaftar Bil. 2/2007
Teste kepada Writ (Pindaan)
Teste kepada Writ Teste/Teste-Writ Saman/ Writ of Summons-Pindaan/Amendment TELAH DIBATALKAN muat turun
356 Pekeliling Pendaftar Bil. 3/2007
Teste kepada Writ (Pindaan)
Teste kepada Writ Teste/Teste-Writ Saman/ Writ of Summons-Pindaan/Amendment TELAH DIBATALKAN muat turun
357 Practice Direction No. 1 Of 2007
Guidelines On Inquest
Guidelines On Inquest Guidelines On Inquest Bahagian V11, Bab XXX11, Seksyen 328-341A Kanun Tatacara Jenayah Telah dibatalkan oleh Arahan Amalan Bil 2/2014 muat turun
358 Practice Direction No. 2 of 2007
Admiralty Actions
Admiralty Actions Admiralty Actions Aturan 18 kaedah 1, Aturan 70 kaedah 4(3), (6), (7), 17(2) Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Masih Berkuatkuasa muat turun
359 Arahan Amalan Bil. 1/2007
Penubuhan Sub-Registri Mahkamah Persekutuan Malaysia Di Sabah Dan Sarawak
Sub Registri Mahkamah Persekutuan / Federal Court Sub-Registry Sub-Registri Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Rayuan - pemfailan dokumen rayuan daripada Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak Masih Berkuatkuasa muat turun
360 Pekeliling Pendaftar No. 1/2006
Penghantaran Notis Bicara/Sebutan
Sivil dan Jenayah Penghantaran Notis Bicara/Sebutan Masih Berkuatkuasa muat turun
361 Arahan Amalan No. 1 Tahun 2006
Wilayah Mahkamah Sesyen
Wilayah Mahkamah Sesyen Session Court Territorial Masih Berkuatkuasa muat turun
362 Arahan Amalan Bil. 1/2006
Pengasingan Rekod-Rekod Rayuan
Rekod Rayuan / Record of Appeal Jilid rekod prosiding bagi rayuan Jenayah di Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Rayuan Arahan Amalan ini telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Mahkamah Persekutuan 1 Tahun 2018. muat turun
363 Arahan Amalan Bil. 2/2006
Pemfailan Core Bundle dalam Prosiding Rayuan Sivil Di Mahkamah Persekutuan
Pemfailan Ikatan Teras / Filing of Core Bundle Ikatan teras rayuan sivil di Mahkamah Persekutuan hendaklah difailkan tujuh (7) hari sebelum perbicaraan - Hujahan Bertulis dan ikatan otoriti difailkan bersama ikatan teras - 3 salinan ikatan teras dan 2 salinan Rekod Rayuan hendaklah difailkan Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Mahkamah Persekutan Bil. 1 Tahun 2018 muat turun
364 Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2005
Teste kepada Writ (Pindaan)
Teste kepada Writ Teste/Teste-Writ Saman/ Writ of Summons-Pindaan/Amendment TELAH DIBATALKAN muat turun
365 Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2005
Lelongan Awam Hartanah Di Mahkamah Tinggi(Prosiding Halang Tebus)
Lelongan Awam Hartanah Di Mahkamah Tinggi(Prosiding Halang Tebus) Lelongan Awam/Public Auction-Mahkamah Tinggi/High Court-Prosiding Halang Tebus/Foreclosure Proceeding-Bayaran Deposit/Payment of Deposit-Pelantikan Pelelong/Appointment of Auctioneer-Pegawai Mahkamah Sebagai Saksi/Court Officer as Witness-Lokasi Jualan Le TELAH DIBATALKAN muat turun
366 Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2005
Mengenai Lelongan Awam Hartanah Di Mahkamah Tinggi(Prosiding Halang Tebus) bertarikh 8 Julai 2005
Lelongan Awam Hartanah Di Mahkamah Tinggi(Prosiding Halang Tebus) bertarikh 8 Julai 2005 Lelongan Awam/Public Auction-Mahkamah Tinggi/High Court-Prosiding Halang Tebus/Foreclosure Proceeding-Pelantikan Pelelong/Appointment of Auctioneer-Komisyen Mahkamah/Court's Commission-Baki Harga Belian/Balance of Purchase Price TELAH DIBATALKAN muat turun
367 Pekeliling Pendaftar Bil. 2/2005
Teste kepada Writ (Pindaan)
Teste kepada Writ Teste/Teste-Writ Saman/ Writ of Summons-Pindaan/Amendment TELAH DIBATALKAN muat turun
368 Pekeliling Pendaftar Bil. 2/2005
Pengendalian Kes-Kes Saman Dan Waran Tangkap Di Mahkamah Rendah
Pengendalian Kes-Kes Saman Dan Waran Tangkap Di Mahkamah Rendah Pendaftaran Kes-Kes Saman/ Registration of Summon Cases-Tarikh Sebutan/Mention Date-Pelaksanaan Waran Tangkap/Execution of Warrant of Arrest-Dilepaskan tanpa dibebaskan/Discharge Not Amounting to Acquittal Masih Berkuatkuasa muat turun
369 SURAT PENTING
Larangan Merokok Di Premis Kerajaan
Larangan Merokok / Prohibition on Smoking Surat larangan merokok di premis kerajaan Masih Berkuatkuasa muat turun
370 SURAT PENTING
Larangan Bagi Pegawai-Pegawai Kehakiman Membicarakan Kes-Kes Yang Melibatkan Firma Guaman Suami Atau Isteri Bekerja
Membicarakan Kes-Kes Yang Melibatkan Firma Guaman Suami Atau Isteri / Case trial that involves spouses' law firm Larangan bagi Hakim - membicarakan kes yang melibatkan firma guaman suami atau isteri Masih Berkuatkuasa muat turun
371 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2005
Lelongan Awam
Larangan menjadi penawar/Prohibition to become a bidder Pegawai dan kakitangan-dilarang menjadi penawar/pembeli harta tak alih-lelongan Mahkamah Tinggi/Sesyen/Majistret S.253 Kanun Tanah Negara Masih Berkuatkuasa muat turun
372 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/2005
Pelaksanaan Harta Alih (Penyitaan Dan Penjualan)
Prosedur Pelaksanaan Writ Penyitaan dan Penjualan untuk harta alih/ Procedures to execute Writ Seizure and Sale for movable property Pembayaran deposit untuk pelaksanaan di Mahkamah Tinggi sebanyak RM2000, di Mahkamah Renah sebanyak RM1000-penyitaan tidak boleh ditangguhkan tetapi Pemiutang Penghakiman boleh tarik balik penyitaan-Pengawal Keselamatan boleh dilantik oleh Pemiutang Penghakiman-Tugas Bailif-Tugas Timbalan Pendaftar/Penolong Kanan Pendaftar/Pendaftar Mahkamah Rendah Aturan 47 KKM 2012 Masih Berkuatkuasa muat turun
373 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/2005
Pelaksanaan Harta Alih (Penyitaan Dan Penjualan)(Lampiran)
Prosedur Pelaksanaan Writ Penyitaan dan Penjualan untuk harta alih/ Procedure to execute Writ Seizure and Sale for movable property Lampiran A yang dirujuk di dalam Pekeliling Ketua Pendaftar Bil 2/2005 Aturan 47 KKM 2012 Masih Berkuatkuasa muat turun
374 Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.1/2004
Penangguhan Kes
Penangguhan kes / Adjournment of cases Garis panduan menangguhkan kes - hakim/pegawai kehakiman hendaklah merancang jadual - penangguhan keputusan tidak boleh lewat dari 4 minggu - jika alasan penghakiman perlu diberikan selewat-lewatnya 8 minggu dari tarikh penangguhan Seksyen 259 Kanun Prosedur Jenayah, Aturan 35 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980, Aturan 28 Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1980 Dibatalkan oleh Arahan Amalan KHN Bil 1 Tahun 2008 dan membatalkan Arahan Amalan Ketua Hakim Negara muat turun
375 Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.2/2004
Kes-Kes Keutamaan
Perbicaraan dan pelupusan kes/ rekod rayuan/ penyediaan laporan bagii kes anggota kerajaan / trial and disposal of cases/appeal record/report relating to the public servant who had been charge in court Kes reman, kes anggota kerajaan, kes kanak-kanak dan kes yang diarahkan oleh KHN, HBM dan HBSS hendaklah diberi keutamaan, perbicaraan hendaklah dijalankan dalam masa 2 bulan dari dituduh dan diselesaikan dalam masa 3 bulan dari tarikh dituduh. Jika rayuan hukuman rekod rayuan perlu dihantar ke MT dalam tempoh sebulan dari tarikh rayuan difailkan. Jika rayuan keseluruhan rekod rayuan perlu dihantar ke MT dalam tempoh 2 bulan dari tarikh rayuan difailkan. Sekiranya ada rayuan ke MR/MP, MT perlu menghantar rekod rayuan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh rayuan difailkan. Bagi kes anggota kerajaan laporan seperti lampiran perlu dihantar oleh Mahkamah Rendah kepada Ketua Pendaftar dan Ketua Jabatan tertuduh. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 Masih Berkuatkuasa muat turun
376 Arahan Amalan No. 3 Tahun 2004
Pendaftaran Kes-Kes Pasaran Modal Di Bawah Akta Suruhajaya Sekuriti 1993, Akta Perindustrian Sekuriti 1983, Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993, Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991, Akta Bank Pusat 1958, Akta Institusi Perbankan Dan Kewa
Kes-Kes Pasaran Modal-Akta Suruhajaya Sekuriti 1993-Akta Perindustrian Sekuriti 1983-Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993-Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991-Akta Bank Pusat 1958-Akta Institusi Perbankan Dan Kewangan 1989-Akta Syarikat 1965-Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001-Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur-Kod Pengkelasan Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993/Akta Perindustrian Sekuriti 1983/Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993/Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991/Akta Bank Pusat Malaysia 1958/Akta Institusi Perbankan dan Kewangan 1989/Akta Syarikat 1965/Akta Suru Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.2 Tahun 2008 muat turun
377 SURAT PENTING
Penerbitan Alasan Penghakiman Untuk Terbitan Jurnal Undang-Undang - Current Law Journal
Alasan penghakiman / Grounds of judgement Alasan penghakiman Untuk Terbitan Jurnal Undang-Undang Masih Berkuatkuasa muat turun
378 SURAT PENTING
Prosidur Penyediaan Rekod Rayuan Dan Petisyen Rayuan Bagi Rayuan Jenayah Di Mahkamah Rayuan
Rekod Rayuan / Appeal Records Penyediaan rekod rayuan dan petisyen rayuan bagi rayuan jenayah - mengikuti Kaedah-kaedah Mahkamah Rayuan Masih Berkuatkuasa muat turun
379 Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2003
Penyediaan Buku Rekod Tujuan Merekodkan Award Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah Di Mahkamah Majistret Di Bawah Seksyen 16AC(2) Akta Pemaju Perumahan (Kawalan Dan Perlesenan)
Penyediaan Buku Rekod Tujuan Merekodkan Award Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah Di Mahkamah Majistret Penyediaan Buku Rekod/Preparation for Book of Record-Merekod Award Tribunal/ To Record Tribunal Award-Tuntutan Pembeli Rumah/House Purchasers Claims-Mahkamah Majistret/ Magistrate Court-Seksyen 16AC(2)/Section 16AC(2)-Akta Pemaju Perumahan (Kawalan Dan Pe Masih Berkuatkuasa muat turun
380 Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2003
Teste Kepada Writ
Teste kepada Writ Teste/Teste-Writ Saman/ Writ of Summons-Pindaan/Amendment TELAH DIBATALKAN muat turun
381 Pekeliling Pendaftar Bil. 2/2003
Teste Kepada Writ
Teste kepada Writ Teste/Teste-Writ Saman/ Writ of Summons-Pindaan/Amendment TELAH DIBATALKAN muat turun
382 Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.1/2003
Penangguhan Kes
Penangguhan kes / Adjournment of cases Garis panduan menangguhkan kes - hakim/pegawai kehakiman hendaklah merancang jadual - penangguhan keputusan tidak boleh lewat dari 4 minggu - jika alasan penghakiman perlu diberikan selewat-lewatnya 8 minggu dari tarikh penangguhan Seksyen 259 Kanun Prosedur Jenayah, Aturan 35 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980, Aturan 28 Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1980 Dibatalkan oleh Arahan Amalan KHN Bil 1 Tahun 2004 dan membatalkan Arahan amalan No 2/71, Surat Peke muat turun
383 Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.1/2003
Persidangan/Seminar/Forum/Ceramah-Ceramah Awam (Public Talks)/Acara-Acara Anjuran Badan-Badan Politik Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan Dan Acara-Acara Lain Yang Mungkin Menimbulkan Kontroversi
Larangan menyertai acara berkaitan NGO dan Badan Politik / Prohibition to attend any function relating to any NGO and political party Larangan menyertai persidangan anjuran NGO dan Badan Politik dan acara lain yang mungkin menimbulkan kontroversi tanpa kebenaran bertulis KHN Masih Berkuatkuasa muat turun
384 Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.2/2003
Kes-Kes Keutamaan
Perbicaraan dan pelupusan kes/ rekod rayuan/ penyediaan laporan bagii kes anggota kerajaan / trial and disposal of cases/appeal record/report relating to the public servant who had been charge in court Kes reman, kes anggota kerajaan, kes kanak-kanak dan kes yang diarahkan oleh KHN, HBM dan HBSS hendaklah diberi keutamaan, perbicaraan hendaklah dijalankan dalam masa 2 bulan dari dituduh dan diselesaikan dalam masa 3 bulan dari tarikh dituduh. Jika rayuan hukuman rekod rayuan perlu dihantar ke MT dalam tempoh sebulan dari tarikh rayuan difailkan. Jika rayuan keseluruhan rekod rayuan perlu dihantar ke MT dalam tempoh 2 bulan dari tarikh rayuan difailkan. Sekiranya ada rayuan ke MR/MP, MT perlu menghantar rekod rayuan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh rayuan difailkan. Bagi kes anggota kerajaan laporan seperti lampiran perlu dihantar oleh Mahkamah Rendah kepada Ketua Pendaftar dan Ketua Jabatan tertuduh. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 Masih Berkuatkuasa muat turun
385 Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.3/2003
Perintah Penahanan Di Bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah (KPJ)
reman / remand Majistret handaklah memastikan diari siasatan, samada OYDS ingin diwakili peguam, mencatatkan di dalam diari siasatan sebab penahanan, sekiranya OYDS dilepaskan pegawai penyiasat hendaklah memaklumkan majistret melalui lampiran 1. Penyata bulanan perintah tahanan menggunakan lampiran 2 dikemukakan oleh majistret kepada Hakim Utama dan Ketua Pendaftar, penjawat awam yang disenaraikan di bawah Jadual Keempat Akta Kamhakamah Rendah 1948 boleh mendengar permohonan dan sesalinan perintah dikemukakan ke Majistret Daerah. Tempoh yang boleh diberikan oleh penjawat awam tersebut adalah 3 hari dan lanjutan 3 hari. Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah Masih Berkuatkuasa muat turun
386 Arahan Amalan No. 1 Tahun 2003
Pendaftaran Kes-Kes Muamalat Di Mahkamah (Kod Pengkelasan)
Pendaftaran Kes-Kes Muamalat-Kod Pengkelasan Registration of Muamalat Cases-Codex Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 2008 muat turun
387 SURAT PENTING
Pelaksanaan Tandatangan Faksimili Aturan 1 (1) Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Aturan 6 (1) Kaedak-Kaedah Mahkamah Rendah 1980
Tandatangan Faksimili / Signature of Fascimile Perlaksanaan tandatangan faksimili pada dokumen - Mahkamah tinggi dan Mahkamah rendah Masih Berkuatkuasa muat turun
388 SURAT PENTING
Flyer Pembukaan Galeri Seri Perdana
Galeri Seri Perdana / Seri Perdana Gallery Makluman pembukaan Galeri Seri Perdana - flyer Masih Berkuatkuasa muat turun
389 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2003
Prosiding Di Bawah Akta Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah 2002
Penggunaan bahasa Inggeris di dalam permohonan di bawah Akta Bantuan Bersama dalam Perkara Jenayah/The usage of English language in application under the Mutual Assistance in Criminal Matters Act Permohonan di bawah Akta Bnatuan Bersama di dalam Perkara Jenayah ke Mahkamah-dibenarkan dibuat dalam Bahasa Inggeris-termasuk saksi memberi keterangan. Akta Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah 2002 [Akta 621] Masih Berkuatkuasa muat turun
390 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/2003
Penerbitan Alasan Penghakiman Kes-Kes Kemalangan Jalanraya
Alasan Penghakiman Kes Kemalangan Jalanraya/Grounds of judngment for road accident cases Hakim Mahkamah Sesyen -hantar alasan penghakiman kes kemalangan jalanraya-ke Bahagian Penyelidikan Mahkamah Persekutuan-isu kuantum gantirugi-tujuan-penerbitan jurnal Undang-undang Akta Mahkamah Rendah 1948 Masih Berkuatkuasa muat turun
391 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 3/2003
Penerbitan Alasan Penghakiman Kes-Kes Kemalangan Jalanraya (Pindaan)
sinopsis atau profil kes dan kuantum gantirugi/Sypnosis or profile on quantum of damages in accident cases Alasan penghakiman yang dirujuk di dalam Pekeliling Ketua Pendaftar 2/2003-disediakan dalam bentuk sinopsis atau profil kes dan kuantum gantirugi Akta Mahkamah Rendah 1948 Masih Berkuatkuasa muat turun
392 Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2002
Teste Kepada Writ (Pindaan)
Teste kepada Writ Teste/Teste-Writ Saman/ Writ of Summons-Pindaan/Amendment TELAH DIBATALKAN muat turun
393 Pekeliling Pendaftar Bil. 2/2002
Teste Kepada Writ (Pindaan)
Teste kepada Writ Teste/Teste-Writ Saman/ Writ of Summons-Pindaan/Amendment TELAH DIBATALKAN muat turun
394 Pekeliling Pendaftar Bil. 3/2002
Teste Kepada Writ (Pindaan)
Teste kepada Writ Teste/Teste-Writ Saman/ Writ of Summons-Pindaan/Amendment TELAH DIBATALKAN muat turun
395 Teste Kepada Writ Saman Mahkamah Khas Tahun 2002
Teste kepada Writ Saman Mahkamah Khas
Teste Writ Saman 2002/ Writ of Summons Teste 2002 Teste-2002-Tun Mohamed Dzaiddin-Ketua Hakim Negara Telah dibatalkan melalui Teste kepada Writ Saman yang terkini muat turun
396 SURAT PENTING
Operasi Pengemaskinian Fail-Fail Sivil
Fail-Fail Sivil / Civil Files Makluman operasi Pengemaskinian Fail-Fail Sivil dijalankan Masih Berkuatkuasa muat turun
397 SURAT PENTING
Permohonan Untuk Tahanan Reman Dibawah Seksyen 117 Kanun Acara Jenayah Pada Hari Sabtu Pertama Dan Ketiga, Hari Ahad Dan Hari Kelepasan Am
Tahanan Reman / Remand Detainee Penyediaan nama pegawai bagi tahanan Reman Pada Hari Sabtu Pertama Dan Ketiga, Hari Ahad Dan Hari Kelepasan Am Masih Berkuatkuasa muat turun
398 SURAT PENTING
Kawalan Fail Asal
Fail asal / Original File Arahan untuk menyimpan fail kes di Mahkamah asal - jika terdapat Hakim mendapat arahan bertukar Masih Berkuatkuasa muat turun
399 SURAT PENTING
Alasan Penghakiman Mahkamah Rayuan England
Alasan Penghakiman / Grounds of judgement Alasan Penghakiman Mahkamah Rayuan England Masih Berkuatkuasa muat turun
400 Arahan Amalan Bil. 1/2002
Penyusunan Semula Bahagian Sivil Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (kecuali perkara berkaitan dengan hal-hal kekeluargaan)
Bahagian-bahagian di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur / Kuala Lumpur High Court Division Penyusunan semula Bahagian Sivil di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur - Pendengaran kes di Fast Track Court dan Normal Track Court Masih Berkuatkuasa muat turun
401 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/2002
Alasan Penghakiman
Tempoh masa menyediakan alasan penghakiman/Period to prepare grounds of judgment Tempoh masa 6 minggu -lanjut kepada 8 minggu-batal Pekeliling Pendaftar 3/1972 dan Pekeliling Pendaftar 8/1981 Masih Berkuatkuasa muat turun
402 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/2002
Kanak-Kanak Dalam Tahanan Reman
Tempoh penyelesaian kes kanak-kanak dalam reman dan statistik kes kanak-kanak dalam reman/period to dispose cases involving children in remand and statistics of cases involving children in remand Kes melibatkan kanak-kanak dalam reman-diselesaikan seberapa segera-3 bulan Masih Berkuatkuasa muat turun
403 Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2001
Teste Kepada Writ (Pindaan)
Teste Writ Saman 2001 / Writ of Summons Teste 2001 Pengakusaksian pada writ saman hendaklah dikeluarkan atas nama YAA Dato' Ahmad Fairuz bin Dato' Sheikh Abdul Halim, Hakim Besar Malaya atas nama dan bagi Pihak Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Masih Berkuatkuasa muat turun
404 Arahan Di Bawah Seksyen 20 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 Pengagihan Kes Di Mahkamah Tinggi (Bahagian Sivil 2) Kuala Lumpur
Arahan Di Bawah Seksyen 20 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 Pengagihan Kes Di Mahkamah Tinggi (Bahagian Sivil 2) Kuala Lumpur
Seksyen 20 Akta Mahkamah Kehakiman 1964-Pengagihan Kes-Mahkamah Tinggi (Bahagian Sivil 2) Kuala Lumpur Section 20 Court of Judicature Ac 1964-Cases Distribution-High Court (Civil Division 2) in Kuala Lumpur Masih Berkuatkuasa muat turun
405 Teste Kepada Writ Saman Mahkamah Khas Tahun 2001
Teste kepada Writ Saman Mahkamah Khas
Teste Writ Saman 2001/ Writ of Summons Teste 2001 Teste-2001-Tan Sri Mohamed Dzaiddin-Ketua Hakim Negara Telah dibatalkan melalui Teste kepada Writ Saman yang terkini muat turun
406 SURAT PENTING
Senarai Kes-Kes Di Mana Keputusan Belum Diberi Walaupun Kes Telah Selesai Dibicara
Kes-Kes Di Mana Keputusan Belum Diberi / Cases where Decisions have not been made Makluman berkenaan penangguhan keputusan kes - arahan untuk menyenaraikan kes-kes keputusan belum diberi selepas dua minggu Masih Berkuatkuasa muat turun
407 SURAT PENTING
Pelaksanaan Tandatangan Faksimili Aturan 1 (1) Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Aturan 6 (1) Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1980
Tandatangan Faksimili / Signature of Fascimile Perlaksanaan tandatangan faksimili pada dokumen - Mahkamah tinggi dan Mahkamah rendah Masih Berkuatkuasa muat turun
408 SURAT PENTING
Pelaksanaan Tandatangan Faksimili Aturan 1 (1) Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Aturan 6 (1) Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1980
Tandatangan Faksimili / Signature of Fascimile Perlaksanaan tandatangan faksimili pada dokumen - Mahkamah tinggi dan Mahkamah rendah Masih Berkuatkuasa muat turun
409 SURAT PENTING
Perkongsian Bersama User ID Untuk Penggunaan COMCAS (Commonwealth Cases) Di Mahkamah
User ID Untuk Penggunaan COMCAS / ID user for COMCAS Makluman Perkongsian Bersama User ID Untuk Penggunaan COMCAS (Commonwealth Cases) Di Mahkamah Masih Berkuatkuasa muat turun
410 Arahan Amalan Bil. 1/2001
Penangguhan Pemakaian Aturan 25 - Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980
Pengurusan Kes Sivil / Civil case management Penangguhan pemakaian Aturan 25 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 - Kaedah 34 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 hendaklah digunakan bagi tujuan pengurusan kes Aturan 25 Kaedah-kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Aturan 32 Kaedah 3B Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Aturan 34 Kaedah-kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Masih Berkuatkuasa muat turun
411 Arahan Amalan Bil. 2/2001
Perbicaraan Kes-Kes Sivil Separuh Bicara Mahkamah Tinggi Yang Diambil Alih Oleh Hakim Yang Baru
Kes sambung bicara / part heard Sambung bicara bagi kes yang mana YA Hakim berpindah, bersara atau sebab-sebab lain - persetujuan pihak-pihak tidak diperlukan - percanggahan antara Aturan 35 Kaedah 11 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 dan Seksyen 11 (2) Akta Mahkamah Kehakiman 1964 Aturan 35 Kaedah 11 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Seksyen 4 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 Seksyen 18 (2) Akta Mahkamah Kehakiman 1964 Masih Berkuatkuasa muat turun
412 Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2000
Pengendalian Sebutan Kes-Kes Saman Di Mahkamah Rendah
Kes-kes saman dimana OKS tidak hadir - Kes hendaklah difailkan 2 hari sebelum tarikh sebutan pertama - Sebutan kes saman hendaklah ditetapkan pada hari-hari tertentu dan bukan pada setiap hari - Tempoh sebulan hendaklah ditetapkan bagi tarikh sebutan - Pa Kes saman di Mahkamah Rendah dimana OKS tidak hadir - Kes hendaklah difailkan sekurang-kurangnya 2 hari sebelum tarikh sebutan pertama - Sebutan kes saman hendaklah ditetapkan pada hari-hari tertentu dan bukan pada setiap hari - Tempoh sebulan hendaklah d Masih Berkuatkuasa muat turun
413 Surat Biasa
Kes-kes Tertangguh
Penangguhan kes / Adjournment of cases Bagi kes sivil 20 kes perlu dikeluarkan setiap hari iaitu bagi writ lupus kes dibatalkan, writ hidup tapi tiada tindakan lanjut notis perlu dikeluarkan kepada pihak, writ hidup dan dokumen lengkap tetapkan tarikh bicara. Sekurang-kurangnya 5 kes ditetapkan setiap hari iaitu 2 kes sivil dan 3 kes rayuan. Bagi Saman Dalam Kamar 20 atau lebih kes hendaklah ditetapkan setiap hari dan dijalankan oleh TP/PKP kecuali diarah sebaliknya oleh Hakim. TP/PKP hendaklah menghantar senarai kes harian kepada KHN tiap-tiap hari Isnin. Bagi kes jenayah 1 kes setiap minggu untuk bicara dan 5-10 kes rayuan hukuman sehari. Penangguhan kes bicara bagi keadaan berikut hendaklah ditolak:- peguam ada kes di mahkamah lain, saksi tidak hadir ke mahkamah, peguam menarik diri pada hari perbicaraan, pihak-pihak sakit, laporan tidak siap, dokumen tidak mematuhi peraturan Aturan 32, kaedah 9, Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980, Kaedah-Kaedah 6 dan 24 Legal Profession (Practice and Ettiquette) Rules 1978, Peraturran-Peraturan Perubatan (Pindaan) 1977 Dibatalkan oleh Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.1/2003 muat turun
414 Surat Iringan
Pindaan Kepada Kod Etika Hakim 1994
Kod Etika Hakim 1994 / Judge Code of Ethics 1994 Hakim hendaklah memastikan namanya dibuang dari nama firma guamannya, namanya tidak digunakan pada kepala surat firma dan tidak berurusan dengan firma tersebut atau mana-mana peguam di dalam firma tersebut Kod Etika Hakim 1994 Masih Berkuatkuasa muat turun
415 SURAT PENTING
Kes-Kes Tertangguh
Kes-Kes Tertangguh / Delayed Cases Berikutan surat edaran KHN 47, bertarikh 10 April 2000- sijil sakit untuk mengikut pekeliling Ketua Pendaftar Masih Berkuatkuasa muat turun
416 SURAT PENTING
Penambahan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Bahagian Dagang 9
Penambahan Mahkamah Tinggi / High Courts Addition Makluman Penambahan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur- Bahagian Dagang Masih Berkuatkuasa muat turun
417 SURAT PENTING
Mahkamah Tinggi Kompleks Mahkamah Shah Alam Baru
Mahkamah Tinggi Kompleks Mahkamah Shah Alam Baru / Shah Alam Complex High Court Makluman pemindahan Mahkamah tinggi ke Kompleks Mahkamah Shah Alam Masih Berkuatkuasa muat turun
418 SURAT PENTING
Cuti Gantian Kerana Bertugas Lebih Masa
Cuti gantian / Alternate Leave Makluman berkenaan Perintah Am 40 Bab C - cuti gantian bagi pegawai Masih Berkuatkuasa muat turun
419 SURAT PENTING
Laporan Pengemaskinian Fail-Fail Sivil Seluruh Negara Tahun 2000
Fail sivil / Civil Files Arahan untuk mengemukakan satu senarai statistik bagi kes yang tidak/belum ditetapkan tarikh perbicaraan - contoh borang untuk digunakan Masih Berkuatkuasa muat turun
420 SURAT PENTING
Pakaian Peguam Di Mahkamah
Pakaian Peguam Di Mahkamah / Lawyer's attire in Court Makluman Garis Panduan pakaian peguam di Mahkamah Masih Berkuatkuasa muat turun
421 SURAT PENTING
Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi (Pindaan) 2000 Borang 63 : Notis Untuk Menghadiri Pengurusan Kes Pra perbicaraan / Borang 64 : Notis Tunjuk Sebab
Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi / Rules of High Court Arahan untuk menggunakan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris bagi pemfailan borang 63 dan borang 64 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi Masih Berkuatkuasa muat turun
422 SURAT PENTING
Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi (Pindaan) 2000 Terjemahan Borang No.63, 64,111A Dan 111B
Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi / Rules of High Court Makluman penterjemahan borang 63 dan borang 64 , borang 11A dan borang 11B Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi Masih Berkuatkuasa muat turun
423 SURAT PENTING
Tambahan Mahkamah Sesyen Dan Arahan Perpindahan Fail
Tambahan Mahkamah Sesyen Dan Arahan Perpindahan Fail / Additional of Sessions Court and Transferring of Files Makluman penambahan Mahkamah Sesyen dan Arahan pemindahan fail yang belum dibicarakan Masih Berkuatkuasa muat turun
424 SURAT PENTING
Pelaksanaan Tandatangan Faksimili Aturan 1 (1) Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Aturan 6 (1) Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1980
Tandatangan Faksimili / Signature of Fascimile Arahan Perlaksanaan tandatangan faksimili pada dokumen - Mahkamah tinggi dan Mahkamah rendah Masih Berkuatkuasa muat turun
425 SURAT PENTING
Persidangan Mahkamah Sesyen (Jenayah) Klang Di Kompleks Mahkamah Sultan Abdul Aziz Shah Alam
Persidangan Mahkamah / Court Trial Persidangan Mahkamah Sesyen (Jenayah) Klang untuk diadakan di Kompleks Mahkamah Sultan Abdul Aziz Shah Alam Masih Berkuatkuasa muat turun
426 Pekeliling Pendaftar Bil.3 Tahun 1999
Penyediaan buku rekod bagi tujuan merekodkan Award Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia di Mahkamah Majistret Seksyen 116 (2) Akta Perlindungan Pengguna 1999
Penyediaan buku rekod bagi tujuan merekodkan Award Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia di Mahkamah Majistret Seksyen 116 (2) Akta Perlindungan Pengguna 1999 Dimaklumkan bahawa Tribunal Tuntutal Pengguna Malaysia baru ditubuhkan di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999 bagi mengendalikan kes-kes yang berkaitan dengan tuntutan pengguna yang nilainya tidak melebihi RM10,000.00 Seksyen 116 (2) Akta Perlindungan Pengguna 1999 Masih Berkuatkuasa muat turun
427 Arahan Amalan Bil. 1 Tahun 1999
Pendengaran Kes-kes Kebankrapan oleh Pendaftar, Timbalan Pendaftar dan Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Di Sabah dan Sarawak
Bankrucptcy Pendengaran Kes-kes Kebankrapan oleh Pendaftar, Timbalan Pendaftar dan Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Di Sabah dan Sarawak Masih Berkuatkuasa muat turun
428 Pekeliling Pendaftar Bil. 1/1999
Penyediaan Alasan Penghakiman Bagi Rayuan Di Dalam Kamar
Rayuan kepada Hakim di dalam Kamar - Permohonan interlokutori (termasuk notis percukaian) yang didengar oleh Timbalan Pendaftar & Penolong Kanan Pendaftar - Hendaklah disediakan Alasan Penghakiman - Dalam 6 minggu dari tarikh notis rayuan Rayuan kepada Hakim di dalam Kamar - Keputusan permohonan interlokutori oleh Timbalan Pendaftar & Penolong Kanan Pendaftar perlu disediakan alasan penghakiman - Dalam kadar segera - Dalam 6 minggu dari tarikh notis rayuan - Ringkas dan padat Masih Berkuatkuasa muat turun
429 Pekeliling Pendaftar Bil. 2/1999
Teste Kepada Writ (Pindaan)
Teste Writ Saman 1999 / Writ of Summons Teste 1999 Pengakusaksian pada writ saman hendaklah dikeluarkan atas nama YAA Tan Sri Dato' Wan Adnan bin Ismail, Hakim Besar Malaya atas nama dan bagi Pihak Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Telah dibatalkan melalui Pekeliling Pendaftar Bil 1/2001 muat turun
430 Pekeliling Pendaftar Bil. 3/1999
Penyediaan Buku Rekod Bagi Tujuan Merekodkan Award Tuntutan Pengguna Malaysia Di Mahkamah Majistret Seksyen 116 (2) Akta Perlindungan Pengguna 1999
Tribunal Tuntutan Pengguna - nilai tidak melebihi RM10,000 - award yang dibuat oleh tribunal hendaklah direkodkan di Mahkamah Majistret - Satu buku rekod hendaklah dibuka - Satu fail hendaklah dibuat untuk menyimpan sesalinan award / Consumer claims tribu Tribunal Tuntutan Pengguna ditubuhkan untuk mendengar tuntutan pengguna dengan nilai bawah RM10,000 - Award yang telah dibuat di Tribunal mesti direkodkan di Mahkamah Majistret yang mempunyai bidangkuasa di tempat itu - Satu buku rekod dan satu fail henda Masih Berkuatkuasa muat turun
431 Surat Biasa
Seksyen 3 Akta Undang-Undang Sivil 1956(Disemak 1972)
Pemakaian prinsip 'common law' dan 'equity' / The principle of common law and equity Rujukan kepada kes keputusan Majlis Privy di dalam kes Lee Kee Choong v. Empat Nombor Ekor (N.S.) Sdn Bhd 1976, 2 MLJ 93. KHN menyatakan supya tidak terburu-buru untuk menerima pakai tanpa mengkaji dengan mendalam keputusan-keputusan yang dibuat oleh Mahkamah-Mahkamah di England selepas tarikh yang ditetapkan oleh seksyen 3 Akta Undang-Undang Sivil 1956 Seksyen 3 Akta Undang-Undang Sivil 1956, Lee Kee Choong v. Empat Nombor Ekor (N.S.) Sdn Bhd 1976, 2 MLJ 93 Masih Berkuatkuasa muat turun
432 Arahan Di Bawah Seksyen 20 Akta Mahkamah Kehakiman 1964
Arahan Di Bawah Seksyen 20 Akta Mahkamah Kehakiman 1964
Seksyen 20 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 Section 20 Court of Judicature Ac 1964 Masih Berkuatkuasa muat turun
433 Arahan Amalan Bil. 1/1999
Pengeluaran Instrument of Admission (Enrolment Certificate) Peguam yang Diterima Masuk Sebagai Peguamcara Dan Penguambela Mahkamah Tinggi Malaya
Instrumen Penerimaan masuk peguam cara dan peguam bela/ Lawyers Instrument of Admission (Enrolment certificate) Tatacara pengeluaran instrumen penerimaan masuk peguam cara dan peguam bela - Instrumen ditandatangani oleh YA Hakim - amalan YAA Hakim Besar Malaya menandatangani instrumen tidak lagi diteruskan - percetakan dan pengeluaran instrumen dikendalikan oleh Majlis Peguam Masih Berkuatkuasa muat turun
434 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/1999
Larangan Membawa Masuk telefon Bimbit Ke dalam Bilik Perbicaraan Mahkamah
Larangan membawa telefon ke Mahkamah Terbuka/Prohibition to bring handphone in the Open Court Telefon bimbit dilarang dibawa oleh peguam,orang awam dan litigan -dalam Mahkamah Terbuka-notis larangan -untuk ditampal-di pintu masuk dan tempat mudah dilihat-berbincang dengan pihak polis dan pengawal bertugas-bagi pelaksanaan larangan-panduan pelaksanaan dilampirkan Masih Berkuatkuasa muat turun
435 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/1999
Mengenai Afidavit; Kertas Dan Percetakan; dan Penggunaan Bahasa Malaysia Di Dalam Surat Menyurat Ke Mahkamah
Afidavit mengikut Aturan, kualiti kertas untuk tujuan percetakan dan surat rasmi mesti dalam Bahasa Malaysia/Affidavit according to rules and quality of paper used for printing and official letters must be in Bahasa Malaysia Dokumen yang difailkan -tidak mengikut kaedah-ditolak di kaunter pembayaran-Afidavit mesti mengikut kaedah-kualti kertas untuk percetakan mesti ikut kaedah-surat menyurat mesti dalam Bahasa Malaysia kecuali dari negara asing)-surat bahasa Inggeris-tidak KKM 2012 Masih Berkuatkuasa muat turun
436 Pekeliling Pendaftar Bil. 1/1998
Teste Kepada Writ (Pindaan)
Teste Writ Saman 1998 / Writ of Summons Teste 1998 Pengakusaksian pada writ saman hendaklah dikeluarkan atas nama YAA Dato' Wan Adnan bin Ismail, Hakim Besar Malaya atas nama dan bagi Pihak Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Telah dibatalkan melalui Pekeliling Pendaftar Bil 2/1998 muat turun
437 Pekeliling Pendaftar Bil. 2/1998
Teste Kepada Writ (Pindaan)
Teste Writ Saman 1998 / Writ of Summons Teste 1998 Pengakusaksian pada writ saman hendaklah dikeluarkan atas nama YAA Dato' Wan Adnan bin Ismail, Hakim Besar Malaya atas nama dan bagi Pihak Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Telah dibatalkan melalui Pekeliling Pendaftar Bil 2/1999 muat turun
438 Pekeliling Pendaftar Bil. 3/1998
Persediaan Perbicaraan Bagi Kes-Kes Separuh Bicara
Kes-kes sambung bicara dimana Hakim, Hakim Sesyen dan Majistret bicara telah bertukar - Permohonan peguam untuk hakim bicara kembali mendengar - Hakim pengganti hendaklah mendengar kes tersebut - Senarai kes separuh bicara perlu disediakan oleh Hakim bert Hakim, Hakim Sesyen dan Majistret yang menggantikan adalah diarahkan untuk mendengar kes berkenaan - Hakim bicara yang bertukar hendaklah menyediakan senarai kes separuh bicara - Tarikh sebutan untuk ditetapkan dihadapan hakim pengganti untuk menentukan k Masih Berkuatkuasa muat turun
439 Surat Biasa
Pelaksanaan Perenggan 12 Jadual Pertama Akta Mahkamah Kehakiman 1964
Pemindahan kes antara Mahkamah / Transfer of cases between courts Kuasa di bawah perenggan 12 Jadual Pertama Akta Mahkamah Kehakiman 1964 hendaklah dirujuk terlebih dahulu kepada HBM dan HBSS selaras dengan seksye 20 Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Akta Mahkamah Kehakiman 1964 Masih Berkuatkuasa muat turun
440 Surat Biasa
Penerimaan Masuk Anak Atau Saudara Mara Sebagai Peguambela Dan Peguamcara Mahkamah Tinggi
Penerimaan masuk peguam / Long Call Perbuatan menerima masuk anak/saudara mara sebagai Peguam adalah bertentangan dengan Kod Etika Hakim 1994 dan Seksyen 15 Akta Pencegah Rasuah 1997 Seksyen 15 Akta Pencegah Rasuah 1997, Kod Etika Hakim 1994 Masih Berkuatkuasa muat turun
441 Surat Biasa
Akta Bahasa Kebangsaan
Perjalanan prosiding mahkamah dalam Bahasa Kebangsaan / Court proceeding in National Language Semua prosiding hendaklah dalam Bahasa Kebangsaan kecuali sebagaimana diperuntuk di bawah seksyen 8 Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67. Nota keterangan hendaklah dalam Bahasa Kebangsaan kecuali jika saksi memberi keterangan dalam Bahasa Inggeris. Penghujahan hendaklah dalam Bahasa Kebangsaan kecuali pihak-pihak memohon. Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 Masih Berkuatkuasa muat turun
442 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 1998
Pindaan Kepada Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 2 Tahun 1995
Rayuan Jenayah - Kod Rayuan Jenayah 05, 06, 06A dan 06B - Melibatkan Kakitangan Awam / Criminal Appeal - Criminal Appeal Codes 05, 06, 06A, 06B - Cases involving civil servants Pengkelasan semula Kod Jenayah - Kod (05) adalah Rayuan Jenayah daripada keputusan Mahkamah Tinggi yang tidak melibatkan kakitangan awam - Kod (06A) adalah Rayuan Jenayah yang melibatkan kakitangan awam dari Mahkamah Tinggi - Kod (06B) adalah Rayuan Jenayah yang melibatkan kakitangan awam dari Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret - Kod (09) adalah Rayuan Jenayah daripada keputusan Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret yang tidak melibatkan kakitangan awam Telah DIbatalkan oleh Arahan Amalan Mahkamah Rayuan 1/2008 muat turun
443 Arahan Amalan Bil. 1/1998
Akta Mahkamah Rendah (Pindaan) 1997 - Bidangkuasa Tambahan Kepada Mahkamah Sesyen
Bidangkuasa Mahkamah Sesyen / Sessions Court Jurisdictiopn Bidangkuasa tambahan - kes kemalangan jalanraya - kes distress - kes tuan tanah dan penyewa - Mahkamah Tinggi tidak lagi mendengar kes-kes tersebut - pemindahan kes-kes sedia ada di mahkamah tinggi S.65(1) Akta Mahkamah Rendah 1948 Masih Berkuatkuasa muat turun
444 Arahan Amalan Bil. 2/1998
Memasukan Salinan Penghakiman Dekri Atau Perintah yang Dirayu Ke Dalam Rekod Rayuan Sivil Di Mahkamah Tinggi
Rekod Rayuan / Record of Appeal Penghakiman/Dekri/Perintah hendaklah dimasukkan ke dalam Rekod Rayuan - difailkan di dalam Rekod Rayuan Tambahan Aturan 46 Kaedah 3A (1) (d) Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1980 Masih Berkuatkuasa muat turun
445 Arahan Amalan Bil. 3/1998
Lelongan Awam Hartanah Mahkamah Tinggi Yang Dibuat Di Luar Stesen
Lelongan Awam / Public Auction Lelongan awam di luar kawasan - pelelong yang memegang lesen di negeri berkenaan - suratan hak milik didepositkan ke Mahkamah tidak kurang dari 1 minggu sebelum tarikh lelongan - draf bank 10% harga rezab Telah dibatalkan oleh Pekeliling Pendaftar 1 Tahun 2005 muat turun
446 Arahan Amalan Bil. 3/1998
Pindaan Kepada Arahan Amalan No.7 Dan 7A Tahun 1992 - Pendaftaran Kes-Kes Mahkamah Pengkelasan Kod
Pengkelasan kod / classification of codes Pengkelasan kod kes jenayah mahkamah tinggi Masih Berkuatkuasa muat turun
447 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/1998
Bayaran Faedah 2% Keatas Akaun Deposit Di Mahkamah
Akaun Deposit Mahkamah/Court's Account Deposit Perbendeharaan-bersetuju-2% setahun-wang diserah simpan sebagai deposit-bergantung kepada KKMT dan KKMR-jenis-jenis deposit yang tidak dibayar faedah-jenis deposit yang boleh dibayar faedah Dibatalkan oleh Pekeliling Ketua Pendadtar 1/2016 muat turun
448 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/1998
Perlaksanaan Pekeliling Pendaftar Bil.6 Tahun 1969: Kutipan Conduct Money Bagi Saksi Anggota Perkhidmatan Awam Yang Memberi Keterangan Bagi Pihak Bukan Kerajaan
Bayaran elaun saksi anggota perkhidmatan awam bagi pihak bukan kerajaan/payment of allowance to public service in non gorvernment cases Pegawai memastikan-bayaran elaun saksi-dibayar dalam hasil Mahkamah-cukup-sebelum sapina dikeluarkan-pegawai yang mengeluarkan sapina mesti menentukan gred dan jabatan-bayaran tambahan jika saksi masih diperlukan untuk memberi keterangan Pekeliling Pendaftar 6/1969,Pekeliling Perbendaharaan Bil 2/1992 Masih Berkuatkuasa muat turun
449 Pekeliling Pendaftar Bil. 1/1997
Teste Kepada Writ (Pindaan)
Teste Writ Saman 1997 / Writ of Summons Teste 1997 Pengakusaksian pada writ saman hendaklah dikeluarkan atas nama YAA Tan Sri Dato' Haji Lamin bin Haji Mohd Yunus, Presiden Mahkamah Rayuan Malaysia yang menjalankan kuasa-kuasa dan tugas-tugas Hakim Besar Malaya atas nama dan bagi Pihak Seri Paduka Baginda Telah dibatalkan melalui Pekeliling Pendaftar Bil 3/1997 muat turun
450 Pekeliling Pendaftar Bil. 3/1997
Teste Kepada Writ (Pindaan)
Teste Writ Saman 1997 / Writ of Summons Teste 1997 Pengakusaksian pada writ saman hendaklah dikeluarkan atas nama YAA Tan Sri Dato' Haji Lamin bin Haji Mohd Yunus, Presiden Mahkamah Rayuan Malaysia yang menjalankan kuasa-kuasa dan tugas-tugas Hakim Besar Malaya atas nama dan bagi Pihak Seri Paduka Baginda Telah dibatalkan melalui Pekeliling Pendaftar Bil 1/1998 muat turun
451 Surat Iringan
Pindaan Kepada Akta Kanun Prosidur Jenayah (Akta A 979)
pewartaan/penangguhan kes / gazzette/adjourment of cases Kes perbicaraan yang belum dibicarakan hendaklah mengikut standard of proof akta yang dipinda. Kes perbicaraan jenayah hendaklah dijalankan segera dan penangguhan adalah tidak dibenarkan kecuali atas sebab yang munasabah Kanun Prosedur Jenayah Masih Berkuatkuasa muat turun
452 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/1997
Lelongan Awam Hartanah Di Mahkamah Tinggi/Public Auction in High Court
Perisytiharan syarat jualan Fail pelaksanaan kod E38-deposit RM2000 oleh Plaintif-jika gagal lelong tangguh-geran deposit di Mahkamah Tinggi-lokasi di Mahkamah terbuka atau perkarangan Mahkamah-peguam atau wakil mesti hadir-butir penawar dalam Lampiran C-Deposit 10% dari harga rizab S.253 Kanun Tanah Negara DIBATALKAN MELALUI PEKELILING PENDAFTAR BIL. 1/2005 muat turun
453 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/1997
Garis Panduan Menghantar Permohonan
Garispanduan menghantar butir perjawatan pegawai Kehakiman/Guidelines for details of Judicial Officers to be submitted Maklumat mengenai pengesahan pelantikan-penngesahan tarikh lantikan-pengesahan dalam perkhidmatan-bersara wajin-bersara pilihan-gantian cuti rehat-cuti tanpa gaji-cuti separuh gaji cuti belajar Masih Berkuatkuasa muat turun
454 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 3/1997
Pemfailan Dan Perbicaraan Kes-Kes Kesalahan Berkaitan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974
Kes di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974/Cases under Environmental Quality Act 1974 kes disebut dan dibicara dengan segera-OKS mengaku salah ,jatuh hukum hari yang sama-jika dokumen belum sedia, penangguhan tidak lebih 2 minggu-kes bicara hendaklah dijalankan dari hari ke hari-jika tangguh tidak lewat sebulan. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Masih Berkuatkuasa muat turun
455 Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.1/1996
Kod Etika Hakim 1994
Kod Etika Hakim 1994 / Judge Code of Ethics 1994 Kegagalan mematuhi Kod Etika boleh menyebabkan Hakim dikenakan tatatertib. Hakim-hakim diarah untuk mengetik kad perakam waktu. Perkara 125(3) Perlembagaan Persekutuan, Kod Etika Hakim 1994 (P.U.(B) 600) Masih Berkuatkuasa muat turun
456 Arahan Petadbiran Ketua Hakim Negara Bil.1/1996
Tempat Tinggal Anggota - Anggota Badan Kehakiman
Tempat Tinggal Anggota - Anggota Badan Kehakiman / House for Judge and Judicial Officers Semua anggota badan kehakiman diarah untuk tinggal di stesyen tempat bertugas masing-masing. Stesyen bermakna satu lingkungan kawasan 40 km dari pejabat masing-masing. Masih Berkuatkuasa muat turun
457 Pekeliling Ketua Hakim Negara Bil. 2/1996
Pematuhan Kaedah/Prosedur Mahkamah Dalam Kes Sivil Dan Jenayah
Kuasa budi bicara / Discretionary power Hakim dan Pegawai Kehakiman hendaklah mematuhi undang-undang yang berkuatkuasa dan bagi penggunaan budibicara boleh merujuk kepada kes Ratnam v. Curamasamy & Anor 1965, 31 MLJ, 228 dan kes Lee Guat Eng v. Tan Lian Kim 1985, 2 MLJ, 196 Ratnam v. Curamasamy & Anor 1965, 31 MLJ, 228 dan kes Lee Guat Eng v. Tan Lian Kim 1985, 2 MLJ, 196 Masih Berkuatkuasa muat turun
458 Arahan Ketua Hakim Negara Bil.3/1996
Sambung Perbicaraan Kes-Kes Separuh Bicara (Part Heard)
Sambung Perbicaraan Kes-Kes Separuh Bicara / Part Heard Bagi kes separuh bicara yang ditinggalkan oleh Hakim/Pegawai Kehakiman yang bertukar, kes hendaklah didengar oleh pengganti. Bagi kes untuk keputusan, keputusan bertulis dan alasan penghakiman boleh dibacakan oleh pengganti. Jika ada pihak yang tidak bersetuju, kes boleh dibicarakan semula. Seksyen 18 Akta Mahkamah Kehakiman 1964, Seksyen 261 Kanun Tatacara Jenayah, Atauran 28 kaedah 19 Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1980 Masih Berkuatkuasa muat turun
459 Arahan Ketua Hakim Negara Bil.4/1996
Pendaftaran Kes-Kes Sivil Di Mahkamah Tinggi Dan Mahkamah Sesyen
Prosedur pembahagian kes sivil / Procedure in distribution of civil cases Apabila writ difailakan, no kes perlu dicatat untuk pengeluaran resit kepada plaintif, jika di sesuatu mahkamah memepunyai lebih daripada satu hakim writ, petisyan, saman pemula, motion, rayuan dan lain-lain permohonan dibahagiakan mengikut aturan nombor kepada setiap hakim Masih Berkuatkuasa muat turun
460 Arahan Ketua Hakim Negara Bil.5/1996
Borang Laporan Bulanan Kes-Kes Di Mana Alasan Penghakiman Belum Disediakan Selepas Tempoh Enam Mingggu
alasan penghakiman / grounds of judgement Alasan penghakiman yang masih belum disiapkan selepas tempoh 6 minggu dari tarikh keputusan perlu dihantar kepada Bahagian Penyelidikan dan Sekretariat Bahasa Malaysia setiap 10hb setiap bulan Masih Berkuatkuasa muat turun
461 Surat biasa
Peruntukan - Peruntukan Khas Mengenai Parti Politik Di Dalam Akta Pertubuhan
keputusan oleh parti politik / decision by the political party Keputusan yang dibuat oleh sesuatu parti politik tidak boleh dicabar, dirayu, dikaji semula, dibatalkan atau dipersoal dalam mana-mana mahkamah. Hakim diminta untuk mengkaji peruntukan berkaitan. Seksyen 18A, 18B, 18C Akta Pertubuhan 1966 Masih Berkuatkuasa muat turun
462 Surat biasa
Percutian Y.A.A Ketua Hakim Negara Dan Y.A.A Hakim Besar Malaya
Pelantikan Presiden Mahkamah Rayuan menjalankan tugas KHN dan HBM / Appointment of the President of the Court of Appeal to assume the duties of CJ and CJM YAA Tan Sri Dato' Haji Lamin bin Haji Mohd Yunos dilantik menjalankan tugas KHN dan HBM Seksyen 9 dan Seksyen 9(1B) Akta Mahkamah Kehakiman 1964 Masih Berkuatkuasa muat turun
463 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 1996
Perlanjutan Masa Untuk Memfailkan Rekod Rayuan dalam Perkara-Perkara Sivil
Rayuan Sivil - Permohonan perlanjutan masa untuk memfailkan rekod rayuan perlu dihantarr kepada Presiden Mahkamah Rayuan / Civil Appeal - Application for extension of time for filing of record of appeal to be sent directly to President of Court of Appeal Rekod Rayuan perlu difailkan dalam masa 6 minggu dari tarikh Notis Rayuan - Selepas tempoh satu bulan dari pemfailan notis rayuan dan perayu belum mendapati nota-nota keterangan, perayu hendaklah menghantar surat untuk memohon satu perlanjutan masa daripada Presiden Mahkamah Rayuan - Selepas tempoh enam minggu, pihak-pihak boleh memfailkan notis usul untuk satu perlanjutan masa untuk memfailkan rekod rayuan Telah Dibatalkan oleh Arahan Amalan Mahkamah Rayuan 1/2008 muat turun
464 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 2 Tahun 1996
Permohanan Kebenaran Untuk Merayu Ke Mahkamah Rayuan
Kebenaran Merayu bagi Rayuan Sivil - Perkara yang tidak memerlukan Kebenaran Merayu / Leave application for civil appeal - Matters that does not require leave Perkara yang tidak memerlukan Kebenaran Merayu : Certiorari, Deklarasi, Injunksi, Petisyen Penggulungan Syarikat, Prosiding Bankrapsi, Prosiding di bawah Akta Membaharui Undang-undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 dan Penghakiman untuk gantirugi jumlah tak tertentu Telah Dibatalkan oleh Arahan Amalan Mahkamah Rayuan 1/2008 muat turun
465 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/1996
Teguran terhadap saksi dan peguam
Teguran terhadap saksi dan Peguam/Remarks on witness and Advocates and Solicitors Rujuk Surat Pekeliling Sulit No 42 RSC 126/52-tidak tegur peguam secara terbuka-tidak sakitkan hati pihak-pihak-tidak mengasari saksi-saksi-tidak menyinggung perasaan orang awam-teguran mesti lebih sopan. Pekeliling Surat No 42 dalam RSC 126/52 bertarikh 14.4.1959 Masih Berkuatkuasa muat turun
466 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/1996
Garis Panduan Cagaran Untuk Jaminan Barang-Barang Kes Jenayah
Kehilangan wang cagaran yang disimpan di dalam Mahkamah/lost of bail money in court Satu geran tanah untuk satu kes sahaja-geran tanah yang lebih dari satu nama mesti dapat persetujuan penama-penama lain-geran tanah hakmilik sementara tidak boleh diterima-geran tanah yang dikaveat tidak boleh diterima-mahkamah menghantar notis kepada pejabat tanah-buku akaun bank tidak boleh mempunyai kad ATM dan telah dikemaskini-Sijil Simpanan Tetap sebagai cagaran digalakkan. Kanun Aturcara Jenayah Masih Berkuatkuasa muat turun
467 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 3/1996
Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 3/1996
Kes-Kes Separuh Bicara/ (Part Heard) Peringatan mengenai Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.3/1996-terpakai kepada Pendaftar Mahkamah Atasan mengenai kes-kes separuh Bicara Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.3/1996 Masih Berkuatkuasa muat turun
468 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4/1996
Tiada Tajuk
Kes-Kes Separuh Bicara/ (Part Heard) Berkenaan Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.3/1996 Dan Pekeliling Ketua Pendaftar Bil.3/1996-butir-butir yang perlu dikemukakan untuk arahan sambung bicara Kes-Kes Separuh Bicara (Part Heared) Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 3/1996 dan Arahan Amalan bil 3/1996 Masih Berkuatkuasa muat turun
469 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 5/1996
Tiada Tajuk
Kehilangan wang cagaran yang disimpan di dalam Mahkamah/lost of bail money in court Butiran i( c) dalam Geran Hakmilik sementara tol dipinda kepada Geran Tanah Lesen Menduduki Sementara Kanun Aturcara Jenayah Masih Berkuatkuasa muat turun
470 Pekeliling Pendaftar No. 1/1995
Perintah Reman Dibawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah
Permohonan untuk perintah reman hendaklah didengar oleh Majistret, Hakim Sesyen, Hakim, Hakim Kanan / Application for remand order must be heard before a Magistrate, Sessions Judge, Judge or Senior Judge Permohonan perintah reman hendaklah didengar oleh Majistret, Hakim Sesyen, Hakim dan Hakim Kanan. Dalam ketiadaan mereka, boleh didengar oleh Pendaftar Mahkamah Rendah S.117 Kanun Prosedur Jenayah Masih Berkuatkuasa muat turun
471 Pekeliling Pendaftar No. 2/1995
Teste Kepada Writ
Teste Writ Saman 1995 / Writ of Summons Teste 1995 Pengakusaksian pada writ saman hendaklah dikeluarkan atas nama YAA Tan Sri Dato' Haji Anuar bin Dato' Zainal Abidin, Hakim Besar Malaya atas nama dan bagi Pihak Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Telah dibatalkan melalui Pekeliling Pendaftar Bil 1/1997 muat turun
472 Arahan Ketua Hakim Negara Bil.1/1995
Penangguhan Untuk Membuat Keputusan
Tempoh penangguhan keputusan/tempoh penyediaan alasan penghakiman / Timeline on the adjournment of decision/timeline on the preparation of grounds of judgement Keputusan sesuatu kes boleh ditangguhkan ke satu tarikh tidak lebih dari 2 minggu daripada tarikh perbicaraan-Alasan penghakiman bagi kes yang dirayu hendaklah disiapkan dalam tempoh 6 minggu. Telah dibatalkan oleh Arahan Amalan Ketua Hakim Negara 1/2003 muat turun
473 Arahan Ketua Hakim Negara Bil.2/1995
Laporan Statistik Kes Kakitangan Kerajaan Sehingga 30 Jun 1993
edaran statistik/kes berkaitan kakitangan kerajaan/circulation of statistic/case relating to public servant Statistik kes kakitangan kerajaan sehingga 30 Jun 1993 diedarkan dan kes melibatkan kakitangan kerajaan perlu dibicarakan segera diikuti kes reman Masih Berkuatkuasa muat turun
474 Arahan Ketua Hakim Negara Bil.3/1995
Penyata Bulanan Kes-Kes Sivil, Borang MT-1
penyata bulanan kes sivil / monthly report on civil cases Kes selesai bagi short call dan petisyen penerimaan masuk peguam dimasukkan ke dalam ruangan selesai dengan izin dan jika kes tersebut ditarik balik perlu dimasukkan ke dalam ruangan ditarik balik atau dibatal Masih Berkuatkuasa muat turun
475 Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil. 1 Tahun 1995
Meninggalkan Negeri Tempat Ditugaskan Semasa Cuti Hujung Minggu Dan Cuti Am
Meninggalkan Negeri Tempat Ditugaskan-Cuti Hujung Minggu-Cuti Am Leaving the on Duty State-Weekend Holiday-Public Holiday Masih Berkuatkuasa muat turun
476 Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.2 Tahun 1995
Alasan Penghakiman
Alasan Penghakiman Grounds of Judgment PT Anekapangan Dwitama v. Far East Food Insdustries Sdn. Bhd. (1995) AMR 479 Masih Berkuatkuasa muat turun
477 Arahan Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 1995
Petisyen-Petisyen Pilihanraya
Petisyen Pilihanraya Petition of Election Dibatalkan oleh Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil. 2 Tahun 2013 muat turun
478 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 1995
Pindaan Kepada Practice Direction No. 2 Of 1985, Nota Amalan Bil. 1 Dan 3 Tahun 1991, Arahan Amalan Bil. 1 dan 3 Tahun 1992, Arahan Amalan Bil. 1 tahun 1993 Dan Arahan Amalan Bil. 1 Tahun 1994
Pindaan Arahan Amalan / Amendment to Practice Direction Pindaan Arahan Amalan Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil 1 Tahun 2017 muat turun
479 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 2 Tahun 1995
Klasifikasi Rayuan Di Mahkamah Rayuan
Klasifikasi Rayuan mengikut Kod Negeri dan Kod Kes / Classification of Appeal based on State Code and Case Code Klasifikasi Rayuan - Kod Negeri - Kod Kes Telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil 1 Tahun 2017 muat turun
480 Arahan Amalan Bil. /1995
Penjelasan Mengenai Butiran 108 Lampiran B Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Dan Butiran 73 Jadual B Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1980
Komisyen Mahkamah / Court Commision Harta yang disita - Komisyen Mahkamah sebanyak 2% atas anggaran harta yang disita - atau amaun di dalam Writ Butiran 108 Lampiran 3 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Butiran 73 Jadual B Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1980 Masih Berkuatkuasa muat turun
481 Arahan Amalan Bil.1/1995
Penghakiman Terus - Aturan 14 K.M.T. Serta Pembatalan Pliding Dan Pengindorsan - Aturan 18 Kaedah 19 K.M.T
Penghakiman terus / Summary judgment Pembatalan pliding / striking out pleadings Penghakiman terus - pembatalan pliding - didengar oleh Pendaftar Aturan 14 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980Aturan 18 Kaedah 19 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Arahan Amalan ini telah dibatalkan melalui Arahan Amalan Bil. 2 Tahun 2008 muat turun
482 Arahan Amalan Bil.2/1995
Kadar Bayaran Bagi Peguam Yang Dilantik Oleh Mahkamah
Peguam lantikan Mahkamah / Court assigned counsel Kadar bayaran peguam lantikan Mahkamah Telah dibatalkan oleh Arahan Amalan Bil 2/2010 muat turun
483 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1/1995
Perintah Reman Dibawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah
Perintah Reman/remand proceedings Reman didengar oleh Majistret/Hakim Mahkamah Sesyen-ketiadaan pegawai, reman boleh didengar oleh Pendaftar-Jadual Keempat Akta Mahkamah Rendah 1948 S.117 Kanun Prosedur Jenayah Masih Berkuatkuasa muat turun
484 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2/1995
Siasatan Permulaan (Preliminary Enquiry) Dan Perbicaran Dengan Juri/Pengapit (Assessors)
Siasatan Permulaan dan Perbicaraan dengan Juri dibatalkan/Abolishment of Preliminary Inquiry Trial with Jury Akta A908-sisatan permulaan/perbicaraan dengan juri dibatalkan-siasatan sebelum 18.5.1995 yang telah mula/rakam hendaklah diteruskan sehingga tamat-kes Mahkamah Tinggi dengan pengapit-teruskan sehingga tamat-rujuk S.39 Akta A309 Akta A90 8S.39 Akta A309 Masih Berkuatkuasa muat turun
485 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 3/1995
Kehadiran Anggota pasukan Polis Sebagai Saksi Di Mahkamah
Pakaian saksi polis di Mahkamah/Court's attire for police officers as witness in court Saksi polis-hadir mahkamah-hendaklah memakai pakaian seragam-yang tidak memakai pakaian seragam semasa bertugas-hadir-memakai seluar panjang, baju lengan panjang dan tali leher. Masih Berkuatkuasa muat turun
486 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 5/1995
Bayaran Dan Tempat Untuk Memfailkan Notis Rayuan Kes-Kes Rayuan Dari Mahkamah Rayuan Ke Mahkamah Persekutuan
Jumlah bayaran dan tempat bayaran kes Rayuan di Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan/Fees for Notice of Appeal and Federal Court and where payment should be made Kadar bayaran Notis rayuan Mahkamah Rayuan/Mahkamah Persekutuan-RM500-bayaran dibuat di Pejabat Pendaftaran Court of Appeals Rules; Federal Court Rules Masih Berkuatkuasa muat turun
487 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 6/1995
Penangguhan Perbicaraan Kes-kes Yang Melibatkan Pegawai Undang-Undang Jabatan Peguam Negara Pada 12 Hingga 15 Disember 1995
Penangguhan Kes Pegawai Jabatan Peguam Negara pada 12 hingga 15 Disember 1995/Postponement of cases handled by Attorney General Chamber's officers bertween 12 to 15 December 1995. Peguam Negara mengadakan Mesyuarat Pegawai Undang-Undang-membenarkan penangguhan kes-tempoh tersebut. Masih Berkuatkuasa muat turun
488 Arahan Amalan No. 1 Tahun 1994
Akta Mahkamah Rendah (Pindaan) 1994 Bidang Kuasa Tambahan kepada Mahkamah Sesyen
Civil Bidang Kuasa Tambahan kepada Mahkamah Sesyen Masih Berkuatkuasa muat turun
489 Practice Direction No. 2 of 1994
Application For Summary Judgement Under O.14 And For Striking Out Pleading Under O.18, r.19 Of The Rules Of The High Court 1980
Civil Matters to be heard under Order 14 and Order 18 of Rules of the High Court 1980 DIBATALKAN MELALUI SURAT BERTARIKH 18.10.2006 OLEH PENDAFTAR MAHKAMAH TINGGI SABAH DAN SARAWAK muat turun
490 Pekeliling Pendaftar No. 1/1994
Penarikan Diri Peguamcara
Permohonan peguam untuk menarik diri daripada mewakili anakguam perlu ditetapkan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi / Application by lawyer to withdraw from representing their client must be fixed before a High Court Judge Permohonan penarikan diri peguamcara hendaklah didengar di hadapan Hakim dan bukan Timbalan Pendaftar/Penolong Kanan Pendaftar. Masih Berkuatkuasa muat turun
491 Pekeliling Pendaftar No. 3/1994
Waktu Bertugas Perkhidmatan Kaunter Di Mahkamah-Mahkamah
Waktu operasi kaunter di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret / Operational hours for counters at High Court, Sessions Court and Magistrates' Court Waktu-waktu operasi kaunter mengikut negeri dan samaada hari minggu jatuh pada hari ahad atau hari jumaat Masih Berkuatkuasa muat turun
492 Pekeliling Pendaftar No. 4/1994
Teste Kepada Writ
Teste Writ Saman 1994 / Writ of Summons Teste 1994 Pengakusaksian pada writ saman hendaklah dikeluarkan atas nama YAA Tan Sri Dato' Haji Mohd Eusoff bin Chin, Hakim Besar Malaya atas nama dan bagi Pihak Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Masih Berkuatkuasa muat turun
493 Pekeliling Pendaftar No. 5/1994
Pertukaran Gelaran Akibat Pindaan Kepada Perlembagaan Persekutuan (Akta A885)
Pertukaran gelaran Mahkamah Agung, Ketua Hakim Negara Mahkamah Agung, Hakim Besar Malaya dan Hakim Besar Borneo / Change of name for Supreme Court, Lord President of Supreme Court, Chief Justice High Court Malaya and Chief Justice High Court Borneo Ditukar gelaran: Mahkamah Agung (Supreme Court) kepada Mahkamah Persekutuan (Federal Court), Ketua Hakim Negara Mahkamah Agung (Lord President of Supreme Court) kepada Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan (Chief Justice of Federal Court), Hakim Besar M Masih Berkuatkuasa muat turun
494 Pekeliling Pendaftar No. 6/1994
Teste Kepada Writ
Teste Writ Saman 1994 / Writ of Summons Teste 1994 Pengakusaksian pada writ saman hendaklah dikeluarkan atas nama YAA Dato' Haji Anuar bin Dato' Haji Zainal Abidin, Hakim Besar Malaya atas nama dan bagi Pihak Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Masih Berkuatkuasa muat turun
495 Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.1/1994
Kes-Kes Jenayah Melibatkan Anggota-Anggota Kerajaan
Prosedur kes jenayah melibatkan anggota kerajaan / criminal case involving public servant Sekiranya anggota kerajaan dituduh mahkamah perlu melaporkan kepada Ketua Pejabat anggota kerajaan tersebut dengan mengisi borang di Lampiran A. Perbicaraan perlu dijalankan dalam tempoh 2 bulan dari tarikh tuduh dan berjalan setiap hari hingga tamat. Jika perlu boleh ditangguhkan tidak lebih 1 bulan. Kes perlu diselesaikan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tuduh. Setelah selesai bicara dan tiada rayuan mahkamah perlu melaporkan kepada Ketua Pejabat anggota kerajaan tersebut dengan mengisi borang di Lampiran B. Sekiranya terdapat rayuan ke MT, rekod rayuan perlu dihantar dalam tempoh 1 bulan (bagi rayuan hukuman) atau 2 bulan (bagi rayuan keseluruhan) dari tarikh rayuan difailkan. Sekiranya terdapat rayuan ke MA rekod rayuan perlu dihantar dalam tempoh 2 bulan dari tarikh rayuan difailkan. Perbicaraan rayuan di MT perlu dijalankan dalam tempoh 2 bulan dari tarikh penerimaan rekod dan pendengaran dijalankan setiap hari. Perbicaraan rayuan di MA akan ditetapkan oleh KHN selepas rekod rayuan diterima. Setelah selesai rayuan mahkamah perlu melaporkan kepada Ketua Pejabat anggota kerajaan tersebut dengan mengisi borang di Lampiran B. Bagi kes yang masih belum didengar perlu didengar dan yang ditangguhkan untuk bicara perlu disambung dengar dalam tempoh 2 bulan dari tarikh arahan ini. Bagi kes yang sedang menunggu untuk perbicaraan rayuan, rekod rayuan perlu disiapkan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh arahan ini dan bagi kes yang telah difailkan di MT perlu ditetapkan tarikh bicara dalam tempoh 2 bulan dari tarikh arahan ini. Laporan bulanan seperti Lampiran C1 dan C2 perlu dihantar pada 15hb setiap bulan berikutnya. Dafar induk perlu diselenggara oleh PMT KL. Penangguhan hendaklah dielakkan. Masih Berkuatkuasa muat turun
496 Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 1994
Penyediaan Rekod Rayuan
Rekod Rayuan Appeal Record Dibatalkan oleh Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya No. 2 Tahun 1994 muat turun
497 Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.2 Tahun 1994
Penyediaan Nota Keterangan
Nota Keterangan Notes of Evidence Masih Berkuatkuasa muat turun
498 Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.3 Tahun 1994
Permohonan Pembelian Bahan-Bahan Rujukan Untuk Perpustakaan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret
Permohonan Pembelian-Bahan-Bahan Rujukan-Perpustakaan-Mahkamah Tinggi-Mahkamah Sesyen-Mahkamah Majistret Application of Purchase-Reference Books-Library-High Court-Session Court-Magistrate Court Masih Berkuatkuasa muat turun
499 Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.4 Tahun 1994
Penubuhan Mahkamah Rayuan
Penubuhan Mahkamah Rayuan Establishment of Court of Appeal Masih Berkuatkuasa muat turun
500 Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.5 Tahun 1994
Penubuhan Mahkamah Sesyen Petaling Jaya
Penubuhan Mahkamah Sesyen Petaling Jaya Establishment of Petaling Jaya Session Court Masih Berkuatkuasa muat turun
501 Arahan Untuk Mendengar Kes-Kes Rujukan Tanah Di Mahkamah Tinggi Malaya
Arahan Untuk Mendengar Kes-Kes Rujukan Tanah Di Mahkamah Tinggi Malaya
Kes-Kes Rujukan Tanah-Mahkamah Tinggi Malaya Land Reference Cases-High Court of Malaya Masih Berkuatkuasa muat turun
502 Teste Kepada Writ Saman Mahkamah Khas Tahun 1994
Teste kepada Writ Saman Mahkamah Khas
Teste Writ Saman 1994/ Writ of Summons Teste 1994 Teste-1994-Tan Sri Mohd Eusoff Chin-Ketua Hakim Negara Telah dibatalkan melalui Teste kepada Writ Saman yang terkini muat turun
503 Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 1994 -
Kod Warna Bagi Rekod Rayuan Dan Dokumen-Dokumen Berkaitan
Kod Warna Bagi Rekod Rayuan Dan Dokumen Berkaitan/ Colour Code for Record of Appeal and Related Documents Kod Warna- Rekod Rayuan- Ikatan Autoriti Telah Dibatalkan oleh Arahan Amalan Mahkamah Rayuan 1/2008 muat turun
504 Arahan Amalan Bil.1/1994
Kod Warna Bagi Rekod Rayuan Dan Dokumen-Dokumen Berkaitan
Rekod Rayuan / Record of Appeal warna kulit rekod rayuan-warna kulit ikatan otoriti Dibatalkan oleh Arahan Amalan Mahkamah Persekutuan 1/2008 muat turun
505 Arahan Amalan Bil.2/1994
Litaran Mahkamah Majistret (Pindaan Kepada Arahan Amalan No.5 Tahun 1993)
Mahkamah Litar / Circuit court Mahkamah Yong Peng-Litaran Mahkamah Batu Pahat Masih Berkuatkuasa muat turun
506 Arahan Amalan Bil.3/1994
Kes-Kes Perbicaraan Dalam Kamar Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (Bahagian Dagang & Sivil)
Pendengaran Kes / Hearing of cases Pendengaran permohonan dalam kamar oleh Pesuruhjaya Kehakiman Masih Berkuatkuasa muat turun
507 Arahan Amalan Bil.4/1994
Akta Mahkamah Rendah (Pindaan) 1994 - Bidangkuasa Tambahan Kepada Mahkamah Sesyen
Bidangkuasa Mahkamah Sesyen / Sessions Court Jurisdiction Bidangkuasa tambahan - kes kemalangan jalanraya - kes distress - kes tuan tanah dan penyewa - Kes hendaklah difailkan di Mahkamah Sesyen Masih Berkuatkuasa muat turun
508 Arahan Amalan Bil.5/1994
Kes-Kes Perbicaraan Dalam Kamar Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (Bahagian Dagang & Sivil)
Pendengaran Kes / Hearing of cases Pendengaran permohonan dalam kamar oleh Pesuruhjaya Kehakiman Masih Berkuatkuasa muat turun
509 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 7/1994
Pendaftaran Fail Secara Sistem Doket
Penfailan fail secara sistem doket/filing of files using docket system Sistem fail-sistem doket- bermula 1.1.1995 berdasarkan Arahan Perkhidmatan 1994 perenggan 6(a) Arahan Perkhidmatan 1994 Masih Berkuatkuasa muat turun
510 Practice Direction No. 1 of 1993
Bankruptcy Act and Bankruptcy (Amendment) Rules 1993
Bankrucptcy Hearing of bankruptcy matter before Judge DIBATALKAN MELALUI ARAHAN AMALAN BILANGAN 1 TAHUN 1999 BERTARIKH 16.7.1999 OLEH PENDAFTAR MAHKAMAH TINGGI SABAH DAN SARAWAK muat turun
511 Registrar's Circular No. 1/93
Writing Judgment within 4 weeks
Administration Written Judgement to be delivered within 4 weeks from conclusion of hearing Masih Berkuatkuasa muat turun
512 Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.1/1993
Kes-Kes Jenayah Melibatkan Anggota-Anggota Kerajaan
Prosedur kes jenayah melibatkan anggota kerajaan / criminal case involving public servant Sekiranya anggota kerajaan dituduh mahkamah perlu melaporkan kepada Ketua Pejabat anggota kerajaan tersebut dengan mengisi borang di Lampiran A. Perbicaraan perlu dijalankan dalam tempoh 2 bulan dari tarikh tuduh dan berjalan setiap hari hingga tamat. Jika perlu boleh ditangguhkan tidak lebih 1 bulan. Kes perlu diselesaikan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh tuduh. Setelah selesai bicara dan tiada rayuan mahkamah perlu melaporkan kepada Ketua Pejabat anggota kerajaan tersebut dengan mengisi borang di Lampiran B. Sekiranya terdapat rayuan ke MT, rekod rayuan perlu dihantar dalam tempoh 1 bulan (bagi rayuan hukuman) atau 2 bulan (bagi rayuan keseluruhan) dari tarikh rayuan difailkan. Sekiranya terdapat rayuan ke MA rekod rayuan perlu dihantar dalam tempoh 2 bulan dari tarikh rayuan difailkan. Perbicaraan rayuan di MT perlu dijalankan dalam tempoh 2 bulan dari tarikh penerimaan rekod dan pendengaran dijalankan setiap hari. Perbicaraan rayuan di MA akan ditetapkan oleh KHN selepas rekod rayuan diterima. Setelah selesai rayuan mahkamah perlu melaporkan kepada Ketua Pejabat anggota kerajaan tersebut dengan mengisi borang di Lampiran B. Bagi kes yang masih belum didengar perlu didengar dan yang ditangguhkan untuk bicara perlu disambung dengar dalam tempoh 2 bulan dari tarikh arahan ini. Bagi kes yang sedang menunggu untuk perbicaraan rayuan, rekod rayuan perlu disiapkan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh arahan ini dan bagi kes yang telah difailkan di MT perlu ditetapkan tarikh bicara dalam tempoh 2 bulan dari tarikh arahan ini. Laporan bulanan seperti Lampiran C1 dan C2 perlu dihantar pada 15hb setiap bulan berikutnya. Dafar induk perlu diselenggara oleh PMT KL. Masih Berkuatkuasa muat turun
513 Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 1993
Penyediaan Laporan Hukuman Mati Oleh Hakim Mengikut Peruntukan Seksyen 281 Acara Kanun Jenayah
Laporan Hukuman Mati-Seksyen 281 Acara Kanun Jenayah Report of Sentences of Death-Secion 281 of the Criminal Procedure Code Seksyen 281 Kanun Tatacara Jenayah Telah dibatalkan melalui Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil. 2 Tahun 2012 muat turun
514 Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 1993
Kes-Kes Petisyen Pilihanraya Yang Difailkan Di Mahkamah Yang Arif
Petisyen Pilihanraya Election Petition Masih Berkuatkuasa muat turun
515 Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.3 Tahun 1993
Kes-Kes Banduan Reman
Kes-Banduan Reman Case-Remand Prisoners Masih Berkuatkuasa muat turun
516 Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.4 Tahun 1993
Kes-Kes Jenayah Terhadap Pegawai Kerajaan
Kes Jenayah-Pegawai Kerajaan Criminal Cases-Government Officer Masih Berkuatkuasa muat turun
517 Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.5 Tahun 1993
Kes-Kes Sivil Dan Jenayah Yang Menunggu Keputusan/Penyediaan Alasan Penghakiman
Kes Sivil-Kes Jenayah-Menunggu Keputusan/Penyediaan Alasan Penghakiman Civil Cases-Criminal Cases-Pending Decision/Preparing Ground of Judgment Masih Berkuatkuasa muat turun
518 Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.6 Tahun 1993
Kes-Kes Perbicaraan Mengenai Rasuah dan Kes-Kes Jenayah lain Yang Melibatkan Pegawai-Pegawai Kerajaan Yang Belum Selesai
Kes Perbicaraan Rasuah-Kes Jenayah-Pegawai Kerajaan-Belum Selesai Corruption Trial Cases-Criminal Cases-Government Officers-Pending Masih Berkuatkuasa muat turun
519 Arahan Amalan Bil.1/1993
Rayuan Jenayah
Rayuan Jenayah / Criminal appeal OKT yang dikenakan hukuman mati - Penolong Kanan Pendaftar hendaklah menyediakan Notis Rayuan - diserahkan pada Mahkamah Agung pada hari yang sama Telah dibatalkan oleh AA Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 2008 muat turun
520 Arahan Amalan Bil.2/1993
Pemansuhan Litaran Mahkamah Sesyen
Mahkamah Litar / Circuit court Pemansuhan Mahkamah Litar Mahkamah Sesyen - seperti di arahan amalan 4 Tahun 1988 - pemindahan kes sedia ada Masih Berkuatkuasa muat turun
521 Arahan Amalan Bil.3/1993
Pendengaran Kes-Kes Kebankrapan Di Hadapan Pendaftar Mahkamah Tinggi
Kebankrapan / Bankruptcy Pendengaran kes kebankrapan di hadapan pendaftar Masih Berkuatkuasa muat turun
522 Arahan Amalan Bil.4/1993
Wilayah Mahkamah Sesyen
Pendaftaran Kes / Registration of cases Pendaftaran kes - wilayah Mahkamah Sesyen Masih Berkuatkuasa muat turun
523 Arahan Amalan Bil.5/1993
Litaran Mahkamah Majistret
Mahkamah Litar / Circuit court Litaran Mahkamah Majistret Masih Berkuatkuasa muat turun
524 Arahan Amalan Bil.6/1993
Penjelasan Mengenai 62(6) Kaedah-Kaedah Mahkamah Agung 1980
Penjelasan Kaedah / Explaination of Rules Penjelasan Mengenai 62(6) Kaedah-Kaedah Mahkamah Agung 1980 Masih Berkuatkuasa muat turun
525 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 3/1993
Garis Panduan Bagi Menerangkan Peranan Dan Tanggungjawab Pengurus Pusat Tanggungjawab
Peranan dan tanggungjawab Pengurus Pusat Tanggungjawab/Role and Responsibalities of PTJ Garispanduan daripada Ketua Setiausaha Kementerian Undang-undang Malaysia-Hakim Kanan yang dilantik adalah ketua pentadbiran-di negeri-garispanduan mengenai tanggungjawab PTJ dalam menjalankan tugas harian. Surat pekeliling Ketua Setiausaha Undang-Undang Malaysia Masih Berkuatkuasa muat turun
526 Pekeliling Hakim Besar Malaya No. 1 Tahun 1992
Penerbitan Alasan Penghakiman
alasan penghakiman / grounds of judgement Semua alasan penghakiman yang hendak dihantar kepada penerbit hendaklah melalui Ketua Pendaftar Masih Berkuatkuasa muat turun
527 Pekeliling Hakim Besar Malaya No. 2 Tahun 1992
Penubuhan Mahkamah Tinggi Taiping
Penubuhan Mahkamah / The establishment of court Pembukaan Mahkamah Tinggi Taiping mulai 1 Oktober 1992 untuk kemudahan penduduk kawasan Perak Utara Masih Berkuatkuasa muat turun
528 Surat PMT
Pendaftaran Kes-Kes Mahkamah Pengklasan Kod
Pengkelasan Kod / coding Merujuk Arahan Amalan No. 7 Tahun 1992 semua kes perbicaraan jenayah di Mahkamah Tinggi Semenanjung hendaklah didaftarkan di bawah kod 45 Masih Berkuatkuasa muat turun
529 Arahan Amalan Bil.1/1992
Kes-Kes Sivil Di Mahkamah Sesyen
Pendaftaran Kes / Registration of cases Pendaftaran kes kod 55, 56 dan 57 - didengar di Mahkamah Sesyen yang ditentukan Masih Berkuatkuasa muat turun
530 Arahan Amalan Bil.1/1992
Arahan Amalan Mengenai Perintah Termeterai
Perintah / Order Penghakiman / dekri - difailkan di dalam Rekod Rayuan Tambahan Dibatalkan oleh Arahan Amalan Mahkamah Persekutuan 1/2008 muat turun
531 Arahan Amalan Bil.2/1992
Arahan Amalan Mengenai Penangguhan Oleh Peguam
Penangguhan kes / Postponement of cases Penangguhan kes oleh Peguam - nama peguam hendaklah direkodkan - dilaporkan ke Majlis Peguam - budibicara membenarkan penangguhan hendaklah digunakan dengan bijaksana Telah dibatalkan oleh Arahan Amalan Ketua Hakim Negara 1/2003 muat turun
532 Arahan Amalan Bil.3/1992
Kronologi Peristiwa Kes Sivil
Kronologi Kes / Chronology of cases Kronologi kes difailkan ke mahkamah rayuan - disediakan oleh perayu atau pemohon TELAH DIBATALKAN muat turun
533 Arahan Amalan Bil.4/1992
Melantik Asesor Dalam Perbicaraan Kes Pengambilan Tanah
Asessor / Assessor Kes Pengambilan Tanah / Land acquisition cases Rujuk Tanah / land reference Kesukaran mendapatkan asessor - mahkamah boleh mempertimbangkan senarai juri yang dilantik sebagai asessor- Masih Berkuatkuasa muat turun
534 Arahan Amalan Bil.6/1992
Pengangkatan
Pengkelasan kod / classification of codes Pendaftaran Kes / registration of cases Pengangkatan / adoption Pendaftaran kes pengangkatan yang dibuat di mahkamah sesyen - didaftarkan di bawah kod 58 Masih Berkuatkuasa muat turun
535 Arahan Amalan Bil.7/1992
Kes-Kes Sivil Di Mahkamah Rendah
Pengkelasan kod / classification of codes Pendaftaran kes/ registration of cases Fee Mahkamah / Court fees Kes tuntutan sivil kurang dari RM25,000 difailkan di Mahkamah Majistret mengikut kod pendaftaran bermula 1.1.1993- Kes tuntutan sivil berjumlah antara RM10,000 -RM25,000 hendaklah difailkan di Mahkamah majistret menggunakan pengkelasan kod 71,72,73,74,7 Masih Berkuatkuasa muat turun
536 Arahan Amalan Bil.8/1992
Penghakiman Terus - Aturan 14 K.M.T. Pembatalan Pliding & Pengindorsan - Aturan 18 Kaedah 19 K.M.T.
Pendengaran Kes / Hearing of cases Pendengaran permohonan Penghakiman Terus di bawah Aturan 14 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 dan Pembatalan Pliding & Pengindorsan di bawah Aturan 18 Kaedah 19 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 didengar di Hadapan YA Hakim Aturan 14 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Aturan 18 Kaedah 19 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Masih Berkuatkuasa muat turun
537 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 1992
Jadual Litaran Bagi Mahkamah-Mahkamah Majistret Di Semenanjung
Jadual Mahkamah Majistret Litar Semenanjung/Duty for Circuit Magistrates' Court in West Malaysia Jadual litar mesti dipatuhi dan tidak boleh diubah-majistret hanya dibenarkan membuat litaran di satu mahkamah luar daerah sahaja-jika ada lebih dari satu Majistret-1 majistret dan majistret yang sama sahaja dibenarkan membuat litaran-jika mahkamah luar daerah yang perlukan litaran oleh Mahkamah yang sama yang mempunyai lebih daripada seorang majistret, maka litaran hendaklah diperuntukkan kepada seorang Majistret untuk setiap satu Mahkamah luar daerah. Masih Berkuatkuasa muat turun
538 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 2 Tahun 1992
Penyediaan Rekod Rayuan Jenayah
Rekod Rayuan Jenayah/Appeal Criminal Record Mahkamah Agung menghadapi maslaah penetapan pendengaran bicara rayuan-kes jenayah Mahkamah Tinggi-lewat penyediaan rekod rayuan Mahkamah Tinggi-rekod rayuan mesti disediakan dalam tempoh 3 bulan dari Notis Rayuan-Setiasusaha YA Hakim untuk menyediakan Nota Keterangan dan Alasan Penghakiman dalam tempoh sebulan dari tarikh penerimaan Notis Rayuan-Penolong Kanan Pendaftar mesti jelaskan kelewatan jika dan ada dan keperluan masa tambahan. Masih Berkuatkuasa muat turun
539 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 3 Tahun 1992
Larangan Merokok
Larangan Merokok/No Smoking Menguatkuasakan Surat Pekeliling Am Bil 12 Tahun 1982-pegawai dan kakitangan dan pekerja dilarang merokok semasa bertugas di Pejabat-persatuan dan badan sukan dilarang masukkan iklan rokok-bekas abu rokok tidak disediakan di bilik mesyuarat/bilik menunggu-notis melarang merokok diletakkan di bilik bicara, bilik mesyuarat, bilik menanti orang awam, kaunter khidmat dan di dalam pejabat-pemandu dilarang merokok semasa bertugas. Surat Pekeliling Am Bil 12 tahun 1982 Masih Berkuatkuasa muat turun
540 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 4 Tahun 1992
Persidangan Tahunan Timbalan-Timbalan Pendakwa Raya
Persidangan Timbalan Pendakwaraya/Conference for Public Prosecutors Persidangan 23-25 November 1992-Langkawi Kedah-perbicaraan pada tarikh tersebut-tangguh. Masih Berkuatkuasa muat turun
541 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 5 Tahun 1992
Pengecualian Pembayaran Belanja Mahkamah Oleh Kerajaan
bayaran belanja Mahkamah oleh kerajaan/payment for court expenses by the government Akta Pembicaraan Kerajaan 1956-merujuk definisi Kerajaan-termasuk Kerajaan Persekutuan dan Negeri dalam isu bayaran belanja Mahkamah oleh kerajaan. Akta Perbicaraan Kerajaan 1956/Akta Prosiding Kerajaan 1956 Masih Berkuatkuasa muat turun
542 Arahan Amalan Bil.1/1991
Pungutan Fee Di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur
Fi / Fee Pungutan fee Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur- dibuat melalui mesin kutipan wang tunai / cek yang dikeluarkan oleh firma guaman Masih Berkuatkuasa muat turun
543 Nota Amalan Bil.1/1991
Penomboran Notis Usul Dan Afidavit
Notis Usul / Notice of Motion Afidavit / Affidavit Penomboran Notis Usul hendaklah dibuat mengikut turutan mukasurat Masih Berkuatkuasa muat turun
544 Arahan Amalan Bil.2/1991
Pungutan Fee Di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur
Fi / Fee Pungutan fee Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur- dibuat melalui mesin kutipan wang tunai / cek yang dikeluarkan oleh firma guaman atau praceipi melalaui setem pos Masih Berkuatkuasa muat turun
545 Nota Amalan Bil.2/1991
Perlanjutan Masa Untuk Memfailkan Rekod Rayuan Dalam Perkara-Perkara Sivil
Lanjutan masa pemfailan rekod rayuan / Extension of time to file record of appeal Perayu hendaklah memohon untuk dibekalkan dengan nota keterangan dengan kadar segera- sekiranya nota keterangan tidak dibekalkan dalam tempoh 4 minggu, perayu hendaklah memfailkan lanjutan masa dengan segera - rekod rayuan hendaklah difailkan walapun nota Dibatalkan oleh Arahan Amalan Mahkamah Persekutuan 1/2008 muat turun
546 Arahan Amalan Bil.3/1991
Kes-Kes Sivil Di Mahkamah Rendah
Pendaftaran Kes / case registration Pengkelasan kod Tuntutan sivil melebihi RM10,000 hendaklah difailkan di Mahkamah Majistret - kod pendaftaran 77 dan 78 Masih Berkuatkuasa muat turun
547 Nota Amalan Bil.3/1991
Ringkasan Penghujahan Kes Untuk Rayuan Di Mahkamah Agung
Ringkasan kes / case summary Pendengaran kes di Mahkamah Agung - Ringkasan penghujahan hendaklah disediakan oleh peguam / pihak terlibat- difailkan di Pejabat Pendaftaran Mahkamah Agung Dibatalkan oleh Arahan Amalan Mahkamah Persekutuan 1/2008 muat turun
548 Pekeliling Pendaftar Bil. 1 Tahun 1991
Penyimpan Barang-Barang Kes Oleh Pihak Pendakwa Raya
Barang Kes dengan Pendakwa/Ekhibits in the safe keeping of the Prosecution Bagi elakkan kecurian, kebakaran-Hakim Sesyen dan Majistret-jika barang kes wajar disimpan oleh pendakwa, perintahkan untuk disimpan oleh pendakwa-S.407 Kanun Prosedur Jenayah-sama ada melalui permohonan atau tidak ada permohonan. S.407 Kanun Prosedur Jenayah Masih Berkuatkuasa muat turun
549 Pekeliling Pendaftar Bil. 2 Tahun 1991
Ikatan Autoriti (Bundle of Authorities)
Ikatan Autoriti/Bundle of Authorities Ikatan Autoriti di Mahkamah Agung-sebelah kanan kulit depan catat nama pihak yang hantar-pihak itu tidak perlu catat nama pihak lain dan alamat peguam-mesti jilid. Masih Berkuatkuasa muat turun
550 Pekeliling Pendaftar Bil. 3 Tahun 1991
Laporan Mengenai Kelewatan Menulis Alasan-Alasan Hukuman
Alasan Hukuman Lewat/Delay in Grounds of Sentencing semua Pegawai untuk mematuhi Pekelilling Pendaftar 8 tahun 1981 dan Pekeliling Pendaftar 2 tahun 1985-sediakan dalam bentuk yang disediakan. Pekelilling Pendaftar 8 tahun 1981 dan Pekeliling Pendaftar 2 tahun 1985 Masih Berkuatkuasa muat turun
551 Pekeliling Pendaftar Bil. 4 Tahun 1991
Prosedur Kes-Kes Tuntutan Kecil
Prosedur kes tuntutan kecil / small claim procedure Tuntutan kecil - kekeliruan Aturan 54 Kaedah 7 - membenarkan atau tidak kehadiran peguambela bagi mewakili defendan jika ianya adalah sebuah syarikat atau pertubuhan - Kaedah 7 memperuntukan bahawa mana-mana pihak tidak boleh diwakili oleh seorang peguam s.38(1)(d) Akta Profesion Akta Profesion Undang-undang Masih Berkuatkuasa muat turun
552 Pekeliling Pendaftar Bil. 5 Tahun 1991
Waktu Bekerja Pejabat
Waktu bersidang Mahkamah / Sitting hours Waktu Bersidang Mahkamah - Pukul 9 pagi tiap-tiap hari - jika mengendalikan perbicaraan secara litaran perlu bertolak lebih awal - sekiranya persidangan Mahkamah Litaran selesai awal - hendaklah pulang ke pejabat untuk meneruskan tugas - bertujuan meningkatkan proses penyelesaian kes - pengawasan pejabat yang lebih teratur - tidak timbul aduan daripada orang awam Perkara 132 (1) PerlembagaanPersekutuan Masih Berkuatkuasa muat turun
553 Pekeliling Pendaftar Bil. 6 Tahun 1991
Cuti Rehat Tahunan Hakim-Hakim Mahkamah Agung/Tinggi Yang Tidak Dapat Dihabiskan
Cuti rehat tahunan Hakim-hakim / Judges Yearly Vacation Leave Cuti rehat Tahunan Hakim-Hakim Mahkamah Agung/Tinggi yang tidak dapat dihabiskan - Perkara 12 Jadual Kedua, Akta Saraan Hakim 1971 - effective date 1.7.1977 - rate 35 days in a year excluding public holidays and weekly holidays - vacation leave taken in a year in which it occurs - can be carried forward subject to a maximum of 15 days accumulation for each year Perkara 12 , Jadual Kedua, Akta Saraan Hakim 1971 Masih Berkuatkuasa muat turun
554 Pekeliling Hakim Besar Malaya No. 1 Tahun 1990
Kes-Kes Pengambilan Tanah
Kes-Kes Pengambilan Tanah / Land Acquisition case Kes-kes perujukan tanah perlu diselesaikan segera dengan memanggil kes pada tiap-tiap bulan Masih Berkuatkuasa muat turun
555 Pekeliling Hakim Besar Malaya No. 2 Tahun 1990
Pelaksanaan Penggunaan Bahasa Malaysia di Mahkamah
Bahasa Kebangsaan / National Language Penggunaan Bahasa Malaysia dalam prosiding mahkamah Semenanjung Malaysia mulai 1 Jun 1990 dan semua Hakim/Majistret hendaklah menggunakan bucibicara supaya tidak memudaratkan keadilan. Rujukan istilah juga boleh dibuat kepada buku daftar iatilah undang-undang Seksyen 8 Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 Masih Berkuatkuasa muat turun
556 Pekeliling Hakim Besar Malaya No. 3 Tahun 1990
Alasan Penghakiman Dalam Bahasa Malaysia
alasan penghakiman / grounds of judgement Penghantaran alasan penghakiman yang ditulis dalam Bahasa Malaysia setiap bulan Seksyen 8 Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 Masih Berkuatkuasa muat turun
557 Arahan Amalan Bil.1/1990
Arahan Pertukaran Pegawai Undang-Undang Bil.6/90
Arahan pertukaran / transfer order Pegawai yang terlibat di dalam arahan pertukaran Bil 6 Tahun 1990 - hendaklah menyelesaikan kes separuh bicara - dalam tempoh masa yang diberikan sebelum bertukar - khasnya Hakim Mahkamah Sesyen dan Majistret Masih Berkuatkuasa muat turun
558 Arahan Amalan Bil.2/1990
Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 Prosiding Mendesak Dan Prosiding Belum Selesai
Penggunaan bahasa / usage of language Penggunaan Seksyen 8 Akta Bahasa Kebangsaan- dikecualikan dalam prosiding yang mendesak atau belum selesai - Bahasa inggeris atau bahasa kebangsaan boleh digunakan -peguam memfailkan sijil kedesakan Masih Berkuatkuasa muat turun
559 Nota Amalan Bil.2/1990
Pelaksanaan Harta Alih
Pelaksanaan Harta Alih / execution of movable property Pelaksanaan penjualan harta alih tidak boleh ditangguh - melainkan terdapat perintah Mahkamah atau Pemiutang pelaksanaan menarik balik pelaksanaan -lantikan pengawal keselamatan bagi menjaga harta yang hendak disita. Masih Berkuatkuasa muat turun
560 Arahan Amalan Bil.3/1990
Pemfailan Salinan Probet Dan Surat Mentadbir
Probet / probate Surat Kuasa Mentadbir / letter of administration Pejabat Pendaftaran Mahkamah Tinggi Mengeluarkan satu salinan tambahan probet dan surat kuasa mentadbir - salinan tambahan disimpan di dalam fail khas - disusun mengikut tahun dan nombor kes Masih Berkuatkuasa muat turun
561 Arahan Amalan Bil.4/1990
Penyusunan Semula Mahkamah-Mahkamah Rendah
Bidangkuasa Mahkamah / court jurisdiction Pemindahan bidangkuasa mahkamah majistret ke mahkamah sesyen Masih Berkuatkuasa muat turun
562 Nota Amalan Bil.5/1990
Perlanjutan Masa Untuk Memfailkan Rekod Rayuan Dalam Perkara-Perkara Sivil
Rekod Rayuan / Record of Appeal Perayu hendaklah memohon untuk dibekalkan dengan nota keterangan satu minggu dari tarikh notis rayuan difailkan- sekiranya nota keterangan tidak dibekalkan dalam tempoh 4 minggu, perayu hendaklah memfailkan lanjutan masa dengan segera - rekod rayuan hendaklah difailkan walapun nota keterangan belum dibekalkan Dibatalkan melalui Nota Amalan 2 Tahun 1991 muat turun
563 Arahan Amalan Bil.6/1990
Prosedur Mengenai Permohonan Yang Tidak Ditentang Dan Permohonan Bagi Perintah Persetujuan Di Mahkamah Sesyen Dan Mahkamah Majistret
Permohonan Kes Sivil / application in civil cases Pemohon hendaklah memfailkan draf perintah bersama dengan permohonan - tarikh awal ditetapkan oleh Mahkamah Masih Berkuatkuasa muat turun
564 Pekeliling Pendaftar Bil. 1 Tahun 1990
Keselamatan Fail-Fail Mahkamah
Keselamatan fail-fail Mahkamah - Pertukaran pegawai kehakiman / Officers transfer / Safekeeping of Court's files mana-mana pegawai yang bertukar tidak dibenarkan membawa bersama fail-fail dari Mahkamah tersebut - jika didapati perlu kandungan sesuatu fail tersebut diberikan untuk tujuan sambung bicara atau penyediaan alasan penghakiman - hanya salinan fotostat diberikan. Masih Berkuatkuasa muat turun
565 Pekeliling Pendaftar Bil. 2 Tahun 1990
Perintah-Perintah Mahkamah Mengenai Pembayaran Kepada Pemegang Amanah Raya
Perintah-Perintah Mahkamah Mengenai Pembayaran Kepada Pemegang Amanah Raya / Order for payment to Amanah Raya Pekeliling Pendaftar Bil. 3 Tahun 1971 telah tidak dipatuhi - Bagi Mahkamah-Mahkamah Rendah yang tidak mempunyai pendaftar Mahkamah Sesyen - tanggungjawab untuk memastikan arahan dipatuhi terletak kepada Hakim Mahkamah Sesyen dan Majistret bertanggungjawab ke atas pentadbiran - salinan Perintah dihantar ke Pejabat Ketua Pendaftar Pekeliling Pendaftar Bil. 2 Tahun 1990 Masih Berkuatkuasa muat turun
566 Pekeliling Pendaftar Bil. 3 Tahun 1990
Kes-Kes Mahkamah Yang Melibatkan Ahli/Bekas Ahli Parlimen Dan Ahli/Bekas Ahli Dewan Undangan Negeri
Kes-Kes Mahkamah Yang Melibatkan Ahli/Bekas Ahli Parlimen Dan Ahli/Bekas Ahli Dewan Undangan Negeri / Court Cases involving Ministers perenggan 14(1) dan (2) Jadual Pertama Akta Ahli Parlimen (Saraan)1980 - tiada pencen atau ganjaran diberi di bawah Jadual ini kepada mana-mana orang yang hilang kelayakan dari menjadi Ahli Majlis - jika telah dibagi hendaklah dihentikan dengan serta-merta - dengan syarat pencen tersebut hendaklah dipulihkan semula dengan kuatkuasa ke belakang - Mahkamah memaklumkan kepada Setiausaha Bagi Parlimen mengenai mana-mana Ahli/Bekas ahli Parlimen yang dituduh di Mahkamah Akta Ahli Parlimen (Saraan) 1980 Masih Berkuatkuasa muat turun
567 Pekeliling Pendaftar Bil. 4 Tahun 1990
Permohonan Pembelian Buku-Buku Untuk Perpustakaan Atau Kamar Hakim, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Dan Mahkamah Majistret
Permohonan Pembelian Buku-Buku Untuk Perpustakaan Atau Kamar Hakim, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Dan Mahkamah Majistret / Purchase of books for library or Judges Chambers pembelian buku hendaklah dibuat melalui Hakim Kanan Mahkamah Sesyen selaku Ketua bagi Pusat Tanggungjawab dalam negeri masing-masing -Ketua Pusat Tanggungjawab hanya boleh menempah setelah permohonan diluluskan oleh Ibu Pejabat Masih Berkuatkuasa muat turun
568 Pekeliling Pendaftar Bil. 5 Tahun 1990
Perlaksanaan Penggunaan Bahasa Malaysia Di Mahkamah
Perlaksanaan Penggunaan Bahasa Malaysia Di Mahkamah / Filing of Petition for Divorce,Winding Up, Bankruptcy in English / National Language in Court Penggunaan Bahasa Malaysia di Mahkamah telah berkuatkuasa mulai 1hb Jun 1990 - mana-mana Petisyen berkaitan dengan Perceraian dan Prosiding Hal-ehwal suami isteri, Kebankrapan dan Penggulungan Syarikat - dibenar difailkan dalam bahasa Inggeris. Arahan Amalan Hakim Besar Malaya No.2 Tahun 1990 Masih Berkuatkuasa muat turun
569 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 6 Tahun 1990
Pakaian Hari Kerja
Garis panduan berpakaian / pakaian hari kerja / Office attire pakaian rasmi hari kerja - lelaki - kemeja putih lengan panjang - seluar jaket dan tali leher hitam atau gelap - kasut hitam - perempuan - blaus putih berlengan panjang - skirt atau sarong berwarna hitam atau gelap - jaket berwarna hitam atau gelap - kasut hitam Masih Berkuatkuasa muat turun
570 Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 7 Tahun 1990
Pakaian Seragam
Pakaian Seragam ordeli Hakim / Ordeli Attire Semua odeli Hakim/Pembantu Am Rendah/Pemandu dikehendaki memakai pakaian seragam yang dibekalkan bersama kasut hitam - jika pakaian seragam yang dibekalkan adalah baju melayu, sampin dan songkok hendaklah juga dipakai walaupun Hakim berkenaan bercuti atau Mahkamah tidak bersidang - tindakan tataterrtib akan diambil Masih Berkuatkuasa muat turun
571 Pekeliling Pendaftar Bil. 8 Tahun 1990
Permohonan Pembelian Bahan-Bahan Rujukan Untuk Perpustakaan Dan Kamar Hakim, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Dan Mahkamah Majistret
Permohonan Pembelian Bahan-Bahan Rujukan Untuk Perpustakaan Dan Kamar Hakim, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Dan Mahkamah Majistret / Purchase of Books for Library or Judges Chambers pembelian buku hendaklah melalui borang yang dilampirkan - bagi Mahkamah Tinggi - borang dikemukakan kepada Ketua Pendaftar untuk diluluskan - bagi Mahkamah Sesyen dan Majistret - permohonan dibuat melalui Hakim Kanan Mahkamah Sesyen selaku Ketua Pusat Tanggungjawab Masih Berkuatkuasa muat turun
572 Pekeliling Pendaftar Bil. 9 Tahun 1990
Pembatalan Pekeliling Bil. 5 Tahun 1955 (Divorce And Matrimonial Causes)
Pembatalan Pekeliling Bil. 5 Tahun 1955 (Divorce And Matrimonial Causes) / Revocation of Circular no. 5/1995 Pekeliling Pendaftar Bil. 5 Tahun 1995 bertarikh 21hb Mei 1955 adalah dibatalkan Masih Berkuatkuasa muat turun
573 Pekeliling Pendaftar Bil. 10 Tahun 1990
Persidangan Timbalan-Timbalan Pendakwa Raya 1990
Persidangan Timbalan-Timbalan Pendakwa Raya 1990 / Deputy Public Prosecutors Conference 1990 Persidangan Timbalan Pendakwa Raya1990 dari 3hb hingga 5hb Disember 1990 di Kuala Lumpur - kes-kes yang telah ditetapkan untuk perbicaraan hendaklah ditangguhkan kepada tarikh lain - PKP hendaklah memaklumkan kepada Y.A. Hakim masing-masing Masih Berkuatkuasa muat turun
574 Pekeliling Pendaftar Bil. 11 Tahun 1990
Pindaan-Pindaan Kepada Fee Di Bawah Kaedah-Kaedah Mahkamah
Pindaan-Pindaan Kepada Fee Di Bawah Kaedah-Kaedah Mahkamah / Amendment to Court's Fees Cadangan pindaan-pindaan (termasuk fee Mahkamah) kepada - i. Kaedah-kaedah Mahkamah Agung; ii. Kaedah-kaedah Mahkamah tinggi; iii. Kaedah-kaedah Surat Kuasa Wakil (fee); dan iv. Kaedah-kaedah Mahkamah Rendah - pindaan-pindaan akan diwartakan pada 27hb Disember 1990 - berkuatkuasa pada 1hb Januari 1991 - memaklumkan peningkatan fee kepada semua kakitangan yang terlibat dalam kutipan hasil Masih Berkuatkuasa muat turun
575 Registrar's Circular No. 2/89
Consent Order under Order 32 rule 16 of the Rules of the High Court 1980
Civil Consent Order under Order 32 rule 16 of the Rules of the High Court 1980 Masih Berkuatkuasa muat turun
576 Registrar's Circular No. 3/89
Application For Adjournment
Civil Application for adjournment on hearing only be granted under exceptional circumstances. Masih Berkuatkuasa muat turun
577 Registrar's Circular No. 4/89
Applications for exemption under section 4(1b) of the Advocates Ordinances (Sabah) and the Advocates Ordinances (Sarawak)
Administration Applications for exemption under section 4(1b) of the Advocates Ordinances (Sabah) and the Advocates Ordinances (Sarawak) Masih Berkuatkuasa muat turun
578 Surat PMT
Pentadbiran Mahkamah-Mahkamah Rendah
Pentadbiran Mahkamah-Mahkamah Rendah / subordinate court administration Ketua Jabatan di setiap Mahkamah Negeri adalah Hakim Kanan dan Hakim Kanan bertanggungjawab terhadap, cuti, laporan tahunan, laporan prestasi, bangunan mahkamah, kakitangan dan permohonan pertukaran Masih Berkuatkuasa muat turun
579 Arahan Amalan Bil.1/1989
Susunan Semula Bahagian-Bahagian Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur
Pembahagian Mahkamah Tinggi, Pengkelasan No Kes, Senarai Guaman, Penetapan Bicara, Kes dalam Kamar, Rayuan Keputusan Kes dalam Kamar, Penetapan Kos dan Permohonan Pelaksaan Division of High Court, Classification of Case No, Cause List, Fixing Hearing Dates, Cases heard in Chambers, Appeal against Cases heard in Chambers, Fixation of Costs and Application for Execution Bidangkuasa Mahkamah Tinggi - Bidangkuasa Mahkamah Tinggi Sivil - Bidangkuasa Mahkamah Tinggi Perdagangan - Bidangkuasa Mahkamah Tinggi Rayuan atau Perkara-perkara pelbagai - Bidangkuasa Mahkamah Tinggi Jenayah - Perbicaraan ditetapkan tidak kurang daripada sekali dalam masa empat(4) bulan - Kes dalam kamar didengar oleh Penolong Kanan Pendaftar - Rayuan terhadap Keputusan Kes dalam Kamar didengar oleh Hakim yang di bawahnya Penolong Kanan Pendaftar itu ditugaskan - Penetapan Kos dan Permohonan Pelaksanaan diuruskan oleh Timbalan Pendaftar Dibatalkan oleh Arahan Amalan No.1 Tahun 2008 muat turun
580 Arahan Amalan Bil.2/1989
Perintah Persetujuan Yang Dibuat Di Bawah Perintah 32 Kaedah 16 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980
Perintah Persetujuan Permohonan dalam Kamar Consent Order Summons in Chambers Pihak-pihak setuju dengan Permohonan dalam Kamar - Hakim boleh tanpa kehadiran pihak-pihak atau peguam membenarkan Permohonan dalam Kamar - Pihak-pihak boleh memohon melalui pos untuk mendapatkan Perintah Persetujuan dan mendapatkan perintah itu disediakan Perintah 32 Kaedah 16 Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Masih Berkuatkuasa muat turun
581 Arahan Amalan Bil.3/1989
Prosedur Rayuan Dalam Mahkamah Tinggi Dan Daripada Mahkamah Tinggi
Rayuan kepada Hakim dalam Kamar Rayuan kepada Mahkamah Agung Appeal to Judge against Summons in Chambers Appeal to the Supreme Court Penolong Kanan Pendaftar hendaklah menyimpan fail pembicaraan yang tertakluk kepada rayuan selama lima (5) hari di dalam kamarnya setelah selesai pembicaraan - Fail tersebut dikemukakan kepada Hakim serta-merta untuk tetapkan tarikh pembicaraan jika terdapat rayuan - Fail disimpan di kamar Penolong Kanan Pendaftar selama empat (4) hari setelah rayuan didengar oleh Hakim - Penolong Kanan Pendaftar hendaklah maklumkan kepada Hakim dengan serta merta akan permohonan untuk merayu ke Mahkamah Agung, permohonan bagi mendapatkan penangguhan prosiding/ pelaksanaan sementara menanti rayuan itu didengar di Mahkamah Agung atau Notis Rayuan kepada Mahkamah Agung mengenai apa-apa perkara yang diputuskan oleh Hakim - Permohonan bagi mendapatkan kebenaran untuk merayu kepada Mahkamah Agung dan/atau bagi penggantungan didengar pada hari yang sama permohonan itu diterima atau pada hari bekerja yang berikutnya Masih Berkuatkuasa muat turun
582 Arahan Amalan Bil.4/1989
Deposit Atau Pembatalan Surat Kuasa Wakil
Waktu Pejabat Pendaftaran Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (Bahagian Surat Kuasa Wakil) dibuka Kuala Lumpur High Court Registry (Power of Attorney division) opening hours Pejabat Pendaftaran Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (Bahagian Surat Kuasa Wakil) dibuka pada 8.30 pagi hingga 12.30 tengahari (Isnin hingga Khamis), 8.30 pagi hingga 12.00 tengahari (Jumaat) dan 8.30 pagi hingga 11.30 pagi (Sabtu) Perintah 61 Kaedah 3(2) Kaedah-kaedah Mahkamah Tinggi 1980 Masih Berkuatkuasa muat turun
583 Arahan Amalan Bil.5/1989
Kes Lelongan Menurut Perintah-Perintah Yang Dibuat Seksyen 257 (I)(b) Kanun Tanah Negara
Kes Lelongan Auction Perenggan 3 Nota Amalan No. 2/87 dan Nota Amalan No. 1 /88 dibatalkan - Hakim perlu menetapkan tarikh lelong semasa membuat perintah jualan Seksyen 257 (1)(b) Kanun Tanah Negara 1965 Telah dibatalkan oleh Pekeliling Pendaftar No. 1 Tahun 2005 muat turun
584 Nota Amalan Bil.5/1989
Kes Lelongan Menurut Perintah-Perintah Yang Dibuat Seksyen 257 (I)(b) Kanun Tanah Negara
Kes LelonganAuction Perenggan 3 Nota Amalan No. 2/87 dan Nota Amalan No. 1 /88 dibatalkan - Hakim perlu menetapkan tarikh lelong semasa membuat perintah jualan Seksyen 257 (1)(b) Kanun Tanah Negara 1965 Telah dibatalkan oleh Pekeliling Pendaftar No. 1 Tahun 2005 muat turun
585 Arahan Amalan Bil.6/1989
Kehadiran Peguam-Peguam Dan Anak-Anak Guam Pada Hari Sebutan Mahkamah-Mahkamah Majistret
Peguam, Anak Guam Lawyer, Client Peguam dan Anak Guam tidak perlu hadir pada hari sebutan sekiranya peguam lain telah diberi kuasa untuk hadir bagi pihak mereka Masih Berkuatkuasa muat turun
586 Pekeliling Pendaftar No. 1 Tahun 1989
Permohonan Untuk Sambung Bicara Bagi Kes Separuh Bicara
Part heard / sambung bicara /separuh bicara/ transfer / berpindah / bertukar Permohonan untuk sambung bicara bagi kes separuh bicara - seorang Hakim Mahkamah Tinggi/Hakim Mahkamah Sesyen bagi sebuah negeri adalah bertanggungjawab dalam hal-hal pentadbiran mahkamah bagi negeri masing-masing - bagi pegawai kehakiman yang bertukar ke stesyen baru di negeri lain perlu dirujuk ke Hakim Besar Malaya - kelulusan adalah sebelum ia bertukar ke stesyen baru - permohonan yang telah disokong - dihantar kepada Ketua Pendaftar untuk mendapat kelulusan Y.A.A Hakim Besar Malaya - bagi pertukaran ke negeri yang sama - tidak perlu rujuk kepada Ketua Pendaftar - boleh disokong oleh Hakim Sesyen dan diluluskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi - Namun jika bertukar ke Jabatan lain di luar Jabatan Kehakiman - persetujuan daripada pihak berkuasa Jabatan berkenaan perlu diperolehi - bagi pegawai yang bertukar ke Jabatan Peguam Negara - disokong oleh Hakim Sesyen - diluluskan oleh Y.A.A Hakim Besar Malaya Masih Berkuatkuasa muat turun
587 Pekeliling Pendaftar No. 2 Tahun 1989
Kes-Kes Diluar Kawasan Bertugas Yang Belum Selesai
Part heard / sambung bicara /separuh bicara/ transfer / berpindah / bertukar Maklumat i. Berapakah bilangan kes-kes yang dibicara oleh Yang Arif diluar kawasan bertugas Yang Arif yang belum selesai; ii. Berapa hari lagi dikehendaki untuk menyelesaikan kes-kes tersebut - Senarai kes-kes berkenaan perlu dihantar sebelum 10hb Masih Berkuatkuasa muat turun
588 Pekeliling Pendaftar No. 3 Tahun 1989
Kes-Kes Jenayah Untuk Perbicaraan Di Mahkamah Litar
Mahkamah Litar / circuit court / dipindahkan Sekiranya kes-kes jenayah tidak dapat ditamatkan perbicaraannya di Mahkamah Litar kerana hanya satu hari ditetapkan - memandangkan kes-kes itu mengambil masa yang panjang untuk diselesaikan - atas permohonan pihak Pendakwa - kes-kes tersebut bolehlah dipindahkan dari Mahkamah Litar dan dibicarakan di Mahkamah Pusat bagi tiap-tiap negeri Masih Berkuatkuasa muat turun
589 Pekeliling Pendaftar No. 4 Tahun 1989
Tempahan Pembelian Buku-Buku Untuk Perpustakaan Atau Kamar Hakim, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Dan Mahkamah Rendah
Permohonan Pembelian Buku-Buku / Purchase of Books for Library or Judges Chambers Tempahan hendaklah dibuat melalui Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Agung Kuala Lumpur - amalan menempah buku melalui Kementerian Kehakiman atau terus kepada pembekal dan penjual buku hendaklah dihentikan Masih Berkuatkuasa muat turun
590 Practice Direction Registrar's Circular No. 1/88
Matters to be heard before Registrar/DR/SAR
Civil Matters to be heard before Registrar/DR/SAR Masih Berkuatkuasa muat turun
591 Registrar's Circular (U) No. 2/88
Auction before Second Class Magistrate's Court
Execution Auction of charge land will be held before Second Class Magistrate's Court Masih Berkuatkuasa muat turun
592 Registrar's Circular No. 3/88
Rules regulate the practice of legal profession
Administration Publication in the Gazzette : Advocates Account Rules, Advocate (Inquiry Committees) Rules, The Advocates Practice and Etiquette Rules and The Advocate Remuneration Rules Masih Berkuatkuasa muat turun
593 Pekeliling Hakim Besar Malaya No. 1 Tahun 1988
Penangguhan Kes-Kes Pembicaraan
Penangguhan kes / Adjournment of cases Mahkamah perlu berhati-hati dalam memberikan penangguhan terutamanya dalam kes di mana peguam memberi alasan terikat dengan kes lain di mahkamah lain dan pihak-pihak bercuti sakit-Jika kes tidak dapat dimulakan kerana penyiasatan belum selesai makan perintah DNAA perlu diberikan. Dibatalkan oleh Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.1/2003 muat turun
594 Surat HBM
Pelaksanaan Penggunaan Bahasa Malaysia di Mahkamah
Bahasa Kebangsaan / National Language Penubuhan Jawatankuasa untuk menegkaji, meneliti dan mengesyor pelaksanaan penggunaan Bahasa Malaysia di Mahkamah dalam masa yang singkat. Masih Berkuatkuasa muat turun
595 Nota Amalan Bil.1/1988
Perintah Jualan Di Bawah Kanun Tanah Negara 1965 Di Bawah Nota Amalan No. 1 Tahun 1987
Perintah Jualan Order for sale Tambahan dibuat pada perenggan 3 Nota Amalan 2 Tahun 1987 - Tarikh baru untuk jualan boleh ditetapkan oleh Hakim atau pegawai yang menguruskan jualan tersebut Seksyen 259(2)(c) Kanun Tanah Negara 1965 Dibatalkan oleh Nota Amalan No 5 Tahun 1989 muat turun
596 Nota Amalan Bil.1/1988
(Peyelarasan Penggunaan Bahasa Malaysia) No. 1 Tahun 1986
Bahasa Malaysia Malay Language Panduan Tatacara peguam bila menjalankan prosiding di Mahkamah - Perbicaraan jenayah di Mahkamah Agung, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret Masih Berkuatkuasa muat turun
597 Nota Amalan Bil.2/1988
Buku-Buku Daftar Rayuan Kes-Kes Sivil Dan Jenayah Dan Kes-Kes Sivil Dan Jenayah Yang Separuh Didengar
Buku Daftar Rayuan Appeals Registration Book Buku Daftar untuk kes-kes Rayuan dan kes-kes separuh didengar perlu disediakan dan sentiasa dikemaskinikan Masih Berkuatkuasa muat turun
598 Nota Amalan Bil.2/1988
(Peyelarasan Penggunaan Bahasa Malaysia) No. 2 Tahun 1988
Bahasa Malaysia Malay Language Panduan Tatacara peguam bila menjalankan prosiding di Mahkamah - Perbicaraan sivil di Mahkamah Sesyen atau Mahkamah Majistret Masih Berkuatkuasa muat turun
599 Nota Amalan Bil.3/1988
(Peyelarasan Penggunaan Bahasa Malaysia) No. 3 Tahun 1988
Bahasa Malaysia Malay Language Panduan Tatacara peguam bila menjalankan prosiding di Mahkamah - Perbicaraan sivil di Mahkamah Tinggi atau Mahkamah Agung Masih Berkuatkuasa muat turun
600 Practice Direction No.3/1988
High Court at Kuala Lumpur
Hakim Judge Judge of the Appellate and Miscellaneous division will have additional functions - supervise the Subordinate Courts of Selangor and Federal Territory in civil matters - Application for short calls - petition for admission and enrolment as advocates and solicitors Masih Berkuatkuasa muat turun
601 Practice Direction No.4/1988
Sessions Courts Circuits
Mahkamah Luar Daerah Outstation courts Sessions Court Judges will go on circuit to all outstation courts to hear civil and criminal cases registered at such court - Sessions Court judges whilst on circuit to also hear all Magistrates' Courts civil cases Dibatalkan melalui Arahan Amalan 2 Tahun 1993 muat turun
602 Nota Amalan Bil.4/1988
Litaran Mahkamah - Mahkamah Sesyen
Litaran Mahkamah-mahkamah Sesyen Sessions Courts Circuits Hakim Mahkamah Sesyen perlu memberitahu peguam atau pihak yang terlibat mengenai pemindahan tempat bicara kes atau kes yang telah ditetapkan untuk bicara tidak dapat dijalankan Dibatalkan oleh Arahan Amalan No. 2 Tahun 1993 muat turun
603 Nota Amalan Bil.5/1988
Pendaftaran Kes-Kes Mahkamah Pengklasan Kod
Pengkelasan kod Classification of Codes Format pengkelasan kod - Nombor kod yang sedia ada dikekalkan tetapi diletakkan dalam kurungan dan nombor kod yang baru ditambahkam - Kurungan diletakkan untuk semua kes yang didaftarkan sehingga 31.12.1988- Kod 21 digunakan dalam semua kes prosiding sivil oleh dan terhadap kerajaan Masih Berkuatkuasa muat turun
604 Nota Amalan Bil.5/1988
Penjelasan
Pengkelasan kod Classification of Codes Objektif Arahan Amalan No.5 Tahun 1988 adalah untuk memudahkan pengkelasan kod dan mengurangkan jumlah buku daftar Masih Berkuatkuasa muat turun
605 Nota Amalan Bil.6/1988
Mahkamah Agung
Pengkelasan kod Classification of Codes Pengkelasan kod rayuan ke Mahkamah Agung - Perayu hendaklah memasukkan nombor Kod Pengkelasan dalam notis rayuan atau usul semasa pendaftaran Telah dibatalkan oleh Arahan Amalan Mahkamah Persekutuan Bil 1 Tahun 2018 muat turun
606 Pekeliling Pendaftar No. 1 Tahun 1988
Permohonan Untuk Mengemukakan Peguam Yang Ditahan Di Bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri
Permohonan Untuk Mengemukakan Peguam Yang Ditahan Di Bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri / Application to produce Solicitor under the custody pursuant to Internal Security Act permohonan yang dibuat oleh pihak-pihak dalam kes-kes tindakan sivil oleh orang yang tertuduh dalam kes-kes jenayah yang telah melantik Encik Karpal Singh (yang berada dalam tahanan) untuk mewakili mereka - permohonan telah dibuat dibawah Kaedah 93 Kaedah-kaedah Keselamatan Dalam Negeri (Orang-orang Tahanan) 1960 oleh Responden - untuk membolehkan Encik Karpal Singh dikemukakan bagi tujuan mewakili sebagai peguam - Mahkamah Agung telah enggan membuat apa-apa perintah ke atas permohonan itu Masih Berkuatkuasa muat turun
607 Pekeliling Pendaftar No. 2 Tahun 1988
Pemindahan Kes-Kes Jenayah Ke Mahkamah Rendah
Pemindahan Kes-Kes Jenayah Ke Mahkamah Rendah / Transfer of criminal cases to Lower Court Mahkamah Agung menjawab soalan mengenai undang-undang dengan memberi jawapan yang negatif-kes-kes jenayah yang telah didaftarkan dalam mana-mana Mahkamah untuk perbicaraan - tidak boleh dipindahkan ke Mahkamah rendah melainkan Pendakwa Raya memilih Mahkamah rendah sebagai forum yang baru dan ia mempunyai kuasa untuk membicarakan Perintah Mahkamah di Perak dalam Rayuan Jenayah 52-5-87 dan 52-6-87 bertarikh 2 Okt 1987 Notis Usul dalam Mahkamah Agung . Permohonan No. 2 Tahun 1987 Masih Berkuatkuasa muat turun
608 Pekeliling Pendaftar (A) No. 3 Tahun 1988
Penyata-Penyata Kes Mahkamah
Penyata-Penyata Kes Mahkamah / statistic Mulai 1hb Januari 1988, Mahkamah-Mahkamah dikehendaki menghantar Penyata-penyata berikut :(a) Mahkamah Tinggi - Borang MT 1 hingga MT 6 -(b) Mahkamah Sesyen - Borang MS 1 hingga MS 7(c ) Mahkamah Majistret Kelas 1 - Borang MM1 hingga MM7(d) Mahkamah Majistret kelas II - Borang MMK1 dan MMK 2 - dihantar kepada Ketua Pendaftar - pada atau sebelum 7hb bulan berikutnya - penyata yang tidak disebut adalah dibatalkan Masih Berkuatkuasa muat turun
609 Pekeliling Pendaftar (A) No. 3 Tahun 1988
Pindaan
Pindaan / Amendment / Statistic Para 1 (a) - Mahkamah Tinggi - selepas Borang MT 6 hendaklah ditambah dengan borang-borang MT 7 dan MT 8 Masih Berkuatkuasa muat turun
610 Pekeliling Pendaftar (A) No. 4 Tahun 1988
Penyata-Penyata Kes Mahkamah
Penyata-Penyata Kes Mahkamah / statistic Mulai 1hb Januari 1988, Mahkamah-Mahkamah dikehendaki menghantar Penyata-penyata berikut :(a) Mahkamah Tinggi - Borang MT 1 hingga MT 6 -(b) Mahkamah Sesyen - Borang MS 1 hingga MS 7(c ) Mahkamah Majistret Kelas 1 - Borang MM1 hingga MM7(d) Mahkamah Majistret Kelas II - Borang MMK 1 dan MMK 2 - dihantar kepada Ketua Pendaftar - pada atau sebelum 7hb bulan berikutnya Masih Berkuatkuasa muat turun
611 Pekeliling Pendaftar (A) No. 5 Tahun 1988
Penyata-Penyata Kes Mahkamah
Penyata-Penyata Kes Mahkamah / statistic Merujuk kepada Pekeliling Pendaftar (A) No.3 Tahun 1988 - Pindaan kepada Pekeliling - Kesilapan kepada borang dan disertakan borang-borang baru yang patut digunakan Masih Berkuatkuasa muat turun
612 Pekeliling Pendaftar (A) No. 6 Tahun 1988
Penyata-Penyata Kes Mahkamah
Penyata-Penyata Kes Mahkamah / statistic Merujuk kepada Pekeliling Pendaftar (A) No.3 Tahun 1988 - Pindaan kepada Pekeliling - Kesilapan kepada borang dan disertakan borang-borang baru yang patut digunakan Pekeliling Pendaftar (A) No.3 Tahun 1988 Masih Berkuatkuasa muat turun
613 Registrar's Circular No. (7) Of 1988
Teste Kepada Writ
Teste Kepada Writ / Teste The Honourable Tan Sri Datuk Hashim bin Yeop Abdullah Sani, PSN, DPMJ, JM, Acting Chief Justice of the High Court, Malaya, in the name and on belhalf of His Majesty the Yang Di Pertuan Agung Masih Berkuatkuasa muat turun
614 Registrar's Circular No. (U) 1 of 1987
Report on case
Civil Distribution of cases among magistrates Masih Berkuatkuasa muat turun
615 Registrar's Circular No. (U) 7 of 1987
Amendment to R.C. No. (U) 2 of 1982
Pelaksanaan / Execution Amendment to clause 7 of Registrar Circular No. (U) 2 of 1982 Masih Berkuatkuasa muat turun
616 Practice Direction No: 2 of 1987
The Subordinate Court (Amendment) Act 1987
Civil and Criminal Increase jurisdiction of Session Court and transfer of cases from High Court to Session Court. Masih Berkuatkuasa muat turun
617 Practice Direction No: 3 of 1987
The Subordinate Court (Amendment) Act 1987
Civil and Criminal Increase jurisdiction of Session Court and transfer of cases from High Court to Session Court. Masih Berkuatkuasa muat turun
618 Practice Direction No: 4 of 1987
The Subordinate Court (Amendment) Act 1987
Civil and Criminal Increase jurisdiction of First Class Magistrate and transfer of cases from Session Court to First Class Magistrate. Masih Berkuatkuasa muat turun
619 Practice Direction No: 5 of 1987
The Subordinate Court (Amendment) Act 1987
Civil and Criminal Increase jurisdiction of Second Class Magistrate Masih Berkuatkuasa muat turun
620 Practice Direction Registrar's Circular No. 6/87
The Subordinate Court (Amendment) Act 1987
Civil and Criminal Further direction on increased jurisdiction of Session Court and trasnfer of cases from High Court to Session Court. Masih Berkuatkuasa muat turun
621 Surat HBM
Menggari Banduan-Banduan Dalam Kandang Pesalah Semasa Perbicaraan Dan Semasa Perbicaraan Rayuan
Gari / Handcuff Pihak pendakwa perlu memohon kepada Mahkamah, tugas dan tanggungjawab pihak polis untuk mengiringi dan mengawal banduan Seksyen 20(3), Akta Polis 1967 Masih Berkuatkuasa muat turun
622 Surat Pekeliling Hakim Besar Mahkamah Tinggi Malaya No.1 Tahun 1987
Perbicaraan Jenayah Terhadap Pegawai Kerajaan/Badan Berkanun
Kes Penjawat Awam / Public Servant Case Pemakluman kepada Ketua Jabatan tertuduh hendaklah dilakukan oleh mahkamah mengikut borang dilampirkan Perintah-perintah Am Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) Bab D 1980 Masih Berkuatkuasa muat turun
623 Surat PMT
Hukuman dan Sebat, Sementara Menuggu Rayuan
Hukuman / Sentence Pemakluman kepada pihak penjara untuk menangguhkan hukuman sebat sementara kes disemak oleh Mahkamah Tinggi Penghakiman Mahkamah Agung No 12 Tahun 1986, Seksyen 289, 323, 325, 311, 315, 316, 317 Kanun Tatacara Jenayah, Seksyen 31 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 Masih Berkuatkuasa muat turun
624 Registrar's Circular (A) No. 1 Of 1987
Press Statement
Press Statement / kod etika / general statement of public officer / conduct and discipline General Order 17 of the Public Officers (Conduct and Discipline) (Chapter"0") - Prohibition of public statement - either orally or in writing make any public statement relating to any policies, programme or decision of the Government - circulate any such statement made by him or any other person except with the prior written permission Masih Berkuatkuasa muat turun
625 Pekeliling Pendaftar Bil. 1 Tahun 1987
Perintah-Perintah Mahkamah Mengenai Pembayaran Kepada Amanah Raya
Pematuhan Perintah-Perintah Mahkamah Mengenai Pembayaran Kepada Amanah Raya Pekeliling Pendaftar Bil. 3 Tahun 1971 / Compliance of Order for Payment to Amanah Raya Pekeliling Bil. 3 Tahun 1971 telah tidak dipatuhi oleh pegawai-pegawai yang bertanggungjawab - dilampirkan satu salinan untuk perhatian - Yang Amat Arif Hakim Besar Malaya mengarahkan supaya pekeliling dipatuhi serta-merta Pekeliling Bil. 3 Tahun 1971 Masih Berkuatkuasa muat turun
626 Registrar's Circular No. 2 Of 1987
Preparation Of Appeal Records
appeal records / grounds of judgment / notes of evidence / Rekod Rayuan / Alasan Penghakiman The Hon'ble The Chief Justice directs - when there is an appeal either by the Public Prosecutor on acquittals or by the accused persons on convictions - all the provisions in s.307 and 308 of CPC must be complied with in particular : a) Notes of evidence - b) Grounds of judgment - c) (a) & (b) to be incorporated in the appeal record - appeal against sentence - provisions of s.307 (iii) CPC must also be complied with - except that in the preparation of the appeal record - notes of evidence need not be type and certified - suffice of the original notes are photostated - included in the appeal record s.308 Kanun Prosedur Jenayah Masih Berkuatkuasa muat turun
627 Pekeliling Pendaftar No. 3 Tahun 1987
Teste Kepada Writ
Teste Kepada Writ / Teste Yang Amat Arif Tan Sri Dato' Abdul Hamid bin Hj. Omar, P.M.N, P.S.M, S.I.M.P, D.P.M.P, P.M.P., Hakim Besar, Mahkamah Tinggi Malaya, atas nama dan bagi pihak Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong Masih Berkuatkuasa muat turun
628 Pekeliling Pendaftar No. 4 Tahun 1987
Kes-Kes Jenayah Dan Sivil Separuh Bicara Dan Alasan Hukuman
Penyediaan alasan penghakiman / separuh bicara / part heard / preparation of grounds of judgment Terdapat Majistret yang mempunyai terlalu banyak kes separuh bicara - perlu dielakkan - sebaik sahaja kes dibicarakan - hendaklah diselesaikan secepat mungikin termasuklah menyiapkan alasan-alasan penghakiman - pegawai tidak akan disyorkan untuk pengesahan atau kenaikan pangkat Masih Berkuatkuasa muat turun
629 Registrar's Circular No. 5 Of 1987
Filing Of Small Claim In Court Of A First Class Majistrate
Filing Of Small Claim In Court Of A First Class Majistrate - costs / Pemfailan tuntutan kecil di Mahkamah Majistret Kelas 1 Plaintiff who has a claim which comes within the jurisdiction of a Second Class Magistrate but wishes to be represented by a Counsel - may file his claim in a First Class Magistrate's Court - format should be that of the First Class Magistrate - costs to be awarded to the Plaintiff, if any - shall not exceed $100 - unless the Plaintiff satisfies the court that a difficult question of law is involved Masih Berkuatkuasa muat turun
630 Surat Pekeliling Pendaftar Bil. 6 Tahun 1987
Preliminary Enquiry Pending Tranfer To High Court
Preliminary Enquiry Pending Tranfer To High Court / Siasatan permulaan atau menunggu izin Pendakwa Raya sebelum kes dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Berhubung dengan kes-kes yang didaftarkan dalam Mahkamah Rendah yang melibatkan pelaksanaan siasatan permulaan atau menunggu izin Pendakwa Raya - dibicarakan di Mahkamah Tinggi - Pendaftar hendaklah dengan serta-merta membuat satu salinan kertas pertuduhan kepada PKP - PKP mendaftarkan kes dengan menyatitkan "Sementara menunggu hukuman Mahkamah.. ke atas tertuduh untuk dibicarakan di Mahkamah Tinggi." - kertas pertuduhan dan barang kes hendaklah dihantar ke Mahkamah Tinggi dengan segera - maklum kepada pegawai penjara mengenai hukuman - dokumen-dokumen yang relevan dihantar dalam tempoh 48 jam - PKP menetapkan tarikh perbicaraan dengan beringat bahawa tarikh yang diberi menunjukkan betapa mustahak ia disegerakan Masih Berkuatkuasa muat turun
631 Registrar's Circular No. (U) 1 of 1986
Filing of Documents and List of Authorities
Civil Filing of Documents and List of Authorities to indicate date of hearing or no date has been fixed. Masih Berkuatkuasa muat turun
632 Letter CJM
Petition For Admission Of Advocates And Solicitors
Petisyen Kemasukan Peguambela dan Peguamcara / Petition For Admission Of Advocates And Solicitors Submission of the confidential report, filing of the certificate of documents and the petition must be heard before a hight court judge Section 11 & 14 Legal Profession Act Masih Berkuatkuasa muat turun
633 Surat PMT
Hukuman Dalam Kes-Kes Rogol - R. lwn. Billiam (1986) 1 All ER 985-988
kes rogol / rape case Panduan yang diberikan oleh Lord Lane C.J. dalam kes R. lwn. Billiam boleh dijadikan contoh dalam memberikan hukuman dalam kes rogol R. lwn. Billiam (1986) 1 All ER 985-988 Masih Berkuatkuasa muat turun
634 Surat HBM
Akaun Deposit Di Mahkamah-Mahkamah
akaun deposit mahkamah / court deposit account Ketua Audit Negara tidak dapat mengesahkan ketepatan baki akaun deposit mahkamah Kaedah-kaedah Mahkamah Tinggi 1980 dan Kaedah-kaedah Mahkamah Rendah 1980 Masih Berkuatkuasa muat turun
635 Surat HBM
Ringkasan Penghukuman Bertulis Oleh Y.A Hakim-Hakim
ringkasan penghukuman bertulis / summary written judgement Disebabkan kekangan kerja ahli sidang pengarang , Bahagian 'Digest' di Jabatan Kehakiman, setiap YA Hakim diminta untuk menyediakan sendiri ringkasan penghukuman bertulis (summary written judgement) masing-masing dan dihantar ke Bahagian Urusetia, Bahagian 'Digest', Mahkamah Agung Masih Berkuatkuasa muat turun
636 Registrar's Circular No. (U) 1 of 1985
Appeal Record under Section 308 of CPC
Criminal Content of Appeal Record Masih Berkuatkuasa muat turun
637 Registrar's Circular No. (U) 2 of 1985
Bankruptcy Rule 6 and 96
Bankrucptcy Compliance of Rule 6 and 96 of Bankruptcy Rules Masih Berkuatkuasa muat turun
638 Supplementary of Registrar's Circular No. (U) 2 of 1985
-
Bankrucptcy Compliance of Rule 6 and 96 of Bankruptcy Rules Masih Berkuatkuasa muat turun
639 Registrar's Circular No. (U) 3 of 1985
Citation of Cases in the High Court
Civil and Criminal Citation of Cases in High Court should be sent to Registrar 3 clear days before the date of hearing. Masih Berkuatkuasa muat turun
640 Registrar's Circular No. (U) 3 of 1985
Annual Practising Certificate
Administration (Practicing Certificate) Renewal of annual practicing certificate under section 9 of the Advocates Ordinance Sarawak Masih Berkuatkuasa muat turun
641 Registrar's Circular No. (U) 4 of 1985
A Corrective circular amending para. 3 of R.C. No. (U) 2 0f 1982
Execution Corrective Circular Amending Para 3 of Registrar Circular No. (U) 2 of 1982 Masih Berkuatkuasa muat turun
642 Registrar's Circular No. (U) 5 of 1985
Certificate of Urgency/Affidavit
Civil and Criminal Standard Practice on Certificate of Urgency Masih Berkuatkuasa muat turun
643 Registrar's Circular No. (U) 6 of 1985
Dispensation of Signature of Commissioner for Oaths on copies of Affidavit to be filed with courts
Administration Dispensation of Signature of Commissioner for Oaths on copies of Affidavit to be filed with courts Masih Berkuatkuasa muat turun
644 Letter CJM
Land Acquisition Act 1960
The effect of the amendment to the sections 40, 41, 42 and 46 of the Land Acquisition 1960 / Kesan pindaan seksyen 40, 41, 42 dan 46 Akta Pengambilan Tanah 1960 Though the amendments abolished Assessors in the constitution of the court, assessors however are still required to be appointed by the court for the purpose of aiding the judge in determining the objection Land Acquisition Act 1960 Masih Berkuatkuasa muat turun
645 Pekeliling Pendaftar (U) 1 Tahun 1985
Penyenggaraan Daftar Penceraian Dan Pembatalan Perkahwinan Di bawah Seksyen 107 Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan & Perceraian ) 1976 (Akta 164)
Penyenggaraan Daftar Penceraian Dan Pembatalan Perkahwinan Di bawah Seksyen 107 Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan & Perceraian ) 1976 (Akta 164)/ senarai pembubaran perkahwinan / Registration of Matrimonial dan Divorce / Dissolution of Marriage menurut s.107 Akta 164, Pendaftar Besar Perkahwinan dikehendaki menyenggarakan satu daftar penceraian dan pembatalan secara membuat catatan 'dibubarkan' di dalam daftar perkahwinan - Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur akan menghantar senarai kes penceraian dimana dikri mutlak telah dikeluarkan Seksyen 107 Akta Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan & Perceraian ) 1976 (Akta 164) Masih Berkuatkuasa muat turun
646 Pekeliling Pendaftar (U) No.2 Tahun 1985
Perkara : Laporan Mengenai Kelambatan Menulis Alasan-Alasan Hukuman
Perkara : Laporan Mengenai Kelambatan Menulis Alasan-Alasan Hukuman selepas 6 minggu ; alasan kelewatan menulis alasan penghakiman/ alasan penghakiman / Delay in writing Judgment / grounds of judgment Merujuk kepada P.P(U) 8/81 - maklumat dari setiap Mahkamah Majistret/Sesyen berhubung dengan kes-kes di mana berlaku kelambatan menulis alasan penghakiman - lapuran bulanan di lampiran A - disampaikan ke Ibu Pejabat sebelum akhir minggu pertama/kedua bulan yang kemudiannya Masih Berkuatkuasa muat turun
647 Registrar's Circular No. (U) 1 of 1984
Conditions of Sale
Execution Condition of Sale at High Court Masih Berkuatkuasa muat turun
648 Registrar's Circular No. (U) 2 of 1984
Application For Adjournment On The Day of Hearing
Criminal Application by Advocates for Adjournment on the day of hearing. Masih Berkuatkuasa muat turun
649 Registrar's Circular No. (U) 3 of 1984
Corruption Cases Under Prevention of Corruption Act 1961 (Revised 1971) Question of Jurisdiction
Criminal Jurisdiction of all pending and new cases under Prevention of Corruption Act 1961 (Revised 1971) Masih Berkuatkuasa muat turun
650 Registrar's Circular No. (U) 4 of 1984
Corruption Cases Under Prevention of Corruption Act 1961 (Revised 1971) Question of Jurisdiction
Criminal Further direction on jurisdiction of all pending and new cases under Prevention of Corruption Act 1961 (Revised 1971) Masih Berkuatkuasa muat turun
651 Pekeliling Pendaftar (A) 1 Tahun 1984
Writ of Summons
Teste Kepada Writ / Teste / Writ of Summons THE HONOURABLE TAN SRI ABDULHAMID BIN HAJI OMAR, PSM., DPMP., PKP., CHIEF JUSTICE OF MALAYA IN THE NAME OF THE YANG DI PERTUAN AGONG Masih Berkuatkuasa muat turun
652 Registrar's Circular No. 2 of 1983`
-
Legal Profession Act Application Legal Profession Act in Sabah Sarawak Masih Berkuatkuasa muat turun
653 Pekeliling Pendaftar (U) Bil. 1 Tahun 1983
Kes Mahkamah Tinggi Yang Masih Belum Selesai Pada 30 Jun, 1983
Jumlah kes yang masih belum selesai pada 30 Jun 1983 / Pending Cases as at 30 Jun 1983 / Statistic Jumlah kes yang belum selesai - statistik - - sibil dan jenayah Masih Berkuatkuasa muat turun
654 Pekeliling Pendaftar (A) 1 Tahun 1983
Kawalan Dan Penyimpanan Barang-Barang Kes (Exhibit)
Penyimpanan barang kes / eksibit / exhibit Peruntukan bagi menanda, menyimpandan mengembalikan barang kes - barang - barang kes dikembalikandalam selepas 1 bulan dari tarikh luput tempoh rayuan -menurut perintah Mahkamah - selepas perintah rayuan terakhir dikeluarkan O.35 r.9 RHC1980; O21 r.14 & 15 Subordinate Court Rules 1970 ;s. 406A hingga 408 KPJ Masih Berkuatkuasa muat turun
655 Pekeliling Pendaftar (A) 2 Tahun 1983
Writ Of Summons
Teste Kepada Writ / Teste THE HONOURABLE TAN SRI DATO' HAJI MOHAMED SALLEH BIN ABAS, PSN. SPMT., JHN., SMT., CHIEF JUSTICE OF MALAYA IN THE NAMA OF YDPA Masih Berkuatkuasa muat turun
656 Pekeliling Pendaftar Bil. A 3 Tahun 1983
Persatuan Pegawai-Pegawai Perkhidmatan Kehakiman Dan Perundangan
AGM JALSOA, pegawai kehakiman / Judicial and Legal Officers Mesyuarat tahunan pegawai kehakiman dan perundangan - kebenaran untuk menghadiri - penangguhan kes - kelulusan cuti tanpa rekod - tidak melebihi 2 hari bagi pegawai yang berkelayakan - tuntutan tambang keretapi atau elaun Perintah Am 45 Bab C dan Pekeliling Perkhidmatan bil 9/77 Masih Berkuatkuasa muat turun
657 Pekeliling Pendaftar Bil. A 4 Tahun 1983
Membayar Denda Yang Dikenakan Oleh Mahkamah Dengan Secara Beransuran
Pembayaran denda secara ansuran Disabit hukuman denda dan dibenarkan membayar secara beransuran dalam tempoh masa yang tertentu - didapati yang disabit tidak berada di alamat yang diberi - waran tangkap tidak berhasil - bagi mengelakkan perkara berpanjangan - pihak odit - diminta janga Masih Berkuatkuasa muat turun
658 Registrar's Circular No. (U) 2 of 1982
Execution Proceedings
Pelaksanaan / Execution To standardize procedure for execution proceedings. Masih Berkuatkuasa muat turun
659 Registrar's Circular No. (U) 4 of 1982
Subordinate Courts Criminal Fees
Jenayah Mahkamah Rendah The fee payable and mode of payment thereof in respect of all criminal cases. Masih Berkuatkuasa muat turun
660 Registrar's Circular No. (U) 5 of 1982
Filing of Documents
Civil Filing of documents in all civil cases need covering letter indicating the date of hearing Masih Berkuatkuasa muat turun
661 Registrar's Circular No. (U) 6 of 1982
Clarification of Registrar's Circular No. 4 of 1981
Civil Proceeding Clarification of Registrar's Circular No. 4 of 1981 Masih Berkuatkuasa muat turun
662 In the High Court in Borneo Practice Note No. 1 of 1982
Issue of Writ for Service Out of Jurisdiction
Civil Procedure High Court Issue of Writ for Service Out of Jurisdiction Masih Berkuatkuasa muat turun
663 Pekeliling Pendaftar (U) Bil. 1 Tahun 1982
Kemasukan Perkara-Perkara Jenayah Kepada Bidangkuasa Biro Bantuan Guaman
Kemasukan Perkara-Perkara Jenayah Kepada Bidangkuasa Biro Bantuan Guaman Yang Berhormat Peguam Negara telah membuat perintah - meminda Jadual Kedua kepada Akta Bantuan Guaman 1971 - menambah perkara - mu;lai 1hb Februari 1982 - i) Perbicaraan Jenayah di bawah Ordinan Kanak-kanak dan Orang Muda 1974; ii) Perbicaraan Jenayah di Masih Berkuatkuasa muat turun
664 Pekeliling Pendaftar (U) Bil. 1 Tahun 1982
Persidangan Undang-Undang ASEAN 1982
Persidangan Undang-Undang ASEAN 1982 / ASEAN LAW CONFERENCE 1982 Persidangan Undang-undang ASEAN 1982 akan diadakan di Kuala Lumpur pada 25hb - 29hn Oktober 1982 - kes-kes tidak perlu ditetapkan untuk dibicarakan dalam minggu tersebut - atau kalau telah ditetapkan - boleh ditangguhkan - sebarang permohonan daripada peguam kerajaan atau swasta untuk menangguhkan kes - patutlah diluluskan - membuat permohonan lebih awal Masih Berkuatkuasa muat turun
665 Pekeliling Pendaftar (U) Bil. 2 Tahun 1982
Penangguhan Kes-Kes Peguam-Peguam Yang Akan Dibicarakan Di Mahkamah
Penangguhan Kes-Kes Peguam-Peguam Yang Akan Dibicarakan Di Mahkamah / Adjournment of cases involving lawyers charge in court Seramai 42 peguam seperti dilampiran - dibicarakan di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur - 2hb hingga 6hb Ogos 1982 - s.27(5) (a) Akta Polis 1957 - penangguhan dibenarkan bagi kes-kes yang diwakili oleh peguam-peguam berkenaan - permohonan penangguhan kes-kes daripada peguam-peguam yang dituduh juga hendaklah dibenarkan Masih Berkuatkuasa muat turun
666 Pekeliling Pendaftar (U) Bil. A 3 Tahun 1982
Asian Law Conference 1982
Asian Law Conference 1982 Persidangan diadakan pada 25hb hingga 29hb Oktober 1982 di Kuala Lumpur - permohonan penangguhan hendaklah diluluskan - Ahli-ahli Majlis Peguam dinasihatkan membuat permohonan lebih awal Masih Berkuatkuasa muat turun
667 Pekeliling Pendaftar (U) Bil. A 4 Tahun 1982
Denda-Denda Yang Dikutip Secara Ansuran/Akaun Belum Diterima
Denda-Denda Yang Dikutip Secara Ansuran/Akaun Belum Diterima/ Payment of fine on installments not paid Masalah dalam melaksanakan s.283(i)(b) (Kanun Acara Jenayah - Mahkamah dibenarkan menggunakan budibicara - membayar denda secara ansuran - masalah setengah-setengah Mahkamah tidak dapat memungut denda-denda yang dikenakan - teguran Jabatan Odit s.283(i)(b) (Kanun Acara Jenayah) Masih Berkuatkuasa muat turun
668 Circular Letter No. CJ. 1 Year 1981
Adjournment in Bankruptcy Proceedings
Penangguhan kes bagi prosiding kebankrapan / Adjournment in Bankruptcy Proceedings In exercising the discretion to adjourn any bankruptcy proceedings, the court need to consider the public interest as otherwise it will result in the court encouraging delays in, instead promoting speedy payment of tax as required by the Income Tax Act 1967 Income Tax Act 1967, Bankruptcy Rules 1969 Masih Berkuatkuasa muat turun
669 Registrar'sCircular No.(A) 1 Of 1981
Bar Council Dinner And Dance
Bar Council Dinner And Dance / Majlis Makan Malam Badan Peguam Held on Friday - 30th January 1981 in Kuala Lumpur - applications for adjournment from Members of the Bar - permitted to allow adjournment Masih Berkuatkuasa muat turun
670 Registrar's Circular No.(A) 2 Of 1981
Assigment Of Judges
Assignment of Judges / Tugasan Hakim w.e.f 1.2.1981 - arrangements in regard to the disposal in relevant High Court - (1) The Hon'ble Datuk B.T.H. Lee J shall cover all High Court cases in Trengganu - when such cases are not dealt with by High court Judge from Kelantan - 2) Cases in the Family and Property Division - be distributed - all SAR whose judges are affected shall take immediate effect Masih Berkuatkuasa muat turun
671 Registrar's Circular No.(A) 3 Of 1981
Kes-Kes Yang Menunggu Perbicaraan
Kes-Kes Yang Menunggu Perbicaraan / Cases Pending Trial Kedudukan kes-kes Jenayah (termasuk kes rayuan jenayah) yang masih menunggu perbicaraan di Mahkamah Tinggi - dikehendaki memberi keterangan seperti dalam format Masih Berkuatkuasa muat turun
672 Pekeliling Pendaftar - 'A' - Bil. 3 Tahun 1981
Minit Mesyuarat/Laporan Mengenai Semua Mesyuarat Yang Berkaitan Dengan Jabatan Kehakiman Yang Dihadiri Oleh Dato/Tuan/Puan
Minit Mesyuarat/Laporan Mengenai Semua Mesyuarat Yang Berkaitan Dengan Jabatan Kehakiman Yang Dihadiri Oleh Dato/Tuan/Puan / Minutes of Meeting / reports Laporan tidak disampaikan kepada Pentadbiran - tiap-tiap pegawai yang menghadiri sebarang Mesyuarat - bertanggungjawab untuk mendapat atau mengemukakan minit Mesyuarat kepada Ketua Pemdaftar Mahkamah Persekutuan Kuala Lumpur - jika minit tidak disediakan - pegawai menyediakan laporan ringkas Masih Berkuatkuasa muat turun
673 Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 4 Tahun 1981
Kemudahan Bagi Hakim-Hakim Semasa Berada Di Kuala Lumpur
Kemudahan Bagi Hakim-Hakim Semasa Berada Di Kuala Lumpur / Accomodation for Judges Encik V.Ramachandran, Pegawai Kerani Am - telah bertukar ke Jabatan lain pada 1hb Mac 1981 - tugas-tugas berkaitan (i) Kemudahan-kemudahan Penggunaan Kenderaan Pejabat; (ii) Bilik V.I.P di Lapangan Terbang; (iii) Penempahan Tempat-tempat penginapan dan (iv) Penempahan tiket-tiket kapal terbang - diuruskan oleh Encik A.Balasubramaniam - Pekeliling Pendaftar Bil. A 11/1980 - urusan peribadi YAA/YA - masih berkuatkuasa Masih Berkuatkuasa muat turun
674 Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 5 Tahun 1981
Menandatangani Surat Rasmi Pejabat Dan Alamat Surat Rasmi
Makluman pertukaran kakitangan dari Jabatan Kehakiman ke Jabatan lain / Transfer of officer Ditukarkan dan digantikan oleh pegawai lain - surat-surat yang dialamatkan kepada Ketua Pendaftar - ditujukan kepada pegawai yang berkenaan Masih Berkuatkuasa muat turun
675 Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 6 Tahun 1981
Malayan vs. Singapore Bench And Bar Games 1981
Malayan vs. Singapore Bench And Bar Games 1981 Diadakan di Pulau Pinang daripada 15hb Mei hingga 17hb Mei 1981 - permohonan penangguhan bolehlah dibenarkan - Ahli-Ahli Majlis Peguam dinasihatkan supaya membuat permohonan awal Masih Berkuatkuasa muat turun
676 Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 7 Tahun 1981
Persatuan Pegawai-Pegawai Perkhidmatan Kehakiman Dan Perundangan
AGM JALSOA, pegawai kehakiman / Judicial and Legal Officers Association diadakan pada hari Sabtu 25hb April 1981 - pukul 11 pagi di Card room, Selangor Club Kuala Lumpur - kebenaran adalah diberi untuk penangguhan kes-kes - cuti tidak berekod tidak melebihi 2 hari - kelayakan menuntut bayaran tambang Masih Berkuatkuasa muat turun
677 Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 8 Tahun 1981
Anak Kunci Gerobok Besi, Kabinet Besi Dan Gerobok-Gerobok Simpanan Fail
Anak Kunci Gerobok Besi, Kabinet Besi Dan Gerobok-Gerobok Simpanan Fail / Cabinet / Lockers keys pegawai-pegawai membawa bersama anak-anak kunci gerobok yang dipegang semasa bercuti - menimbulkan kesulitanpentadbiran - dinasihatkan supaya menyerahkan anak-anak kunci kepada ketua bahagian sebelum ia pergi bercuti Masih Berkuatkuasa muat turun
678 Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 9 Tahun 1981
Layanan Baik Di Mahkamah, Kuala Lumpur
Penghargaan / Compliments 29hb April 1981 New Straits Times menerbitkan rencana "Government Services : Let's not be blinded by pride" - Y.A.A. Ketua Hakim Negara berasa bangga atas layanan yang diberikan oleh Pesuruhjaya Sumpah kepada isteri penulis - penghargaan atas kerja-kerja yang dijalankan oleh semua jurubahasa Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Masih Berkuatkuasa muat turun
679 Pekeliling Pendftar Bil.(A) 10 Tahun 1981
Aturcara Kenaikan Gaji Tahunan / Melangkah Sekatan Kecekapan
Aturcara Kenaikan Gaji Tahunan / Melangkah Sekatan Kecekapan Aturcara Kenaikan Gaji tahunan adalah secara otomatik - penyediaan Kew 8 tanpa apa-apa perakuan - tidak teratur - satu sistem baru dirangka - meningkatkan mutu pekerjaan - perakuan mengikut format Masih Berkuatkuasa muat turun
680 Registrar's Circular No.(U) 1 Of 1981
Orders Or Judgments Of The High Court
Orders or Judgments Of The High Court / Perintah atau Penghakiman Mahkamah Tinggi to maintain a complete record of all proceedings - all SARs/Ars are to ensure that a copy of all orders granted and judgments delivered - filed in the relevant court file Masih Berkuatkuasa muat turun
681 Registrar's Circular No.(U) 2 Of 1981
Civil Appeals To The Federal Court
Civil Appeals To The Federal Court / Rayuan Sivil ke Mahkamah Persekutuan lack of co-ordination between the High Court Registration to the Federal Court Registry - notices of withdrawal not forwarded- Rule 53(2) Rules of the Federal Court 1980 to be complied - High Court to transit a copy of the Notice as soon as reasonable - non supply of Grounds of Judgment - periodical check on the Secretaries - Grounds of Judgment are delayed Masih Berkuatkuasa muat turun
682 Registrar's Circular No.(U) 3 Of 1981
Postponement Of Cases
Postponement Of Cases / Guideline / Penangguhan kes large number of cases that has been postponed - postponement is only in exceptional cases - refusal of adjournment is a court's discretion - general rule is that if the ground advanced in an application is reasonably foreseable, it should not be refused - once a case has been fixed for trial - adjourned once for a good cause - should be reluctant to grant a second adjournment particularly in criminal cases - to reduce delay and backlog - court should not be the cause of postponements Masih Berkuatkuasa muat turun
683 Registrar's Circular No.(U) 3A Of 1981
Postponement Of Cases (Amendment)
Postponement Of Cases (Amendment) / Penangguhan kes (Pindaan) The word "either amounting to an acquittal or" in line 8 paragraph 4 page 2 is deleted Masih Berkuatkuasa muat turun
684 Pekeliling Pendaftar No.(U) 4 Tahun 1981
Sixth Malaysian Law Conference
Sixth Malaysian Law Conference Persidangan dianjurkan oleh Majlis Peguam Malaysia pada 17hb hingga 19hb Ogos 1981 di Kuala Lumpur - penangguhan dibenarkan - permohonan awal Masih Berkuatkuasa muat turun
685 Registrar's Circular No.(U) 5 Of 1981
Subordinate Courts Rules, 1980
Subordinate Courts Rules, 1980 / Kaedah-kaedah Mahkamah Rendah 1980 Subordinate Court Rules 1980 - Into force on 1st April 1981 - replacing Subordinate Court Rules 1950 - Applications and Proceedings in Chambers - Registry opening - Books to be kept in the Registry - General Subordinate Court Rules 1980 Masih Berkuatkuasa muat turun
686 Pekeliling Pendaftar Bil.(U) 6 Tahun 1981
Bayaran Kepada Penghantar Saman Di Mahkamah Sesyen Dan Mahkamah Tinggi
Bayaran Kepada Penghantar Saman Di Mahkamah Sesyen Dan Mahkamah Tinggi / Process Server Bayaran yang boleh diberi kepada penghantar saman - mengikut schedule B item 64 dan 65 Subordinate Courts Rules 1960 - dibuat secara precipe kepada Pendaftar atau lain-lain [egawai yang diberi kuasa untuk menerima - tuntutan perjalanan mengikut pekeliling Perbendaharaan Bil, 8 Tahun 1980 - mengikut bayaran sebenar yang dikeluarkan Masih Berkuatkuasa muat turun
687 Pekeliling Pendaftar No.(U) 7 Tahun 1981
Teste To Writs
klausa pengesahan bagI semua writ - attestation clause to writs attestation clause - writ Masih Berkuatkuasa muat turun
688 Pekeliling Pendaftar (U) No.8 Tahun 1981
Kelambatan Menulis Alasan-Alasan Hukuman
Arahan menulis Alasan-Alasan Hukuman/Direction in writing Grounds of Judgment Arahan menulis alasan-alasan hukuman-mengikut Pekeliling Pendaftar Bil. 3 Tahun 1972 PEKELILING PENDAFTAR BIL. 3 TAHUN 1972 Masih Berkuatkuasa muat turun
689 Pekeliling Pendaftar (U) No.9 Tahun 1981
Persidangan 6th Malaysian Law Conference
Persidangan/Conference menghadiri persidangan - mengambil cuti rehat - membuat aturan berkenaan perbicaran kes Masih Berkuatkuasa muat turun
690 Pekeliling Pendaftar (U) No.10 Tahun 1981
Jawatankuasa Peguam Tempatan Selangor Dan Wilayah Persekutuan
Mesyuarat Agong Tahunan/Annual Meeting Mesyuarat Agong Tahunan Jawatankuasa Peguam tepatan Selangor dan Wilayah Persekutuan - tangguh kes Masih Berkuatkuasa muat turun
691 Pekeliling Pendaftar (U) No.11 Tahun 1981
Notes Of Proceedings
Nota Prosiding/Notes of Proceedings Notes of Proceedings-despatch to Judicial Commissioner-to prepare Grounds of Judgments Masih Berkuatkuasa muat turun
692 Pekeliling Pendaftar (U) No.12 Tahun 1981
Penggunaan Bahasa Malaysia Di Mahkamah
Penggunaan Bahasa Malaysia di Mahkamah/Use of Malay Language in court Penggunaan Bahasa Malaysia-Bahasa Kebangsaan-Urusan Pentadbiran-Urusan Kehakikman-Urusan Keraian-Pengisytiharan Persidangan Seksyen 8 Akta Bahasa Kebangsaan 1963-1967 (Disemak - 1971) Masih Berkuatkuasa muat turun
693 Pekeliling Pendaftar (U) Bil.13 Tahun 1981
Penggunaan Bahasa Malaysia Di Mahkamah
Penggunaan Bahasa Malaysia di Mahkamah/Use of Malay Language in Court Penjelasan proviso parageraf 11, 12, 13 Pekeliling Pendaftar (U) Bil 12 Tahun 1981 Masih Berkuatkuasa muat turun
694 Pekeliling Pendaftar (U) Bil.14 Tahun 1981
Kes-Kes Pengambilan Balik Tanah (Land Acquisition Cases)
Perdengaran kes-kes pengambilan balik tanah/Hearing of land acquisition cases Kes Pengambilan Tanah didengar oleh YA Tuan Hakim Abdul Razak bin Datuk Abu Samah Masih Berkuatkuasa muat turun
695 Circular Letter No. CJ. 1 Year 1980
Internal Security Act Cases
Priority to be given to the ISA cases / Keutamaan kepada kes ISA Priority to be given to the ISA cases Masih Berkuatkuasa muat turun
696 Pekeliling Pendaftar (A) 1 Tahun 1980
Court Attire For Presidents Of Sessions Courts
Court Attire for Presidents of Session Courts/Pakaian di Mahkamah oleh Presiden Mahkamah Sesyen Court Attire for Presidents of Session Courts Masih Berkuatkuasa muat turun
697 Registrar's Circular (A) 2 Of 1980
Translation Allowance
collection of translation fees/pengumpulan yuran terjemahan translation fee - by stamp - praecipe - receipt Registrar's Circular (A) No. 3/79 Masih Berkuatkuasa muat turun
698 Pekeliling Pendaftar (A) 3 Tahun 1980
Penangguhan Kes-Kes Kerana Persidangan Parlimen
Penangguhan Kes kerana Persidangan Parlimen/Postponement of cases due to Parliamentary Assembly Penangguhan Kes-Persidangan Parlimen Masih Berkuatkuasa muat turun
699 Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 4 Tahun 1980
Pakaian Pendaftar Di Dalam Mahkamah
Pakaian Pendaftar/Registrar's attire Pendaftar tidak perlu memakai wig-tetapi Penolong Kanan Pendaftar berkelulusan Barrister's-at-law boleh pakai jika suka Masih Berkuatkuasa muat turun
700 Pekeliling Pendaftar No.(A) 5 Tahun 1980
Penyata Bulanan Kes-Kes Jenayah Dan Sivil
Penyata Bulanan-Monthly statement Penghantaran Penyata Bulanan bagi kes sivil, kes jenayah bagi Mahkamah Sesyen dan Majistret di akhir setiap bulan Masih Berkuatkuasa muat turun
701 Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 5 Tahun 1980
Penjelasan
Penyata Bulanan/Monthly statements Penghantaran Penyata Bulanan yang disebut sahaja- bagi kes sivil, jenayah di Mahkamah Majistret dan Mahkamah Sesyen Masih Berkuatkuasa muat turun
702 Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 6 Tahun 1980
Malayan v. Singapore Bench And Bar Annual Sports Meet 1980
Permohonan menghadiri Malayan v. Singapore Bench And Bar Annual Sports Meet 1980/Request to attend Malayan v. Singapore Bench And Bar Annual Sports Meet 1980 Permohonan menghadiri Bar Annual Sports Meet-untuk meluluskan menghadiri acara tersebut Masih Berkuatkuasa muat turun
703 Pekeliling Pendaftar Bil (A) 7 Tahun 1980
Mesyuarat Majlis Peguam Malaysia, 1980
Mesyuarat Majlis Peguam Malaysia 1980/Malaysian Bar Council Meeting 1980 Permohonan penangguhan kes untuk menghadiri Mesyuarat Majlis Peguam-dibenarkan Masih Berkuatkuasa muat turun
704 Pekeliling Pendaftar (A) 8 Tahun 1980
Penggunaan Bekalan Letrik Di Mahkamah-Mahkamah Dan Ruangan_ruangan Pejabat
Penggunaan bekalan elektrik/Usage of electricity Penjimatan bekalan elektrik-pastikan beri kerjasama dengan memadamkan bekalan elektrik Masih Berkuatkuasa muat turun
705 Pekeliling Pendaftar (A) 9 Tahun 1980
Penggunaan Talipon Pejabat
Penggunaan Talipon Pejabat/Use of telephone in the office Penjimatan penggunaan talipon-tidak melebihi tiga minit Masih Berkuatkuasa muat turun
706 Pekeliling Pendaftar (A) 10 Tahun 1980
Kelewatan Pembayaran Gaji, Elaun-Elaun Dan Bil-Bil
Kelewatan pembayaran gaji, elaun dan bil-bil/Delay of payment of salary, allowances and bills Pembayaran gaji, elaun dan bil-bil hendaklah disegerakan Masih Berkuatkuasa muat turun
707 Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 11 Tahun 1980
Urusan Peribadi YAA/YA Hakim-Hakim
Urusan Peribadi YA Hakim/Personal affair of judges Urusan peribadi, tiket penerbangan dan tempahan hotel hendaklah diuruskan oleh Setiausaha Hakim-maklumkan kepada Pentadbiran Masih Berkuatkuasa muat turun
708 Pekeliling Pendaftar No.(A) 12 Tahun 1980
Surat-Surat Kepada JPA/SPA/PA/Perbendarahan Atau Lain-Lain Surat Penting
Surat-surat penting/Important letters Surat-surat penting perlu ditandatangani oleh pegawai berkenaan-sediakan file yang compact-sediakan minit untuk memudahkan pegawai membaca kandungan surat Masih Berkuatkuasa muat turun
709 Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 13 tahun 1980
Kereta-Kereta Hakim Dan Kereta-Kereta Pejabat
Urusan kereta/Car deal Urusan Kereta hakim dan pejabat di bawah jagaan Encik Ghazali Masih Berkuatkuasa muat turun
710 Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 14 Tahun 1980
ASEAN Law Association Conference - Manila, 24th - 29th November 1980
Persidangan/Conference Menghadiri Persidangan ASEAN Law Association Conference-Penangguhan kes dibenarkan Masih Berkuatkuasa muat turun
711 Pekeliling Pendaftar Bil (A) 15 Tahun 1980
Papan Tanda
Papan tanda Mahkamah/Court's signage Papan tanda Mahkamah Majistret perlu diganti-turunkan Papan Tanda Mahkamah Sesyen Masih Berkuatkuasa muat turun
712 Pekeliling Pendaftar (A) 16 Tahun 1980
Papan Tanda
Penjelasan Papan Tanda Mahkamah/Explanation for Court's signage Penjelasan kepada Pekeliling Pendaftar (A) 15 Tahun 2980 Masih Berkuatkuasa muat turun
713 Pekeliling Pendaftar (A) 17 Tahun 1980
Menanda Tangani Surat Rasmi Pejabat Dan Alamat Surat Rasmi
Tandatangan surat rasmi pejabat/Signature of formal letter Surat Rasmi hendaklah ditandatangani mengikut pegawai di mahkamah masing-masing-Surat daripada Mahkamah Sesyen ditandatangani oleh Presiden Mahkamah Sesyen-Surat daripada Mahkamah Tinggi ditandatangani oleh Penolong Kanan Pendaftar-Surat daripada Makamah Majistret ditandatangani oleh Majistret Masih Berkuatkuasa muat turun
714 Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 18 Tahun 1980
Penyeragaman Kepala Surat Kementerian-Kementerian Dan Jabatan-Jabatan Persekutuan
Penyeragaman Kepala Surat/Standardization of letterhead Semua Pejabat hendaklah mengikut kehendak-kehendak yang terkandung di dalam SURAT PEKELILING AM JPM BIL.4 TAHUN 1980 SURAT PEKELILING AM JPM BIL.4 TAHUN 1980 Masih Berkuatkuasa muat turun
715 Pekeliling Pendaftar No.(A) 19 Tahun 1980
Penempatan Pegawai-Pegawai Baru Dan Pertukaran-Pertukaran Pegawai
Penempatan dan pertukaran pegawai baru/Placement and exchange of officers - penempatan dan pertukaran pegawai baru - diberi 'briefing' kepada pegawai baru Masih Berkuatkuasa muat turun
716 Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 20 Tahun 1980
Cuti Bagi Odeli Hakim
Cuti bagi Odeli Hakim/Leave for Odelli Odeli mohon cuti sama tempoh dengan hakim - tidak mengganggu pelayan pejabat untuk menggantikan odeli Masih Berkuatkuasa muat turun
717 Pekeliling Pendaftar Bil.(A) 21 Tahun 1980
Waktu Minum Teh
Waktu Minum Teh/Tea time aktu minum teh-secara bergilir- tempoh 15 minit - pukul 10-10.30 pagi - berada di tempat masing-masing Masih Berkuatkuasa muat turun
718 Pekeliling Pendaftar Bil (A) 22 Tahun 1980
Tempahan Kereta-Kereta Rasmi Untuk Yang Arif Hakim
Tempahan kereta rasmi Yang Arif Hakim/Car reservation for judges Tempahan kereta rasmi hakim dibuat melalui ketua pendaftar - kereta melebihi tempoh 5 tahun layak diganti baharu - kereta kurang tempoh 5 tahun tetapi diperakukan oleh JKR juga layak diganti baharu Masih Berkuatkuasa muat turun
719 Pekeliling Pendaftar Bil (A) 23 Tahun 1980
Statutory Annual General Meeting Of The Malayan Bar
Meeting of the Malayan Bar/Mesyuarat Majlis Peguam Mesyuarat Majlis Peguam-kes ditangguhkan-boleh lulus permohonan tangguh kes untuk hadir mesyuarat Masih Berkuatkuasa muat turun
720 Magistrates Circular (U) 1 Of 1980
Jurisdiction Of Magistrates Courts
jurisdIctions of magistrates and sessions court/bidangkuasa mahkamah majistret dan mahkamah sesyen increase jurisdiction-magistrates and sessions court Masih Berkuatkuasa muat turun
721 Registrar's Circular (U) 2 Of 1980
Comments On Police
Comments on police/Komen terhadap polis Comments on police-misbehave-police officer-President and magistrate to avoid saying anything not relevant to the case-Police officer misbehaved can bring matter to the notice of the his superior officer. CIRCULAR LETTER NO. 42 IN RSC 126/52DATED 14TH APRIL 1959 Masih Berkuatkuasa muat turun
722 Registrar's Circular (U) 3 Of 1980
Adjournments
Adjournment/Penangguhan adjournments-rules of practice-etiquettes of counsels-to keep the number of adjournments as low as possible-remind counsels of rules of practice and etiquettes-backlog must be reduced Federal Terrotory Criminal Revision No. 5 of 1980 Case No. MSA 3768/78 PP vs. Mohtar bin Abd. Latiff Masih Berkuatkuasa muat turun
723 Registrar's Circular (U) 4 Of 1980
Procedure When Mentioning Civil Cases
Procedure when mentioning civil cases/Prosedur sebutan kes-kes sivil presidents' and magistrates' procedure when mentioning civil cases - unserved summons not to be called in open court - granting orders for exparte applications could deal in chambers Masih Berkuatkuasa muat turun
724 Registrar's Circular (U) 5 Of 1980
S.33A Industrial Relations Act, 1967
Section 33A of Industrial Relations Act 1967/Seksyen 33A Akta Perhubungan Perusahaan 1967 new section 33A in Industrial Relations Act 1967 - effective on 30.05.1980 - inform Chief Registrar on the reference to the High Court - to enable Chief Justice nominate judge to hear and determine it Section 33A Industrial Relations Act 1967 Masih Berkuatkuasa muat turun
725 Registrar's Circular (U) 6 Of 1980
Judgments Of The Federal On Appeal From The High Court
Judgments/Penghakiman note of decision of Federal Court shall be transmitted to High Court immediately after judgment delivered - shall file in High Court file - SAR of Federal Court will transmit ground of judgment to High Court to be filed Masih Berkuatkuasa muat turun
726 Pekeliling Pendaftar Bil (U) 7 Tahun 1980
Bayaran Kepada Penghantar Saman Di Mahkamah Tinggi
Bayaran kepada Penghantar Saman di Mahkamah Tinggi/Payment to Notice Server of the High Courts bayaran kepada penghantar saman - mengikut Appendix B items 99 dan 100 Rules of High Court 1980 - tuntutan perjalanan mengikut Pekeliling 7 Tahun 1977 Appendix B items 99 dan 100 Rules of High Court 1980 - Pekeliling 7 Tahun 1977 Masih Berkuatkuasa muat turun
727 Registrar's Circular (U) 8 Of 1980
Appeals To The Federal Court
Notice of Appeal/Notis Rayuan Notices of Appeal to Federal Court should be filed in respective division Rule 61 para 1 read together with Rule 2 para (12) of Rules of the Federal Court 1980 Masih Berkuatkuasa muat turun
728 Registrar's Circular (U) 9 Of 1980
Preparation Of Records Of Appeal In Criminal Appeals To The Federal Court
Record of Appeal in criminal matter/Rekod Rayuan bagi kes jenayah Record of Appeal in Criminal matter in Federal Court should be given top priority - to be compiled within one month from the date of Registry's letter Masih Berkuatkuasa muat turun
729 Registrar's Circular (U) 10 Of 1980
Orders Or Judgments Of The Federal Court
Orders or Judgments of the Federal Court/Perintah atau Penghakiman Mahkamah Persekutuan SAR of Federal Court shall send a copy of judgment to SAR High Court from whom decision or the appeal has been brought - up to SAR of High Court to file the order in the relevant file Masih Berkuatkuasa muat turun
730 Registrar's Circular No. 1 Of 1979
Orders Of Detention Under Section 117 C.P.C
Orders of detention/Perintah Penahanan procedure to be followed under Section 117 CPC - police officer submits a copy of the entries in his diary to the Magistrate - Magistrate should check whether an order has been made previously Section 117 CPC Telah dibatalkan oleh Arahan Amalan Ketua Hakim Negara 3/2003 muat turun
731 Registrar's Circular No. 2 Of 1979
Bar Council Meetings
Bar Council Meetings/Mesyuarat Majlis Peguam application to postpone case to attend statutory meeting should be granted - to apply as early as possible Masih Berkuatkuasa muat turun
732 Surat Ketua Pendaftar Bertarikh 21 April, 1979
Mengenai Pekeliling Pendaftar Di Bawah Siri (A) Dan (U) Untuk Makluman
Pekeliling Pendaftar di bawah siri (A) dan (U) untuk makluman/Circular of Registrar under the series (A) and (U) for reference Kategori Pekeliling Pendaftar - Dua kategori - Pekeliling Pendaftar Am - Pekeliling Pendaftar (A) - Pekliling Pendaftar Undang-Undang - Pekeliling Pendaftar (U) Masih Berkuatkuasa muat turun
733 Pekeliling Pendaftar (A) No. 1 Tahun 1979
Pemangku/Penanggung Kerja Dan Sekim Perkhidmatan-Perkhidmatan Berlainan Yang Sama
Tanggung Kerja Perakuan Pemangkuan-Penanggungan Kerja perlu dihantar sebulan lebih awal daripada tarikh memangku-menanggung kerja tersebut Masih Berkuatkuasa muat turun
734 Pekeliling Pendaftar (A) No. 2 Tahun 1979
Bahasa Inggeris
Penterjemahan di dalam Bahasa Inggeris/Translation in English Language penterjemah perlu fasih dalam bertutur di dalam Bahasa Inggeris - peribahasa di dalam Bahasa Inggeris tidak boleh diterjemah secara literal Masih Berkuatkuasa muat turun
735 Pekeliling Pendaftar (A) No. 3 Tahun 1979
Translation Allowance
Translation allowance/Elaun penterjemahan Translation fee chargeable for any translation from Malay to English or vice versa will be same with other language -pursuant to the amendment of para 11 of the Third Schedule Subordinate Court Rules 1950 and Item 86 and 86 of Rules of the Supreme Court 1 para 11 of the Third Schedule Subordinate Court Rules 1950 and Item 86 and 86 of Rules of the Supreme Court 1957 Masih Berkuatkuasa muat turun
736 Pekeliling Pendaftar (A) No. 4 Tahun 1979
Borang Permohonan Untuk Bertukar
Borang Permohonan untuk bertukar/Application Form to transfer Perlu mengisi borang untuk bertukar tempat bertugas - bagi memastikan kelancaran pentadbiran Masih Berkuatkuasa muat turun
737 Pekeliling Pendaftar (A) No. 5 Tahun 1979
Peraturan-Peraturan Bekerja dan Tugas-Tugas Besar Jaga/Penunggu/Tukang Sapu/Tukang Cuci Dan Buruh Am Pejabat
Peraturan bekerja/Rules of work Peraturan dan tugas besar Jaga/Penunggu/Tukang Sapu/Tukang Cuci dan Buruh Am Pejabat - untuk memastikan kebersihan pejabat Masih Berkuatkuasa muat turun
738 Pekeliling Pendaftar (A) No. 6 Tahun 1979
Laporan Bulanan Kes Sivil Dan Jenayah
Laporan Bulanan kes sivil dan jenayah/Monthly Report of civil and criminal cases Laporan Bulanan yang perlu dihantar setiap bulan kepada Pentadbiran - tidak memberi gambaran sebenar sebab kelewatan Masih Berkuatkuasa muat turun
739 Pekeliling Pendaftar (A) No. 7 Tahun 1979
Rekod (Inventory) Alat-Alat Kelengkapan Kesempurnaan Untuk Kediaman Hakim-Hakim
Inventry Hakim/Judge's inventory Setiausaha Hakim bertanggungjawab untuk mengemaskini rekod inventry Hakim Masih Berkuatkuasa muat turun
740 Pekeliling Pendaftar (A) No. 8 Tahun 1979
Penempatan Pegawai Undang-Undang Di Mahkamah-Mahkamah Sesyen Dan Majistret
Penempatan Pegawai Undang-Undang/Placement of Legal Officers pegawai undang-undang yang ditempatkan di mahkamah harus menetap di tempat yang sama - untuk menjalankan tugas - melibatkan orang awam - sekiranya ingin meninggalkan tempat bertugas, harus mendapatkan kebenaran Ketua Pejabat Masih Berkuatkuasa muat turun
741 Pekeliling Pendaftar (U) No. 2 Tahun 1979
Section 36(2) Legal Profession Act, 1979
Section 36(2) Legal Profession 1979/Seksyen 36(2) Akta Profession Undang-Undang 1979 Pupil can only appear before the Judge in accordance to Sect 36(2) of LPA 1979 Masih Berkuatkuasa muat turun
742 Pekeliling Pendaftar (U) No. 3 Tahun 1979
Jadual Persidangan Yang Di Pertua dan Majistret
Jadual Persidangan di mahkamah Sesyen dan Majistret/Sitting schedule for sessions court and magistrate Jadual Persidangan Yang Di Pertua Mahkamah Sesyen dan Majistret dihantar tiga bulan sekali Pekeliling Pendaftar Bilangan 12 Tahun 1978 Masih Berkuatkuasa muat turun
743 Pekeliling Pendaftar (U) No. 4 Tahun 1979
Penetapan Kes-Kes (Fixing of Cases)
Penetapan kes oleh Yang Di Pertua Mahkamah Sesyen dan Majistret penetapan kes - mahkamah sesyen - majistret Masih Berkuatkuasa muat turun
744 Registrar's Circular No. 5 Of 1979
Orders of Detention Under Section 117 C.P.C
Order of Detention/Perintah Penahanan Order of Detention-under Section 117 of CPC to be submitted to the Registry Section 117 CPC/Seksyen 117 Kanun Tatacara Jenayah Telah dibatalkan oleh Arahan Amalan Ketua Hakim Negara 3/2003 muat turun
745 Registrar's Circular (U) 6 Of 1979
Preparation Of Appeal Records In Criminal Appeals To The Federal Court
Appeal Records in criminal appeals/Rekod Rayuan di dalam kes rayuan jenayah Registrar to make sure content in Form C to be put in Records of Appeal Masih Berkuatkuasa muat turun
746 Registrar's Circular (U) 8 Of 1979
Subordinate Courts (Amendment) Act, 1979
Section 392 and Section 357 of Penal Code/Seksyen 392 dan Seksyen 357 Kanun Keseksaan Offence under Section 392 and Section 357 of Penal Code to be tried in Magistrate Court Subordinate Courts (Amendment) Act 1979 Masih Berkuatkuasa muat turun
747 Registrar's Circular (U) 9 Of 1979
Teste to Writs
Teste to writs/Teste kepada writ attestation clause of all writs - The Honourable Raja Tan Sri Azlan Shah Masih Berkuatkuasa muat turun
748 Registrar's Circular No. 1 Of 1978
Wig dan "My Lord"
Wig dan "My Lord"/Wig and "My Lord" Yang Dipertua Mahkamah Sesyen dan Majistret tidak membuat apa-apa kenyataan awam dan menjalankan amalan biasa susulan daripada kenyataan YA Hakim Datuk Hashim bin Yeop Abdullah Sani Masih Berkuatkuasa muat turun
749 Registrar's Circular No. 2 Of 1978
Subordinate Courts (Amendment) Act, 1978
Changes made in Subordinate Courts in West Malaysia/Perubahan yang dibuat untuk Mahkamah Rendah di Semenanjung Malaysia number of changes pursuant to Subordinate Courts (Amendment) Act 1978 Subordinate Courts (Amendment) Act 1979 Masih Berkuatkuasa muat turun
750 Registrar's Circular No. 3 Of 1978
Revision Of Court Circuits
Revision of court circuits/Semakan semula litar mahkamah necessity of revising the existing court circuits - implementation to the amendment of Subordinate Court Act 1978 Subordinate Courts (Amendment) Act 1979 Masih Berkuatkuasa muat turun
751 Registrar's Circular No. 4 Of 1978
Sessions Court At Klang
Sessions Court at Klang/Mahkamah Sesyen Klang Establishment of Klang Sessions Court Masih Berkuatkuasa muat turun
752 Registrar's Circular No. 5 Of 1978
RE : Cases To The Post 1-7-1978 Criminal Cases Under Section 409 And 457 Of The Penal Code
Sessions Court - Pre 1.7.1978 cases- Subordinate Courts Act - Mahkamah Sesyen- kes-kes pra-1.7.1978 - Akta Mahkamah Rendah Pre 1.7.1978 cases to be continued hearing by the existing president S. 63 (1) Subordinate Courts Act, S 409 Criminal Procedure Code, S 457 Criminal procedure Code Masih Berkuatkuasa muat turun
753 Registrar's Circular No. 6 Of 1978
Sessions Court At Klang
Sessions Court - Klang- Mahkamah Sesyen Amendment to Registrar's Circular No 4 of 1978 to be read as No 6 of 1978 Masih Berkuatkuasa muat turun
754 Registrar's Circular No. 7 Of 1978
Law Books
Law books - Buku Undang-Undang Safekeeping of law books at the office Masih Berkuatkuasa muat turun
755 Registrar's Circular No. 8 Of 1978
Cautioned Statement
Cautioned Statement - Penyataan Beramaran Cautioned Statement can be used during trial and preliminary inquiry Masih Berkuatkuasa muat turun
756 Registrar's Circular No. 9 Of 1978
Criminal Cases Involving Government Servants
Criminal Cases -Delay- government servants- grounds of judgment -appeal - Kes-kes Jenayah - kakitangan kerajaan - Alasan Penghakiman - Rayuan Criminal Cases Involving Government Servants should be heard and tired quickly without undue delay Masih Berkuatkuasa muat turun
757 Registrar's Circular No. 10 Of 1978
Juvenile Courts Act 1947 (Revised - 1972)
Juvenile Courts Act 1947 - S. 32 of the Juvenile Courts Act 1947 - Akta Mahkamah Juvana 1947 - seksyen 32 Juveniles who escape from approved schools should not be charged instead to register an application under S32 of the Juvenile Courts Act 1948 S. 32 Juvenile Courts Act 1948 Masih Berkuatkuasa muat turun
758 Pekeliling Pendaftar Bil. 11 Tahun 1978
Bayaran
Fi - Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1950 -Fee - Rules of Subordinate Court 1950 Pembayaran fi pemfailan adalah seperti dalam Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1950 Aturan 34, Jadual ketiga, Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1950 Masih Berkuatkuasa muat turun
759 Registrar's Circular No. 12 Of 1978
Sessions Court
Sessions Court- Registration of cases- transfer of cases - Mahkamah Sesyen - Pendaftaran Kes- Pemindahan Kes-Kes Establsihment of Sessions Court in Kangar , Alor Setar, Penang, Ipoh, Kuala Lumpur, Klang, Seremban, Melaka, Muar, Johor Bahru, Raub, Kuantan, Kuala Terengganu and Kota Bharu / Cases to be registered where the case arises but not a reason to refuse registration Masih Berkuatkuasa muat turun
760 Surat Pekeliling Pendaftar No: 1 Tahun 1977
Preliminary Enquiries
Preliminary Enquiries -Inkuiri Awal Procedure and practice for preliminary enquiry Masih Berkuatkuasa muat turun
761 Circular Letter No. 1 Of 1977
Assignment Of Counsel In Case Under The Internal Security Cases
Internal Security Act 1960 - Assigned Counsel - Peguam Lantikan Mahkamah Requesting list of assigned counsel for Internal Security Cases Masih Berkuatkuasa muat turun
762 Surat Pekeliling Pendaftar No: 2 Tahun 1977
Security Cases
Security Cases- Records of proceedings - Kes-kes keselamatan- Rekod-rekod prosiding Compliance by Sessions and Magistrates Court on Regulation 6 of the Essential (Security Cases)(Amendment) Regulations 1975 Regulation 6 of the Essential (Security Cases)(Amendment) Regulations 1975 Masih Berkuatkuasa muat turun
763 Registrar's Circular No. 3 Of 1977
Extension Of Time For Registration Of A Change Of A Company Assets
Practice Note No 3 of 1977 - Nota Amalan 3 tahun 1977 Attention to the contents of Practice Note 3 of 1977 Practice Note No. 3 of 1977 Masih Berkuatkuasa muat turun
764 Pekeliling Pendaftar No: 4 Tahun 1977
Waktu Bekerja
Waktu Bekerja - Working hours Waktu bekerja adalah mulai jam 8.00 pagi hingga jam 4.00 petang. Waktu persidangan Mahkamah bermula jam 9.00 pagi DIBATALKAN DENGAN PEKELILING PENDAFTAR BIL. 5 /1991 muat turun
765 Circular Letter No. 1 Of 1977
Probation Officer's Report
Juvenile Offence- Probation Officer- Kesalahan Juvana Probation officer must tender the report from the witnsess box and affirm that report Masih Berkuatkuasa muat turun
766 Surat Pekeliling Pendaftar No: 1 Tahun 1976
Kelewatan Menulis Alasan-Alasan Keputusan
Rujukan kepada Pekeliling Bil 3/1972. Untuk mematuhi Pekliling pendaftar tersebut. Reference and compliance to the Circular No 3 /1972 Alasan penghakiman - grounds of judgment Registrar's Circular No.3 of 1972 Masih Berkuatkuasa muat turun
767 Surat Pekeliling Pendaftar No: 2 Tahun 1976
Justice Delayed
Criminal Cases -Delay- accused not on bail- grounds of judgment -appeal - Kes-kes jenayah- tertuduh yang tidak dijamin - alasan penghakiman- rayuan Conduct of criminal trial must not be delayed and avoid being heard in bits and pieces. Priority must be given where the accused are not out on bail. Grounds of judgment must be prepared without undue delay Masih Berkuatkuasa muat turun
768 In the High Court in Borneo Practice Note No. 1 of 1975
Claims Arising Out of Road Accidents
Running Down Matter / Civil In civil matter claim arising out of road accident should be given priority of hearing over other civil suit particularly the victim is sole bread winner Masih Berkuatkuasa muat turun
769 Surat Pekeliling Pendaftar Bil. 1 Tahun 1975
Hakim Mahkamah Tinggi Sebagai Ketua Pejabat Di Kawasannya
Judge-Head of Department-Leave-Courtesy Call - Hakim - Ketua Bahagian- Cuti- panggilan hormat Hakim sebagai ketua bahagian di Mahkamah Negeri. Cuti dan kebenaran untuk meninggalkan negeri itu hendaklah mendapatkan kelulusan daripada Hakim. Pegawai perlu membuat panggilan hormat kepada Hakim apabila dilantik di tempat yang bertugas tugas dan sebelum berpindah keluar Masih Berkuatkuasa muat turun
770 In the High Court in Borneo Practice Note No. 1 of 1974
Prohibitory Order
Pelaksanaan / Execution The issuance of prohibitory order under Order 43 Rule 2 and Rule 2(1) of Rules of Court 1980 Masih Berkuatkuasa muat turun
771 Registrar's Circular No. 1 Of 1974
Short Cause List
Fixing of Cases- Short Cause List- Fixing List- Penetapan Kes - Senarai Kausa Ringkas - Penetapan senarai Parties may apply for a matter to be inserted in the Short Cause list O.36 Rules of Supreme Court 1957 Masih Berkuatkuasa muat turun
772 Registrar's Circular No. 1 Of 1973
Categories Of Sentences
Traffic Offences - Regina v Guilfoyle- Sentences - Kesalahan Trafik- Hukuman Categories of Sentences for Traffic Offences Case based on the case of Regina v Guilfoyle Masih Berkuatkuasa muat turun
773 Pekeliling Pendaftar No: 2 Tahun 1973
Penyata-Penyata Kes-Kes Sibil Dan Kes-Kes Jenayah
Statistik-Penyata kes Sivil dan Jenayah - Statistik- Master List For Civil and Criminal Cases Arahan untuk memberikan penyata kes sivil dan jenayah/ masterlist. Arahan untuk memberikan penyata kes sivil dan jenayah/ masterlist. TELAH DIBATALKAN muat turun
774 Registrar's Circular No. 3 Of 1973
Long Adjournments
Long adjournments-part heard- fixing of cases - penangguhan panjang - sambung bicara - penetapan kes Cases set down for trial must be heard on a day-to-day hearing. The practice in fixing part heard in long future are discouraged. Cases set down for trial must be heard on a day-to-day hearing. The practice in fixing part heard in long future are discouraged. Registrar's Circular No. 3 of 1966 Masih Berkuatkuasa muat turun
775 Surat Pekeliling Pendaftar No. 4 Tahun 1973
Penjualan-Penjualan Lelong
Lelongan Awam- larangan pegawai dan kakitangan Jabatan Kehakiman - Public Auction - Prohibition for Court Officers and Staff of Judicial Department. Larangan Pegawai dalam melibatkan diri atau menyertai tawaran semasa leloangan awam yang dijalan di Mahkamah TELAH DIBATALKAN OLEH PEKELILING KETUA PENDAFTAR 1/2005 muat turun
776 Registrar's Circular No. 1 Of 1972
Courts Of Judicature Act, 1964: Commissioners For Oaths (Amendment) Rules, 1972
Commissioner for oath- changes of fees- Court of Judicature Act 1964 -Pesuruhjaya Sumpah - pertukaran fi Amendment to the Courts of Judicatutre Act on the changes of the fees charged by the Commissioner for Oath Court of Judiciature Act1964 Masih Berkuatkuasa muat turun
777 Registrar's Circular No. 2 Of 1972
Handwriting
Notes of evidence- handwritten - nota keterangan- tulisan tangan Notes of evidence are to be written neatly, legibly and between the lines Masih Berkuatkuasa muat turun
778 Registrar's Circular No. 3 Of 1972
Delays In Writing The Grounds Of Judgments
Grounds of Judgment- Preparation of notices to the Judges - Alasan Penghakiman - Penyediaan notis kepada Hakim Preparation of grounds of judgment within 6 weeks from filing of the notice of appeal. Registrar's duties when grounds of judgment needed to prepare. Masih Berkuatkuasa muat turun
779 Registrar's Circular No. 4 Of 1972
Inquiries Of Deaths
Inquiry of death - Chapter XXXII- Criminal Procedure Code- Section 328- Section 333 - Seksyen 333 - Seksyen 328 - Kanun Tatacara Jenayah - Inkuiri kematian Handling of Inquiries of Death Chapter XXXII Criminal Procedure Code Masih Berkuatkuasa muat turun
780 Registrar's Circular No. 5 Of 1972
Criminal Revision No. 5 Of 1972
PP v Mah Yong Choon - Efficiency - Kecekapan Reminder to officers to analyse the case of PP v Mah Yong Choon Masih Berkuatkuasa muat turun
781 Registrar's Circular No. 6 Of 1972
Hearing Of Part-Heard Cases Due To Transfer Of Magistrates/Presidents
Part Heard- transfer of officers - Sambung bicara - penukaran penempatan pegawai Officers that were transferred need not to continue hearing part-heard cases unless directed by the Chief Justice or a Judge Section 261 of the CPC and O. 19 rule 11 of SCR Masih Berkuatkuasa muat turun
782 Registrar's Circular No. 7 Of 1972
Supply Of Copies Of Charges
Copy of the charges made against the accused must be provided to the accused, family members, and their solicitors free of charge supply copy of charges - pemberian salinan kertas pertuduhan Masih Berkuatkuasa muat turun
783 Registrar's Circular No. 1 Of 1971
Sections 28 And 117, Criminal Procedure Code
Section 28 of CPC - Section 117 of the CPC- Remand - Reman- Seksyen 117 KTJ- Seksyen 28 KTJ Reminder to officers on remand application Section 28 and Section 117 of the Criminal procedure Code TELAH DIBATALKAN MELALUI AA KHN 3/2003 muat turun
784 Registrar's Circular No. 2 Of 1971
Amendment Of Paragraph (6) Of Part 1 Of The Second Schedule To The Subordinate Courts Rules, 1950
Cost- Subordinate Court Rules- kos - Akta Mahkamah Rendah Informing Officers of the amendment to the Subordinate Court Rules. Subordinate Court Rules Masih Berkuatkuasa muat turun
785 Registrar's Circular No. 3 Of 1971
Orders Of Courts For Payment To Public Trustee
Registrar to forward seal copy of the order to the Public trustee when court insturcts payment made to the Public Trustee Public Trustee- Order of the Court- Registrar - Amanah Raya - Perintah Mahkamah -Pendaftar Masih Berkuatkuasa muat turun
786 Registrar's Circular No. 4 Of 1971
Section 287, Criminal Procedure Code : Execution Of The Sentence Of Whipping
Section 287 of the Criminal Procedure Code- S307(i) of the Criminal Procudre Code - whipping- sentencing- Seksyen 287 Kanun Tatacara Jenayah - Seksyen 307(i) Kanun tatacara jenayah Execution of whipping. Registrars must inform the Prison Authority to stay the execution pending appeal Section 287 and Section 307(i) of the Criminal Procedure Code Masih Berkuatkuasa muat turun
787 Registrar's Circular No. 5 Of 1971
Section 107 of the Bankruptcy Act, 1967
S 107 of Banruptcy Act- official assignee- Debtor - Penghutang - S 107 Akta Kebankrapan Order the Wage earner to attend before the official Assignee if liabilities exceeds probable amount of income S 107 of the Bankruptcy Act Masih Berkuatkuasa muat turun
788 Registrar's Circular No. 6 Of 1971
Dress Of Counsel In Courts
Conduct of Counsel- Dress Code in Court- Tingkah Laku Peguam - Etika pemakaian dalam Mahkamah Any reprove of counsel must be done in privacy and not in open court Masih Berkuatkuasa muat turun
789 Registrar's Circular No. 7 Of 1971
Non-Compliance With Registrar's Circular No.19/48: Bail Bonds And Bonds To Give Evidence
Registrar's Circular No 19 of 1948 - Pekeliling Pendaftar No 19 tahun 1948 Magistrates to abide by the Circular No. 19/48 Masih Berkuatkuasa muat turun
790 Registrar's Circular No. 8 Of 1971
Criminal Appeals From Subordinate Courts To The High Courts
S 307(iii) of the Criminal Procedure Code- Grounds of Judgment- petition of Appeal- Criminal Appeals - S 307(iii) Kanun tatacara jenayah - Alasan Penghakiman - petisyen Rayuan - Rayuan Jenayah Informing the Appellant that the Grounds of Decision is ready. S307(v) of CPC provides that filing of petition of appeal would be 10 days after receipt of the grounds of judgment S 307(iii) of the Criminal Procedure Code Masih Berkuatkuasa muat turun
791 Registrar's Circular No. 9 Of 1971
Handwriting
Handwriting- Notes of Evidence - Grounds of judgment - Tulisan tangan - Nota Keterangan - Alasan Penghakiman Notes of evidence and judgments are to be written neatly and legibly TELAH DIBATALKAN muat turun
792 Registrar's Circular No. 10 Of 1971
Delays In Appeal Cases(GROUNDS OF DECISION)
Grounds of Decision- Delay in preparation of the grounds - Alasan Keputusan - Kelewatan dalam penyediaan Alasan penghakiman Grounds of Decision must be completed with 6 weeks after Decision is delivered. Failure to do so must give explanation in writing to the Senior Assistant Registrar Masih Berkuatkuasa muat turun
793 Registrar's Circular No. 11 Of 1971
Attendance To Practice Direction No. 1 of 1971
Service of summons- delay in filing their defence - Penyerahan Saman - Kelewatan dalam pemfailan pembelaan Process Server must be checked that they have exercised due diligence in serving the summons to the Defendant. Masih Berkuatkuasa muat turun
794 Registrar's Circular No. 12 Of 1971
Attendance Of medical Officers In The Armed Forces In Courts: Section 399 Criminal Procedure Code
S. 399 - Criminal Procedure Code- Armed Forces- medical officers- medical report- Kanun Tatacara jenayah- Angkatan Tentera- Pegawai Perubatan- Laporan perubatan Section 399 of the CPC applies to Medical offcers in the Armed Forces. Prosecuting Officers will provide copies of the medical Report S399 of the Criminal Procedure Code Masih Berkuatkuasa muat turun
795 Pekeliling Pendaftar Bil. 1 Tahun 1970
Peraturan-Peraturan Kewangan
Perlaksanaan Penghakiman / Perintah - Execution of Order / Judgments Prosedur perlaksanaan dan pembayaran wang taruhan untuk tujuan perlaksanaan Masih Berkuatkuasa muat turun
796 Registrar's Circular No. 2 Of 1970
Amendment of Subordinate Courts Rules 1950
Jurisdiction- filing fees - Bidang Kuasa - Fi Pemfailan Increase of Jurisdiction fo the Sessions Court as well as changes to the filing fees in repsect for each court. No fees for maintenance cases Subordinate Courts Act Masih Berkuatkuasa muat turun
797 Registrar's Circular No. 3 Of 1970
Moneylender's Ordinance No. 42 of 1951
Moneylender's Ordinance - Ordinan Peminjam Wang Conduct checks on licensed moneylenders in the Court's district Conduct checks on licensed moneylenders in the Court's district Moneylender's Ordinance 1951 Masih Berkuatkuasa muat turun
798 Pekeliling Pendaftar No. 4 Of 1970
Seksyen 10(1) Undang-Undang Pemberi Pinjaman Wang
S 10 - Moneylender's ordinance - ordinan peminjam wang Pegawai yang telah mengeluarkan lesen pinjaman wang hendaklah menyediakan laporan dan diserahkan kepada Pendaftar dan Penolong Pendaftar Moneylender's Ordinance 1952 Masih Berkuatkuasa muat turun
799 Registrar's Circular No. 5 Of 1970
Filing Of Civil Suits
Filing of suits- Monetary jurisdction - Pemfailan guaman - Bidang Kuasa Kewangan Filing of suit according to court's monetary jurisidiction / Pemfailan tuntutan mengikut bidang kuasa mahkamah Masih Berkuatkuasa muat turun
800 Registrar's Circular No. 6 Of 1970
Fisheries Act, No. 8/63
Sentencing- Fisheries Act - hukuman - Akta Perikanan Suggestion to sentence not less than 25% of the maximum penalty for offences under the Fisheries Act Fisheries Act Masih Berkuatkuasa muat turun
801 Registrar's Circular No. 7 Of 1970
Transfer Of Pending High Court Cases To The Sessions Court
Transfer of Cases - Pemindahan Kes Transfer of pending cases at the High Court to the Sessions Court for claims involving RM 2000 to RM 5000 Masih Berkuatkuasa muat turun
802 Registrar's Circular No. 8 Of 1970
Section 65(1), Court Ordinance, 1948
Jurisdiction-Running Down Matters - Bidang kuasa - Kes-Kes kemalangan jalan raya Running Down matters exceeding the claim of RM 10,000 to tbe heard before the Special Sessions Court Judge Masih Berkuatkuasa muat turun
803 Registrar's Circular No. 1 Of 1969
Court Hours
Court Sittings - Waktu - Persidangan mahkamah High Court to start sitting at 9.30 am and Subordinate Court sittings begin at 9.00 am Masih Berkuatkuasa muat turun
804 Registrar's Circular No. 2 Of 1969
Notes of Evidence (Handwriting)
Handwriting- notes of evidence - Tulisan tangan - Nota Keterangan Notes of evidence and judgments are to be written neatly and legibly Masih Berkuatkuasa muat turun
805 Registrar's Circular No. 3 Of 1969
Section 148, Road Traffic Ordinance of 1958
Road Traffic Offences- Kesalahan Trafik Sessions and Magistrates must comply with S 148 of the Road Transport ordinance Road transport Ordinance Masih Berkuatkuasa muat turun
806 Registrar's Circular No. 5 Of 1969
Chapter XXXXII Criminal Procedure Code - Fatal Road Accidents
Chapter XXXXII Criminal Porcedure Code - Fatal Road Accidents - Bab 42 - Kanun Tatacara Jenayah - Kemalangan Maut Jalan Raya Sudden Death Report arising out of fatal road accidents does not require an inquiry of death to be held provided that the Magistrate is satisfied as to the cause of death Criminal Procedure Code Masih Berkuatkuasa muat turun
807 Registrar's Circular No. 6 Of 1969
Conduct Money In Civil Matters
Conduct money- Witnesses - Civil- sivil- saksi - pembayaran Procedure of payment of Conduct money for civil matters witnesses Masih Berkuatkuasa muat turun
808 Surat Pekeliling Pendaftar Bil. 6 Tahun 1969
Wang Perbelanjaan Saksi Dalam Perkara Sivil
Pembayaran Wang- Saksi- Sivil - payment of monies - witness - civil Tatacara Pembayaran Wang kepada Saksi kes Sivil Masih Berkuatkuasa muat turun
809 Registrar's Circular No. 7 Of 1969
Bahasa Malaysia Dalam Perbicaraan dan Surat Menyurat
Bahasa- penggunaan bahasa - Bicara- surat-menyurat - Languange - Malay Language - trial- letters Penggunaan Bahasa Melayu dalam perbicaraan dan surat menyurat Masih Berkuatkuasa muat turun
810 Registrar's Circular No. 8 Of 1969
Permohonan Perbicaraan Dalam Bahasa Inggeris
Bahasa- penggunaan bahasa - Bicara- surat-menyurat - Languange - Malay Language - trial- letters Penjelasan lanjut serta klarifikasi bagi pekeliling No.7 /1969 Masih Berkuatkuasa muat turun
811 Registrar's Circular No. 9 Of 1969
Offences Under The Municipal Ordinance
Minor offences - Municipal Offences - Kesalahan kecil - Kesalahan Munisipal Range of fine to be given in minor offences Municipal Ordinance Masih Berkuatkuasa muat turun
812 Pekeliling Pendaftar Bil. 1 Tahun 1968
Pengakuan Saksi-Saksi
Pengakuan- saksi-catatan - Admission - witness - record Hakim/Majistret hendaklah mencatatkan pengakuan oleh saksi-saksi Masih Berkuatkuasa muat turun
813 Registrar's Circular No. 1 Of 1967
Criminal Appeals From Subordinate Courts
Criminal - Appeals - Jenayah - Rayuan Procedure in handling Criminal Appeals from Subordinate Court Masih Berkuatkuasa muat turun
814 Registrar's Circular No. 2 Of 1967
Service of Summons By Process Servers
Process Server- Service book- Penghantar notis - Buku serahan Maintain a summons service book and supervision over affdavits of service by process server Masih Berkuatkuasa muat turun
815 Pekeliling Pendaftar Bil. 3 Tahun 1967
Badan Pencegah Rasuah Malaysia: Pemakaian Uniform Oleh Pegawai Polis Dalam Mahkamah
Criminal - Appeals - jenayah - rayuan Pemakaian lounge Suit oleh anggota polis di bawah Badan Pencegah Rasuah Masih Berkuatkuasa muat turun
816 Registrar's Circular No. 1 Of 1966
Appointment To See A Judge
Meeting with Judges- Appointments - Temujanji - Perjumpaan dengan hakim Appointment to meet the Judges must be via the Deputy, Senior/Assistant Registrar Masih Berkuatkuasa muat turun
817 Registrar's Circular No. 1 Of 1965
Unclaimed Moneys And Property In Civil Proceedings In Subordinate Court
Wang tidak dituntut dan harta alih yang dibayar atau diserahkan kepada Mahkamah Rendah melalui prosiding guaman/Unclaimed moneys and properties paid or deposited into Court through Civil proceeding in subordinate Courts Procedure - to appropriate to the Federal Government - unclaimed moneys and properties paid or deposited into Court through Civil proceeding in subordinate Courts Rule 14 and Rule 15 of the Subordinate Courts Rules 1950 Masih Berkuatkuasa muat turun
818 Registrar's Circular No. 1 Of 1963
Preliminary Inquiries
Siasatan permulaan di bawah Kanun Tatacara Jenayah/Preliminary inquiries under Criminal Procedure Code Misunderstanding - consideration by Magistrates under section 143 of Criminal Procedure Code - whether there are sufficient grounds for committing accused person for trial - not sufficient grounds - discharge - sufficient grounds - commit Section 143 of Criminal Procedure Code Masih Berkuatkuasa muat turun
819 Registrar's Circular No. 2 Of 1963
Applications For Adjournment By Counsel
Penangguhan kes oleh peguam di Mahkamah Majistret/Adjourment by counsel in Magistrates Court Application for adjournment by counsel who is a Members of Parliament - circumstances to allow - short adjournment Masih Berkuatkuasa muat turun
820 Registrar's Circular No. 1 Of 1962
Withdrawal Of Court Deposits
Pengambilan keluar deposit mahkamah/Withdrawal of Court Deposits Withdrawal of Court Deposits - discontinuance of "Form 162" Masih Berkuatkuasa muat turun
821 Registrar's Circular No. 3 Of 1962
Order 35, Rule 1 Of the Rules Of The Supreme Court, 1957
Penyatuan "Pendaftaran Persekutuan" dan "Pendaftaran Selangor"/Consolidation of "The Federal Registry" and "The Selangor Registry" Consolidation of "The Federal Registry" and "The Selangor Registry" - known as "The Central Registry, Supreme Court, Kuala Lumpur" Order 35, Rule 1 Of the Rules Of The Supreme Court, 1957 Masih Berkuatkuasa muat turun
822 Registrar's Circular No. 4 Of 1962
Section 11, Visiting Forces Act, 1960
Inkues kematian Angkatan Pelawat/Inquest as to the death of the Visiting Forces Inquest as to the death of the Visiting Forces - under Visiting Forces Act 1960 - application to all Commonwealth Forces (other than local forces) stationed in the Federation and their dependants Akta Angkatan Pelawat 1960 Masih Berkuatkuasa muat turun
823 Registrar's Circular No. 1 Of 1961
Applications For Adjournment By Counsel
Penangguhan kes oleh peguam di Mahkamah Majistret/Adjourment by counsel in Magistrates Court Adjourment by counsel in Magistrates Court - granting or refusal of adjournment is always a matter of discretion Masih Berkuatkuasa muat turun
824 Registrar's Circular No. 2 Of 1961
Attendence In Court By Chemists, Department Of Chemistry And The Document Examiner, Federation Of Malaya
Kehadiran saksi pakar kimia daripada Jabatan Kimia dan Pemeriksa Dokumen, Persekutuan Tanah Melayu ke Mahkamah/Attendance in Court By Chemists, Department Of Chemistry And The Document Examiner, Federation Of Malaya Attandance in Court By Chemists - shortage of chemists - called at a specified time and released as soon as possible after they have given evidence - avoid being kept waiting unnessarily Masih Berkuatkuasa muat turun
825 Registrar's Circular No. 3 Of 1961
Interest On Moneys Deposited In The Supreme Court In Civil Proceedings
Faedah bagi duit yang dibayar kepada Mahkamah melalui prosiding guaman/Interest On Moneys Deposited In The Supreme Court In Civil Proceedings No interest should be credited or paid in respect of moneys deposited in The Supreme Court in civil proceedings Masih Berkuatkuasa muat turun
826 Registrar's Circular No. 4 Of 1961
Police Fund
Pembayaran kepada Tabung Polis/Payment to the Police Fund Procedure - payment of fines and forfeiture into the Police Fund Seksyen 70 Ordinan Polis 1952 Masih Berkuatkuasa muat turun
827 Registrar's Circular No. 5 Of 1961
Medical Evidence
Keterangan Perubatan oleh Pegawai Perubatan/Medical evidence by Medical Officer Medical evidence - consists of factual evidence and evidence of opinion Masih Berkuatkuasa muat turun
828 Registrar's Circular No. 6 Of 1961
Annual certificate To Practice As An Advocate And Solicitor
Sijil Tahunan untuk beramal sebagai Peguambela dan Peguamcara/Annual certificate To Practice As An Advocate And Solicitor Procedure to renew - Annual certificate To Practice As An Advocate And Solicitor Seksyen 25 Ordinan Peguambela dan Peguamcara 1947 Masih Berkuatkuasa muat turun
829 Registrar's Circular No. 7 Of 1961
Concurrent And Consecutive Sentence Of Imprisonment
Hukuman penjara yang dijalankan secara serentak dan berturut-turut/Concurrent And Consecutive Sentence Of Imprisonment Concurrent And Consecutive Sentence Of Imprisonment - the sentence runs from the date on which it was passed - unless the Court imposing a sentence says anything to the contrary Seksyen 282(d) dan 292 Kanun Tatacara Jenayah (Penang dan Melaka Seksyen 278 dan 288) Masih Berkuatkuasa muat turun
830 Registrar's Circular No. 1 Of 1960
Criminal Appeals To The Court Of Appeal In Cases Involving A Sentence Of Death
Rayuan ke Mahkamah Rayuan bagi kes yang melibatkan hukuman mati Criminal Appeals To The Court Of Appeal In Cases Involving A Sentence Of Death Information required to be furnished - for Criminal Appeals to the Court Of Appeal In Cases Involving A Sentence Of Death Masih Berkuatkuasa muat turun
831 Registrar's Circular No. 2 Of 1960
Plead Guilty By Letter And Payment Of Fine By Instalments
Pengakuan salah melalui surat dan pembayaran denda secara ansuran/ Plead Guilty By Letter And Payment Of Fine By Instalments Plea of guilty made by way of letter and payment of fine by instalments - state the sentence of imprisonment in default of payment of such fine Masih Berkuatkuasa muat turun
832 Registrar's Circular No. 3 Of 1960
Adjourment In Criminal Cases
Penangguhan kes-kes Jenayah/ Adjourment In Criminal Cases Adjourment In Criminal Cases - once a case is started it should be carried on from day to day until it is finished - unless some unforeseen circumstances occur Masih Berkuatkuasa muat turun
833 Registrar's Circular No. 4 Of 1960
Withdrawal Of Court Deposits
Pengeluaran deposit mahkamah/ Withdrawal Of Court Deposits Form "Courts 162" for the withdrawal of monies deposited in Court proceedings Masih Berkuatkuasa muat turun
834 Registrar's Circular No. 5 Of 1960
Animals In Court Premises
Haiwan di premis Mahkamah/ Animals In Court Premises Prohibition - Animals In Court Premises - if it is an exhibit in a case, inspection should be done outside the Court premises Masih Berkuatkuasa muat turun
835 Registrar's Circular No. 6 Of 1960
Withdrawal Of Counsel
Penarikan diri oleh peguambela/ Withdrawal Of Counsel Withdrawal of counsel - no leave of the Court being necessary - private matter between counsel and his client - Court has no power to compel a counsel to continue with a case Masih Berkuatkuasa muat turun
836 Registrar's Circular No. 7 Of 1960
Commercial Calendars In Court Premises
Kalendar komersial di premis Mahkamah/ Commercial Calendars In Court Premises Prohibition on the Commercial Calendars In Court Premises where public have access Masih Berkuatkuasa muat turun
837 Registrar's Circular No. 1 Of 1959
Procedure At Death Inquiries And Inquests
Prosedur Siasatan Kematian dan Inkues/ Procedure At Death Inquiries And Inquests Procedure At Death Inquiries And Inquests - role of Magistrate Kanun Tatacara Jenayah Masih Berkuatkuasa muat turun
838 Registrar's Circular No. 2 Of 1959
Correspondence
Surat-menyurat/ Correspondence Correspondence - Compliance of Manual of Office Procedure Masih Berkuatkuasa muat turun
839 Registrar's Circular No. 3 Of 1959
Registration Of Powers Of Attorney
Pendaftaran Surat Kuasa Wakil/ Registration Of Powers Of Attorney Registration Of Powers Of Attorney under Power of Attorney Ordinance 1949 - verified copies of the entries mode in Register to be transmitted to this Registry forthwith - procedure when registration received with insufficient fees Power of Attorney Ordinance 1949 Masih Berkuatkuasa muat turun
840 Registrar's Circular No. 1 Of 1958
Rewards To Informers
Ganjaran bagi pemberi maklumat/ Rewards To Informers Rewards To Informers - from Secret Service Vote Masih Berkuatkuasa muat turun
841 Registrar's Circular No. 2 Of 1958
Record Of previous Convictions
Rekod kesalahan lampau/ Record Of previous Convictions Where previous convictions are proved against an accused person, who subsequently appeals - the appeal record must contain full details of such convictions - (date, Court, offence, sentence) Masih Berkuatkuasa muat turun
842 Registrar's Circular No. 3 Of 1958
Money paid Otherwise Than Into The Treasury
Duit yang dibayar selain kepada Perbendaharaan/ Money paid Otherwise Than Into The Treasury All moneys received must be credited to Revenue or a Trust Account - treated as deposits like all other deposits - exception - in the case of Witness' Fees in Civil Suits Ordinan Tatacara Kewangan 1957 Masih Berkuatkuasa muat turun
843 Registrar's Circular No. 1 Of 1957
Application For Moneylander's Licence : Certificate Of Character
Permohonan lesen peminjam wang Application For Moneylander's Licence Applications for Moneylander's Licence - Prohibition of issuance of certificate of character Masih Berkuatkuasa muat turun
844 Registrar's Circular No. 2 Of 1957
Financial Instructions
Arahan kewangan Financial Instructions Further instructions - for the withdrawal of monies held under Court Deposit Accounts Masih Berkuatkuasa muat turun
845 Registrar's Circular No. 3 Of 1957
Criminal Appeals
Rayuan Jenayah Criminal Appeals Instructions - preparation of records in criminal appeals - capital case - immediately after conviction - must be completed within seven days of the filing of Notice of Appeal - non-capital case - immediately after the filing of the Notice of Appeal - must be completed within 7 days of the filing of Notice of Appeal - non capital case - immediately after the filing of the Notice of Appeal Masih Berkuatkuasa muat turun
846 Registrar's Circular No. 1 Of 1956
Small Estate (Distribution) Ordinance, 1955
Ordinan Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 Small Estate (Distribution) Ordinance, 1955 Kuasa Penolong Pendaftar dan Majistret untuk mendengar kes-kes pusaka di bawah nilai RM5,000 kecuali kes-kes melibatkan tanah. Small Estate (Distribution) Ordinance, 1955 Masih Berkuatkuasa muat turun
847 Registrar's Circular No. 2 Of 1956
Method Of Payment Of Maintenance Allowances
Kaedah pembayaran elaun penyelenggaraan Method Of Payment Of Maintenance Allowances Simple and better method of payment of Maintenance Allowances Maintenance Order (Facilities for Enforcement) Ordinance 1949 Masih Berkuatkuasa muat turun
848 Registrar's Circular No. 3 Of 1956
Appeals In Criminal Courts
Rayuan di Mahkamah Jenayah Appeals In Criminal Courts Copies of Notice of Appeal - sent immediately to the High Court Registry and DPP concerned - file kept for each subordinate Court coming under it - members of the Bar to file in quintuplicate copies Criminal Procedure Code Masih Berkuatkuasa muat turun
849 Registrar's Circular No. 4 Of 1956
Bail Pending Appeal - Typing Of Appeal Record
Jamin menunggu rayuan - penyediaan rekod rayuan Bail Pending Appeal - Typing Of Appeal Record Bail pending appeal refused - preparation and despatch to the High Court - of Appeal Record is given priority Masih Berkuatkuasa muat turun
850 Registrar's Circular No. 5 Of 1956
Amendment To registrar's Circular No. 1 Of 1956 : Small Estate (Distribution) Ordinance, 1955
Pindaan kepada Pekeliling Pendaftar No.1 Tahun 1956 : Ordinan Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 Amendment To registrar's Circular No. 1 Of 1956 : Small Estate (Distribution) Ordinance, 1955 Amendment To registrar's Circular No. 1 Of 1956 : Small Estate (Distribution) Ordinance, 1955 - addition of new paragraph 7 - exclusive jurisdiction of Supreme Court Small Estate (Distribution) Ordinance, 1955 Masih Berkuatkuasa muat turun
851 Registrar's Circular No. 6 Of 1956
Probate And Administration Juridiction
Bidang kuasa Probet dan Surat Kuasa Mentadbir Probate And Administration Juridiction Discontinuance - sending of notices of application prescribed by Rule 47 of the F.M.S. "Rules for non-contentious business in the Supreme Court in its probate jurisdiction" Rules for Non-Contentious Business in the Supreme Court in Its Probate Jurisdiction Masih Berkuatkuasa muat turun
852 Registrar's Circular No. 7 Of 1956
Audit Procedure
Tatacara Audit Audit Procedure Audit Procedure - sending of monthly summary of cases - should contain all the details required by the Audit Department - should be accurate - procedure for imprisonment in default of payment of fine Masih Berkuatkuasa muat turun
853 Registrar's Circular No. 8 Of 1956
Exhibit And Exhibit Books - Orders For Forfeiture And Destruction
Ekshibit dan Buku Ekshibit - Perintah Pelucuthakan dan Pembinasaan Exhibit And Exhibit Books - Orders For Forfeiture And Destruction Further instructions - Exhibit And Exhibit Books - Orders For Forfeiture And Destruction Masih Berkuatkuasa muat turun
854 Registrar's Circular No. 9 Of 1956
Road Traffic Proclamation No.17 (L.N. 581/50)
Road Traffic Proclamation No.17 (L.N. 581/50) Increase in the number of licenced vehicles and drivers - shortage of staff - non-attendance of Commissioner of Road Transport in court - admissibility of document - prima facie proof Masih Berkuatkuasa muat turun
855 Registrar's Circular No. 10 Of 1956
Procedure At Death Inquiries And Inquests
Prosedur Siasatan Kematian dan Inkues Procedure At Death Inquiries And Inquests Role of magistrate/coroner - in conducting deats inquiries and inquests Federated Malay States Criminal Procedure Code Dibatalkan oleh Registrar's Circular No.1 of 1959 muat turun
856 Registrar's Circular No. 11 Of 1956
Register Of Writs
Daftar Writ Register Of Writs Register Of Writs - by a clerk - inspected and initialled periodically by the Assistant Registrar or Registrar of Sessions Court Masih Berkuatkuasa muat turun
857 Registrar's Circular No. 1 Of 1955
Amending Of Charges
Pindaan Pertuduhan Amending Of Charges Amending Of Charges - by Magistrates - after hearing the prosecution evidence - Magistrates considers that there are insufficient grounds for presuming that the accused has committed the offence charged - consider whether the evidence proves that the accused committed some other offence - if so - amend the charge Kanun Tatacara Jenayah Masih Berkuatkuasa muat turun
858 Registrar's Circular No. 2 Of 1955
Rule Of Etiquette
Rukun kesopanan Rule Of Etiquette Pending cases in Subordinate Courts - no communication - between the President or Magistrate and either the Prosecutor or the Counsel for the Defence without the other being present - if communication by telephone cannot be avoided - the person taking the initiative is responsible for ensuring that all persons concerned properly consulted - same applies to civil cases Masih Berkuatkuasa muat turun
859 Registrar's Circular No. 3 Of 1955
Payment of Translation Fees by Treasury
Pembayaran Fi Terjemahan oleh Perbendaharaan Payment of Translation Fees by Treasury Procedure - Payment of Translation Fees by Treasury - for court interpreters The Fees (Public Officers) Regulations 1953 Masih Berkuatkuasa muat turun
860 Registrar's Circular No. 4 Of 1955
Courts Accounts
Akaun Mahkamah Courts Accounts Introduction to - accounting and audit procedure - following the former F.M.S. - to the Settlements of Penang, Malacca and in the former Unfederated Malay States Masih Berkuatkuasa muat turun
861 Registrar's Circular No. 5 Of 1955
Divorce And Matrimonial Causes
Perceraian dan Guaman Suami Isteri Divorce And Matrimonial Causes Procedure - Divorce And Matrimonial Causes - search in all Registries must be made - on the filing of the petition Divorce and Matrimonial Causes Rules 1953 Telah dibatalkan oleh Pekeliling Pendaftar Bil (9) Tahun 1990 muat turun
862 Registrar's Circular No. 6 Of 1955
Method Of Payment Of Maintenance Allowance
Kaedah Pembayaran Elaun Penyelenggaraan Method Of Payment Of Maintenance Allowance Suitable Methods Of Payment Of Maintenance Allowance Maintenance Orders (Facilities for Enforcement) Regulations 1953 Masih Berkuatkuasa muat turun
863 Registrar's Circular No. 7 Of 1955
Production In Court Of Document Registered And Kept Under The Land Code, Cap.138
Pengemukaan dokumen di Mahkamah yang didaftarkan dan disimpan di bawah Kanun Tanah, Cap.138 Production In Court Of Document Registered And Kept Under The Land Code, Cap.138 Production In Court Of Document Registered And Kept Under The Land Code, Cap.138 - subpoenas against the Collector of Land Revenue or his staff to produce the documents - certified copy can usually be put in evidence Evidence Ordinance 1950 Masih Berkuatkuasa muat turun
864 Registrar's Circular No. 8 Of 1955
Maintenance Orders - Approved Schools
Perintah Penyelenggaraan - Sekolah Diluluskan Maintenance Orders - Approved Schools Procedure - section 34 Juvenile Courts Ordinance 1947 - Probation Officer - keep record of payment - making out receipt Juvenile Courts Ordinance 1947 Masih Berkuatkuasa muat turun
865 Registrar's Circular No. 9 Of 1955
Sessions And Magistrates Courts
Mahkamah Majistret dan Sesyen bagi negeri-negeri Sessions And Magistrates Courts for the states Sessions And Magistrates Courts for the states Courts Ordinance 1948 Masih Berkuatkuasa muat turun
866 Registrar's Circular No. 1 Of 1954
Financial Matters In 1954
Perkara mengenai Kewangan bagi tahun 1954 Financial Matters In 1954 Financial conditions in 1954 - need for care in financial matters Masih Berkuatkuasa muat turun
867 Registrar's Circular No. 2 Of 1954
Preparation Of Pension Papers
Penyediaan Surat-surat Pencen Preparation Of Pension Papers Duty of Head of Departments - to prepare pension papers - finalised before the effective date of retirement Masih Berkuatkuasa muat turun
868 Registrar's Circular No. 3 Of 1954
Bonds
Bon Bonds No actions - against government officer who enters into Administration Bond or Bail Bond Masih Berkuatkuasa muat turun
869 Registrar's Circular No. 4 Of 1954
Payment To Witness
Pembayaran kepada Saksi Payment To Witness Amendment to CPC - Payment To Witness Criminal Procedure Code Masih Berkuatkuasa muat turun
870 Registrar's Circular No. 5 Of 1954
Henry Gurney School For Girls
Sekolah Henry Gurney untuk kanak-kanak perempuan Henry Gurney School For Girls Henry Gurney School For Girls - alternative for imprisonment Masih Berkuatkuasa muat turun
871 Registrar's Circular No. 6 Of 1954
Young Offenders
Pesalah Muda Young Offenders Young Offenders - things to be considered by Magistrates before imposing imprisonment against young offenders Masih Berkuatkuasa muat turun
872 Registrar's Circular No. 7 Of 1954
Preliminary Enquiries
Penyiasatan Permulaan Preliminary Enquiries Preliminary Enquiries - complying of section 269 CPC - depositions of a number of witnesses - not read over Criminal Procedure Code Masih Berkuatkuasa muat turun
873 Registrar's Circular No. 8 Of 1954
Court Of Appeal (Amendment) Rules 1954 (L.N. 532/54)
Kaedah-Kaedah (Pindaan) Mahkamah Rayuan 1954 Court Of Appeal (Amendment) Rules 1954 (L.N. 532/54) Court Of Appeal (Amendment) Rules 1954 (L.N. 532/54) - procedure of implementation Court Of Appeal (Amendment) Rules 1954 (L.N. 532/54) Masih Berkuatkuasa muat turun
874 Registrar's Circular No. 9 Of 1954
Court Of Appeal (Amendment) Rules 1954 (L.N. 532/54)
Kaedah-Kaedah (Pindaan) Mahkamah Rayuan 1954 Court Of Appeal (Amendment) Rules 1954 (L.N. 532/54) Further explanation on RC No.8/1954 - Court Of Appeal (Amendment) Rules 1954 (L.N. 532/54) Court Of Appeal (Amendment) Rules 1954 (L.N. 532/54) Masih Berkuatkuasa muat turun
875 Registrar's Circular No. 1 Of 1953
Disposal Of Appeals In The Court Of Appeal
Pelupusan Rayuan di Mahkamah Rayuan Disposal Of Appeals In The Court Of Appeal Arrangement to facilitate the disposal of appeal in Court of Appeal Masih Berkuatkuasa muat turun
876 Registrar's Circular No. 2 Of 1953
Mentally Disordered Persons
Orang yang sakit otak Mentally Disordered Persons Incorrect papers - Mentally Disordered Persons - check of papers by the Courts - in preventing mistakes Criminal Procedure Code & Mental Disorders Ordinance 1952 Masih Berkuatkuasa muat turun
877 Registrar's Circular No. 3 Of 1953
Checking Of Accounts
Semakan Akaun Checking Of Accounts Duty of Presidents and Magistrates - Checking Of Accounts Court Fees Enactment Cap.12 Masih Berkuatkuasa muat turun
878 Registrar's Circular No. 4 Of 1953
Checking Of Cash Books
Semakan Buku Wang Tunai Checking Of Cash Books Duty of Presidents and Magistrates - Checking Of Cash Books - delegation of power Masih Berkuatkuasa muat turun
879 Registrar's Circular No. 5 Of 1953
Suspended And Disqualified Motor Drivers
Pemandu motor yang digantung dan dilucut kelayakan Suspended And Disqualified Motor Drivers Notification to be sent to the Registrar of Road Transport - number of identity card - driving licence of a motor drivers intended to be suspended and disqualified Masih Berkuatkuasa muat turun
880 Registrar's Circular No. 6 Of 1953
Distribution Of Intestate Estates Affecting Adopted Children
Pembahagian Harta Pusaka Si Mati Tak Berwasiat Mengenai Anak Angkat Distribution Of Intestate Estates Affecting Adopted Children Notification on the amendment of Adoption Ordinance 1952 Adoption Ordinance 1952 Masih Berkuatkuasa muat turun
881 Registrar's Circular No. 7 Of 1953
Fees For Taking Of Estate Duty Affidavits
Irregular collection of fees for taking of estate duty and affidavits by the Commissioners for Oaths or public officers / Pengutipan yuran tidak teratur dalam pengambilan duti harta tanah dan afidavit oleh Pesuruhjaya Sumpah atau pegawai awam Fees - Estate Duty Affidavits - Commissioners for Oaths - Public Officers - irregular Masih Berkuatkuasa muat turun
882 Registrar's Circular No. 8 Of 1953
Use Of Green Ink
Discontinuance the use of green ink on official documents / Pemberhentian penggunaan dakwat hijau pada dokumen rasmi Green ink - exclusive claim - Audit Department - discontinue - official documents Masih Berkuatkuasa muat turun
883 Registrar's Circular No. 9 Of 1953
Suspension Of Driving Licence
Courts are to make confidential report to Registrar of Motor Vehicles until Road Transport Ordinance is made law. / Mahkamah hendaklah membuat laporan sulit kepada Pendaftar Kenderaan Bermotor sehingga Ordinan Pengangkutan Jalan dibuat undang-undang Penal Cde - Section 304A - Section 337 - Section 338 - driving - suspension of license - Regulation 17(2) - Motor Vehicle (Driving License) Regulations 1952 - Registrar - two years - Road Transport Ordinance - Sessions Court - Magistrates - confidential r Sections 304A, 337 or 338 of the Penal Code; Regulation 17(2) Motor Vehicles (Driving Licence) Regulations 1972 Masih Berkuatkuasa muat turun
884 Registrar's Circular No. 10 Of 1953
Receipts For Money Received By Courts
Court should issue official receipt and opening account in Departmental Account Book for money received by Court. / Mahkamah hendaklah mengeluarkan resit rasmi dan membuka akaun dalam Buku Akaun Jabatan untuk wang yang diterima oleh Mahkamah Director of Audit - money from defendants - civil suits - misappropriation - official receipt - disbursement - Departmental Account Book - withdrawal order Masih Berkuatkuasa muat turun
885 Registrar's Circular No. 1 Of 1952
Government Uniform Clothing
Uniforms for process servers, office boys and Peons, caretakers and watqhmen / Pakaian seragam untuk pelayan proses, penyelenggara pejabat dan Peon, penjaga dan pengawal